Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Coke Kroon & Onderscheidingen voor oorlogsmisdadigers?

Coke Kroon & Onderscheidingen voor oorlogsmisdadigers?

Het gaat hierbij om het gebruik van heroïne en cocaïne, en dat mogen zelfs oorlogsmisdadigers niet. Mensen wederrechtelijk doodschieten of folteren is OK volgens de in die kringen geldende blijkbaar 'christelijke normen en waarden' - maar het gebruik van coke dus niet. Marco Kroon is een van de vele misdadigers die met onderscheidingen zijn bedeeld, om nog meer mensen crimineel zand in de ogen te strooien.

COKE KROON & ONDERSCHEIDINGEN VOOR OOLOGSMISDADIGERS?

30 Januari 2010 - Het Brabants Dagblad weet over 'oorlogsheld' Kroon - deze met 't ereblik van de Militaire Willemsorde behangen oorlogsmisdadiger - het volgende te melden:

"Militaire ridder Marco Kroon verdachte op politiebureau.

DEN BOSCH - Zaterdag 30 januari 2010 - Marco Kroon (39), drager van de Militaire Willemsorde, is vrijdag door de politie in Den Bosch gehoord als verdachte van drugsbezit en wapenbezit. Ook zijn 34-jarige vriendin is als verdachte gehoord. Of beiden in verzekering zijn gesteld, wilde de politie vrijdag niet zeggen. Het verhoor maakt deel uit van een lang lopend onderzoek, waarbij diverse personen zijn verhoord en twee aanhoudingen werden verricht.

De verdenking van Kroon is extra gevoelig omdat hij in mei vorig jaar door koningin Beatrix werd onderscheiden met de hoogste militaire eer. Tijdens een plechtige bijeenkomst op het Binnenhof werd Kroon tot ridder in de Willemsorde benoemd. De onderscheiding was 55 jaar lang niet meer aan personen uitgereikt. Kroon ontving de onderscheiding voor de leiding bij een aantal riskante militaire operaties in Uruzgan." - [einde citaat] - Het Brabants Dagblad heeft veel links betreffende de zaak Kroon - Url.: http://tinyurl.com/yd4tyzf

Kroon is symbolisch voor het geldende woekersysteem, waarin de collaborerende criminelen op politiek, militair, industrieel, ambtelijk en zeer zeker mediaal gebied bevinden, en misbruik van maken. In April 2007 schreef ik het volgende erover, en jammer genoeg is het door de jaren heen - vooral door collaboratie van de propagandisten in de media - alleen maar erger geworden.

Maar, dit schreef ik toen, en het geldt - met enkele aanvullingen en correcties - nu steeds meer:

NEDERLAND: ARMOEDE, APARTHEID EN DE ALLERHOOGSTE BELASTINGEN TER WERELD 


Door het asociale bewind van de politieke personeelsleden die de buffer vormen tussen het werkende volk en de managers van Nederland - en daarvoor als 'politici' uit de staatstrog mogen graaien - is de armoede volgens het CBS met één procent per jaar gestegen tot 12% in 2007. De hiervoor verantwoordelijke profiteurs onder het personeel hebben elkaar weer met ereblik behangen i.p.v. hiervoor gerechtelijk te worden vervolgd.

Henk Ruyssenaars - Journalist/correspondent

FPF - Nederland - 12 April 2007 - Aangezien de oorlog in Irak volgens alle normen der wet illegaal is, en een grove schending van het Handvest van de Verenigde Naties, is de groep die hiervoor verantwoordelijk is in Nederland, absoluut schuldig aan oorlogsmisdaden op zeer grote schaal, en medeplichtig betreffende het doden van minstens één miljoen Irakezen.

Vóór 19 Maart 2003 en de illegale invasie van Irak, waren dat volgens berekeningen van UNICEF door de embargos en andere sancties in Irak, al anderhalf miljoen mensen die stierven. Dat is zonder meer volkerenmoord. Genocide! Daarvoor dient deze groep oorlogsmisdadigers in Nederland zeer zeker strafrechtelijk te worden vervolgd. Het zijn blijkbaar niet alleen fatsoensnormen die op regerinsgniveau in Nederland onbekend bleken en blijken te zijn.

Het grenst namelijk ook voor fatsoenlijke waarnemers aan het ongelofelijke dat de voor het asociale beleid in Nederland verantwoordelijken elkaar alweer met z.g. onderscheidingen durven te bedélen.

De groep 'politieke' personeelsleden die elkaar via de eigen media van de managers en op kosten van de belastingbetaler permanent bewierookt, heeft tijdens een onderonsje de overtreffende trap van voosheid weer eens bereikt door elkaar met onderscheidingen te behangen. Als erkenning van hun permanente verraad van de bevolking?

Voor alle niet-gehersenspoelden staat het vast dat het eertijds in Nederland geschreven Wetboek van Strafrecht - en alle door Nederland als staat geratificeerde internationale oorlogsconventies en verdragen zoals de Folterwet - ruimschoots voorzien in juridische gronden om deze aan genocide medeschuldige figuren meteen voor 'n eerlijk oorlogstribunaal te stellen, en ter verantwoording te roepen wegens hun genocidale en andere collaboratie.

Terugkomend op alle 'onderscheidingen' die deze mislukkelingen elkaar geven: men kan een drol weliswaar 'Lord' noemen, maar het blijft natuurlijk wel een drol, hoe je het ook noemt.

En hetzelfde geldt voor de figuur die de rot aan de financiële top verpersoonlijkt; de glibberige collaborateur en OW-er Gerrit Zalm, van de VVD. (Vereniging Van Dieven). Als langszittende 'minister van financiën' en de slager van de nederlandse economie - en waarschijnlijk wegens het laten leegbloeden van 90 procent van de economie van de bevolking voor zijn baasjes van de BIS* - werd Zalm gisteravond benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit is de wereld op z'n kop: de Zalm die het aquarium voor de vreetgrage meesters beheerde krijgt geen gevangenis maar en médaille?

IN NEDERLAND BETAALT MEN DE ALLERHOOGSTE BELASTINGEN TER WERELD 


Hierbij dient te worden aangetekend dat tijdens het kleptomanische bewind van deze vunze Zalm, en de al even schijnheilige en zich 'christen' noemende 'premier' J.P. Balkenende, volgens het Centrale Plan Bureau (CBS) de armoede onder de 16 1/2 miljoen Nederlanders bleef stijgen met één procent per jaar. Dit tijdens de jaren dat ook Zalm de staatstrog leegschuimde voor z'n 'vriendjes' van de BIS.*

En al die jaren liggen Zweden en Nederland in de hele wereld aan de top omdat de dociele en dom gehouden bevolkingen de hoogste belastingen ter wereld betalen. En zover als bekend ook nog 's de bijna hoogste brandstofprijzen ter wereld. Crimineel en nergens voor nodig, maar de rovers roven gewoon door.

ZES MAANDEN PER JAAR WERKEN VOOR HUN BELASTINGEN? 


Hetgeen betekent dat zowel de Zweden (daar heb ik heel lang gewerkt als correspondent) als de Nederlanders bijvoorbeeld niet alleen de grootste belastingbetalers ter wereld zijn, maar dus in doorsnee ZES maanden per jaar en soms meer voor hun personeel werken! Dat is toch niet normaal? Dat is echt nergens ter wereld zo, maar hier zeggen de dieven dat alles OK is: gaat U maar rustig slapen...!

In vroeger tijden hoefde een pachter trouwens in doorsnee maar één maand per jaar bijvoorbeeld voor de leenheer te werken. En nu dus minstens zes maanden? Over slavernij gesproken!

Volgens het CBS heeft Nederland, het nr. 6 'rijkste' land ter wereld, volgens de lijst van Forbes, momenteel twaalf procent armen. Voor wie is het dan 'rijk'? Mensen - met kinderen dikwijls - die in Nederland anno 2007 [en in 2010] volledig onnodig armoede lijden. Hetgeen volledig te wijten is aan misselijkmakende creaturen als Zalm, Balkenende en de verdere kliek van roofmoordenaars die Nederland ziet als 'n productie-eenheiden de arbeidskrachten permanent blijft afromen voor hun managers, de internationale directie van multinationals en oorlogshetzers in Londen die geld en macht blijven maken over de lijken van mensen.*


De afgelopen jaren zijn - door de achterbakse collaboratie van de zich met kermisblik behangende corrupte knechtjes van de roofmoordenaars - ook de kinderen in Nederland er alleen maar op achteruit gegaan wat hun leefomstandigheden betreft. Dat meldt 'Kinderen in Tel' als resultaat van een gezamenlijk onderzoek van kinderrechten-instanties, waaronder Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland en het Verwey-Jonker Instituut.


André Rouvoet, die ook blijft volhouden 'christen' te zijn, en in het vernachelende groepje dat zich 'kabinet' noemt werd binnengehaald, heeft nooit openlijk geprotesteerd tegen al het illegale oorlogsgeweld of de roofmoordpartijen, en kreeg de baan en positie om de politieke partij SP - die groots had gewonnen - overal buiten de deur te houden. Rouvoet kreeg daarom een zoethoudertje aangereikt als 'minister van Jeugd en Gezin.' Dan moet hij eerst maar 's uitleggen hoe het kan dat tijdens het bewind van Zalm en Balkenende bijvoorbeeld [en nu nog steeds - HR] er meer kinderen in achterstandswijken terecht zijn gekomen, er meer schoolverzuim is, meer jeugdcriminaliteit en meer werkloosheid.

Een beschamende werkelijkheid die de positie van kinderen in Nederland de afgelopen jaren dus alleen maar heeft verslechterd, zoals het rapport 'Kinderen in Tel' meldt? Hoe kan dat?

DE EURO WAS ONGEWENST MAAR WERD DE MENSEN DOOR DE STROT GEDUWD


Wat voor 'regering' is dit, wanneer één-en-zestig procent van de werknemers in Nederland wakker ligt omdat ze niet meer weten hoe ze de steeds waanzinniger wordende rekeningen kunnen betalen omdat het de schuld is van Zalm en Balkenende. En nu, anno 2010, van de 10 jaar door SHELL getrainde Wouter Bos, die collaboreert met de uiterst kwalijke Nout Wellink van de Nederlandse centrale Bank en de andere BIS-knechten.*

Dat zijn dezelfde criminelen die de Euros ongewenst en ongewild door de strot van de mensen hebben geduwd zodat alles twee keer zo duur is geworden. Vraag maar aan Uw vrienden en kennissen. Hetgeen dus overduidelijk de schuld is van deze laffe groep van het trouwens door de belastingbetaler betaalde politieke personeel, dat als moderne slaven voor rekening van hun baasjes werkt, en niet voor rekening van ons mensen wier belang ze zouden behartigen, zoals beloofd. Dat is wat ze zouden moeten doen, maar duidelijk nalaten.


IN NEDERLAND IS APARTHEID INGEVOERD 


In Nederland, en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ons omringende landen, houdt de corrupte justitie van het OM en anderen, vast aan het opportuniteitsbeginsel. In de andere landen is er een legaliteitsprincipe, hetgeen betekent dat als iets illegaal is, er wettelijk gezien ingegrepen MOET worden. In Nederland wordt alleen ingegrepen en dus strafrechtelijk vervolgd, als dat 'opportuun' wordt geacht. Niet omdat het illegaal zou zijn...

Er bestaat dus absoluut geen 'rechtvaardigheid' of iets dat rechtspraak heet in Nederland, en zeker niet zolang als deze criminelen de gevangenis runnen. Creaturen zoals Donner of nu - in 2010 - Hirsch Ballin - zijn een criminele ramp voor 't land en wat ooit 'n soort van rechtspraak was. Want sinds 1 Jan. 2006 is het wel zo, ook in Nederland, dat - in tegenstelling tot 'het grote vrije Europa' dat iedereen werd voorgeschoteld - er niemand is die op straat kan lopen of de eigen woning kan verlaten zonder 'n geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Dat is APARTHEID!

Die overigens volgens de wet verboden is, maar Nederland is nu een apartheidstaat, en daar zijn deze - zichzelf bewierokenden - ook schuldig aan. Het zijn en blijven misdadigers, waarbij Boontje snel om z'n loontje moet komen.


Dertien andere figuren die collaboreerden in de Balkenende 'kabinetten' etc. - kregen ook wat snuisterijen om op te spelden, maar ze hadden in werkelijkheid allemaal een Bijlmer- of EBI-gevangenis-streepjespak met nummer moeten krijgen.

Het zijn goed beschouwd allemaal landverraders, 't zijn Quislings zoals de glibberige Zalm, maar die door zijn medeplichtigen 'officier in de Orde van Oranje-Nassau' worden genoemd, of ex 'ministers' die de boel ook verraden hebben, zoals Agnes van Ardenne, Johan Remkes, Rita Verdonk, de ongelofelijke oorlogsmisdadiger Henk Kamp, Karla Peijs, Aart Jan de Geus, de man die de hele gezondheidszorg uitleverde aan de roofmoordenaars Hans Hoogervorst, Joop Wijn en stemcomputerzwendel goedprater Atzo Nicolaï. Ze zullen hun straf niet ontlopen.

En SHELL grootaandeelhoudster Beatrix?

Die al heel lang en op kosten van de belogen en bedrogen nederlandse belastingbetalers 'n soort Hans Christiaan Andersen - maar kwaadaardig - sprookje leeft, wordt aangesproken met 'koningin'. En de gangsterbruiden die haar zoontjes - de z.g. 'prinsen' - om zich heen verzamelen, die gangsterbruiden die volgens de propagandamedia ook nog 's 'prinses' moeten worden genoemd.

Die troela Bea is 'Grootmeester van de Orde' die deze blikken 'onderscheidingen' uitdeelt aan slaafse onderdanen die aan hun schuldigheid hebben voldaan.


EREBLIK VOOR DE BARBERTJES EN MOREN DIE ZICH HEBBEN VERKOCHT.


VOOR CREATUREN ZONDER FATSOEN EN GEWETEN.

MAAR, BIJLTJESDAG NADERT...


HENK RUYSSENAARS

REFERENTIES/LINKS:

* VLAAMSE RAAD - ZITTING Nr. 15 - Buitenlandse correspondenten van de radionieuwsdienst - PDF! - Url.: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/bva/1984-1985/va-15-.pdf.

* Google search: Web Results for HR +Nederland +Strafrechtelijk +Journalistiek- Url.: http://tinyurl.com/yhrsdrw

* Nederland: Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm... - Url.: http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=234999;article=3141;titl...

* Once and for all: BIS Article Sunday, June 28, 1998; Page H01 - The Washington Post Company. - Url.: http://www.mail-archive.com/ctrl@listserv.aol.com/msg35891.html

* US: The humanoids want a totalitarian State = A very good story: Ellen Brown about the BIS - Url.:http://tinyurl.com/ygjd2qn

* THE ROTHSCHILD USURY EMPIRE: KEY PLAYERS CONTROL WORLD MONEY SUPPLY - Url.: http://tinyurl.com/ycftqo6

* Christopher Booker: "No One in the EU Can Keep Books as Badly as the EU!" - More at Url.: http://tinyurl.com/qf3kpj

* The Netherlands: tax shelter for criminals - Url.: http://tinyurl.com/yajqcnm

* Rothschild's BIS bank's usury controls the world's money supply - Killing for their own Power and Profit - Url.: http://tinyurl.com/c7xh99

* And the BIS, as the excellent researcher and publisher Eustace Mullins wrote - and some maybe don't know yet - really is: 'A Bank for All Reasons' - Url.: http://tinyurl.com/6dexvz

* The BIS/IMF 'audit' and Der Spiegel's article about this fraudulent audit, is at Url.: http://tinyurl.com/dz9zws

* EU mafia slyly reintroduces the death penalty. - Mussolini & Ceaucescu-like executions? - Url.: http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=234999;article=2437;

* (BIS) "Authorities estimated that foreign banks hold approximately EUR seven billion on which Dutch tax has not been paid." And which they now try to get as well. The thieves. - Source: Radio Netherlands / Expatica - Friday 26 June 2009 - Url.: http://tinyurl.com/nxj3j6

* THE EMPIRE OF "THE CITY" - An excerpt from the book by E.C. Knuth - "The City" is an international financial oligarchy and is perhaps the most arbitrary and absolute form of government in the world. - Url.: http://www.biblebelievers.org.au/empire.htm

* "The Evil Empire Revisited" - Des Griffin & Henk Ruyssenaars - Url.: http://tinyurl.com/2zj7wl

* EU & BIS explained. A lot of info about the monetary planning of the NWO's European Union is here: "The Bank for International Settlements and the Federal Reserve" - by Charles J. Siegman, who worked for the usurers. - Url.: http://tinyurl.com/6fzfcd

* The Board of the BIS: there you'll find all the criminals and war profiteers: Geithner, Greenspan, Paulson, Wolfowitz, Zoellick and Ben 'Shalom' Bernanke' etc. etc. again. Plus the BIS subservient bosses of the 55 Central Banks too this cartel runs. It's 'Crooks United' all over. - Url.: http://www.bis.org/about/board.htm

* The International Murderers Fund, IMF, is symbolic for the corporations robbers. Mark Weissbrot had a story about this in Counterpunch. - Url.: http://tinyurl.com/ohwywu

* Obama/ Soetoro - Or whatever his name is: Hey! Look! The CIA 'emperor' has no clothes! - Url.: http://tinyurl.com/o55tpv

* BEATRIX REGEERT VIA DE LEUGEN EN BILDERBERG - You can read more here at the web site of Daniel Estulin, one of the few experts on Bilderberg. What he doesn't know about the Bilderberg mafia and your future isn't worth knowing. - Url.: http://danielestulin.com/?op=inicio&idioma=en

* THE BUSH FAMILY AND HITLER: THE DUTCH CONNECTION - Url.: http://www.rense.com/general26/dutch.htm


* BIS: WHERE DOES ALL THE WEALTH GO? - WHO CONTROLS GLOBAL MONETARY AFFAIRS? Who decides what the money in your pocket is worth? - The BIS! Based in Basle, Switzerland, the BIS is central bank to central banks. The BIS has greater immunity than a sovereign nation, is accountable to no one, runs global monetary affairs and is privately owned. This is a must-read report to understand the globalization process. - Url.: http://www.augustreview.com/index.phpoption=com_content&task=view&id=7&I...

* NEDERLAND: HET 'KABINET' STEUNT DIT - IN THE EVIL EMPIRE HUNGER KILLS 18.000 (EIGHTEEN-THOUSAND) CHILDREN EVERY DAY! - According to 2007 figures by UN officials. - Url.: http://dc.indymedia.org/newswire/display/137924/index.php


* US CITIZENS: WATCH AND WEEP! Visit this site to check out what the war has cost your town or city or state. - Url.: http://nationalpriorities.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=182


* TIME POLL: WHICH COUNTRY POSES THE GREATEST DANGER TO WORLD PEACE IN 2003?

North Korea 6.7 %


Iraq 6.3 %


The United States 86.9 % 


Total Votes Cast: 706842 - Url.: http://www.time.com/time/europe/gdml/peace2003.html


* R.I.P. HABEAS CORPUS & POWERLESS JUDGES - ARE WE ENTERING AMERICA'S DARKEST HOUR? - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/10/2015.php

* NEDERLAND: HET 'KABINET' STEUNT DIT: US FASCISM: "DEATH SQUAD PROTECTION ACT" - Url.: http://tinyurl.com/6xdfw

* NEDERLAND: HET 'KABINET' STEUNT DIT: ELECTRONIC CONTROL IS SLAVE TRADE - Url.: http://tinyurl.com/ym4777

* IN NEDERLAND ALS US/UK KOLONIE KUNNEN ZE ONGESTOORD HUN GANG GAAN IN DE PROPAGANDA MEDIA - THROW OUT WAR PROPAGANDISTS LIKE THE BBC, FOX, CNN ETC.! - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/07/1632.php


* NEDERLAND: HET 'KABINET' STEUNT DIT EN WEET DAT HET ALLEMAAL GELOGEN EN BEDROGEN IS: THE PROPAGANDISTS KEEP THE MYTH CONCERNING THE US MADE 'AL QAEDA' ALIVE SO THE US/UK/NATO JUNTA CAN GO ON USING WARS AND TERROR FOR THEIR SICK EMPIRE. - Url.: http://tinyurl.com/2y774j


* Henk R. is a journalist who has been declared 'Persona non Grata' by five 'governments' in East and West. This far he has lived and worked abroad - never in an English speaking country - for more than 4 decades for international media, but always as an independent foreign correspondent. Of which 10 years - also covering Gulf War I - in the Arab World and the Middle East. Seeing worldwide that every bullet and every bomb breeds more resistance against the inhuman US junta's war machine and its global terror! 


* BEROEPSVERBOD EN ACHTERGROND VAN H.J.J.M. RUYSSENAARS (In Dutch) - Url.: http://tinyurl.com/2betsx

* FPF-COPYRIGHT NOTICE - In accordance with Title 17 U. S. C. Section 107 - any copyrighted work in this message is distributed by the Foreign Press Foundation under fair use, without profit or payment, to those who have expressed a prior interest in receiving the information. Url.: http://liimirror.warwick.ac.uk/uscode/17/107.html

FOREIGN PRESS FOUNDATION
Editor: Henk Ruyssenaars

http://tinyurl.com/gpr4j

The Netherlands
fpf@chello.nl


-0-