Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Raad van State: VRT misleidt kiezers

Raad van State: VRT misleidt kiezers

“De openbare omroep VRT moet het Vlaams Belang op dezelfde manier behandelen als elke andere politieke partij. Dat heeft de Raad van State beslist.”

Zo schrijft De Standaard. Dat heeft de Raad van State natuurlijk helemaal niet beslist. De Raad van State deed op 25 juni een uitspraak over een heel concrete zaak. Mocht de VRT bij de laatste federale verkiezingen van 2007 een zogenaamd kanseliersdebat organiseren met enkel de kopstukken van VLD, CD&V en sp.a?

Ja, zegt de VRT want wij hebben ons hier laten leiden door de andere media die ook deden alsof er drie kandidaat-premiers waren (Guy Verhofstadt, Yves Leterme en Johan Vande Lanotte).

De Raad van State is snoeihard voor die redactionele keuze van de VRT-nieuwsdienst. De VRT moet correcte informatie geven en mag de kiezer niet misleiden, oordeelt de Raad van State.

“Door een debat te organiseren waarbij enkel die in andere media aangemerkte kandidaat-premiers worden uitgenodigd [kan] een verkeerde indruk bij de bevolking worden gewekt dat bij de federale verkiezingen ook de eerste minister wordt verkozen”, schrijft de Raad van State.

In België worden geen regeringen verkozen. Als we naar de stembus trekken is dat om het parlement samen te stellen, niet om 'kanseliers' aan te wijzen. Door een kanseliersdebat te organiseren misleidt de VRT de kiezers.

“'Door andere media beschouwd worden als kandidaat-premier' [is] geen objectief en redelijk criterium, dat de selectie van de deelnemers aan de bewuste verkiezingsdebatten kan verantwoorden”, zo gaat de Raad van State verder. Al dan niet door de media tot kandidaat-premier gebombardeerd zijn, mag dus voor de VRT geen reden zijn om de kandidaten van Vlaams Belang (maar ook van Groen! en PVDA) te discrimineren.

De Raad van State spreekt zich niet over het geheel van de verkiezingsberichtgeving. “Deelname aan andere informatieve programma’s over de verkiezingen in het algemeen niets afdoet aan de door de kamer vastgestelde discriminatie en onpartijdigheid in de twee bedoelde debatten.”

De Raad van State heeft dus nergens gezegd dat de VRT het Vlaams Belang op dezelfde manier moet behandelen, zoals De Standaard misschien graag had gezien. De VRT moet voortaan wel correct informeren en moet redactionele keuzes “objectief en redelijk verantwoorden”.

Zeggen: we hollen de andere media en hun inhoudsloze formats achterna, zal niet meer volstaan.

U kan het arrest hier lezen:
www.raadvst-consetat.be

christophe

Gepost door christophe
22.09.2009

Tags