Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Onthaalouders staken in februari

Onthaalouders staken in februari

BRUSSEL -- Nadat een vergadering met alle bevoegde kabinetten woensdag niets opleverde, beslisten de onthaalouders om in februari het werk neer te leggen. “Wij vragen al tien jaar een echt werknemersstatuut voor onthaalouders. In de lente van vorig jaar hebben de ministers ons ook beloofd dat het er eindelijk zou van komen vanaf 1 januari 2010. Woensdag bleek dat er helemaal niets op tafel lag”, zegt Fatiha Dahmani van LBC-NVK.

arton775-e79aa.jpg

(foto Maarten)

De onthaalouders gaan in februari beurtelings in elke provincie het werk neerleggen. “We gaan de ouders goed inlichten en hopen op hun begrip en steun”, zegt Fatiha Dahmani.

In maart van vorig jaar klonken er nog vreugdekreten aan het kabinet van de minister van Werk Joëlle Milquet. De minister had aan een delegatie van betogende onthaalouders laten weten dat vanaf 2010 alle startende onthaalouders meteen een volwaardig werknemersstatuut zouden krijgen.

Zo'n volwaardig statuut betekent dat onthaalouders voortaan ook recht zouden krijgen op betaalde vakantie, een eindejaarspremie, werkloosheidsuitkering, de jobkorting en een hele reeks andere voordelen die werknemers krijgen.

“Maar negen maaden gingen voorbij en we zijn geen stap verder”, zegt Fatiha Dahmani van de christelijke bediendencentrale LBC-NVK. “Tijdens de vergadering van woensdag met alle kabinetten en administraties ging het nog eens over de drie mogelijke scenario's. Maar zelfs voor het goedkoopste scenario waarbij aan onthaalouders enkele rechten worden toegekend, wordt er geen geld vrijgemaakt.”

De onthaalouders staan niet meteen te springen voor het minimale scenario. “Dan zitten we misschien nog tien jaar vast aan dat nepstatuut”, zegt Fatiha Dahmani. “Er lag trouwens echt niks concreets op tafel. Geen alternatief of enig perspectief.”

De onthaalouders hebben nochtans het Vlaams én het federaal regeerakkoord aan hun kant. Zo zegt het Vlaams regeerakkoord: “In het kader van de sociale onderhandelingen werken we verder aan de realisatie van een statuut voor de onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders.”

Fatiha Dahmani: “Het argument dat het crisis is, is niet echt geloofwaardig. Ook op momenten dat er wel budgetaire ruimte was, heeft men nagelaten om hier werk van te maken. Als men ons trouwens een perspectief zou bieden: 'het kan nu niet maar binnen een half jaar wel', dan zouden we daar nog kunnen over nadenken.”

Minister Milquet berekende dat een volwaardig statuut voor alle onthaalouders in heel België 70 miljoen euro zou kosten. “Maar dat kan gefaseerd ingevoerd worden. Bovendien stroomt er volgens de berekeningen van Milquet 60 miljoen euro terug naar de overheid.”

Naast de budgetaire problemen zijn er ook nog de wrijvingen tussen het Vlaamse en het federale niveau. Volgens LBC is er een "pingpongspel" aan de gang over die éne cruciale vraag: wie betaalt wat?

Volgens Dahmani is een volwaardig statuut nochtans ook een oplossing voor het nijpend tekort aan kinderopvang. “Elk jaar starten er 1000 nieuwe onthaalouders, maar tegelijk houden jaarlijks 1000 onthaalouders er ook mee op. Dat is niet goed voor de continuïteit en de expertise. De laatste jaren daalt ook het aantal onthaalouders. De 7300 onthaalouders staan nochtans in voor een derde van alle kinderopvang in Vlaanderen. Een statuut kan meer mensen over de streep trekken om onthaalouder te worden en te blijven.”