Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Waarom wordt er donderdag gestaakt bij het spoor?

Waarom wordt er donderdag gestaakt bij het spoor?

Donderdag rijden er geen treinen. Dat is niet leuk voor de reizigers. Maar door alle berichten over het leed van de pendelaar dreigt de boodschap van de stakers verloren te gaan. Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij ACV-Transcom doet een poging uit te leggen waarover het gaat.

Waarom wordt er gestaakt?

"Er wordt gestaakt omdat de onderhandelingen met de werkgever tot helemaal niets leiden. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er tijdens de verzoeningsvergadering geen nieuwe elementen werden aangebracht. Momenteel worden er 3400 arbeidsplaatsen op de helling gezet en we vrezen dat dit niet het einde is."

"Meer dan 40% van de omzet van B-Cargo heeft vandaag betrekking op de samengestelde treinen (verspreid vervoer). Het verspreid vervoer is een systeem waarbij wagons worden opgehaald bij verschillende bedrijven, die worden dan samengevoegd tot een trein. Zo worden die vervoerd en dan terug losgekoppeld op hun verschillende bestemmingen. Dit is natuurlijk een zeer arbeidsintensieve manier van werken."

"Voor deze activiteiten is er niet direct concurrentie. De andere operatoren willen enkel 'gesloten vervoer', dit zijn volle treinen die van en naar de grote fabrieken gaan. Dit is het meest winstgevend. Je heb er maar twee zaken bij nodig, een treinstel en een rijpad van Infrabel. We willen dit binnen de spoorwegen houden."

"Door een afsplitsing zal deze activiteit in de toekomst worden afgebouwd en dus gedoemd zijn om te verdwijnen. En wat krijgen we dan, duizenden vrachtwagens extra in het verkeer, en wie is daar mee gediend? Er is nu nog altijd geen uitsluitsel. Wordt dit afgestoten in een privé-filiaal, wordt het afgestoten in een filiaal binnen de publieke maatschappij, of wordt het gewoonweg afgestoten?"

Treft u door deze actie niet vooral de gewone reizigers?

"Vorig jaar is er een akkoord afgesloten met de maatschappij, een gentlemen's agreement. Daarin beloofde iedereen aan 'conflictbeheersing' te doen, met meer voorafgaand overleg. Maar over dat laatste gaat het nu net. In dit dossier lopen er al gesprekken sinds november vorig jaar. De maatschappij heeft zich nog steeds niet uitgesproken over de juridische vorm die het verspreid vervoer zal krijgen. Hoe worden wij nu verondersteld om te gaan onderhandelen? Over wat? We weten nog steeds niet in welk kader."

"We hebben ook al andere actiemiddelen gebruikt. Op 10 april hebben we een eerste keer gestaakt, in B-Cargo, om de reizigers niet te treffen. Op 2 oktober hebben we een alternatieve actie gedaan, we zijn met het gemeenschappelijk vakbondsfront naar de gebouwen van de NMBS gegaan, waar op dat moment de Raad van Bestuur vergaderde over dit thema. We hebben van ons laten horen en hebben ons standpunt daar nog eens uiteengezet."

"We hebben een ronduit ludieke actie gedaan. Toen de NMBS zijn nieuwe logo's en uniformen voorstelde, op een mooie feestje in het Paleis voor Schone Kunsten, stonden wij daar met een spandoek 'NMBS viert, Cargo failliet'. Dit is zeker niet onze eerste actie."

"Er is momenteel een grote tijdsdruk. Voor het einde van het jaar moet een herstructureringsplan binnen bij Europa. Er lopen al maanden 'gesprekken', maar daarin wordt eigenlijk niet verteld waar het nu werkelijk om draait. Ik zie ze binnenkort al afkomen, er is tijdsdruk, dit moet eind dit jaar binnen. Straks gaan ze ons gewoon dwingen om akkoord te gaan. Je moet er ook rekening mee houden dat deze manier van werken van de NMBS tekenend kan zijn voor de toekomst. Dit is blijkbaar hun manier van contact houden. Nu gaat het om 10% van het personeel, maar binnenkort komen er andere dossiers aan, zoals de liberalisering van het internationaal reizigersvervoer. Op welke wijze wil de NMBS dit gaan aanpakken?"

"Daarom dat we nu dus wel verplicht zijn om naar het ultieme wapen te grijpen. Met alle verontschuldigingen natuurlijk voor iedereen die onterecht getroffen wordt. "

Wie moet hiervoor opdraaien?

Allemaal goed en wel hoor, maar waarom wordt er gestaakt bij het reizigersvervoer wanneer het allemaal om het goederenvervoer draait?

De NMBS leidt tienduizenden euro's verlies door deze stakingsdag, maar plant al een tariefverhoging in 2010. De reiziger moet dus niet alleen vandaag de gevolgen van de staking ondergaan, maar mag ook nog eens opdraaien voor de kosten.

Ik ben helemaal niet tegen het stakingsrecht, integendeel. Maar als de gevolgen van de staking zwaarder zijn voor onschuldige mensen dan voor de werkgevers, dan denk ik dat er naar een andere manier van actievoeren moet gezocht worden.

De stakers hebben reeds meer

De stakers hebben reeds meer dan moeite genoeg gedaan om een staking te trachten te voorkomen(zie de tekst) en staan nu onder serieuze tijdsdruk. Andere acties zijn niet zo snel te vinden, laat staan dat men daar nog op tijd voor kan mobiliseren...

openbaar diensten, spoor en verwerking van huisvuil!

Beste treingebruiker,

Ik stel voor dat je eens de opinie leest op deze pagina.

Ik stel voor dat je eens de twee interviews leest met iemand van acv/transcom en acod spoor.

Dan kan je misschien een andere manier van actie voorstellen, amper 175 gebruikers willen een kaartje opsturen naar het hoofdbureau van nmbs in de Frankrijkstraat.

Wil je werkelijk, zoals het vbo, een minimale dienstverlening? ben je akkoord dat zelf de 'gebruikers van tram en trein' er in de toekomst mee akkoord gaan dat het spoor geprivatiseerd wordt?

Ben je werkelijk voor een burgerlijke ongehoorzaamheid... breng je vuilnis van de laatste week mee naar de trein? Enfin, we gaan toch niet teveel uit de bocht gaan zeker. Bij mijn beperkte kennis van huisvuilverwerking is het toch een beetje beter om om de twee weken uw pmd-zak buiten te plaatsen... en bij mijn weten is dit toch nog altijd dichter dan spoor 13!

Laten we een beetje realistisch zijn voor een goeie openbare dienstverlening, zowel voor het spoor als voor de andere openbare diensten. Huisvuilophaling is ook de taak voor een goeie openbare dienst!

En ja, beste, u spreekt over een prijsverhoging van de trein... op een trajekt van amper 30 km tussen Brussel en Brussels Airport moet je nu al meer dan € 4 heen en terug betalen.

Aan u de keuze!

Frank,
Vz Acod Kortrijk,

Volledig akkoord met de

Volledig akkoord met de reactie van "Treinreiziger" op het artikel. De vakbonden moeten creatiever zijn. Zoek naar acties die de werkende mens niet treffen. Naast stakingsrecht is er ook recht op arbeid. Jullie stakingsacties staan bovendien niet in verhouding met de stakingseisen. Jullie schieten met een kanon op een mug. Zo creëer je zeker geen breed draagvlak. In tegendeel, nu is de publieke opinie zwaar tegen. Probeer de mensen aan jullie kant te krijgen. Dat is zeker niet door het land lam te leggen. Waarom geen betaalstaking?

Schandalig!

Eens te meer de zoveelste kaakslag voor de reiziger! Eens te meer toont het aan dat de vakbonden bij het spoor het spoor bijster zijn en grijpen naar oubollige methodes die in onze tijd totaal niet meer werken. Door reizigers te gijzelen zullen jullie de NMBS niet redden, wel integendeel. Het zet mensen ertoe aan toch de wagen te nemen en de trein voortaan links te liggen. Immers, de trein wordt door al die stakingen niet als een zeker vervoermiddel beschouwd. Daarenboven hebben de vakbonden schijnbaar niet door dat, als de liberalisering van het personenvervoer er komt, de NMBS genadeloos door de concurrentie van de tafel (lees: het spoor) zal worden geveegd. Kortom, met jullie stakingswoede strooi je ook zand in de ogen van het personeel.
Duizendmaal schande over die domme vakbonden!

Tags