Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ce qu'ils ont pensé de Copenhague / Wat ze dachten over Kopenhagen

Ce qu'ils ont pensé de Copenhague / Wat ze dachten over Kopenhagen

Les jeunes délégués et militants de la FGTB qui sont partis faire entendre leur voix à Copenhague nous expliquent en quelques mots l'expérience qu'ils en ont retiré.

De Working Class Heroes die naar Kopenhagen zijn gegaan om hun stem te laten horen, leggen uit in enkele woorden welke ervaring ze ervan hebben overgehouden.

geert dexia klein.JPG

Naam: Geert HAVERBEKE
Centraal: BBTK
Regio: B-H-V

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om een signaal te geven aan de wereldleiders dat we dringend een andere economie nodig hebben.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Interessant bezoek. Dit geeft gemengde gevoelens en veel stof tot discussie over het “sociaal experiment” Christiania…

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Schitterende ervaring. Met de ABVV Jongeren 6 km lang zingen, roepen, fluiten, chargeren,… De Denen hadden zoiets precies nog nooit meegemaakt ;-)

quentin2.PNG

Nom: Quentin BRION
Centrale: Horval (Alimentation)
Régionale: Bruxelles

Pourquoi es-tu allé au sommet sur le climat?

- Car tout le monde est concerné par cette problématique de chaleur qui augmente lentement mais sûrement... Et je pense que mon job en temps que délégué est de sensibiliser les gens à ce problème!!! Et beaucoup n'ont pas conscience du DANGER proche pour notre planète!!

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

- Tout simplement ... Superbe! Comme la vie devrait être!!!

Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

- Mon premier déplacement d 'affaires… (rires)

Danny 2.JPG

Naam: Danny LEONARDO BRITO
Centraal: Metaal
Regio :Antwerpen

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om onze stem te laten horen,om te proberen bij te dragen aan een mogelijke verandering

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Heel leuk,het is ongelooflijk dat er nog zulke wijken zijn,en dat men in deze tijd nog zo’n simpele visie van het leven heeft. Iedereen is gelukkig op zijn manier

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Dat we er niet alleen voor staan

n1556541824_5871.jpg

Naam: Rodney TALBOOM
Centraal: Horval
Regio: Antwerpen

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Bij de Klimaattop denken we in de eerste plaats aan de opwarming van de aarde en aan de gevolgen daarvan voor onze natuur. Maar als we verder kijken, meer bepaald naar de maatregelen die genomen moeten worden om onze planeet leefbaar te houden, dan merken we meteen dat dit ook gevolgen zal hebben in de manier waarop we zullen moeten gaan leven en werken. Daarom is het zeer belangrijk dat deze omschakeling op een aanvaardbare en correcte manier gebeurd, wat samengevat kan worden in de term Just Transition. Voor deze Just Transition wil ik mee op straat komen!

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Het bezoek aan Christiania gaf mij een eerder tegenstrijdige gevoel. Enerzijds vind ik het fascinerend om te zien hoe dit zelf(on)bestuur al bijna 40 jaar te midden van een grootstad kan blijven bestaan. De utopische gedachte dat iedereen gelijk is, lijkt daar werkelijkheid te zijn geworden. Anderzijds overviel mij een somberheid, omwille van de problemen met geweld en harddrugs die ook Christiania in het verleden heeft gekend, en waaruit blijkt dat veel mensen blijkbaar niet met “vrijheid” omkunnen. Bovendien is de toekomst van Christiania bedreigd door het kapitalisme dat van deze plek te midden de natuur een wooncomplex voor de rijken wil maken.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Ondanks de berichten in de Belgische media, ervoer ik de betoging als zeer positief. De sfeer die er heerste was er één van kameraadschap en van broederschap over de grenzen heen. De verschillende delegaties van ngo’s, politieke partijen of organisaties uit het middenveld maakten er een kleurrijk schouwspel van met een inhoudelijke boodschap voor onze leiders. Act now!

manuel santos junior.JPG

Naam: Manuel SANTOS
Centraal: Metaal
Regio: Antwerpen

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om mijn kameraden/ gezellinnen te ondersteunen.
Het is nodig dat de vakbond het sociale in de gaten houd !
De veranderingen MOETEN gebeuren maar het moet ook in een arbeidswaardig klimaat gebeuren.
En daar zijn wij dan voor !!

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn.
Ze hebben er al knap werk geleverd !
Geen bazen en alles in overleg, kunnen we dit niet doortrekken ??

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Nederlands of Franstalig we staan er samen !
Die samenhorigheid was bangelijk !
Tous ensemble, samen sterk !!!

Ik hoop dat we deze weg voor altijd kunnen bewandelen.

ABVV FGTB !!!

SAM_0293 - 2.JPG

Naam : Haverbeke
Voornaam : Kimberly
Centraal : 111
Gewest: West-Vlaanderen (Roeselare)

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?
Pourquoi est tu au sommet sur le climat?

Ik heb een uitnodiging gekregen om mij in te schrijven, dit heb ik dan ook gedaan. Ik had graag eens de standpunten van alle hogere functionarissen willen weten zonder dat dit werd gekleurd door de televisie. En ook om vragen aan hen te kunnen stellen die ik belangrijk vindt als jongere. Deze ervaringen kan ik dan delen met mijn collega’s op het werk.

Comment as tu trouvé la visite de Christiania ?
Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

Leerrijk. Het gedachtengoed, de ideeën die er achter zitten zijn goed maar het kan nog beter. Met dit bedoel ik dat er wat meer moet worden opgeruimd en de gebouwen mogen wel eens worden opgeknapt.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?
Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

Als groep gaan manifesteren is geweldig en een ervaring op zich. Je kan jezelf goed laten horen omdat de groep dezelfde gedachten heeft. En tijdens deze manifestaties kun je veel mensen ontmoeten van andere vakbonden in andere landen.

A quels ateliers as tu participé ? Quels étaient les choses qui t’on marquées dans les discutions ?
Aan welke workshop heb je deelgenomen? Wat zijn de zaken die je meeneemt uit de discussie?
Lundi \ maandag:
Trade unions and climate change: the need for a just transition
CCS: challenges ahead for energy and industry
Public services: key to getting us out of the climate crisis
Er wordt zeer bewust gezocht naar oplossingen om de uitstoot te verminderen via nieuwe technologieën en betere infrastructuur en via het proberen van te stoppen met privatisering.

Mardi \ dinsdag:
Low carbon industrial policies
Climate and social justice: creating an economy for people and environment.
Climate change and social dialogue
Economic recovery and green jobs: win win for development, climate and labour?
In het kort over al deze forum heb ik meegekregen dat men zal proberen om meer jobs te creëren en de bestaande jobs die in het gevaar zouden komen door de verandering van de industrie deze te helpen door bijscholing als dit kan. Ook werd er nog duidelijk gemaakt dat de climate change heel duur zal zijn om de veranderingen door te voeren omdat we nog in een economische crisis zitten.

Mercredi \ woensdag:
Japanese experience on energy conversion
Cutting emissions: transforming industrial jobs
Providing a real access to energy for all.
Het Japanse forum was heel goed. Want hier had je een duidelijk voorbeeld van hoe het kan: De jobs die te lijden hebben, om deze bijscholing te geven en de economie te veranderen. Maar natuurlijk is alles op papier heel mooi en dus vraag ik mij wel af of er geen verborgen kantjes zijn.
Voor de rest kan ik maar terug wijzen naar de commentaren van de anderen 2 dagen.

As-tu eu des bons contacts avec les syndicalistes d’autres pays?
Heb je goede syndicale contacten overgehouden van de andere landen?

Ja, ik heb veel mensen ontmoet van andere landen die in de vakbonden daar aangesloten zijn. Het zijn mensen die net als ons ook met de climate change bezig zijn. Natuurlijk hebben we ook gegevens uitgewisseld om dan contact te houden met elkaar. Want alleen door samen te werken staan we sterk en zullen we gehoord worden

Michaël Herbots 7.jpg

Nom : Herbots
Prénom : Michaël
Central : HORVAL
Region: Charleroi

Pourquoi es-tu au sommet sur le climat?

- Pour combattre et manifester avec mes camarades contre le réchauffement climatique et pour protester contre le capitalisme vert.

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

- Très enrichissante et constructive, preuve qu’avec de la volonté et de la résistance, il est possible de créer une nouvelle société.

Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

- Que partout dans le monde beaucoup de gens sont solidaires et veulent un monde plus juste et plus vert.

A quels ateliers as-tu participé ? Qu’est ce qui t’a marqué durant les discussions ?

- Lundi : « Low Carbon Diet - the trade union vision of sustainable food production and the right to food » + « Environment and social dialogue in France » -> L’industrie alimentaire pollue beaucoup, il faut donc changer les machines agricoles en passant aux biocarburants.

- Mardi : « Climate and Social Justice : creating an economy for people and environment ». Moment fort lorsque la TUAC se plaignait que l’Europe venait chez eux et se servait dans leurs forêts comme dans un supermarché.

- Mercredi : « Providing a real access to energy for all » : la création d’un guichet unique pour les familles + l’intervention des canadiens concernant l’investissement dans la rénovation de centrales nucléaires.

As-tu eu de bons contacts avec les syndicalistes d’autres pays ?

- Oui, nous avons échangé des idées et des problèmes de pays avec les syndicats québécois et la CGT française.

nic grande.GIF

Nom : Delaunoy
Prénom : Nicolas.
Centrale : SETCa
Région : Brabant wallon.

Pourquoi es-tu au sommet sur le climat ?

Parce que je suis très sensibilisé à l’urgence climatique et aux enjeux que cela pose au syndicat et à la société en termes d’emploi et de préservation de l’environnement.

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

Très intéressante d’autant plus qu’une personne habitant le lieu depuis une trentaine d’années nous a fait découvrir cette belle expérience d’autogestion durable et de démocratie locale participative.

Quelle expérience as-tu retiré de la manifestation ?

C’était une super mobilisation avec une très bonne délégation qui a donné un impact positif pour l’image du syndicat. On ne voyait que du rouge : banderoles, salopettes, bonnets, vestes et drapeaux… Le tout avec une ambiance du tonnerre dans un bloc soudé qui symbolisait bien le slogan de la FGTB : Samen Sterk !

A quels ateliers as-tu participé ? Qu’est-ce qui t’a marqué dans les discussions ?

1) Lundi.
J’ai surtout été intéressé par le workshop sur l’agriculture et le fait que la « petite » agriculture paysanne (c’est-à-dire une agriculture à taille humaine) apporte des solutions aux problèmes posés par le réchauffement climatique : réduction des émissions de CO2 grâce à la filière courte. C’est pourquoi il est essentiel de valoriser le travail de la terre et les emplois décents dans l’agriculture.
2) Mardi.
J’ai participé à une manifestation Reclaim the Fields qui a rassemblé des militants de tous pays et de tous les horizons en faveur de la souveraineté alimentaire et contre les dérives de l’industrie agroalimentaire. Ensuite, je me suis rendu à la conférence syndicale sur les Green Jobs où j’ai été vivement intéressé par les projets implémentés dans les pays du Sud en faveur du climat, notamment un projet au Brésil visant à construire des habitations qui combinent développement durable et progrès social.
3) Mercredi.
J’ai tenu à être présent lors de la manifestation Reclaim the Streets pour être cohérent vis-à-vis de mon engagement en faveur d’un réel débat de société. Les médias généralistes reflètent une vision tantôt partiale tantôt partielle des événements et cela ne favorise pas l’appropriation du débat par la société civile. Le but de cette manifestation pacifique était d’organiser une Assemblée Populaire au centre de conférences mais les médias généralistes en ont surtout retenu les violences policières, ce qui est dommage puisque les idéaux anticapitalistes et de justice sociale qui animaient cet événement sont passés au second plan. Par la suite, je suis retourné aux conférences syndicales pour une très intéressante session organisée par les syndicats belges et européens.

As-tu eu de bons contacts avec les syndicalistes d’autres pays ?

Les intervenants étaient tous de très bons orateurs mais le temps a manqué pour établir beaucoup de contacts en dehors de sessions de présentation. Les séances de questions-réponses permettaient cependant pas mal d’interactivité avec les participants.

fabio gueulophone.JPG

Nom : Molina-Diaz
Prénom : Fabio
Centrale : Animateur Jeunes en Interprofessionnelle
Région: Brabant wallon

Pourquoi es-tu au sommet sur le climat?

- Pour combattre les idées capitalistes et d’écologie libérale des chefs d’Etats et donc de faire entendre nos revendication et créer des liens de solidarité avec d’autres ONG, manifestants, syndicalistes, etc.

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

- Intéressante, car c’était l’occasion de voir sur le terrain que l’on peut vivre dans un système autogestionnaire et libertaire.

Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

- Bon, car notre délégation était importante et grande, ce qui a pu créer un impact sur les autres et faire passer notre message plus facilement.

A quels ateliers as-tu participé ? Qu’est ce qui t’a marqué durant les discussions ?

- Lundi : « The need for a Just Transition » + « Low Carbon Diet » + « Environment and social dialogue in France » -> Pas beaucoup de syndicats ayant la même opinion que nous. Beaucoup plus tournés vers une écologie « libérale ». Seuls la CGT et la CFDT mènent le même combat que nous et sont sur la même longueur d’onde sur les précarités, sur l’énergie…

- Mardi : « Economic recovery and green jobs - ILO ». Chacun expose ses théories, difficiles à comprendre, d’autant plus qu’il n’y avait pas de traducteurs.

- Mercredi : « Providing a real access to energy for all » FGTB et CSC avec Paul Magnette. Mettre en place un cahier de revendications bas-carbone pour l’avenir.

En espérant que toutes ces discussions et ce « blabla » permettront de créer un cahier de revendications et d’actions actives sur le terrain !

As-tu eu de bons contacts avec les syndicalistes d’autres pays ?

- Oui, notamment avec la CGT française. Création de projets d’avenir avec les Jeunes CGT, en vue d’élargir le syndicalisme de réseau qui est porteur d’avenir.

untitled.bmp

Naam: De Backer Karen
Centraal: Student
Regio: Oost Vlaanderen

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Omdat het een kans was, die niet iedereen krijgt & ik vind het ook eens interresant om dit mee te maken.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Leuk, interessant om te zien, maar toch niets voor mij, te veel vuil op straat & veel verval aan de gebouwen.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

Goede sfeer, wij waren een van de enigen die ons lieten horen & goed opvielen.

Aan welke workshop heb je deelgenomen? Wat zijn de zaken die je meeneemt uit de discussie?
Lundi \ maandag:
Trade unions and climate change: the need for a just transition
Australian labour/ Enviroment alliance
Building consensus... Blue green alliance
Allemaal zeer interressant & veel nieuwe dingen bijgeleerd

Mardi \ dinsdag:
Low carbon industrial policies
Climate and social justice: creating an economy for people and environment.
Economic recovering green jobs (ILO)
Interessant: Meningen van andere landen over zelfde probleem en hun oplossingen

Mercredi \ woensdag:
Japanese experience on energy conversion -> heel interessant om te zien hoe zij de problemen aanpakken.
providing a real acces to energy for all (FGTB)
Niet zo goed in vergelijking met de andere workshops maar toch wel nog eens goed om de standpunten in Belgie te horen. (vertaling was slecht)

Heb je goede syndicale contacten overgehouden van de andere landen?

Niet echt

maarten.jpg

Naam : Vanden Broucke
Voornaam : Maarten
Centraal : CMB
Regio: w-vl

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

Om toch maar te kunnen zeggen , ja wij zijn hier ook !
Te tonen dat we gerust onze verantwoordelijkheid willen opnemen én te laten horen dat de fouten die vroeger gemaakt worden terug worden gemaakt én er iets moet veranderen of onze kinderen hebben geen aarde meer om op te leven maar enkel nog om op te overleven.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

Een gemeenschap kan blijkbaar met enkele strikte basisregels een voorbeeld worden van hoe het kan zonder dat er een uitzondering wordt gemaakt op de regel.
SAMEN beslissingen maken én SAMEN oplossingen zoeken voor een probleem maakt SAMEN STERK én dit is er in Christiana dan ook gebeurt

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

TOUS ENSEMBLE !

Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

una mattina mi son svegliato

e ho trovato l'invasor.

O partigiano portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

o partigiano portami via

che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

e se io muoio da partigiano

tu mi devi seppellir

Seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Seppellire lassù in montagna

sotto l'ombra di un bel fior

E le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

e le genti che passeranno

mi diranno che bel fior

Questo è il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

questo è il fiore del partigiano

morto per la libertà.

Olivier.JPG

Naam : Van den Eynde
Voornaam : Olivier
Centraal : Algemene Centrale
Regio: Mechelen\Kempen

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?
Om samen met honderdduizenden mensen aan te tonen dat er dringend zaken moeten veranderen.
Normaal moeten we op straat komen, om de politiek af te remmen en te protesteren tegen wat ze willen invoeren \ veranderen. Dit omdat het menselijk onaanvaardbaar is. Nu in Hopenhagen moeten we op straat om de politiek te laten inzien dat ze moeten werken. (resultaat) Het kapitalistische systeem veranderd van naam. De politiek kiest voor een kleur verandering namelijk een groen kapitalistische systeem. Toeval of niet de hamburger keten, Mac Donalds veranderd van kleur, jawel “groen”. Wij waren daar om het economische systeem aan te klagen. Weggooien en nieuw kopen is soms goedkoper dan te laten reparen. Vrije markt heet dat dan. De kleur verandering brengt geen economische verandering en zal dus geen oplossing brengen.
Hebben zei die centen hebben geen kinderen of vliegen zei tegen die tijd naar mars om te overleven.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?
Heel aparte ervaring mensen bewijzen hier dat het anders kan. Niet dat ik met alles eens ben.
Momenteel heeft Christiania het zeer moeilijk, de overheid van Kopenhagen heeft de rechtspraak in eerste aanleg gewonnen.
Christiania heeft beroep aangetekend. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze deze zaak kunnen/zullen winnen maar zoals iedereen al wel weet kan een uitspraak zeer onrechtvaardig zijn.
De regering Kopenhagen wil eigenlijk af van Christiania. Ze willen er een nieuw bouwcomplex neerpoten. Wat zeer veel geld opbrengt. Hopelijk horen we iets van deze uitspraak, verwacht eind januari 2010.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?
Voor wat betreft het ABVV \ FGTB dat we allen samen gedurende meer dan 6 km hebben gezongen en gesprongen, jawel jonge en oud samen zoals onze slagzin duidelijk laat verstaan “Samen sterk \ Tous ensemble”.
Blijkbaar is BELGA niet goed geïnformeerd 30.000 duizend manifestanten. Dit terwijl de straten in Kopenhagen overvol liepen, met duizenden mensen van overal ter wereld. Officieel volgens politie 99.100 demonstranten volgens mij is dat een minimum. Wat mij persoonlijk opviel was de leeftijd van de demonstraten, echt heel veel jongeren die begaan zijn met ons klimaat.

Aan welke workshop heb je deelgenomen? Wat zijn de zaken die je meeneemt uit de discussie?

Maandag:
Australian Labour\Envirement alliance: Green jobs and the future. (ACTU)
De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De vele bosbranden en natuurrampen hebben als voordeel dat het klimaat leeft bij de gemiddelde inwoner van Australië. Zij schreeuwen voor een bindend akkoord.
Carbon Capture and storage: Challenges Ahaed for Energy and Industry. (UK, USA, Australie)
De mijnwerknemers veranderen van job namelijk in groene industrie vooral gedreven door trainingen. Hier moeten dringend werknemers kunnen wisselen van job. Eerst moeten er centen gevonden worden om de jobverandering te realiseren daarna kan het snel gaan vermoeden ze.

Dinsdag:
Climate change and employment: An alternatieve model for transport (TUCA)
Tijdens deze uiteenzetting was het duidelijk dat het systeem niet wordt aangevallen, wel zoeken ze naar mogelijkheden om het milieu minder te belasten via allerlei taksen. Kilometer taks is daar een van. Zou 8% minder vervuiling betekenen. Zal voor een groot deel gedragen worden door de gewone werknemers (burger). Wat is de impact voor zij die gaan werken met een bedrijfswagen? (misschien zullen er dan nog meer bedrijfswagens komen om hierop te anticiperen)
De overheid moet ervoor zorgen dat 70% tot 80 % van de goederen met de boot of trein zal gebeuren. In werkelijkheid wilt dit zeggen dat de regering het aantrekkelijker moet maken dan dat het nu is. Wie zal dat betalen! De richtlijn die gehanteerd word is 150 km, vanaf dan moet het met trein en/of boot.
Op de vraag of just in time transport niet anders moet worden ingevuld. We kennen de nadelen van dit fenomeen maar hier is rechtsreeks veel kosten besparing mee gemoeid.
Climate Change and Sociaal Dialogue
Sociaal klimaat hoe vul je dat in? Volgens SAMAK en NFS medebeheer althans zo klonk het.
Economic recovery and Green Jobs: win-win for development, climate and labour?
Deze uiteenzetting was het druks bezocht van allemaal. De meningen lagen ver uiteen maar toch werd daar de beste vraag gesteld. Kort en bondig, het is duidelijk dat we moeten overgaan tot acties niets doen is achteruit gaan. De jongeren medewerker van de Noorse Vakbond LO stelde dit. Kort en krachtig is misschien iets wat iedereen moet leren. Soms praten ze tot 30 min en eigenlijk zeggen ze altijd hetzelfde verschrikkelijk na 3 dagen, Bla Bla Bla...

Woensdag:
Japanese experience on energy conversion RENGO
Japan, deze brachten een pracht van een uiteenzetting. Indrukwekkend zij werken nog maar met 800 werknemers meer in de mijnindustrie en komen van 120.000 in de jaren ’60. Deze verandering hebben ze voornamelijk opgevangen door sociale uitkeringen, opleidingen en jawel sociale woningen voor zij die niet direct ander werk vonden. Momenteel hebben ze het zeer moeilijk om dit te verdedigen in de huidige politieke situatie.
Hun ambitie is om 1,8 miljoen jobs te creëren in 3 jaar tijd, waarvan 300.00 duizend in groen ecologische jobs en dat is nog maar een begin. Groene ecologisch jobs is hun antwoordt. Het klinkt pretentieus maar als ze erin slagen hebben ze een goed werk geleverd. Wat opvalt, is de manier van controle die je overal in terug vind. Zo hadden ze en temperatuur meter bij om na te kijken op de werkvloer welke temperatuur het is. Max 20 in winter, max 28 in de zomer. Typisch Japans.
Cutting emission: Transforming industrial jobs. (IMF, ICEM, EMF and EMCEF)
Deze uiteenzetting gaf aan waar Europa al mee bezig is. Onder het motto trainingen en vormingen dat is de oplossingen voor jobs te creëren.
Na de uiteenzetting spraken we met Europees parlementslid Sociaal Democraat Poul Nyrup Rasmussen. We vroegen hem wat de plannen waren om de ontslagen in België die verwacht worden tot minimum te beperken, zeker voor bedrijven waar winsten worden gemaakt. We waren tevreden dat er groen ecologische jobs gingen komen. Zijn antwoord was als volgt. Ik besef dat jullie zwaar worden getroffen maar misschien moet er geïnvesteerd worden in de NMBS. De trein die ik nam vanuit Brussel was alles behalve modern. Wilde hij nu bedoelen dat het moet geprivatiseerd worden? Of is hij niet op de hoogte van de jobs die ook daar verloren gaan of indien behouden met veel minder loon en meer flexibiliteit. Laat ons hopen dat hij niet op de hoogte was.
Voor economische werkloosheid in België was het antwoord opleiding. Dus geen loonverlies maar wel verplicht een opleiding volgen. Hopelijk kan je kiezen welke opleiding! Veel werk nog voor de vakbonden dat is duidelijk.
Proving a real access to energy for all. (ETUC, CSC, FGTB)
Het voorstel om te investeren in isolatie van woningen werd toegelicht door beide Belgische vakbonden. Het creëerd werk en verminderd het verbruik. Sommige landen waren enthousiast maar hoe ga je dat financieren was het grote discussie punt. Groene energie kost namelijk veel geld. Minister magnette werd dringend weggeroepen. Dus konden geen vragen richten aan hem. Jammer
Finance Climate Change. (COSATU, NTUC, GEFONT, ITUC, TUCA)
Voorstellen tot mogelijk financiering maar zelfs daar was de eensgezindheid niet direct te vinden

Heb je goede syndicale contacten overgehouden van de andere landen?
De contacten kwamen traag op gang “wie zijn die jongeren en wat komen ze doen” hoorde je ze denken. Eens dat het ijs gebroken was kwamen er vragen van verschillende landen (internationaal medewerkers) aan ons. De meeste vonden het een goed idee om jongeren hier bij te betrekken. Is positief onthaald hopelijk inspireert het de andere vakbonden. Belangrijk is een goede mix te hebben van vertegenwoordiging in zulke debatten.

Algemeen genomen zijn Deense mensen vol lof over de betoging en vinden het meer dan nodig. Daarom vragen wij ons nog steeds af hoe het komt dat LO niet heeft opgeroepen om mee te betogen. Wij vermoeden dat dit zo is afgesproken met de lokale politie en regering. Dat zal in België nooit gebeuren.

Tot slot wil ik allen bedanken die dit initiatief heeft mogelijk gemaakt en ondersteund.

Working Class Heroes

sven.JPG

Naam :Dirckx
Voornaam :Sven
Centraal :Metaal
Regio:Vlaams-Brabant

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Omdat het nu eenmaal nodig is om voor het klimaat in opstand te komen. Het zijn wij de jongeren die moeten gaan leven in de toekomst. Moet dit in mijn ogen een groene toekomst zijn. En ABVV-FGTB werken nu eenmaal samen en zoals onze leuze samen sterk. Zo staan we idd sterk en kunnen we ons laten zien.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

-Interessant dit is een dorpje waar vrijwel geen luxe is maar mensen kunnen hier wel in vrede en rust met elkaar samen leven. Maar wel mensen zijn tot niks verplicht en dit zie je aan de huisjes.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Het is een leuke belevenis om met mense nuit andere landen en culturen en van allerlei leeftijden op straat te komen voor 1 zelde ding. Klimaat gaat ons allen aan en ik hoop persoonlijk dat we toch een paar mensen met macht wakker geschud hebben en zodat er toch nog iets aan deze industrieele maatschappij kan gebeuren

fabian grand.jpg

Nom : Vigne
Prénom : Fabian
Centrale : JEUNES FGTB
Région : Verviers

Pourquoi es-tu au sommet sur le climat ?
1. Pour être un acteur des décisions sur les politiques climatiques futures.
2. Pour apprécier l'efficacité du syndicalisme international
3. Pour voir avec quels autres acteurs de la société civile (ONG, organisation indépendante,...) le syndicat peut faire alliance pour défendre le droit des travailleurs (travail décent) à travers le monde.

Comment as-tu trouvé la visite de Christiana ?
La visite en elle-même : très touristique. Mais l'endroit est très intéressant. En auto-gestion 900 personnes ont créé une entreprise touristique où chacun participe selon ses compétences et sa volonté. Et ça marche depuis plus de 40 ans !
C'est devenu un endroit où se retrouvent des gens du monde entier, où les gens se retrouvent dans un monde plus proche de ses valeurs.
J'ai aussi été impressionné des difficultés que rencontre Christiana face au gouvernement, preuve qu'il n'y a pas toujours la place pour des initiatives allant contre le capitalisme. Cependant à force de résister, ils sont (pour le moment) considérés comme une expérience sociale et acceptés par le gouvernement. Pourvu que ça dure !

Quel expérience as-tu retiré de la manifestation?
Jamais je n'ai vu un pareille mobilisation ! Nous avons été terrible ! J'ai un moment donné quitté le block FGTB pour voir à quoi ça ressemblait une manifestation de 100 000 personnes, j'ai été jusqu'au bout de la manifestation puis quand j'ai retrouvé les autres c'était sur le chemin du retour.
Syndicalisme, partis alternatifs, ONG et groupes indépendants du monde entier partagent la même conviction qu'il faut que le système change et que l'urgence est réelle. Le monde entier partage les mêmes angoisses par rapport au futur. Si les idéologies nous séparent, des solutions doivent être trouvées ensemble pour proposer des alternatives au système capitaliste qui devient de plus en plus nocif pour la santé de tous.
J'ai été aussi très impressionné par la présence policière et leurs techniques particulièrement agressives. La police a stoppé la fin de la manif. Un grand cortège a défilé dans la ville comme c’était prévu, et environ 1000 personnes ont été arrêtées.

Information d'Indy Media : des manifestantes ont été arrêté-e-s seulement pour le fait d'être habillé-e-s en noir et de s’être trouvé dans la partie moins “colorée” de la manif, en étant ainsi identifié-e-s comme des anarchistes. Une partie entière du cortège a été arrêtée et retenue dans le froid pendant quelques heures. Les personnes furent obligées à rester assises dans la rue, menottées les mains derrière le dos sans avoir la possibilité d'aller aux toilettes Les militant-e-s ont été amené-e-s dans un centre de détention et la police a pris les empreintes digitales de certain-e-s manifestant-e-s et a fait des photos d'identification, elle a aussi fait des fouilles et des interrogatoires. (…) Parmi les personnes arrêt-e-s certain-e-s ont été retenues dans des cages en métal où il y avait un seul banc pour 5/6 personnes. D’autres, en attendant l'identification, ont dû pisser sur les portes intérieures des bus encore menottés. Entre 23.30 et une heure presque tout le monde fut libéré. Seulement 13 personnes sont restées enfermées. Il semble que la police s'est excusée pour les arrestations aveugles, mais le jour suivant (13.12.2009) elle a continué à agir de la sorte.

A quels ateliers as-tu participé? Quels étaient les choses qui t'ont marqué dans les discussions?
1. Trade Unions and climate change : need for a just transition
(Syndicats et changement climatique : le besoin d'une juste transition)

Avec les changements climatiques aujourd'hui indéniables, nous nous rendons compte que nous devons changer nos modes de production et de consommation actuels. Nous sommes à l'aube d'une REVOLUTION comparable à la révolution industrielle parce que nous ne pouvons pas continuer à rejeter autant de CO2 dans l'atmosphère et que nos ressources naturelles vont venir à manquer de plus en plus.
Dans ce contexte, la « juste transition » se préoccupe du sort des travailleurs des industries actuellement fort polluantes, parce que ce n'est pas à eux de payer pour les aspirations mégalomanes des patrons !
La « juste transition » était principalement axée sur des « Green Job » avec un développement des compétences des travailleurs, dans la recherche, dans le dialogue social et dans des politiques de sécurité sociale.
Des boulots verts pour produire des voitures vertes qui remplaceront nos vielles bagnoles qu'on vient d'acheter il y a 3 ans, des nouvelles constructions mieux isolées, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques,... Bref, au niveau des syndicats internationaux, j'ai trouvé qu'on ne remettait pas assez le système en cause, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut produire et consommer autant qu'avant en usant un peu moins notre planète. Une sorte de « green washing » (nettoyage vert) des entreprises actuelles et non une remise en cause du capitalisme.
Mais le plus important est qu'il faut que ces emplois soient décents et je trouve que peu de solutions ont abondé dans ce sens.
Je pense que la solution c'est qu'il faut produire moins et consommer moins, ça veut aussi dire que parallèlement à ces « green job » il faudrait qu'on travaille moins (pour laisser du boulot à tout le monde), que les richesses soient réparties équitablement, que des systèmes de sécurité sociale puissants existent dans tous les pays, que les libertés syndicales soient respectées partout dans le monde, que les économies se délocalisent... ou bien on va s'enfoncer dans un capitalisme vert qui ne va rien arranger ni au sort des travailleurs ni à l'écologie.

2. Low Carbon Diet : The Trade Union vision of sustainable food production and the right to food
(La diète bas carbone : la vision syndicaliste de la production alimentaire durable et du droit à l'accès à la nourriture)

Plusieurs idées ont été développées à cet atelier : la pollution engendrée par l'agriculture industrielle (en transport, en pesticide et engrais), les OGM, la faim des agriculteurs dans le monde.
L'agriculture représente 14% de la pollution mondiale, les fertilisants sont une large source de pollution avec 37% de ces 14%, les pesticides pour 16%.
Les OGM ne sont pas une solution.
Ex. : En plus d'être nocifs pour la santé et pour la biodiversité, les OGM enrichissent les grandes multinationales comme Monsanto ou Bayer. Elles nous présentent les OGM comme la solution à la faim dans le monde. Mais 99% des céréales génétiquement modifiées n'ont pas un rendement supérieur aux céréales traditionnelles. Elle ne résistent pas non plus à la sécheresse. De plus, les graines des grosses multinationales agro-alimentaire, sont proposées aux gouvernements au début gratuitement. Cependant ces graines ne sont pas fertiles, ainsi le paysan ne peut pas replanter ces graines l'année suivante et est obligé d'en racheter à Mont Santo l'année d'après, puis l'année d'après, beaucoup de paysans du Sud meurent de faim !
Une autre source importante de cette pollution est le transport des marchandises.
Ex. : Les produits que nous consommons actuellement peuvent parfois faire plusieurs fois le tour du monde, comme les crevettes qui viennent de la mer du Nord et qui sont décortiquées au Maroc pour être vendues partout dans le monde. Cela génère une pollution inutile, du chômage dans nos pays et des conditions de travail inacceptables dans le Sud.
En plus avec l'industrialisation de notre agriculture, nos produits non consommés chez nous vont concurrencer les produits locaux dans les pays du Sud.
Ex. : Nos ailes de poulet exportées en Afrique coûtent moins cher aux Africains que les poulets élevés en Afrique... C'est une débilité sociale (les Africains quittent leur campagne et se retrouvent sans emploi) et écologique (la pollution générée par ces trafics est très importante)!
Pour les travailleurs agricoles dans le Sud, un autre problème social vient des entreprises agro-alimentaires comme Mont Santo, qui vend des graines et des pesticides modifiés génétiquement. Beaucoup des gens qui meurent de faim sont des paysans du Sud. Nous sommes actuellement 6 milliards d'êtres humains dans le monde. Sur ceux-ci, un sur six est gravement sous alimenté, c'est-à-dire qu'un milliard d'êtres humains meurt de faim pendant qu'un autre milliard souffre d'obésité... Or nous sommes capables aujourd'hui de produire assez pour nourrir 12 milliards d'êtres humains... Chez nous, ce sont des tonnes de nourriture qui sont gaspillées.
Les intervenants, après avoir dressé ce tableau, insistaient sur une union entre les travailleurs et les travailleurs agricoles. Pour enrayer ce système, il faut créer des réseaux courts (acheter des produits alimentaires près de chez soi), promouvoir un type d'agriculture plus respectueux de l'environnement (moins de viande, du biologique, varier les productions (= polyculture),...).
Une utilisation moins industrielle des terres permettrait en outre de créer des nouveaux « green job ».
Ex. : Par exemple, en Colombie 1000 hectares de bananes équivaut à 1000 jobs, tandis que pour produire 1000 hectares d'huile de palm (une huile mauvaise pour la santé mais peu chère, on la retrouve dans une majorité de nos produits alimentaires) il ne faut que 200 travailleurs.
Le capitalisme nuit aux paysans, qu'ils soient du Nord (les producteurs de lait par ex.) ou du Sud, l'industrialisation de l'agriculture est dangereuse pour la santé et elle produit énormément de pollution (transport, pesticides, engrais). Il faut des mesures politiques en faveur des réseaux de distribution courts (consommer les produits locaux), revaloriser l'agriculture traditionnelles (biologique), la polyculture, protéger les droits des travailleurs agricoles à une vie décente,...

3.Climate Change Challenge : Social Standards and sustainable Construction as Trade Union Agenda.
(Le défi du changement climatique : mettre à l'agenda des syndicats des standards sociaux et durables dans le domaine de la construction)

Une solution proposée par le syndicat américain est de construire de nouvelles constructions plus durables et en meilleur état (bien isolées), ça permettrait de créer de nouveaux « green job ».

4. Environnement et dialogue social en France
(Environnement et dialogue social en France)

Les syndicats français ont parlé de la difficulté qu'ils avaient à travailler avec les ONG. Ils insistaient sur le fait qu'elles n'étaient pas représentatives et donc peu démocratiques. De l'autre côté, les ONG reprochent aux syndicats de s'investir dans des choses qui ne les regardent pas.
Cependant, les politiques climatiques ont des conséquences importantes sur les travailleurs.
Ex. : La pêche en France est régulée par des politiques de quotas (limitation), ayant beaucoup pêché en début d'année, les pêcheurs se sont retrouvés sans travail.
Pour moi, si les impacts sociaux du changement doivent être impérativement pris en compte, je pense qu'aller à l'encontre de ces politiques de limitation est un manque de solidarité vis-à-vis des générations futures. Si nous pêchons de manière absurde trop de certaines espèces, celles-ci vont tout simplement disparaître mettant au chômage les futures générations de pêcheurs.
Je trouve aussi qu'il est dommage qu'ONG et syndicats ne soient pas plus en front commun, je pense que chacun a ses compétences et moyens d'action et que c'est en groupant les forces qu'on peut espérer un réel changement.

5. Public service : Key to getting us out of climate crisis
(Service public : la clé pour sortir de la crise climatique)

Les services publiques (nationaux et internationaux) ont été annoncés dans ce Workshop comme une solution à de nombreux problèmes sociaux et écologiques. Un des intervenants nous a parlé du succès d'un partenariat entre deux villes, l’une en France et l'autre en Afrique, qui a permis de développer des dispensaires de santé, des routes et des accès à l'eau.
Cependant, au niveau des services publiques internationaux, ont retrouve le même problème qu'au niveau national... Il n'y a pas d'argent ou trop peu. Un financement est indispensable.

6. Manifestation : Reclaim the field
(Réclame les champs)

L'agro-business est responsable d'une grande partie de la surconsommation mondiale et de la pauvreté des paysans. L'agro-business est le secteur commercial des ventes et des achats de produits agricoles dans le monde. Les gérants des chaines de magasins à travers le monde achètent leurs produits à un prix qui ne couvre pas les besoins des paysans afin de se faire un maximum de profit.
Lors de cette manifestation, pilotée par Via Campesina, nous avons fait une action symbolique devant une chaine de magasins danois low-cost (comme LIDL ou Aldi) dénonçant l'agriculture industrielle et leurs pratiques sociales (salaire faible, conditions de travail inacceptables).

7. Providing a real acces to energy for all
(Promouvoir a accès réel à l'énergie pour tous)

Les intervenants ont surtout développé le sujet de l'accès à l'énergie pour tous et on parlé des différentes solutions politiques développées en Belgique pour aider les plus démunis.
L'accès à l'énergie est pour moi une question fondamentale. D'un côté, il faut moins consommer, or l'augmentation des prix du pétrole a presque toujours pour conséquence une baisse de la consommation (on prend moins la voiture, on privilégie le covoiturage, sans oublier que certains n'arrivent plus à se chauffer décemment...). Ainsi, certains partis proposent d'augmenter le prix de l'électricité ou de l'essence par des taxes à la consommation, c'est le principe du « pollueur-payeur ». C'est pour moi une solution qui ne tient pas compte des réalités sociales. Ca voudrait dire que les riches peuvent consommer plus que les pauvres... C'est socialement inacceptable ! D'un autre côté, comme les ressources vont devenir de plus en plus rares, leur prix risque d'augmenter dans les années à venir. Je pense dès lors que les gouvernements devraient promouvoir les énergies vertes comme l'éolienne, le solaire,... en donnant aux plus démunis des aides pour ce type de consommation en particulier.
La crise climatique ne doit pas faire oublier la crise sociale, des solutions existent pour promouvoir des solutions écologiques sans que ce soit les plus pauvres qui payent.

8. Manifestation : Reclaim the power
(Réclame le pouvoir)

Le 16 décembre, j'ai été à la manifestation « reclaim the power », nous nous sommes levés avec trois de nos camarade à 5h30 du matin pour rejoindre un groupe que j'avais rencontré la veille avec qui on avait pu un peu planifier la stratégie que nous allions utiliser pour atteindre l'objectif de l'action.
Organisée par les réseaux « Climate Justice Now ! » et « Climate Justice Action », cette manifestation rassemblait deux cortèges, l’un partant de l’intérieur (avec les organisations admises à entrer), l’autre de l’extérieur, les deux groupes étaient censés se rejoindre. Le but de la manifestation était de tenir ensemble une assemblée populaire sur le lieu de leur rencontre aux abords du centre de conférence où se prennent les décisions à Copenhague, le Bella Center. La motivation pour cette action est que les décisions prisent à Copenhague ne reflète pas les aspirations des peuples du monde entier qui souffrent ou vont souffrir des changements climatiques.
Sur notre chemin pour rejoindre nos camarades nous nous sommes fait contrôler à 3 reprises par la police. Ils voulaient nos noms, prénoms, carte d'identité, ils nous fouillaient et voulaient savoir où nous allions. On a pris un peu de retard sur notre planning.
Dès 9h, nous étions déjà une centaine de jeunes militants devant une gare à quelques kilomètres des négociations officielles. Vers 11h00, la gare grouillait de monde et les gens affluaient encore. Selon les organisateurs nous étions 5000.
La manifestation se met en marche solidement encadrée par la police. Sur le chemin nous chantions des refrains comme « We want climate jusitice now! (nous voulons une justice climatique maintenant). « this is what democratie look like » (voilà à quoi ressemble la démocratie) « power to the people » (pouvoir au peuple).
Pour ma part j'étais dans le « blue block », un bloc dont la stratégie était de se tenir coude à coude pour avancer vers le Bella Center. Plusieurs organisations reconnues faisaient partie de ce bloc (Via Campesina, NPA, etc.).
A un moment donné, la police nous a avertis que si l'on continuait à avancer nous étions en état d'arrestation, le cortège ne s'est pas dissous pour autant, déterminé à atteindre son objectif. Certains ont essayé de négocier notre projet, de nombreuses organisations à l'intérieur étaient d'accord avec notre action et cette manifestation était annoncée depuis de longue date.
Pourtant à proximité du Bella Center, nous nous sommes retrouvés devant un barrage de police, les policiers armés de matraques et de casques bloquaient fermement sur leurs positions.
Notre action pour parvenir à nos fins consistait a pousser tous ensemble le barrage de police sans manifester aucune violence. Malgré notre détermination nous n'avons jamais pu retrouver le groupe des organisations non gouvernementales bloquées à l'intérieur. La police empêchait toute jonction et s'est mise à charger dans les manifestants à coup de mattraques, de lacrimo et de spray au poivre.
La chaîne humaine formée par les militants résistera pendant quelques minutes avant de céder.
J'étais à quelques rangs de la première ligne qui se prenait des coups, ils revenaient apeurés, les yeux défoncés par le spray ou sonnés par les matraques. Pour ma part je me suis retiré quand j'étais à portée de coup, quand j'ai compris que nous n'irions jamais au Bella Center. Continuer à avancer, c'était pour se faire casser la gueule ou être arrêté (jusqu'à 72 heures de garde à vue) et je devais quitter Copenhague le lendemain matin.
On s'est sorti de la souricière en faisant un pont au-dessus d'une rivière. Là le groupe de militants frigorifié et démoralisé a pu se réchauffer avec du thé et des patates chaudes. Quand je suis retourné pour voir ce qui restait du bleue bloc, les policiers avaient brisé la plupart des lignes et plus de 300 personnes ont été arrêtées et les leaders de cette manifestation sont encore en prison pour « incitation à la violence »
Prenant du recul, je me dis que ces arrestations massives et ces violences ne peuvent pas être justifiées par un quelconque argument de provocation ou de violence, nous étions déterminés mais non violents dans l'action. Je n'ai jamais vu un coup partir d'un manifestant.
Le système capitaliste n'a pas changer depuis 250 ans, la police protège les intérêts de ceux qui ont l'argent. A Copenhague, s'il est décidé quelque chose, ce sera de toute façon une marchandisation de l'écologie qui permettra aux riches d'être encore plus riches et aux pauvres d'être encore plus pauvres. La violence de la police à l'égard de tant de gens qui veulent uniquement afficher leur mécontentement est la preuve que le mondialisation a ses maitres (les multinationales, les actionnaires avec des gouvernements occidentaux principalement de droite pour les protéger) et ces chiens de garde qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour calmer le peuple qui ne croit pas que le système actuel est une réelle démocratie. Les décisions proposées ne profitent qu'à une poignée de gens.
Mais surtout je me suis rendu compte que le monde ne changera pas de lui-même qu'il faut s'unir et lutter si l'on veut en finir avec ce capitalisme qui ne fera qu'accentuer les inégalités, qui continuera à assécher le monde de toutes ses ressources humaines et matérielles pour alimenter son inexorable soif de profit.