Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Indymedia.be zoekt € 25.000 voor haar nieuwe website

Indymedia.be zoekt € 25.000 voor haar nieuwe website

Indymedia bouwt een nieuwe website en dat gaat € 100.000 kosten. Tot nog toe werd de website gebouwd en onderhouden door 1 halftime webmaster en een ploegje vrijwilligers. Die leverden fantastisch werk maar we slaagden er niet in om het verlanglijstje van de lezers, vrijwilligers en vaste ploeg in te vullen.

We besloten daarom om een professionele ontwikkelaar in te huren om samen met ons de nieuwe website te ontwikkelen.

In een eerste fase wordt er gewerkt aan een goede "nieuws-website" waar er veel meer ruimte en mogelijkheden moeten komen voor multimedia, rubrieken, blogs, thema pagina's, bijdragen van vrijwilligers, ...
Die eerste fase willen we begin 2010 afronden en zal om en bij de € 50.000 kosten.

In een tweede fase wordt er dan verder gewerkt aan het uitbreiden van de functionaliteit, het community gebeuren, ...
Dat werk zal afgerond worden eind 2010 en word begroot op een tweede schijf van € 50.000.

In een derde fase wordt die nieuwe website dan geïmplementeerd in een eigen drupal versie die anderen gratis kunnen downloaden van het internet om er hun eigen (nieuws)website mee te bouwen. (ergens in 2011)

De financiering van dit alles loopt via subsidies, steun van sociale bewegingen en steun van onze lezers en vrijwilligers.

Voor de eerste fase hebben we € 25.000 kunnen realiseren door de afgelopen jaren middelen te sparen voor deze broodnodige investering.

We zijn dus nog op zoek naar € 25.000 van onze lezers en sympathisanten om deze investering rond te krijgen.

U kan dit project steunen door

  • Een eenmalige gift op rekening nummer 001-4736697-69 (met vermelding: Steun Nieuwe website)
  • Vaste steungever* te worden via een permanente opdracht van € 5, € 10 of een bedrag naar keuze op rekening nummer 001-4736697-69 (met vermelding: Vaste steun Nieuwe website)
  • Een renteloze lening toe te kennen aan het project (zal dienen voor de tweede en derde fase van het project). U leent het bedrag voor drie jaar. Neem hiervoor contact op met Peter @ Getbasic.be.

.

* Vaste steungevers krijgen van ons +/- twee maal per jaar een media reader toegestuurd