Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Voor de toekomst van onze kinderen"

"Voor de toekomst van onze kinderen"

BRUSSEL -- 15000 bezorgde burgers liepen vandaag in Brussel mee storm voor het klimaat. Het werd de grootste klimaatbetoging in België. De manifestanten willen een signaal geven aan de politici om in Kopenhagen iets te doen aan de klimaatopwarming. In aanloop naar de Klimaattop in Kopenhagen van 7 tot 18 december zijn in verschillende landen Klimaatbetogingen gehouden. Indymedia.be liep mee in de betoging en duwde de micro onder de neus van enkele betogers.

20091205_3539.jpg

James uit Kenya van de organisatie Kenian human resources for climat

"Ik ben op bezoek bij Greenpeace en loop vandaag mee om de klimaatbewegingen te ondersteunen. We willen dat de rijke landen ophouden met de natuurlijke rijkdommen van arme landen te exploiteren. In Kopenhagen moeten de rijke landen overeenkomen hoe ze de arme landen kunnen ondersteunen. Zo krijgen de arme landen ook de kans om zich te ontwikkelen

We zien in Kenia nu al gevolgen van Klimaatverandering. Er is bijvoorbeeld veel meer droogte dan twintig jaar geleden. Dat komt door de massale ontbossing. Ook onze Afrikaanse leiders moeten meer moeite doen om onze natuur te beschermen."

20091205_3554.jpg

Mark uit Bokrijk

"We zijn hier voor de toekomst van onze kinderen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het klimaat opwarmt zoals de gletsjers en het poolijs die smelten. Maar de politici durven nog altijd niets te ondernemen om het probleem van de opwarming aan te pakken. Ze moeten volgens mij tot duidelijke afspraken komen over Co2-vermindering voor alle landen. Dus ook voor de VS en China.

Ondanks al de berichten in de media dat Kopenhagen al mislukt is blijf ik erin geloven anders zou ik hier niet staan. Als iedereen een steentje bijdraagt moet het lukken."

20091205.jpg

David Dessers en Wiebe Eeckman van 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid'

David: (links op foto) "Het is vandaag de grootste klimaatbetoging tot nog toe in ons land. Ik denk dat het vooral komt doordat ook de vakbonden dit keer mee hebben gemobiliseerd. We vinden het belangrijk dat er nu vlak voor die top een krachtig signaal gegeven wordt. 'Klimaat en Sociale rechtvaardigheid' is actief in de Klimaatcoalitie maar We hebben ons voornamelijk beziggehouden met de Klimaattrein die volgende week naar Kopenhagen vertrekt met 900 activisten.

We komen op voor een efficiënt en drastisch klimaatbeleid. Dat wil zeggen een reductie van 70 procent tegen 2050. Maar onze voornaamste bekommernis is dat de strijd tegen de klimaatopwarming gebeurd op een manier die sociaal is en die ook solidaire is op mondiaal vlak. De land die het minst hebben bijgedragen aan het probleem moeten zich kunnen ontwikkelen.

Bij ons kan bijvoorbeeld op een heel simpele manier heel wat CO2 verminderd worden door bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Maar dat is iets dat de overheid moet organiseren met een openbaar plan want als je het aan de markt overlaat zal er niets van komen."

Wiebe: "Een ander voorbeeld is het openbaar vervoer. Als je wil dat de mensen de auto thuis laten moet je het openbaar vervoer beter organiseren zodat de mensen op hun werk geraken. In plaats van eerst de mensen te pesten met allerlei beperkende maatregelen die alleen de rijken kunnen betalen kan je hen beter alternatieven aanbieden. Het is trouwens niet enkel een kwestie van de gewone man die van gedrag moet veranderen maar ook de industrie. Tegen de 30 procent van CO2-uitstoot komt van de industrie en daarnaast heb je een 10 procent uitstoot vanuit de elektriciteitsproductie. Men kan in de industrie gemakkelijk de uitstoot beperken door technologische vernieuwing. De ideeën bestaan al maar ze zijn niet winstgevend genoeg.

Dit betekend ook een economische verandering. Het marktmechanisme in het Kyotosysteem leidt juist tot meer uitstoot. Er moet een sociaal plan komen vanuit de overheid om de gehele maatschappij anders te organiseren. "

20091205_3575.jpg

Jan Derom van WWF

"We zijn heel tevreden over de opkomst vandaag. We hadden gehoopt op minimum 10000 man. En we zitten er ruim over. Dat toont toch dat er ook in België een basis is voor acties tegen de klimaatverandering.

We willen in Kopenhagen een efficiënt, doeltreffend akkoord dat verregaand is en vooral bindend is. We zijn niet tevreden met een vrijblijvend akkoord. Een verregaand akkoord betekend voor ons tegen 2020 een reductie van de uitstoot wereldwijd met 40 procent. En tegen 2050 met 80 procent. Dat is enorm veel maar studies bewijzen dat het mogelijk is. Door onze economie en energievoorziening te laten draaien op windenergie, zonne-energie en water in plaats van op steenkool en petroleum. Die omschakeling naar een groene economie is perfect mogelijk en haalbaar. Het vergt enkel wat inspanningen. En dat moeten onze wereldleiders doen de komende twee weken.

WWF zal aanwezig zijn in Kopenhagen met een ruime delegatie om er op toe te zien dat het akkoord niet een schaamlapje is om nadien gewoon verder te doen zoals men bezig zijn.

Kopenhagen is een unieke kans. Zo'n kans gaan we waarschijnlijk niet krijgen de komende jaren. En zoveel tijd hebben we niet meer. Volgens WWF mogen de temperatuurstijgingen maximaal 2 graden bedragen. De plannen die nu op tafel liggen zullen ons leiden naar temperatuurstijgingen van 3,5 graden. De politiek moet gewoon de wil hebben. De mensen willen mee en ook het bedrijfsleven. Het is nu aan de politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen."

20091205_3542.jpg

Johannes uit Gent (midden op foto)

"Ik ben tegen de opwarming van het klimaat. En ik hoop dat deze betoging iets zal betekenen voor het parlement en voor de wereld. Ik hoop dat de wereldleiders hier snel iets aan zullen doen. Bijvoorbeeld door elektrische wagens niet te verkopen aan rijke sjeiks maar op de markt te brengen zodat de mensen minder olie moeten verbruiken.

Ik ben wel een beetje ongerust over het klimaat maar ik denk dat de mensen in Afrika of in Azië veel meer ongerust zijn. Wij zitten hier nog altijd in onze warme huisjes enz."

earth.jpg

Famke Vekeman van Friends of the Earth

"Het was vandaag belangrijk om zoveel mogelijk mensen op straat te krijgen om duidelijk te maken dat dit een belangrijk moment is en dat er in Kopenhagen heel wat staat te gebeuren. De opkomst is een enorm succes. Ons doel was om de opkomst van 7000 in Oostende tijden de Big Ask te evenaren maar we hebben het zelf overtroffen. Gaan betogen in Brussel is tenslotte iets minder sexy dan dansen op het strand van Oostende. De media heeft ook goed meegeholpen. Als zelfs de weermannen mee beginnen te mobiliseren is het een signaal dat je een beetje uit die kringen van je kleine beweging geraakt.

We gaan zelf ook met een delegatie naar Kopenhagen om acties te voeren en om deel te nemen aan de onderhandelingen in zoverre het mogelijk is. We willen een eerlijk en ambitieus akkoord waarin Europa tegen 2020 uitstootreducties moet realiseren van 40 procent. We hopen ook dat er voldoende financiering komt voor het Zuiden zodat ze zich kunnen aanpassen aan de situatie zonder dat men er voorwaarden tegenover stelt zoals vaak het geval is.

Er zijn nu al heel wat landen en mensen uit het Zuiden die lijden onder de klimaatveranderingen. Met Friends of the Earth International hebben we eraan gewerkt om die getuigenissen uit het Zuiden naar Denemarken te brengen. Dus hopelijk levert dat iets op.

De politieke signalen voor Kopenhagen die we tot nu toe hebben gekregen zijn zeker niet positief. De VS wil er geen uitspraken over doen. We vrezen ook dat Europa zijn verantwoordelijkheid niet zal opnemen. En als je naar Kopenhagen gaat met weinig of geen ambities dan vrees ik voor het akkoord dat er gaat uitkomen. Misschien wordt het nu een politieke overeenkomst die dan later concreter wordt. Kopenhagen zal zeker niet het eindstadium zijn. Er zullen daarna nog bijeenkomsten moeten komen om het verder uit te werken."

@ De Croo jr.

Heeft u dit ook gezien, mijnheer Alexander De Croo?

Mark uit Bokrijk

Mark is ooit mijn leider geweest in de jeugdbeweging! :-)