Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"3000 banen op het spel bij B-Cargo"

"3000 banen op het spel bij B-Cargo"

KORTRIJK -- Rudy Verleysen is nationaal secretaris van de socialistische vakbond ACOD/NMBS. Zowel grootvader Verleysen, zoon en kleinzoon Rudy werkten allen bij ‘den ijzerenweg’. Rudy werkte bijna 30 jaar als kaartjesknipper… en kent dus het ‘spoor’ als zijn broekzak.

rudy_verleysen.jpg

Er zijn geen naakte ontslagen bij B-Cargo (goederenvervoer). Moet daarom de reiziger zijn trein zien stilstaan?

“In de media wordt een verkeerd beeld opgehangen van de spoorwegstaking. De informatie die door de verantwoordelijken van de NMBS-groep de wereld wordt ingestuurd is meer dan misleidend. Men wil de media en de publieke opinie doen geloven dat er maar 900 banen op de helling staan. Voor het merendeel van het betrokken personeel zou er een andere functie weggelegd zijn binnen de NMBS-groep.”

“De waarheid is echter dat men van plan is B-Cargo te filialiseren met een personeelsbestand van ongeveer 3000 werknemers. Op termijn zouden de personeelsleden die het filiaal verlaten ofwel niet worden vervangen of worden vervangen door contractuelen volgens de behoeften. Met andere woorden op termijn zijn er 3000 volwaardige jobs bedreigd.”

“Daarnaast mogen we niet vergeten dat het de intentie is om deze politiek ook toe te passen op andere segmenten van de NMBS-groep. Op 1 januari 2010 wordt het internationale reizigersverkeer volledig geliberaliseerd. Eurostar, die toch wordt beschouwd als één van de succesformules en een samenwerkingsverband is tussen drie historische spoorwegondernemingen, wordt vanaf volgend jaar een onafhankelijke spoorwegonderneming. Ongeveer 30 Belgische personeelsleden worden dan naar de nieuwe maatschappij gedetacheerd. De staking van 5 november gaat over de toekomst van het ganse personeelsbestand.”

Wat zouden de gevolgen zijn van een privatisering bij het reizigersvervoer?

“Liberaliseren of privatiseren? Privatisering zou rampzalige gevolgen hebben voor de dienstverlening naar de reizigers toe. Het sociale model van de openbare dienstverlening via het spoor zou zwaar worden bedreigd. Privatiseren betekent dat men spoorlijnen in concessies ter uitbating verkoopt aan de meest biedende. En dan moet er natuurlijk winst worden gemaakt om het geïnvesteerde kapitaal zo snel mogelijk terug te winnen. Ten nadele van de reiziger. En zou de overheid nog in staat zijn om de sociale tarieven die er nu bestaan, de sociale rol die ze vervuld, nog integraal in stand te houden?”

“Neem nu de verbinding met Brussel-Nationaal Luchthaven. Deze nieuwe verbinding is tot stand gekomen met de inbreng van privé-kapitaal in het kader van de publiekprivate samenwerking waar sommigen zo veel heil in zien. Om de investeringen door de private partner te helpen financieren wordt de prijs van een biljet enkele reis naar en van de luchthaven verhoogd met 2,05 euro vanaf 1 november 2009. De opbrengst daarvan gaat integraal naar de private investeerder.”

Bij de Post wil men huismoeders, tegen een laag loon van € 8.50 per uur de postbode laten vervangen… Is dat de toekomt van de NMBS? Mariette controleert de kaartjes op de trein van 7u30 naar Brussel?

“Zo ver zijn we gelukkig nog niet bij het spoor in België. In het buitenland waar men de concurrentie laat spelen in het lokale vervoer zie je wel dat men drastisch bespaart op de lonen van het treinpersoneel, vooral dan bij de private spelers, om toch maar competitief te zijn en de contracten binnen te halen. Alhoewel, bij ons probeert men ook (contractuele) halftijdse banen te creëren om in de piekuren de verkoop van biljetten te organiseren.”

Verleden week hoorde ik van een bestuurder dat er bijna geen onderhoud meer is van het rollend materieel. Moet ik me echt zorgen maken over de veiligheid van onze trein?

“Onderhoud is een belangrijk gegeven om de veiligheid van reizigers en personeel te waarborgen. Deze zomer hebben we heel wat problemen gekend met de regelmaat van de treinen door de vele pannes aan het materieel en de technische storingen aan de infrastructuur. En zeggen dat er deze zomer splinternieuwe locomotieven van Cargo werkloos uitgerangeerd stonden die niet mochten ingezet worden voor het reizigersverkeer. Besparingen op onderhoud zijn niet te verantwoorden. Dit kan inderdaad de veiligheid van reizigers en personeel in gevaar brengen!”

In de pers krijgen we alleen te horen dat het schandalig is dat de spoormannen staken, het is zelfs een jaarlijkse gewoonte! Hoe ga je daarmee om als vakbond?

“De beste staking is deze die niet moet worden gevoerd zeggen wij altijd. Maar als het sociaal overleg binnen de spoorweg uiteindelijk geen oplossingen brengt, moeten wij reageren. Het is onze taak om de belangen van de totaliteit van het spoorwegpersoneel te verdedigen. Voldoende investeringen in de spoorweg en zijn personeel is van primordiaal belang om een goed openbaar vervoer per spoor te garanderen. Dit is ook, en vooral, in het belang van de reiziger. Wij proberen dit telkens opnieuw te communiceren naar de publieke opinie toe.”