Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Symbool voor correcte geldeconomie gesmolten uit halvefrankstukken

Symbool voor correcte geldeconomie gesmolten uit halvefrankstukken

Gisteren werd in Bocholt een bronzen beeld gemaakt van 134 kg gesmolten halvefrankstukken. Het kunstwerk heeft de vorm van een lotus en springende mensen en moet symbool staan voor een correcte geldeconomie. Het halvefrankbeeld zal officieel onthuld worden op 16 oktober in Hasselt.

IMG_3111.jpg

134 kg halvefrankstukken

De initiatiefnemers willen de verwevenheid van het kunstwerk met de groene provincie benadrukken, omdat zij uit Limburg komen, maar ook omdat het halvefrankstuk, de mijnwerkersmedaille, verbonden is met onze sociaal-economische geschiedenis. De slachtoffers van de geldeconomie krijgen hierin een ereplaats: de armen en uitgeslotenen. De beeltenis op het muntstuk is trouwens een ontwerp van Raf Mailleux. Het beeld werd ontworpen én uitgewerkt door Stefan Bongaerts.

In 1998 werd Het Genootschap De Volle Maan opgericht, een forum waarop mensen uit het maatschappelijk opbouwwerk, de natuurbescherming, de derde- en vierdewereldbeweging overleg plegen over maatschappelijke vernieuwing en hierover vormingsavonden organiseren. Aan de vooravond van de invoering van de euro wilden ze een inspanning leveren om het idee alsnog tot een goed einde te brengen: de laatste mijnwerkerskopjes die nog in omloop waren samenbrengen in een werkstuk van sociale alchemie, het slijk der aarde omzetten in hemelse schoonheid. Het Genootschap De Volle Maan zette hiervoor in en buiten Limburg ruim 100 inzamelbokalen uit, o.a. in buurthuizen, cafés en wereldwinkels. Na verschillende ophaalrondes bleek het resultaat alle verwachtingen te overtreffen: er was 134 kg binnengestroomd, ofwel 50.000 halvefrankstukjes.

In 2005 werd vanuit Het Genootschap De Volle Maan weer een Limburgs Sociaal Forum opgericht, en werd dit mee trekker van de actie.

IMG_3116.jpg
ontwerpmodel.jpg

Bron: Jo Creten

1MG_8668.jpg
1MG_8660.jpg
1MG_8666.jpg
IMG_3104.jpg
IMG_3106.jpg
IMG_3107.jpg
IMG_3108.jpg
IMG_3117.jpg