Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Haïti 12-12: Waar gaat het geld naar toe?

Haïti 12-12: Waar gaat het geld naar toe?

Gisteren heb ik net als zovelen een bijdrage gestort op het rekeningnummer van Haïti 12-12. Omdat ik nu eenmaal niet graag geld uitgeef aan iets waar ik niets van weet, heb ik uitgezocht naar waar mijn bijdrage concreet zal gaan en wat ermee zal gebeuren. Ik stuur dit bericht dus rond voor iedereen die gestort heeft of nog van plan is om te storten. Sorry dat ik het wat lang gemaakt heb, maar het was de enige manier om een duidelijk beeld van iedere organisatie te schetsen en aangezien ze allemaal minstens 1 miljoen euro krijgen door de actie Haïti 12-12 is dat wel van belang.

Haiti_4284681216_1a1caa0a1f.jpg

foto: Caritas International

De bijdragen die op Haïti 12-12 gestort worden gaan naar 5 verschillende organisaties die gebundeld zijn in ‘Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties’. Telkens wanneer een grote natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt bundelen deze 5 organisaties hun krachten om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden. In het verleden is dit al gebeurd met o.a. de crisis in Rwanda en de tsunami in Zuidoost-Azië.

Het geld (nu al een kleine 10 miljoen euro) wordt dus verdeeld onder volgende organisaties:

• Unicef België
• Caritas International
• Dokters van de Wereld
• Handicap internationaal
• Oxfam solidariteit

Het geld wordt niet gelijk verdeeld omdat sommige organisaties meer middelen moeten aankopen of een duurdere opdracht toegeschoven krijgen. Zo krijgt Unicef bijvoorbeeld het meest (+- 50%) en Oxfam het minst (+- 16%).

Deze 5 organisaties richten zich specifiek op diensten voor noodhulp en heropbouw. Hieronder bespreek ik wat de organisaties juist zullen doen met uw en mijn geld.

1. Unicef België

Unicef is verantwoordelijk voor het coördineren van acties op gebied van:

WASH(water, sanitaire voorzieningen en hygiëne)
Zo heeft de WASH-groep van unicef op 20 januari ruim 755.000 liter water verdeeld aan 151.000 personen en op 19 januari hebben 140 camions water uitgedeeld aan 140.000 personen. Op 16 januari (4 dagen na de ramp) heeft unicef in elk van de 17 zones van Port-au-Prince een waterreservoir geïnstalleerd.
Onlangs zijn er ook 6 vliegtuigen aangekomen met tenten, waterzuiveringstabletten en medisch materiaal. Voor de rest blijft er water uitgedeeld worden

Voeding
Na het opzetten van opvangplaatsen, start UNICEF met aanvullende en therapeutische voedingsprogramma’s voor ondervoede kinderen.

Bescherming van de kinderen
UNICEF is, samen met het Rode Kruis en Save the Children, gestart met het identificeren en registreren van weeskinderen en kinderen die gescheiden zijn van hun families. Er worden opvangplaatsen voor kinderen opgericht.
Gedurende de week van 25 januari zal de dringende vaccinatie beginnen tegen mazelen, difterie, tetanus en polio. UNICEF werkt nauw samen met het ministerie van volksgezondheid en heeft als doel 360.000 kinderen jonger dan 5 jaar in te enten.

Onderwijs
UNICEF zal starten met het oprichten van tijdelijke scholen wanneer er veilige plaatsen zijn gevonden. De bedoeling is kinderen zo snel mogelijk naar het “normale” leven te laten terugkeren en te vermijden dat ze hun schooljaar missen

2. Caritas Internationaal

Caritas VS heeft de coördinatie van een kamp van 50.000(!!) mensen op een golfterrein in Port-au-Prince en heeft 20 tentenkampen voor 3.000 personen geïnstalleerd, verspreid over 32 parochies (Port-au-Prince, Léogane en Gros Morne). In elk kamp zijn er 2 gemeenschapstenten. Een ervan is bestemd voor de kinderen. Ze kunnen er les volgen en spelen. Een tweede tent is een ontmoetingsplaats voor de kampbewoners voor overleg, uitwisseling en posttraumatische begeleiding.

De hulpactiviteiten van het Caritasnetwerk spitsen zich gedurende 2 maanden toe op de volgende domeinen:

Basisgezondsheidszorg: in Port-au-Prince zijn 20 sites aangeduid waar Caritas basisgezondheidszorg voor zijn rekening neemt. Hiervan zijn er al 9 uitgerust met tenten, medisch materiaal, medicamenten en personeel.

Ondersteuning van hospitalen: naast het hospitaal in Léogane, ondersteunt Caritas het St. François de Sales hospitaal in Port-au-Prince. Dit hospitaal werd voor 70% verwoest, maar werd terug operationeel op vrijdag 15 januari met de hulp van Caritas (levering van medisch materiaal, een ziekenwagen en vrijwilligers). Het operatiekwartier (gebouwd met fondsen van Caritas VS) bleef gespaard, de radiologie functioneert opnieuw en naast het team van Dr. Beaucourt, opereert er nog een Haïtiaans en Italiaans chirurgenteam. Op dit ogenblik zijn twee operatiekwartieren in gebruik, en een derde zal opgestart worden onder een tent.
Dit hospitaal functioneerde als universitair referentiehospitaal vóór de aardbeving, en neemt die taak terug op.

Noodhulpgoederen: uitdelen van voedselkits die onmiddellijk kunnen geconsumeerd worden in een eerste fase, daarna droge voeding en keukengerief om zelf maaltijden te bereiden; hygiënekits, tenten, tentzeilen en ander materiaal om beschadigde huizen tijdelijk bewoonbaar te maken. Het zijn enkel de vrouwen die een distributiekaart krijgen en de goederen in ontvangst nemen. Op die manier verloopt de distributie veiliger.

Waterdistributie en sanitatie: in de kampen zorgt Caritas voor latrines, vuilophaling en waterdistributie en nachtverlichting voor de veiligheid.

Cash for work: 5.000 mensen helpen gedurende 10 dagen bij de opruiming van het ziekenhuis St. François de Sales. 5.000 mensen graven latrines in kampen tegen betaling. Ze krijgen hiervoor 3 dollar per dag.

3. Dokters van de Wereld

De noodmissie van Dokters van de Wereld zal uit een vijftigtal personen bestaan en gecoördineerd worden door de belgische medewerkster Karen Vanderveken. 13 januari, 1 dag na de ramp kwamen een tiental dokters, chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en logistici aan in Port-au-Prince om het team van Dokters van de Wereld dat reeds ter plaatse is te versterken.

In het hospitaal Choscal van Cité Soleil verstrekt de ploeg medicamenten en medisch materiaal en verzorgt de gewonden. Het team evalueert ook de toestand in de gezondheidscentra waarmee Dokters van de Wereld samenwerkt, meer bepaald deze in het algemeen hospitaal van Port au Prince, dat zeer erg beschadigd is.

Overigens komt er ook 40 ton medisch, chirurgisch en logistiek materiaal aan in Port-au-Prince (een generator, tenten, dekens, chirurgische uitrusting, verdovingsmiddelen, urgentie kits,…). Met dit materiaal kunnen de gewonden zo vlug mogelijk verzorgd of geopereerd worden. (Dit was op 13 januari, dus normaal moet alles aan operationeel zijn)

Volgens bepaalde getuigenissen van Dokters van de Wereld is de situatie momenteel heel onrustwekkend, want de gezondheidssector is, volgens DvW, volledig afhankelijk van internationale hulp. De gezondheidwerkers zijn in Haïti zo slecht betaald dat de meeste gevlucht zijn naar Cananda en slechts 3 % van de Haïtianen heeft een ziekteverzekering. Wetende dat er nog ongeveer 250.000 gewonden zijn in Haïti kan met niet anders dan het ergste verwachten. Onlangs stond er in De Morgen dat de medische hulpverleners in Haïti noodgedwongen hun naalden in Vodka steriliseerden en dat men amputaties uitvoerde met gewone zagen.

4. Handicap internationaal

Sinds 18 januari voorziet de organisatie de dringendste medische zorgen aan de gewonden. Vanaf 19 januari werd die medische hulpverlening uitgebreid naar zes ziekenhuizen en vier wijken in de hoofdstad Port-au-Prince. Dat is mogelijk omdat Handicap International een tiental lokale paramedische hulpverleners heeft aangeworven. Ook in de armste wijken (meer bepaald Carrefour en Carrefour Feuille), waar de meerderheid van de bevolking woont, is H.I. aanwezig. Al 150 mensen ondergingen een amputatie. Dat cijfer wordt zeker nog aangevuld want vele mensen konden zich nog niet naar het ziekenhuis begeven. Wel weten we nu al dat er een enorme behoefte aan hulpmateriaal zal zijn (rolstoelen, krukken, looprekken, korsetten…)
Daarnaast zijn op 18 december, twee kinesitherapeuten vertrokken vanuit Brussel. Twee maanden lang zullen zij met de ploegen van Artsen Zonder Grenzen samenwerken. Zij zorgen voor de postoperatieve revalidatie van gewonde personen (breuken, amputaties, ruggenmergletsels, hersenschade, meervoudige trauma’s, …)

5. Oxfam solidariteit

Oxfam beschikt over 200 ervaren hulpverleners in Haïti die momenteel vooral zorgen voor watercontainers en waterdistributie in 19 noodkampen. Zij beschikken hiervoor over 33 watertrucks. Er werden ook gereedschappen uitgedeeld. Het gebrek aan brandstof zorgt voor onderbrekingen. Twee trucks voerden brandstof aan vanuit Santo Domingo (Dominicaanse Republiek).

Haïti voor de ramp

Haïti is het armste land van de Westelijke hemisfeer. Er heerst een werkloosheid van rond de 70 procent, 80 % leeft in armoede en slechts 52% van de bevolking kan lezen of schrijven. Er is weinig industrie en het grootste gedeelte van de werkende bevolking is werkzaam in de landbouw, maar door massale ontbossing en niet-duurzame landbouwmethoden wordt het platteland bedreigd door erosie en woestijnvorming. De eigen landbouw wordt voor een groot stuk van de markt gestoten door de goedkope import. De handelspolitiek die door het (Internationaal monetair fonds)IMF wordt opgelegd heeft ertoe geleid dat de belastingen op rijstinvoer zijn afgenomen van 36% tot 3%. Hierdoor is het land afhankelijk geworden van de invoer van voedsel, vooral vanuit de VS. De lokale boeren slagen er immers niet in om te concurreren met de rijst die wordt ingevoerd. De productie in Haïti zelf is fors afgenomen. Het is dus belangrijk om de import van ‘goedkoop Westers voedsel’ in Haïti voor een stuk af te wenden om zo de binnenlandse productie op te drijven. Want wees eerlijk: hoe kan een simpele boer goedkoper voedsel produceren dan een hoogtechnologisch voedselbedrijf? Door het aanbod van geïmporteerd voedsel te doen dalen zal de vraag naar voedsel van de lokale boeren stijgen. En als bedrijven toch hun producten op de markt willen krijgen zouden ze daar toch meer op belast moeten worden dan 3%, want met 3% wordt de schatkist van de overheid maar zeer weinig gespijsd.
Ook de schulden van Haïti zorgen ervoor dat het land zich niet voldoende kan ontwikkelen. Er gaan steeds meer stemmen op om de schulden van Haïti kwijt te schelden. Dit kan men alleen maar toejuichen, want jaarlijks betalen ze 6,9 miljoen euro aan het IMF en andere schuldeisers(ergens is het natuurlijk wel logisch, want hoe zouden ze in godsnaam 619 miljoen euro kunnen terugbetalen?).
Het IMF heeft op de aardbeving gereageerd door het land nogmaals 69 miljoen euro te lenen, terwijl ze goed weten dat ze niet eens de huidige leningen kunnen terugbetalen. Bovendien stelt het IMF telkens voorwaarden aan die leningen(zoals hierboven), waardoor het land zich steeds dieper in de problemen nestelt. Zo zijn ze ook tegen maximumprijzen voor bepaalde voedingsmiddelen(omdat de overheid zich niet teveel moet mengen in de economie), waardoor ze enkele voedselcrisissen op hun naam hebben. Het IMF geeft dus met de ene hand wat het met de andere terugneemt.

Bronnen:

- www.1212.be
- http://nl.handicapinternational.be/Aardbeving-Haiti_a812.html
- http://www.oxfamsol.be/nl/part_emergencies.php3?id_rubrique=26
- http://www.unicef.be/nl/project-world/noodhulp-haiti
- http://www.doktersvandewereld.be/+Zware-aardbeving-in-Haiti-Dokters+.htm...
- http://www.caritas-int.be/nl.html

Klein foutje gemaakt: Niet

Klein foutje gemaakt:

Niet oxfam krijgt het minst geld, maar dokters van de wereld. De bedragen worden als volgt verdeeld:

Caritas International : 15,7%

Dokters van de Wereld : 5,0%

Handicap International : 13,6%

Oxfam-Solidariteit : 16,2%

Unicef België : 49,4%

En de verdeling wordt bepaald door de steun die de organisaties genieten van de Belgische bevolking, uitgedrukt in de bedragen die het de laatste 3 jaar ontvangen heeft.

Verdeelsleutel

Bovenaan het artikel staat als bron vermeld: Caritas International. Bij mijn weten komen de gegevens niet van onze organisatie. Schrappen dus maar? Onderaan worden reeds verschillende bronnen vermeld.

Groetjes,
Johanna Vanraes
Caritas International

Ja, normaal gezien moest er

Ja, normaal gezien moest er daar een foto opkomen die ik gehaald had van de site van caritas. 't Was de eerste keer dat ik een artikel op indymedia plaatste, dusja ... Ik kan het wel niet meer aanpassen