Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het referendum weg er mee?

Het referendum weg er mee?

Wim van Hees van Ademloos blikt terug op de reacties na het referendum. En heeft ook een voorstel hoe het nu verder moet.

Merkwaardige toestanden beleven we. Een kleine opsomming:

1)de personen en partijen die er het meest aan gedaan hebben om de mensen weg te houden van de Antwerpse stembussen zeggen nu dat de opkomst te laag was. Deze stemmen zitten in het ja-kamp.

2)zij worden daar bovendien het meest in bijgetreden door de krant die daar het meest toe heeft bijgedragen.

3)Zij doen bovendien alsof er geen onderzoek is geweest dat een behoorlijke indicatie geeft van wat alle mensen dachten. Dat is wel zo. In augustus was twee derde van de Antwerpenaren voor een tunneloplossing.

4)Ter herinnering: de verantwoordelijkheid voor het niet stellen van de tweede vraag, die ongetwijfeld de opkomst aanzienlijk zou hebben verhoogd, ligt bij het ja-kamp.

5)Die tweede vraag zou een veel duidelijker eindresultaat hebben gegeven. Dit wilde het ja-kamp tot iedere prijs vermijden! Om nu te kunnen zeggen wat gezegd wordt.

6)Waarom maken zij niet de volgende rekening? BAM investeerde de laatste 5 jaar 15 miljoen euro in communicatie met als specifieke doelstelling het creeëren van een democratisch draagvlak. BAM haalde hiermee 54,000 ja-stemmen, d.i. maar eventjes 278 euro per stem. In het “ja-kamp” werd de jongste periode alleen al ten minste 3 miljoen uitgegeven, d.i. 55 euro per ja-stem.

7)In het nee-kamp werd rond de 75.000 euro uitgegeven voor 79.OOO stemmen, of een goeie euro per stem. In de 12 maanden daarvoor besteedden wij voor de totale werking van Ademloos nog geen 15,000 euro. Ergo betaalden wij (uit eigen middelen!) 1,1 euro per stem.

Men kan dan toch moeilijk anders constateren dan dat BAM en haar opdrachtgevers er ten enen male niet in geslaagd zijn een democratisch draagvlak te scheppen voor hun project. Men moet dus ophouden met deze flauwe spelletjes. Er is geen draagvlak voor het BAM-tracé. In welke versie dan ook. Althans niet op het niveau van de publieke opinie binnen Antwerpen. En aangezien Kris Peeters de Wrange Wapper niet door de strot wou duwen, wat let hem om deze bedroevende bladzijde om te draaien?

Dat er buiten Antwerpen anders gedacht wordt is de evidentie zelve. Zij willen zo snel mogelijk door Antwerpen rijden. Voor ons geen probleem, maar graag dan wel rond Antwerpen of onder Antwerpen, maar niet door Antwerpen over kathedraalbrede viaducten en verdubbelde autostrades. Is dat echt zo moeilijk te begrijpen. Is dat onredelijk?

Nog een paar suggesties:

8) in het kader van de openbaarheid van bestuur zou het nuttig zijn inzage te vragen in de campagne-aanbevelingen van het Ja-kamp. In alle aanbevelingen. Dus ook die van de parallele organisaties. Zeker van Noriant. Want Noriant mocht contractueel niet communiceren zonder de expliciete toestemming van BAM.

9) Wat was de argumentatie om het zogenaamde natuurlijke tracé in boekvorm in alle brievenbussen te stoppen met een gefotoshopte skyline? Correcte voorlichting?

10) Wat was het ultieme criterium voor de keuze van het nieuwe reclamebureau? De bereidheid om de Antwerpse burgemeester te beschadigen?

11) Wat was het draaiboek waarbij men de laatste 10 dagen voor het ‘referendum’ dagelijks met zaken naar buiten kwam die al drie maanden opgespaard waren? Dit draaiboek is natuurlijk al in juli/augustus geschreven. Waar is het?

Wij pleiten voor een begin van bevraging en analyse en een fractie meer respect voor de tegenstanders van de Wrange Wapper en de burgers van Antwerpen.

Waar nu naar toe?
Wij zeggen reeds lang zorg dat deze losgeslagen tanker tot stil stand komt. Haal dan de wijsheid aan boord. De pyramide Vlaamse regering-Bam-Noriant heeft totaal gefaald.

De werkelijkheid is zelfs nog veel en veel erger. Na 8 jaar staat men werkelijk nergens. Ergo: misschien was mijn advies van 4 december 2008 in de commissie openbare werken nog niet zo slecht: benoem een commissie van onafhankelijke experts, nu. Verlies niet opnieuw een jaar.Laat ze in alle onafhankelijkheid een grondige analyse maken van het probleem met aanbevelingen hoe het moet worden opgelost. Zet daar een duidelijke timing op.

Eerste aanzet tot analyse:

1)ja, er is een mobiliteitsprobleem in Centraal Noord Vlaanderen;

2)Ja, er is een enorm milieu en gezondheidsprobleem in dezelfde regio;

3) De oplossing van 1 kan er niet in bestaan meer verkeer toe te voegen aan de bestaande overdaad. Sanering is noodzakelijk, een gezonde leefomgeving is een basisrecht, zelfs voor Antwerpenaren en vooral voor kansarme Antwerpenaren. Jawel.

Wim van Hees,
Namens Ademloos
Namens honderden vrijwilligers van anedere partijen en bewegingen,
Namens de kiezers die zich niet lieten ontmoedigen,
Waarvoor onze oprechte bewondering én dank.

Vlaanderen-Centraal

Wel even opmerken dat Centraal-Noord Vlaanderen de as Antwerpen-Brussel is en niet de as Gent-Antwerpen. En dat is ook een van de grote blinde vlekken van BAM (en alternatieven).
Het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen is niet opgelost met 10 tunnels onder de Schelde. Dat dient vooral vrachtvervoer tussen Nederland en Frankrijk. Een hopeloze en dwaze zaak, wordt de weg beter dan verhoogt de opbrengst en verkeer en verliezen havens waaronder de haven van Antwerpen. Een verbetering voor Antwerpen is er dus nooit mee te vinden of men zou terug grensposten moeten invoeren en zelfs dan.

Gent en Antwerpen zijn geen complementaire steden maar min of meer concurrenten, en dat is meer dan wat (studenten)folklore. Dat betekent dat er geen direct wegverkeer tussen beide echt significant is.

De gebieden die wel van belang zijn Mechelen/Brussel als administratieve polen tov een haven, het achterland richting Duitsland en de hele provincie Antwerpen. Zeker dat laatste is een historische zaak die zelfs niet helemaal meer klopt. Zoals ook in het treinverkeer blijkt is dat niet enkel havenverkeer maar administratief verkeer dat maar Antwerpen voorbij rijdt.

Het BAM project heeft enkel oog voor Nederlandse en Franse belangen en belast daarmee zelf het provinciaal verkeer. Wie pakweg van Braschaat naar Gent moet zou sneller kunnen rijden. Maar als hij naar Brussel moet komt hij in een nog grotere hel. Nog erger is de richting van Turnhout, nu al een knelpunt en dan een complete ramp. En die twee mogen dan genieten van een dichtgeslibte verbinding naar Brussel.

Een niet-auto alternatief hiervoor, de trein is al door dezelfde BAM-Vinck tot een slecht werkend iets omgevormd. Zowel een slechte werking van bestaande lijnen die systematisch op dit 'onbelangrijk' traject problemen en vertraging hebben en steeds trager rijden (van achteruitgang gesproken) Als een blind niet of armzalig voorzien van nieuwe mogelijkheden zoals een ontsluiting van de Kempen naar Brussel toe.
Ook hier telde enkel het grote kapitaal van Nederland naar Frankrijk, iets waar Antwerpen enkel ellende mee kende, Vlaanderen veel geld in stak en de opbrengst voor anderen is.

Een minimum voor deze problematiek is dat men de pre-19e eeuwse knelband van Antwerpen samen met de wapper begraaft. Tot aan 1900 is wat nu de singel is een opsluiten van Antwerpen geweest. Men probeert die nu af te schilderen als een verdedigingslinie maar de eerste opzet was een opsluiten en onder controle houden van Antwerpen al van de 16e eeuw. Incl kanonnen en fortage gericht op de stad ipv naar buiten. Een militair technisch unicum en laatst gebruikt door een Nederlandse generaal bij de onafhankelijkheid van Belgie. Nederlanders ea mogen komen genieten van onze markten en zo maar terreur op Antwerpen is toch wel iets teveel. Deze gordel belemmerde juist de groei van Antwerpen. Een auto en treinweg is wel al een stap vooruit maar gedraagt zich nog steeds als een omknelling. Al in het begin van de 20e eeuw wist men dat de nieuwe band heel wat verder moest liggen en werd de krijgsbaan aangelegd. De ring rond Antwerpen hoort dus zeker daar te liggen zo niet verder.

Een project dat zwaar belast wordt door een ander dwaas icoon, de luchthaven Brussel-Noord. Een recente ontwikkeling is dat daarvoor een tunnel veel groter en langer dan ooit onder de schelde gepland, wel 'mogelijk' is. Over rand-woningen komt zeker geen brug en voor een diamant en bloed vliegveld kan men heel Antwerpen omringen met een tunnel.