Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Als we nu niets doen zijn we gewoon fucked up"

"Als we nu niets doen zijn we gewoon fucked up"

KOPENHAGEN -- Zaterdag liepen er 100.000 klimaatactivisten door de straten van Kopenhagen om rechtvaardige maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Een bonte mix van diverse soorten organisaties zoals milieubeweging, Noord-Zuid ngo's, vakbonden, linkse en groene partijen en individuen uit de hele wereld liepen mee in een geanimeerde betoging van 6 km die eindigde aan het Bellacenter. De betogers scandeerden slogans als 'Act now', 'There is no planet B' en 'Climate justice now'. De betoging verliep in een gemoedelijke sfeer.

Het leek wel of de andersglobaliseringsbeweging een tweede adem had gevonden. 100000 mensen van alle slag die schreeuwden om bindende, rechtvaardige maatregelen tegen de klimaatopwarming. Het was verbazend dat de meeste mainstream media enkel aandacht hadden voor de relletjes in de marge. De 400-tal blackblockers bengelden helemaal aan de staart van de betoging. Ze werden halverwege de betoging afgesneden van de rest van de betoging, ingesloten en preventief opgepakt. Ondertussen zijn al de gearresteerden vrijgelaten op drie na.

fotoaussie.JPG

Fern uit Tasmanië, Australië (Op foto vooraan)

"We zijn hier met een groep jongeren uit Australië om onze Australische regering te vragen ambitieuzere doelstellingen en maatregelen te nemen tegen klimaatverandering dan de de huidige 5 procent. Ze moeten de koolindustrie afbouwen. Daarnaast moeten ook de arme landen financieel geholpen.

In Australië hebben we nu al last van de veranderingen in het klimaat. November was bijvoorbeeld de heetste maand ooit. We hebben ook meer last van droogtes en bosbranden."

fotooxfamfrance.JPG

Ingrid uit Parijs (Op foto links)

"Ik ben hier met een groep van Oxfam France om druk uit te oefenen op onze politieke onderhandelaars in Kopenhagen. We willen een concreet en bindend klimaatakkoord. Niet zoals het Kyoto-verdrag. De wetenschappelijke studies die gedaan zijn tonen ons dat we wereldwijd naar een totaal andere economie zouden moeten gaan. De G77 die de ontwikkelingslanden groepeert moeten overeenkomen om uit de CO2-handel te stappen. Een systeem waarbij de rijke landen de CO2, landbouw en ontbossing willen integreren om op de financiële markt verhandeld te worden. Iets wat het milieu totaal niet helpt maar enkel dient om de landen zichzelf te laten verrijken.

Ook de publieke opinie moet gemobiliseerd worden rond dit thema. Er wordt enorm veel desinformatie over het klimaatprobleem verspreid via de media. Momenteel jaagt men de mensen schrik aan door enkel te praten in termen van hogere belastingen. Men hoort nooit niets over het standpunt van de ontwikkelingslanden over dat thema.

Mensen worden ook constant aangesproken op hun consumptiegedrag en dergelijke maar het echte probleem is de industrie, de energieproductie en de landbouw. Zij creëren meer uitstoot. Hoe moeten zij de uitstoot verminderen. Men praat enkel over een uitstootbelasting."

fotodeens.JPG

Susan uit Kopenhagen (Op foto links)

"We willen dat de wereldleiders die nu samenkomen in Kopenhagen de opwarming van het klimaat serieus nemen. Ze moeten het probleem op een voor iedereen rechtvaardige manier aanpakken.

De overheid moet actie ondernemen. Ik weet er zelf te weinig over maar misschien geraakt de overheid vooruit door meer samen te werken met de ngo's en wetenschappers die zich met het probleem bezighouden. Zowel de overheden als de mensen moeten samenwerken om dit probleem aan te pakken. Als we nu niets doen zijn we gewoon fucked up."

fotoabvv.JPG

Geert Haverbeke militant bij de bediendevakbond BBTK(Op foto rechts)

"We zijn hier met een delegatie van een 50-tal ABVV-militanten en willen tonen dat de groene en de rode strijd dezelfde zijn. We willen laten zien dat we het klimaatprobleem en de manier waarop we omgaan met het milieu belangrijk vinden. Er is een beweging op gang gekomen die niet zal stoppen voor er een andere en duurzame lange termijneconomie komt zonder kwartaalwinstcijfers.

Een overschakeling naar een groene economie betekent niet noodzakelijk minder jobs maar wel andere duurzame jobs. Deze overgang is ook iets dat wereldwijd moet gebeuren. Zo kan Opel volgens mij overleven door in de plaats van 4x4's te bouwen, zijn fabriek om te vormen om trein- en tramstellen te bouwen.

Het is geen gemakkelijk thema maar we zijn er wel in geslaagd om de jongeren die meegingen naar Kopenhagen te sensibiliseren rond dit thema.

Op ons programma staat nog een ontmoeting met de jongeren van de Deense vakbond, een seminarie rond werk en klimaat. En een bezoek aan een milieuvriendelijk bedrijf dat helemaal draait op gerecupereerd materiaal."

fotoviacampesina.JPG

Jounber komt uit Tamil Nadu, het zuiden van India (Op foto rechts)

"We zijn hier met een delegatie boeren uit uit het zuiden die deel uitmaken van de boerenbeweging La Via Campesina. We vinden dat de huidig agro-industrie gebaseerd op winst zorgt voor meer honger, voor meer opwarming van het klimaat en voor het verdwijnen van de biodiversiteit.

We willen dat de overheid meer investeert in duurzame kleinschalige landbouw en voedselproductie. Er moet meer steun komen voor personen die op een duurzame wijze lokaal produceren. Arme landen moeten ook de kans krijgen om hun markt af te schermen van de vrije markt om hun lokale productie te stimuleren. Zo kunnen ze in voor hun eigen voedselzekerheid instaan."

fotoijsbeer.JPG

Bernard uit Duitsland (Op foto links)

"We zijn ijsberen en komen de wereldleiders hier vragen om de mensheid te redden die door de opwarming wordt bedreigd.
Ook de mensen moeten duurzamer gaan consumeren. Ze moeten bij hun aankopen de keuze maken voor duurzame producten. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven minder geneigd zullen zijn om vervuilende producten te verkopen. Klimaatverandering is nu overal in de media, op internetblogs, etc. we moeten het niet meer horen maar handelen."

fotoKorean.JPG

Haisok uit Zuid-Korea (Op foto links)

"Klimaatveranderingen heeft een grote impact op onze landbouw. We willen dat er meer steun komt voor duurzame landbouw. Ik heb niet zoveel verwachtingen van deze onderhandelingen in Kopenhagen. Ze gebruiken de klimaatcrisis als een business om er geld aan te verdienen. Wij moeten onze macht gebruiken om hen te dwingen tot verandering. De strijd om onze aarde te redden zal hier niet eindigen iedereen zal na Kopenhagen in eigen land de strijd moeten voortzetten.

fotoacv.JPG

Sarah Keustermans van het ACW(Op foto tweede van links

"We zijn hier vandaag met een 70-tal mensen van ACW en ACV samen. We vinden het heel belangrijk dat er een ambitieus, sociaal rechtvaardig en bindend Klimaatakkoord uit de bus komt. Een akkoord dat de zwaksten beschermt tegen de gevolgen an klimaatverandering. De zwaksten zullen er de eerste slachtoffers van zijn terwijl zij het niet hebben veroorzaakt. Ze moeten beschermd worden tegen de sluiting van bedrijven. Door opleiding en de creatie van groene jobs.

Overschakelen naar een koolstofarme economie zien we niet echt als een bedreiging maar eerder als een kans om te investeren in groene sectoren en de vergroening van de jobs.

Ook binnen het ACW is klimaat geen gemakkelijk thema. Er zijn wel mensen die bezorgd zijn maar voor veel mensen is het nog een ver van mijn bed probleem. Dat maakt het niet gemakkelijk om hen te mobiliseren.

We proberen binnen het ACW al een aantal duurzame initiatieven op touw te zetten. Zo is er het isolatieproject waar we deze ochtend een workshop over hebben gegeven in het Klimaforum. We proberen per gemeente, mensen die normaal niet zouden isoleren omdat ze het nut ervan niet inzien, naar een informatie-avond te krijgen. De info-avonden staan open voor zowel leden als niet leden. We informeren de bezoeker over het nut van isolatie en stellen hen voor om gezamenlijk isolatiemateriaal te kopen waarbij ze korting kunnen krijgen en ze krijgen ook hulp bij het aanvragen van premies. We hebben zo in Limburg de afgelopen twee winters 5000 woningen kunnen isoleren. Limburg is een voortrekker maar ook in andere gemeentes in o.a West Vlaanderen komt het project stilaan op gang."

fotojapan.JPG

Minuako uit Japan (Op foto rechts)

"We zijn met een kleine delegatie uit Japan om de leiders in Kopenhagen een afdwingbare reductie van 40 procent te vragen en om te stoppen met de productie van kernenergie. We vragen de Japanse regering om meer te investeren in hernieuwbare energie. Onze organisatie is ontstaan in '97 na de Kyoto onderhandelingen. We willen dat de wereldleiders nu meer doen dan Kyoto."

fotogreenpeace.JPG

Etienne van Greenpeace Toulouse (Op foto rechts)

"Onze politiekers moeten zich eindelijk eens tonen als echte klimaatleiders. We willen een akkoord op maat van de uitdagingen die ons te wachten staan. Dat wil voor ons zeggen een bindend akkoord met een emissiereductie van 40 procent. Daarom deze mobilisatie vandaag om meer druk te zetten achter onze eisen. Momenteel hebben de rijke landen enkel valse oplossingen op tafel liggen. Ook vanuit Frankrijk zijn er geen duidelijke maatregelen op de onderhandelingstafel

Het uitgelekte Deense document heeft duidelijk aangetoond dat ze een heel andere richting willen uitgaan dan nodig is. Het is een schande. De rijke landen moeten de nodige fondsen op tafel leggen die de arme landen in staat kunnen stellen om zich op een klimaatvriendelijke manier te ontwikkelen."

fotodenennoord.JPG

Kevin uit Silkiborg, Denemarken (Op foto rechts)

"Wij zijn klaar voor maatregelen tegen klimaatverandering. Het is nu aan de wereldleiders om deze maatregelen te nemen om de uitstoot drastisch te verminderen. Ze moeten meer doen dan wat ze nu van plan zijn. Ik geloof niet dat er hier nog een goed akkoord zal komen. Maar ik hoop dat deze betoging een zekere druk zal zijn. Ik zou zeggen tegen de wereldleiders, Act now.

Het westen heeft historisch het meest vervuild en dus moeten zij de ontwikkelingslanden betalen. Ze zoeken uitvluchten om het niet te doen omdat het niet winstgevend is. Als we iets willen doen aan de klimaatverandering moeten we heel ons economisch systeem drastisch veranderen."

FotoBolivia.JPG

Stanislow uit Bolivia

Ik ben hier als een lid van de delegatie van de Latijns Amerikaanse jongeren. We volgen de top mee om informatie te verzamelen om de mensen in Latijns Amerika te informeren over wat men hier bespreekt.

Wat er tot nu toe is geweest geeft ons niet veel hoop dat er nog een bindend akkoord uit de bus zal komen. Er hoeft voor mij ook niet meteen een grote consensus te komen tussen de rijke landen over CO2 reductie. Ze kunnen nu wel alvast overeenkomen om de arme landen de nodige middelen te geven om zich aan te passen aan de klimaatopwarming. Het kan nog jaren duren voor ze overeenkomen over de CO2-uitstoot en in tussentijd stijgen de kosten die de arme landen nodig zullen hebben om zich aan te passen. Als we nu iets doen kunnen we toekomstige rampen nog vermijden.

De rijken landen zoals de VS willen het bedrag dat nodig is niet geven. Het is een kwestie van niet willen want het geld is er. Om de banken te redden hadden veel westerse landen miljarden vrij gemaakt in enkele maanden tijd. Waarom kan dat ook niet voor het klimaat? We vragen het al jaren en hebben maar een fractie nodig van het bedrag dat aan de banken is gegeven.

In Bolivië ondervinden veel mensen uit vooral het platteland nu al de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Ze kunnen niet meer leven of produceren zoals vroeger. We hebben bijvoorbeeld een lange periode zonder regen gehad. Het was verschrikkelijk voor de landbouw en ook veel dieren stierven. Daarnaast zijn er ook rampen zoals overstromingen. We kunnen die catastrofes niet vermijden maar we willen er ons wel op kunnen voorbereiden. Bolivië heeft er het geld en de technische capaciteit niet voor."