Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Boeboeksbos roept de ministers van zuurstof & poëzie op tot zonevreemd handelen !

Boeboeksbos roept de ministers van zuurstof & poëzie op tot zonevreemd handelen !

Boeboeksbos roept de ministers van zuurstof & poëzie op tot zonevreemd handelen !

In 2009 stuurden de Boeboeks met gedichtendag hun nieuwjaarsbrief de wereld in via Marc de Bel. Hij werd voorgelezen tijdens de seizoenswandeling van de mensen van het Groene Gordel Front www.ggf.be http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56 en toen reeds stonden die wandelingen onder de aardige bescherming van de Boeboeks en de muzes van het bos. Met gedichtendag 2010 wordt het Lappersfort Poëziebos een Boeboeksbos. Omdat zuurstof en bos onze kinderen doen leven en we ondanks alles dit nooit mogen vergeten. Ook U niet beste ministers en politici van dit minst beboste Vlaanderenlandje van Europa. Maak dus werk van wat jullie afspraken in jullie Vlaamse regeerakkoorden van 2009 :

" We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is. "

Een constructieve dialoog moet de problematiek van de zonevreemde bossen, expliciet vermeld in het Vlaamse regeerakkoord, verder helpen rechttrekken. We kijken uit naar de plannen van onze minister van leefmilieu en cultuur. Tevens een woord van dank voor het vernieuwde Hugo Clauspad met poëziewandelpad in het Brugse Poëziebos dat dus tevens het eerste Boeboeksbos is. Omdat zuurstof en bos onze kinderen doen leven...

Marc de Bel, kinderboekenschrijver
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, Groene Gordel Front in Brugge en ommeland