Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vier Belgische toppolitici bepleiten kernwapenvrije wereld

Vier Belgische toppolitici bepleiten kernwapenvrije wereld

De Vlaamse vredesbewegingen verheugen zich over het feit dat vier Belgische toppolitici met internationale bekendheid zich in een open brief uitspreken voor de eliminatie van alle kernwapens ter wereld. Hiermee vervoegen ze de oproep die president Barack Obama in 2009 heeft gedaan. Ook tal van gewezen politici uit andere landen die in de voorbije decennia topfuncties bekleedden, hebben zich onlangs hiervoor uitgesproken.

In België hebben zich niet minder dan 348 gemeentebesturen reeds geschaard achter het initiatief van de burgemeester van Hiroshima om nog in de loop van dit decennium en ten laatste tegen 2020 een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken.

De stellingname van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt is bijzonder betekenisvol met het oog op de Toetsingsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag die vanaf 3 mei in New York doorgaat. In de loop van dit jaar wordt bovendien het Strategisch Concept van de NAVO herbekeken. De plaats van kernwapens in dit Strategisch Concept moet ook dringend worden herzien.

De oproep van vier Belgische toppolitici komt derhalve op het gepaste ogenblik. Ons land kan en moet in de komende onderhandelingen een vernieuwende rol willen spelen. Ons land kan inderdaad samen met andere Europese partners werk maken van de verwijdering van de tactische kernwapens uit Europa. Dit zou een belangrijk signaal kunnen zijn dat inspirerend werkt om een nieuwe weg in te slaan naar een kernwapenvrije wereld toe. Deze opdracht is des te dringender als men wil vermijden dat binnenkort nog eens vijf of tien andere landen over kernwapens zouden beschikken zodat de controle hierover totaal onbeheersbaar wordt.

Fijn dat de heren zich

Fijn dat de heren zich eindelijk uitspreken tegen kernwapens, maar het mag natuurlijk niet enkel van hen afhangen.
Daarom ga ik op 3 april bomspotten op kleine brogel.

kernvrije wereld ....?

met zogenoemde V.I.P.'s woorden alleen zal dit niet gebeuren. Hij VS kapitalisme en Imperialisme met Obama als woordvoerde zijn al een tijdje bezig de verouderde kernwapens aan het modernizeren met de laatste nieuwe electronische mogelijkheden.