Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De Klimaattop volgens de G77 en China

De Klimaattop volgens de G77 en China

De Filipijnse Bernaditas Muller bereidt zich -als hoofdonderhandelaar van de G77 en China- voor op de klimaattop in Kopenhagen. Op uitnodiging van Oxfam International sprak ze deze week voor de Europese Commissie. Haar standpunt is duidelijk: industrielanden moeten met financiële middelen en transfer van technologie over de brug komen zoals overeengekomen in het klimaatverdrag vijftien jaar geleden.

BERNADITAS_MULLER.JPG

De ganse wereld kijkt vol verwachtingen uit naar de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen. Bent u hoopvol dat het tot een goed akkoord komt?
BERNADITAS MULLER: “Natuurlijk ben ik hoopvol, ik ben onderhandelaar. Maar je mag niet vergeten dat Kopenhagen maar een onderdeel is van een jarenlang proces, de vijftiende conferentie van het klimaatverdrag. Binnen dat verdrag hebben de industrielanden zich ertoe verbonden de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen en de negatieve gevolgen van klimaatverandering te bedwingen met de overdracht van geld en technologie. Die afspraken zijn ze nooit nagekomen. Het akkoord is er al lang en is goed. Waarom wil men er dan opnieuw over onderhandelen? Het zal alleen maar ten koste zijn van de ontwikkelingslanden, de eerste slachtoffers van de klimaatverandering.”

Waarom zijn ontwikkelingslanden altijd de grootste klimaatslachtoffers?
BERNADITAS MULLER: “Omdat ze de negatieve impact van de klimaatverandering het minst kunnen overwinnen. Ook rijke landen worden getroffen door klimaatverandering, kijk maar hoe orkaan Katrina New Orleans verwoest heeft. Maar de VS beschikken over de financiële middelen en over de technologie om de effecten van klimaatrampen te verzachten. En die middelen en technologie hebben rijke landen verworven dankzij de industrialisering die de klimaatverandering veroorzaakt heeft.”

Toch is klimaatverandering een globaal probleem. Moeten ontwikkelingslanden ook geen inspanningen leveren?
BERNADITAS MULLER: “Welke inspanningen? Hoe wil je dat wij minder broeikasgassen uitstoten? Moeten we onze ontwikkeling stoppen, infrastructuurwerken stilleggen en de landbouw opgeven? De emissies van rijke landen weerspiegelen consumptie, bij ons basisontwikkeling. Het Kyotoprotocol bepaalt dat industrielanden hun broeikasgasemissies moeten reduceren, omdat zij vanuit historisch perspectief verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Ontwikkelingslanden hebben die verplichting niet, omdat hun schuld aan het probleem miniem is. Tot 2004 was 80% van de broeikasgassen in de atmosfeer afkomstig van 20% van de bevolking.”

Maar daar komt verandering in. Sinds 2006 stoot China meer broeikasgassen uit dan de VS.
BERNADITAS MULLER: (verontwaardigd) “Dat is niet waar. China stoot veel minder CO2 uit dan om het even welk industrieland. Je moet de emissie per capita beschouwen en die van China ligt vier keer lager dan die van de VS. Desondanks levert China de meeste inspanningen van alle ontwikkelingslanden. En China is daar slechts toe in staat dankzij de recente groei.”

Hebt u het gevoel dat de industrielanden bereid zijn om te luisteren naar de argumenten van de ontwikkelingslanden?
BERNADITAS MULLER: “Ik hoop het, anders heeft onderhandelen geen enkele zin. Maar of ze begrijpen wat wij zeggen, is nog iets anders. Wij willen dat het klimaatverdrag volledig uitgevoerd wordt zoals we overeengekomen zijn vijftien jaar geleden en we hebben voorstellen om dat te realiseren met financiële middelen en technologie van de industrielanden.”

En waartoe moeten ontwikkelingslanden zich verbinden?
BERNADITAS MULLER: “De eerste prioriteit van ontwikkelingslanden is armoedebestrijding en adaptatie aan klimaatsveranderingen.Vervolgens moeten we vermijden dat we dezelfde fouten maken als de industrielanden die niet bekommerd waren om het milieu tijdens hun industrialisering. Wij hebben de plicht om duurzame ontwikkeling na te streven en industrielanden hebben de plicht ons daarbij te ondersteunen. Een transfer van financiële middelen en technologie is een cruciaal onderdeel van het klimaatverdrag en mag niet gezien worden als ontwikkelingshulp. Dat moet je goed voor ogen houden, want nogmaals: ontwikkelingslanden dragen de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering op dagelijkse basis, hoewel ze nauwelijks hebben bijgedragen tot het probleem.”

Toch zegt men dat ontwikkelingslanden ook meer inspanningen moeten leveren?
BERNADITAS MULLER: “In de voorstellen van de industrielanden wordt de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de ontwikkelingslanden. En de media doen het uitschijnen alsof wij het proces blokkeren. Maar waarom zouden wij het proces willen blokkeren als we op de frontlinie staan van de klimaatverandering. In Manila, de hoofdstad van de Filipijnen waar ik vandaan kom, heeft onlangs een storm honderdduizenden woningen vernietigd. Daarbij zijn mensen om het leven gekomen. De wederopbouw zal nog jaren duren. Waarom moeten wij hiervoor opdraaien?”

Helder en duidelijk

We wisten al dat de regenwouden van levensbelang zijn voor ons voortbestaan, dat is een hele simpele voorstelling. Die liggen in ontwikkelingslanden, ook heel simpel. Maar iedereen lijkt het over andere belangen te hebben. Maar het is fijn te weten dat de wereld vakkundige diplomaten kent die onderhandelen over de lucht die we mogen inademenen, op lange termijn, als we dan al niet gestikt zijn.

geen verantwoordelijkheid?

"The continuing disappearance of Filipino wildlands is of great to concern to ecologists due to the high levels of endemic species. Of the 1,196 known species of amphibians, birds, mammals and reptiles in the country, nearly 46 percent are endemic. Among plants, the number is around 40 percent. Only about 5 percent of the Philippines land area is under some form of protection."
http://rainforests.mongabay.com/20philippines.htm

Ontwikkelingslanden zoals de Filippijnen hebben wel degelijk ook hun verantwoordelijkheid in het hele verhaal...

Alain, Ik heb de

Alain,

Ik heb de ontmoedigende cijfers gelezen. Ontbossing bedraagt jaarlijks 2% in de Filipijnen, een verlies van 20% van de totale oppervlakte sinds 1990. En dan heb je nog de verwoestende mijnbouw.

Je besluit daaruit dat de Filipijnen wel degelijk hun verantwoordelijk hebben, maar denk je nu echt dat al die grondstoffen voor de Filipijnse markt bestemd zijn?

Groetjes,
leo

Ademen en en en ....

De regenwouden verdwijnen net zo snel als het poolijs. Het een staat in verband met het ander. Met iedere boom die gekapt wordt, wordt er een stuk poolijs afgekapt.

<b>Money doesn't grow on trees.</b>

Het geld groeit niet aan de bomen.

De tropische regenwouden zouden eigenlijk onder permanent beheer moeten staan van de Verenigde Naties. Ze behoren de hele mensheid toe. In feite is dat ook het geval met de grondstoffen die eerlijker verdeeld moeten worden. Er kunnen aan de bossen wel op een vreedzame manier sommige grondstoffen ontgonnen worden die zich snel, jaarlijks, hernieuwen, wat onmogelijk is als het bos gewoon weggehaald wordt. Maar ook moet nu al in een aantal gebieden herbebost worden, willen we overleven.

Zie

The World Heritage Forest Programme
http://whc.unesco.org/en/forests

@ leo. Natuurlijk zijn die

@ leo.

Natuurlijk zijn die grondstoffen van mijnbouw en houtkap niet voor de filipijnen bestemt. Maar de regering doet wel graag zaakjes met die bedrijven.

Beste Jaap

Mag ik je vragen eens wat andere info te lezen over de United Nations?
De Rockefellers (een van de rijkste bankiersfamilies op deze planeet) staan aan de wieg van de UN.
Ze gaven de grond voor het gebouw...
Waarom deden ze dat?

Is het denkbaar dat de powers that be onder het mom van peace te brengen in feite bezig zijn met de consolidatie van hun macht?

The Rockefeller Foundation is the prime sponsor of public relations for the United Nations' drastic depopulation program. Evidence in the possession of a growing number of researchers in America, England, and Germany demonstrates that the Foundation and its corporate, medical, and political associates organized the racial mass murder program of Nazi Germany.

These globalists, who function as a conduit for British Empire geopolitics, were not stopped after World War II. This United Nations alliance of the old Nazi right, with the new left, poses an even graver danger to the world today than it did in 1941.

Oil monopolist John D. Rockefeller created the family-run Rockefeller Foundation in 1909. By 1929 he had placed $300 million worth of the family's controlling interest in the Standard Oil Company of New Jersey (now called ``Exxon'') to the account of the Foundation.

"The Rockefeller Foundation's money created the medical specialty known as Psychiatric Genetics.

With support from the Rockefellers, the Eugenics Society (England) set up a sub-committee called the International Planned Parenthood Federation, which for 12 years had no other address than the Eugenics Society in London. This, then, is the private, international apparatus which has set the world up for a global holocaust, under the UN flag.

De WTC torens in NY waren door de Rockefellers gebouwd...

http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genoc...

Zo begon het...the mission:
Toewijding aan vrede en democratie....
http://www.oldthinkernews.com/Articles/rockefeller_roots_of_the_uni.htm

Waar rook is is vuur....