Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Erik Van Deursen: 'Eenheidsworst binnen de vakbond bestaat niet’

Erik Van Deursen: 'Eenheidsworst binnen de vakbond bestaat niet’

Erik Van Deursen is de kersverse secretaris van ABVV West-Vlaanderen sinds het congres van 26 september.

erik [].jpg

Uw roots liggen binnen de textielsector. Textiel, een typisch West-Vlaams product. Vandaag lezen we dat het echt slecht gaat ‘met den textiel’. In de ‘vakscholen’ waren er nog nooit zo weinig inschrijvingen als nu. Haast niemand kiest nog het beroep van wever. Is dit een indicatie over hoe het verder moet met onze plaatselijke economie? Moet er naar andere domeinen uitgekeken worden? Hoe zit het op het ‘terrein’?

"De textiel en de verwante sectoren kregen in het verleden rake klappen. Een pak jobs ging verloren en het verlies houdt voorlopig niet op. Lange tijd dacht ik dat de textiel niet de weg zou opgaan van de confectiesector: in een periode van 20 jaar ging maar liefst 90% (negentig) van die confectietewerkstelling in West-Vlaanderen verloren door delokalisatie, sluitingen, faillissementen, enz. Vaak wordt erop gewezen dat er binnen de textiel een sterke poot is die de sector recht kan houden: het technisch textiel. Da’s inderdaad een textieltak die hier kan overleven mits er maar constant naar vernieuwing wordt gezocht, maar het technisch textiel is ‘slechts’ goed voor ongeveer één vijfde van de textieltewerkstelling. Dat betekent wellicht dat we in de nabije toekomst hier en daar nog herstructureringen in de textiel zullen meemaken. De algemene economie zou – althans volgens doorgaans betrouwbare bronnen en volgens zeer recente cijfers – de komende maanden opnieuw aantrekken, wat inhoudt dat het dieptepunt van de crisis zou bereikt zijn. We moeten dan nog wel uit het dal klimmen. Hoe dan ook zullen de gevolgen van de crisis van nu nog lang voelbaar blijven.’

De Leiestreek is slechts een klein stukje van West-Vlaanderen. De tewerkstelling in de provincie is zeer divers: landbouw en groententeelt in het centrum, visserij en toerisme in het noorden. Kmo’s zijn er zo’n beetje overal, maar toch zeker in het zuiden. Hoe moet je daarmee omgaan in uw job als syndicalist?

"Vroeger – toen ik voor de textielsectoren – werkte, was dit redelijk gemakkelijk : de meeste bedrijven waren KMO’s in vergelijkbare sectoren en in één regio geconcentreerd. Als interprofessioneel provinciaal secretaris moet je met meer dan dat bezig zijn: de organisatie van al onze diensten moet elk lid, uit welke sector of uit welk soort bedrijf dan ook, maximaal bedienen, verdedigen, enz. Dat maakt dat ons personeel zeer ruim maar tezelfdertijd ook zeer gespecialiseerd moet werken. ‘Eenheidsworst’ binnen de vakbond bestaat niet. Ter illustratie: onze vormingsmedewerkers vormen zowel militanten uit zeer kleine bedrijfjes als uit multinationals, de vakbond moet kunnen binnendringen in zowel zelfstandige bedrijfjes als in bedrijven waar we overlegorganen hebben, enz…"

West-Vlaanderen heeft met de Quick uit Open Vld een troef in handen, met N-VA staan ze hier ook ‘sterk’. N-VA roept om minder (federale) ambtenaren, Quick vindt deze ambtenaren dan weer ambetantenaren. Vele N-VA’ers en Open Vld’ers denken, ja ze zijn er zelfs van overtuigd, dat de ambtenarenpensioenen veel te hoog zijn. Hoe denkt u hierover?

"Voor liberalen en N-VA’ers is kritiek op de overheidsdiensten ‘vaste kost’. Ze pleiten samen met het VBO inderdaad voor afbouw van de overheidsdiensten, inkrimping van het aantal ambtenaren, enz. Echter : het absolute aantal ambtenaren bij de federale overheid bvb. nam niet toe in voltijdse equivalenten. In ons land hebben we inderdaad een zeker aantal ambtenaren, procentueel misschien hoger dan in andere landen, maar men mag niet vergeten dat we in België een nogal gecompliceerde staatsstructuur hebben die er precies toe leidt dat dit aantal ambtenaren ook nodig is. Trouwens, hoe ruimer we in België al onze diensten (openbaar vervoer, gezondheidszorgen, enz.) uitbouwen, hoe meer ambtenaren je ook nodig hebt. De achterliggende reden van zij die pleiten voor een afbouw van het aantal ambtenaren ligt allicht in het willen privatiseren van overheidsdiensten. En dat is niet goed want dan zal de burger moeten betalen voor iets dat hij nu goedkoop of zelfs gratis krijgt. De pensioenen in de openbare sector in België komen overeen met de Europese gemiddelde pensioenen (openbaar en privé samen). Uit studies is ook gebleken dat de Belgische overheidspensioenen geen overdreven luxe zijn."

U moet toegeven, in de media krijgen we geen echte ‘achtergrond’ meer. Bij de laatste betoging voor een Sociaal Europa (15 mei 2009) publiceerde De Morgen, ooit ónze gazet, zelfs geen foto van de acties van de vakbonden. Moeten we niet meer omgaan met burgerpers zoals Indymedia? Moet er daar niks voorzien worden binnen ABVV West-Vlaanderen? (nvdr: *1 dag voor het ter perse gaan van DM op 16.09.09 vernam ik al dat ze geen plaats wilden maken in DM voor een vakbondsactie! Ze hadden het te druk met hun journalisten die een andere mening hadden dan de bazen, buiten te duwen)

"Als linkse vooruitstrevende vakbond moeten we inderdaad op zoek gaan naar nieuwe kanalen om gehoord te kunnen worden. Vanuit het Vlaamse ABVV werd een project opgestart om Indymedia.be en andere vergelijkbare media en pers te steunen. Binnen enkele maanden moet dit zijn definitieve vorm krijgen. Het ABVV West-Vlaanderen zelf steunt ook dit project. Intern behoefde het zelfs geen enkel moment van discussie om daarvoor het licht op groen te zetten en dat betekent alleen maar dat dit voor de volle 100% wordt gedragen. Als het project na Nieuwjaar echt van start gaat, worden ABVV-militanten daarover ingelicht."

DSC_9943 [].jpg
DSC_9985 [].JPG