Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ann Van Laer (ACV) en Eddy Van Lancker (ABVV) op de klimaatbetoging

Ann Van Laer (ACV) en Eddy Van Lancker (ABVV) op de klimaatbetoging

BRUSSEL -- Naast turkoois, hét symbool van de klimaatbetoging, was er ook veel groen en rood te zien. Ook de vakbonden liepen storm voor het klimaat.

20091205_3406_1.jpg

(Foto Jan Lietaert)

Ann Van Laer, nationaal secretaris van het ACV:

“Er is een duidelijke band tussen de klimaatcrisis en de economische crisis waar heel veel bedrijven vandaag mee geconfronteerd worden. Beide crisissen zijn het gevolg van ons economisch model dat niet duurzaam is. Een economie waarin massaproductie centraal staat en waar er een harde concurrentiestrijd is en waarin werknemers en landen tegen elkaar worden uitgespeeld.”

“Onze leden en militanten beginnen dat ook te beseffen. Zij hebben ook contact met mensen uit het Zuiden en horen zo getuigenissen over de gevolgen van de klimaatcrisis.”

“De massale ontslagen waar we nu mee te maken krijgen, zou je voor een stuk kunnen opvangen door de switch te maken naar een groene economie: zonnepanelen, isolatie of openbaar vervoer. Door daar in te investeren kan je jobs creëren. Het mag niet meer bij mooie verklaringen blijven. Er moet nu ook echt iets gebeuren. De Vlaamse en de federale regering hebben enorme mogelijkheden om iets te doen. België moet een voortrekkersrol spelen.”

“De slachtoffers van de klimaatcrisis zijn de gewone mensen: de armste mensen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië of de minder begoede mensen bij ons die in slecht geïsoleerde huizen wonen. De groene economie mag geen booming business zijn van de happy few. We moeten investeren zodat iedereen meekan. Daar ligt zeker een taak voor de overheid.”

20091205_3414_1.jpg

(Foto Jan Lietaert)

Eddy Van Lancker, federaal secretaris van het ABVV:

“We staan aan de vooravond van de derde industriële revolutie. De klimaatverandering kan je niet meer ontkennen. De klimaatcrisis zal enorme problemen met zich meebrengen. Een stroom vluchtelingen op de loop voor stormen en overstromingen, hoge energieprijzen en onbetaalbare grondstoffen. Dat zal ook onze welvaart aantasten. De verandering zal er dus sowieso komen. Wij moeten er voor zorgen dat ze eerlijk wordt. Als we dat overlaten aan het kapitalisme weten we nu al waar we gaan uitkomen. Een handvol rijken zullen het goed hebben en de rest van de wereldbevolking zal wegzakken in armoede. Als de olie heel duur wordt, zullen het niet jij en ik zijn die zich nog kunnen verplaatsen.”

“Om een eerlijke omwenteling te realiseren heb je een sterke overheid nodig om te investeren in nieuwe energie en nieuwe technologieën en om geld te stoppen in opleiding en vorming. De financiële wereld zal ook moeten hervormd worden zodat we geen tweede keer al onze middelen en onze energie in het bestrijden van een bankencrisis moeten steken. Als je dat allemaal hoort, is het toch duidelijk dat vakbonden hier een enorme taak in hebben.”

“Onze politici reageren nog altijd zeer voorzichtig. Het klopt natuurlijk dat België dit niet alleen kan oplossen. Het klimaat stopt niet aan de grens. Maar wij vragen van België een voortrekkersrol. We hebben er alle belang bij dat ons land het voortouw neemt.”

“De grootste inspanning zal van het Noorden moeten komen. Wij moeten het Zuiden in staat stellen om te ontwikkelen. Dat kan door onze technologie te exporteren. En dan deze keer niet onder kapitalistische voorwaarden, maar op een eerlijke manier.”