Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Parlementairen ontmoeten Cubaanse Free The Five-campagne

Parlementairen ontmoeten Cubaanse Free The Five-campagne

Het Huis van de Parlementairen in Brussel kreeg vandaag bezoek van twee echtgenoten van Cubanen die in de VS gevangen zitten.

De parlementairen kregen vandaag bezoek van Olga Salanueva en Adriana Pérez, echtegenoten van respectievelijk René Gonzalez en Gerardo Hernández. Dit zijn twee van de Vijf. Dit gaat om vijf Cubanen, die nu al meer dan 10 jaar opgesloten zitten in de Verenigde Staten nadat ze geïnfiltreerd waren in anti-Cubaanse terreurnetwerken in Miami. Hun opdracht was aanslagen tegen Cuba te voorkomen. Op het eiland verloren bijna 3500 mensen het leven bij dat soort aanslagen georganiseerd vanuit Miami.

Deze vrouwen reisden zowat de hele wereld af om aandacht te vragen voor de situatie van de 5. Zo belandden ze dus vandaag in het Federaal Parlement.

Martine Taelman (senator Open VLD), Wouter De Vriendt (kamerlid Groen!), Jean Cornil (kamerlid PS), Katrien Partyka (kamerlid CD&V), Dirk Claes (senator CD&V), Zoé Genot (kamerlid Ecolo) en Lieve van Ermen (senator LDD) kwamen hun steun betuigen aan de twee vrouwen en luisteren naar hun verhaal.

Na de negatieve uitspraak van het Hoogste Gerechtshof van de VS ziet de zaak er niet zo goed uit. Er lopen nog procedures die gezien worden als procedures van de laatste kans. Ana Mayra Rodriguez, raadgeefster van de voorzitter van het Cubaans parlement, lichtte toe 'We rekenen vooral op politieke druk en internationale steun om deze zaak op te lossen. Bijna alle juridische mogelijkheden zijn uitgeput'.

De twee vrouwen klaagden aan dat hun man geen eerlijk proces had gekregen, dat de beschuldiging van terrorisme volledig uit de lucht gegrepen was.
De ambassadeur Elio Eduardo Rodriguez licht toe: “De vijf waren vrijwillig naar de VS gekomen om te infiltreren in terroristische netwerken van Cubaanse bannelingen in Miami. Zij hadden heel wat informatie vergaard die door de Cubaanse regering werd overgemaakt aan de Amerikaanse regering. Die echter geen maatregelen nam om het terrorisme te stoppen, maar die de Vijf liet arresteren en vervolgen.”

Verschillende parlementairen reageerden verbaasd en verontwaardigd op deze gang van zaken. De ambassadeur lichtte toe dat de Cubaanse regering regelmatig informatie over terrorisme doorgaf aan de Amerikanen. Midden de jaren '80 ontdekte de Cubaanse geheime dienst plannen voor een moordaanslag op toenmalig president Reagan. De Amerikanen werden door hen gewaarschuwd.

De vrouwen lichtten ook hun eigen situatie toe. De vrouwen van de Cubaanse gevangenen proberen al 12 jaar een visum te krijgen om hun echtgenoten te bezoeken in de gevangenis. Tevergeefs. Adriana vertelt: “de situatie is voor ons onhoudbaar. Het is nu al 12 jaar miserie en afzien voor ons, voor de vrouwen van de 5, maar ook voor hun moeders en voor hun kinderen. Deze hele situatie is een ernstige schending van het recht, het Amerikaanse recht maar ook de mensenrechten.”

Alle inspanningen worden ten zeerste geapprecieerd. Zoé Genot kondigde aan dat de parlementairen de zaak verder zullen opvolgen en dat ze zeker en vast ook initiatieven plannen. Wordt vervolgd dus.