Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gouden Neuzen 2010 uitgereikt

Gouden Neuzen 2010 uitgereikt

Voor de 7de keer werden in de Antwerpse Sint-Andrieswijk de fel begeerde Gouden Neuzen uitgereikt. De prijs is genoemd naar De Neus, de stangpop en held uit het poesjenellentheater, die op een volkse en maatschappijkritische wijze verwoordde wat er allemaal fout liep in de wereld. In het Lied van de Neus vatte Wannes Van de Velde het ooit treffend samen. Na het bekend maken van de winnaars werd de traditionele Zoete Receptie gehouden, die symbool staat tegen de verzuring, waar sommige van onze medeburgers blijkbaar door worden geplaagd.

Gouden en Zilveren Neuzen.jpg

Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door de Stuurgroep Sint-Andries, een overkoepelende organisatie van Comités, winkelverenigingen en culturele groepen die actief zijn in de wijk en die trouwens in 2009 haar 25ste verjaardag vierde. Op die manier drukt Sint Andries haar waardering uit voor wijkbewoners, verenigingen, ondernemers en ambtenaren of politici die zich het afgelopen jaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de wijk.

Robert en Greta.jpg

In de categorie verenigingen waren de genomineerden dit jaar de Antwerpse Stadstrommelaars. Opgericht in 1898 zijn de Stadstrommelaars bij feesten, optochten en andere manifestaties nog steeds paraat op allerlei evenementen en manifestaties in hun bekende knalrode outfit. Ook genomineerd was Muzant, een muziekgroep die, onder leiding van Lutje Visterin, folkloristische liedjes en MUZiek combineert met pleZANT. De Bewonersvereniging Open Tuin Antwerpen kreeg eveneens een nominatie. Deze vereniging onder leiding van Bob Verbeeck organiseert activiteiten voor en door bewoners van het sociale wooncomplex aan de Prekersstraat en Willem Lepelstraat, o.a. de Ramblas, Vaderke en Moederke van de wijk en de nieuwjaarsreceptie.

Roland Peeters.jpg

Voor de categorie bewoners werden Miel en Betty Vermeulen geselecteerd. Dat zijn twee bijzonder actieve vrijwilligers bij de gepensioneerdenwerking in Sint-Andries en bij Sint-Andrieskwartier Herleeft! Ook Roland Peeters, die lid is van de Bewonersvereniging Open Tuin Antwerpen, en erg wordt gewaardeerd om zijn culinaire hoogstandjes en onaflatende inzet kreeg een nominatie, net als Harry Lescrinier die grote erkenning geniet in de wijk omdat hij steeds paraat stond voor de patiënten van zijn apotheek in de Nationalestraat.

Groepsfoto met Leen Verbist.jpg

Voor de categorie Ambtenaar/politieker werd gekozen voor Buurtregisseur Carl van de Genachte die in de wijk bekend van de Buurt-aan-de-Beurt-acties en zorgde voor bemiddeling en oplossingen bij diverse grote en kleine problemen in de wijk en steeds aanwezig is op iedere buurtvergadering. Er werd eveneens een nominatie voorzien voor Opsinjoren die met de lentepoets, de ondersteuning van feesten, de buurtcontracten, de speelstraten en meer van dit soort initiatieven al meer dan 10 jaar de Antwerpenaren wat dichter bij elkaar brengen en de buurt proper houden. En tot slot kreeg Schepen Leen Verbist, bevoegd voor jeugd, wonen, stedelijk wijkoverleg, samenlevingsopbouw en ontwikkelingssamenwerking ook een nominatie toegewezen voor de extra aandacht die ze de wijk de jongste jaren vanuit haar bevoegdheden gaf.

Enkele Winnaars.jpg

Tenslotte mocht buurtbewoner en radiomaker Sven Pichal samen met Nico Volckerijck, voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries de prijzen uitdelen. En zo ging er een Gouden Neus naar Miel en Betty Vermeulen, Harry Lescrinier, de Bewonersvereniging Open Tuin Antwerpen en naar buurtregisseur Carl van de Genachte. Roland Peeters kreeg een Zilveren Neus toegewezen. Meer foto’s over deze gebeurtenis zijn te bekijken via http://www.flickr.com/photos/nieuwsblad/sets/72157623191678677/show/