Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Haïti: Regering Pierre-Louis naar huis gestuurd door Senaat

Haïti: Regering Pierre-Louis naar huis gestuurd door Senaat

Port-au-Prince - 30 oktober 2009 - avec-papiers.be - Na een lange buitengewone zitting heeft de Senaat kort na middernacht plaatselijke tijd de regering weggestemd. De discussie werd live uitgezonden op verschillende radiostations en verliep bij momenten bijzonder chaotisch en heftig. Kort na middernacht stapten verschillende Senatoren op die pleitten voor politieke stabiliteit nadat ze urenlang de grondwettelijkheid van de zitting en de stemming in vraag hadden gesteld. De 19 resterende Senatoren stemden vervolgens met 18 stemmen en één onthouding de regering naar huis.

Geen enkel lid van de regering was aanwezig op de zitting. Eerste minister Pierre-Louis had eerder in een brief de voorzitter van het parlement Kelly C. Bastien laten weten niet te zullen ingaan op de convocatie door de Senaat. Ze stelde dat het onderwerp van de zitting haar onduidelijk bleef en dat de beslissing al bleek genomen nog voor de regering gehoord was. Senator Joseph Lambert (Lespwa, het presidentieel platform waaronder Préval in 2006 verkozen werd) had zich effectief de laatste dagen weinig subtiel uitgelaten en zelfs gesteld dat als Pierre-Louis niet zou worden weggestemd hijzelf ontslag zou nemen als Senator. Hij had tevens verklaard over een meerderheid van 18 senatoren te beschikken die achter het vertrek van de regering stonden waardoor de eerste minister "een beest was dat naar het slachthuis moet worden gebracht". Een deel van de Senatoren (Lespwa) die de regering in de vroege uren van vrijdag 30 oktober wegstemden zitten pas enkele maanden op post na controversiële verkiezingen eerder dit jaar. De geruchten dat president Préval achter de convocatie zou zitten blijven persistent, ondanks zijn pogingen het publiek van het tegendeel te overtuigen.

In de chaotische zitting die meer dan 10 uur duurde kreeg de regering de steun van een minderheid van de Senatoren die een vurig pleidooi hielden voor politieke stabiliteit. Senator Andris Riché verklaarde dat men probeert van Pierre-Louis de zondebok te maken van 200 jaar slecht beheer van het land. "Bovendien", zo vervolgde Riché, "wil u een regering naar huis sturen zonder het minste argument." Het moet gezegd zijn dat de magere argumenten die werden aangehaald om de regering naar huis te sturen - de afwezigheid van een beleid met betrekking tot landbouw, economie en industrie, de vuilheid van de steden en de hoge werkloosheidsgraad - nauwelijks een serieuze poging kunnen genoemd worden om de duistere werkelijke motieven voor het vertrek van de regering te verdoezelen. De regering Pierre Louis zit pas in het zadel sinds september 2008 en kreeg als onthaal vier tropische stormen en orkanen te verwerken waarin minstens 800 mensen het leven verloren en waarbij zware schade werd toegebacht aan infrastructuur en landbouw. Deze regering alsnog de verantwoordelijkheid laten dragen voor de werkloosheidsgraad van 70% en de gevolgen van een 30 jarige afwezigheid van investeringen in landbouw en industrie lijkt wel erg ver gezocht.

De verdedigers van de regering haalden in verwoedde pogingen de regering te redden zowel de vermeende ongrondwettelijkheid van de zitting aan als de slechte timing voor de interpellatie van de regering. De ploeg van Pierre-Louis slaagde er inderdaad in het vertrouwen van de internationale gemeenschap te winnen wat onder andere resulteerde in het recente bezoek van een 200-tal buitenlandse investeerders in het gezelschap van speciaal gezant voor Haïti van de VN, Bill Clinton. Hoewel buitenlandse investeringen alleen zeker niet dé oplossing kunnen bieden voor de hoge werkloosheidsgraad en de zorgwekkende sociaal-economische situatie van de bevolking, zijn ze voorlopig het enige concrete economische vooruitzicht voor de Haïtianen. Verschillende actoren van de internationale gemeenschap hadden in de loop van de week hun vertrouwen in de regering bevestigd en benadrukt dat politieke stabiliteit essentiëel is om het vertrouwen van investeerders te behouden.

Joris

Gepost door Joris
30.10.2009

Tags