Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Laat ons werken

Laat ons werken

De nationale vakbonds betoging ging over Jobs en respect voor werknemers. De oproep van de ondernemers: “Laat ons ondernemen” is in het verkeerde keelgat geschoten en wordt beantwoord met: “Laat ons werken”. Met 35000 stappen ze door de regen van het Robert Schumanplein tot bij het Noordstation.

_IGP8393.jpg

Op het Schumanplein hangt een enorme affiche voor het Europees jaar tegen de armoede.

Europa is door zijn economische politiek van privatiseringen en flexibiliteit de oorzaak dat de grote bedrijven groter worden en de aandeelhouder rijker. Deze politiek is verantwoordelijk voor meer werklozen en meer armen. De affiche met ‘Stop Poverty Now’ is in het kader van de betoging op zijn minst cynisch.

OPEL, INBEV, HP, …..

Er vallen de laatste tijd veel ontslagen bij bedrijven die winst maken. De fabriek van Opel heeft winst geboekt, toch dreigen 2600 werknemers zonder werk te vallen.

_IGP8360.jpg

Er is een enorme delegatie van Opel

De politie tracht met haar wagen vóór de betogers te geraken. Nick Reilly van ‘Gangster Motors’ is kop van jut.

_IGP8386.jpg

'Der Untergang von Opel' starring Nick Reilly

_IGP8388.jpg

Ondanks winst dreigt er bij HP een collectief ontslag van 324 werknemers.

_IGP8391.jpg

Bij Inbev is de eerste veldslag gewonnen, maar iedereen beseft dat de strijd nog niet gestreden is.

_IGP8405.jpg

Janssen Pharmaceutica: Wij eisen respect.

_IGP8415.jpg

Magna Belplas: 23 ontslagen, Alken-Maes: 45 ontslagen, Smile Plastics: 28 ontslagen, Moor: 95 ontslagen, ......

Vele bedrijven worden niet geleid door ondernemers maar door financiers.

_IGP8375.jpg

Peter Mertens: 'Eerst de mensen niet de winst.'

Peter Mertens formuleert het zo: “We zien een ongelooflijk arrogant patronaat aan het werk, dat bloed heeft geroken, opkomt voor nog meer ontregeling, voor nog gemakkelijker afdanken van bedienden en voor langer te werken. Zij wijzen met een beschuldigende vinger naar de werklozen.”

Met andere woorden: “Zij gaan gewoon door op hun elan van de laatste 10 jaar. Ze nemen dezelfde recepten die ons in deze crisis hebben gestort. Met een zekere schokdoctrine maken ze gebruik van de verwarring en de angsten van de mensen, om de sociale verworvenheden terug te dringen. Ik denk dat deze manifestatie heel belangrijk is voor de solidariteit. Ik denk dat er dringend juist meer bescherming moet komen tegen ontslag. Dit kan met een wet die het onmogelijk maakt om collectief ontslag in te voeren bij een winstgevend bedrijf. Een zogenaamde wet Inbev, die dwingt nieuwe werkplaatsen te creëren in plaats van mensen te ontslaan.

Een luidruchtige brandweerwagen onderbreekt ons gesprek.

_IGP8379.jpg

Om hier op te vallen moet je aardig wat uit de kast halen.

_IGP8370.jpg

Zo blijft de stemming er in.

_IGP8425.jpg

Nog een familiefoto dan weten ze thuis waar je gezeten hebt.

De mannen in de witte overals vormen samen de letters ‘FGTB’

_IGP8403.jpg

Dit was niet de enige in deze houding.

Het Schumanplein is eigenlijk te klein voor zoveel betogers. Even voelde ik de sfeer grimmiger worden. Dit is dan ook geen familiebetoging. Tot lang na de betoging suizen mijn oren van de vele voetzoekers. Volgende keer neem ik oordopjes mee. Als er niets fundamenteels verandert, verwacht ik dat de volgende betogingen ruiger worden.