Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"We willen niet teruggekatapulteerd worden naar de tijd van Daens"

"We willen niet teruggekatapulteerd worden naar de tijd van Daens"

BRUSSEL -- Ruim 35000 werknemers trotseerden de kou en de regen in de straten van Brussel om hun eisen voor meer werk, respect en sociale rechtvaardigheid kracht bij te zetten. De betoging werd georganiseerd door de drie grote vakbonden ABVV, ACV en ACLVB. Indymedia.be vroeg hen waarom ze op straat komen en of dit wel het juiste moment is in tijden van crisis en wat ze vinden van de oproep van de werkgevers om hen 'te laten ondernemen'.

fotoOpel.JPG

Ronny werkt al 34 jaar bij Opel en is delegee (rechts op foto)

"Wat onze baas Reilly mankeert, is respect. Wij aanvaarden geen sluiting van Opel Antwerpen. We hebben de steun van onze Europese collega's die ook willen dat Antwerpen open blijft. Reilly gooit zijn spaarboekje weg en houdt alleen zijn zichtrekeningen. De Antwerpse vestiging is één van de weinige die het afgelopen jaar winst heeft geboekt en dan willen ze net die sluiten. Dat is crimineel."

"We denken dat we Opel open kunnen houden met de steun van onze Europese collega's. We hebben Reilly en de top van GM ook beloofd om 265 miljoen euro te besparen maar Reilly zal naar zijn centen kunnen fluiten als hij een vestiging wil sluiten. Ik denk wel dat hij voorzichtig zal zijn want hij heeft dat geld echt nodig."

"We zijn hardwerkende mensen en hebben heel ons leven kwaliteit geleverd en we vragen maar één ding aan Reilly. Geef de mensen waar ze recht op hebben. En dat is een toekomst."

Bayer.JPG

Levi Sollie werkt 15 jaar bij Bayer en is delegee (tweede links op foto)

"De patroons bij Bayer hebben onlangs geëist dat we langer zouden werken of dat we inleveren op het loon. We zijn daar als vakbonden natuurlijk niet mee akkoord. Bayer maakte vorig jaar 192 miljoen winst. De directie heeft nog gedreigd met een sluitingsscenario en dat nadien weer ontkent. We blijven bij ons standpunt: we willen niet inleveren op de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden. De geslaagde Inbev-actie is een voorbeeld voor de hele vakbondsbeweging."

"De ondernemers willen ondernemen en wij willen als arbeiders kunnen werken met respect voor onze loon- en arbeidsvoorwaarden. We willen niet teruggekatapuleerd worden naar de tijd van Daens."

Inbev.JPG

David werkt bij AB Inbev Liège

"De grote aandeelhouders strijken 945 miljoen euro winst op, Inbev zelf maakt meer dan 2 miljard euro winst. En ze willen 300 personen ontslaan. Dat is onbegrijpelijk. De actie die we gevoerd hebben was geslaagd maar ik denk dat we hiermee maar enkele maanden uitstel zullen winnen."

"Ze zullen hun herstructureringen alsnog proberen doorvoeren. De grote baas in Brazilië heeft een premie van 20 miljoen euro gekregen om in Europa herstructureringen door te voeren. Er moeten minstens 800 mensen ontslagen worden."

"Aan mensen die zeggen dat het niet verantwoord is dat we nu betogen in tijden van crisis antwoord ik dat het ook niet het juiste moment is om mensen te ontslagen in tijden van crisis. We moeten nu onze stem laten horen."

ocmw.JPG

Helène werkt voor het OCMW in Ganshoren (midden op foto)

"Ik ben hier uit solidariteit met de andere werknemers. De arbeidsvoorwaarden worden alsmaar moeilijker, overal zijn er besparingen en veel bedrijven sluiten. Maar ik vind het spijtig dat er steeds minder solidariteit is tussen de werknemers."

"Bedrijven klagen snel dat het moeilijk is om te ondernemen maar veel bedrijven die klagen hebben de afgelopen jaren grote winsten geboekt. Neem bijvoorbeeld Inbev. Het is goed dat de blokkades geslaagd zijn en dat ze de geplande ontslagen voorlopig hebben opgeschort."

"Met deze betoging geven we toch een krachtig teken aan de regering dat we niet akkoord zijn met de gang van zaken en dat is toch belangrijk."

betafence.JPG

David werkt voor Betafence in Zwevegem (rechts op foto)

"In mijn bedrijf gaat het goed, maar ik ben hier uit solidariteit met de werknemers van de andere bedrijven die het momenteel moeilijk hebben. Teveel arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan het afgelopen jaar. En als je ziet dat bedrijven de afgelopen jaren enorme winsten hebben gemaakt, dan zeg ik dat de bedrijven de crisis misbruiken om te herstructureren."

"De werkgevers lanceren een oproep om hen te laten ondernemen, maar ze vergeten dat ze al heel wat voordelen hebben gekregen. Ze hebben enorme belastingkorting gekregen via de notionele intrest en daarnaast genieten ze van subsidies via de loonlastenverlagingen. Wat de flexibiliteit betreft: de Belgische werknemers zijn enorm flexibel. Je hebt alle soorten van ploegensystemen, weekendwerk is mogelijk,... Ze hebben geen redenen om daarover te klagen."

"Er is crisis maar men mag het niet overroepen. De bazen van Inbev krijgen 1 miljard euro bonus en ze willen in België alleen al 300 mensen ontslagen. De werknemers van Inbev hebben in hun strijd getoond dat ze dit niet pikken."

opelsin.JPG

Sinan werkt al 21 jaar bij Opel (links op foto)

"Het enige dat we vandaag vragen is werk. We hopen nog altijd dat Opel openblijft. En dat kan als we nieuwe modellen krijgen, bijvoorbeeld elektrische wagens. Ze kunnen het doen maar het is een politiek spel. Als Opel sluit zal ik ander werk moeten zoeken maar ik denk niet dat het gemakkelijk zal zijn."

jan.JPG

Jan Van Der Poorten is delegee bij Audi in Vorst

"Na een jaar crisis en ondanks de steunmaatregelen van de regering wordt de crisis betaald op de rug van de werknemer. Het is hoog tijd dat de mensen buiten komen om te laten zien dat dat niet kan blijven duren."

"Laat ons ondernemen"

"Ik denk dat de werkgevers die onlangsdie oproep gelanceerd hebben alle dagen natte dromen hebben over de arbeidsomstandigheden in Zuidoost-Azië. Als dat de vorm van ondernemen is die ze willen toepassen hier in België en in Europa dan heeft het geen zin dat we hier in Europa nog één onderneming overhouden want we kunnen sowieso niet concurreren."

"Als je de arbeidsvoorwaarden bekijkt in Zuidoost-Azië, Afrika of Latijns-Amerika en je vergelijkt die met de onze - waar toch 200 jaar sociale strijd aan vooraf is gegaan - dan weet je dat we de concurrentiestrijd nooit kunnen winnen. Maar het kapitaal beslist vandaag hier te werken en morgen elders. Er moet een halt aan geroepen worden."

"Een ondernemer moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. En dat hebben die momenteel niet. Ze willen gewoon op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld genereren zonder enige sociale regels."

Samen sterk

"Het scenario van de herstructureringen bij Audi zijn gelijklopend met de herstructureringen die er momenteel zijn bij Opel en andere bedrijven. We leven in een geglobaliseerde wereld. De macht die het kapitaal vandaag heeft, daar moeten wij ons als werknemers en werknemersvertegenwoordigers tegen wapenen."

"We moeten stoppen met denken dat het een Waal is die pakt ons werk afpakt of dat het een bruine is. We zijn hier allemaal om één ding. Iedereen moet hier werken om te leven. Daarom moeten ze allemaal samen een vuist vormen tegen het wilde kapitalisme."

"De enige kans voor de Opel-werknemers om een sluiting te beletten is een solidaire Europese vakbeweging vormen die strijdt tegen de directie van Opel. Als dat mislukt dan zal er spijtig genoeg weinig toekomst zijn voor de werknemers van Opel."

De overheid

"De overheid heeft hier duidelijk bewezen dat ze tekort schiet. Welke overheid heeft er nog vat op onze geglobaliseerde economie?"

"Als je ziet wat de Vlaamse regering allemaal geprobeerd heeft om Opel open te houden en nu zegt de directie van Opel 'de 500 miljoen euro die jullie ons beloofd hebben, moeten we niet'. Dat is toch een duidelijk bewijs dat de regering of die nu federaal of regionaal is, geen enkele vat heeft op het kapitaal."

"Iedereen is apolitiek als we moeten stemmen maar van zodra een bedrijf dreigt te sluiten roept iedereen 'regering, wat gaan jullie hieraan doen'. Het is net het omgekeerde. Arbeiders en bedienden moeten er samen voor zorgen dat we internationaal een antwoord bieden. Dat is het enige kracht die we kunnen bieden tegen het globaal kapitalisme."

Betogen in crisisperiode

"Mensen die zeggen: 'het is crisis en die zotten lopen op straat', hebben het nog steeds niet begrepen. Ze denken vandaag dat ze alles hebben maar als ze morgen hun werk verliezen, hebben ze geen middelen meer om hun huis en auto af te betalen of om hun gezin te onderhouden. Dan pas zullen ze beseffen dat ze hier ook hadden moeten zijn."