Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Naomi Klein: “We moeten het gezicht van de tegenbeweging tonen voordat de klimaattop voorbij is"

Naomi Klein: “We moeten het gezicht van de tegenbeweging tonen voordat de klimaattop voorbij is"

De klimaatcrisis wordt misbruikt door rijke landen om de plundering van arme landen verder te zetten. De klimaattop in Kopenhagen is een schoolvoorbeeld van 'rampenkapitalisme'. Naomi Klein kan het weten, want zij heeft het begrip bedacht.

Naomi Klein.jpg

Foto's Marina Kelava

De oranje zaal van het Klimaforum -de alternatieve klimaatcoferentie voor de sociale bewegingen- is afgeladen vol wanneer Naomi Klein het podium betreedt. De auteur van de klassiekers No Logo en The Shock Doctrine vindt de officiële conferentie in het Bella Center een schijnvertoning. “De klimaatonderhandelingen lijken op een klassenoorlog die gevoerd wordt door de rijken tegen de armen.”

“Het Bella Center is het beste voorbeeld van rampenkapitalisme. Het akkoord dat we echt nodig hebben ligt niet op tafel.”

“Er wordt een model uitgewerkt dat zal bepalen hoe we in de toekomst met het klimaat en het milieu zullen omgaan. Dat model dat onthuld wordt voor de ogen van de ganse wereld, is gebaseerd op de finale stormloop op de laatste natuurlijke hulpbronnen van een planeet in levensgevaar.”

De sfeer die in het Bella Center hangt ervaart Naomi Klein als kil en koud. De conferentie wordt volledig bepaald door mannen in maatpak, terwijl de stemmen van klimaatslachtoffers nauwelijks weerklank vinden. Klein geeft het voorbeeld van een actie van de inwoners van Tuvalu die hun eilanden in de Stille Oceaan dreigen te verliezen door de stijgende zeespiegel. “Ze spraken over het verdwijnen van hun toekomst en ze noemden het een vorm van genocide. De definitie van genocide is: handelingen die leiden tot het verdwijnen van een volk. Maar de mannen in maatpak in het Bella Center liepen zonder opkijken door, ze begrijpen blijkbaar niet dat de klimaattop over landen als Tuvalu zou moeten gaan.”

Toch onderschat Klein het belang van de klimaattop niet: “Het is een historische bijeenkomst,” maar ze vindt dat het sleutelbegrip tijdens de onderhandelingen 'klimaatschuld' zou moeten zijn. De realiteit is echter anders: “In het Bella center nemen de rijkste landen van de wereld de overhand. Ze lonken naar het goud en de diamanten van Zuid-Afrika, ze willen het zilver en koper van Bolivia en ze hunkeren om de olie in Equador te ontginnen. De arme landen die al eeuwen leeggeplunderd worden, worden nog meer geplunderd in de Bella Center. De grondstoffenroof in het Zuiden gaat gewoon verder.”

Naomi Klein stelt vast dat zij die het probleem gecreëerd hebben, het minste voelen van de opwarming van de aarde en zich het beste ertegen kunnen beschermen. “Dat geldt niet alleen voor het Zuiden, maar ook voor het Zuiden in het Noorden. Denk maar aan New Orleans waar mensen met geld gewoon konden wegrijden vanuit het rampgebied, terwijl de mensen die voor evacuatie afhankelijk waren van de overheid hulpeloos op hun dak achterbleven. Dat noem ik klimaatapartheid.”

Het klimaatbeleid van haar land, Canada noemt ze vlakaf 'klimaatcriminaliteit'. “Canada heeft het Kyotoprotocol ondertekend, toch zijn onze emissies met 26% gestegen. Maar als landen de regels van het WTO verbreken, dan wordt er moord en brand geschreeuwd. Toen Bolivia besliste dat het onrechtvaardig was dat ze Bechtel moesten betalen om regenwater te gebruiken en de multinational aan de deur gezet werd, vervolgde Bechtel Bolivia voor 26 miljoen dollar wegens contractbreuk. Maar wat gebeurt er als Canada een contract met de wereld en met Kyoto verbreekt?”

Aan dat soort praktijken moet snel een einde komen. “We moeten het gezicht van de tegenbeweging tonen op dit forum, nog voordat de klimaattop voorbij is.” Niet door ruiten in te gooien, want dat levert alleen maar negatieve media op, maar met directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid. “Het is de taak van de tegenbeweging om het verleden te blijven herinneren, want in het Bella Center doen ze er alles aan om de geschiedenis te vergeten.”