Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AFGETREDEN BALKENENDE C.S. NU STRAFRECHTELIJK VERVOLGBAAR

AFGETREDEN BALKENENDE C.S. NU STRAFRECHTELIJK VERVOLGBAAR

Oorlogsmisdadiger: ‘Balkenende moet voor het Internationaal Strafhof’ - Vrij Nederland interview met advocaat Gerard Spong.

Advocaat Spong: 'Als politieke steunverlening inderdaad een vorm van strafrechterlijke medeplichtigheid oplevert, kunnen Balkenende en De Hoop Scheffer als medeplichtige aan een oorlogsmisdaad worden aangeduid. Ik moet u eerlijk zeggen dat dit het eerste was waaraan ik dacht, toen ik hoorde welke conclusies Davids trok over het gebrek aan volkenrechtelijk mandaat.'

Zaterdag 20 Februari 2010 - In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 februari 2010 struikelde na lange tijd eindelijk het kabinet Balkenende IV. Oorzaak? Politiek, en het door de managers bevolen langere verblijf in Uruzgan, Afghanistan van nederlandse gewapende loopjongens, ook wel troepen genaamd. Die dus met belastinggeld-miljarden nog onvrijwillig worden betaald ook.

Al in maart 2003, toen door de oorlogsprofiteurs en -menners de mandaatloze gewapende roofoverval op Irak werd gepleegd, was ieder zinnig denkend mens tégen! En dat is 85% blijkbaar in Nederland, hetgeen toen o.a. bewezen werd door NCRV's Stand.nl - Url.: www.stand.nl/archief/?y=2003&m=03

Maar, en de horige propaganda-media publiceren er natuurlijk niets over: er lopen al aanklachten tegen deze oorlogsmisdadigers, de politiek, de verantwoordelijke militairen, de criminele NAVO secretaris generaal de Hoop Scheffer, etc. en hun propagandisten in de massa media - Url.: http://www.indymedia.be/en/node/36174

Indertijd was trouwens Kofi Annan Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, en zelfs deze zei voor de zoveelste keer, in een interview met de BBC in 2004, dat deze gewapende invasies "illegaal" - dus onwettig zijn en waren - en 'n grove schending van het Handvest van de VN. - BBC - Url.: http://news.bbc.co.uk/2/hi/3661134.stm

De bazen van de schuldige en schijnheilige Balkenende en de misdadige rest wisten dat ook, en het is dus goed oppassen, want voor de managers die Nederland runnen is het gewoon stuivertje wisselen. Hoe men het ook wendt of keert: de misdadige 'eigen leiding' van Nederland, de globale criminelen van 't kartel die achter de (rook)gordijnen aan de touwtjes trekken, zijn altijd dezelfde. Daar heeft ''de politiek'' absoluut niets mee van doen. Balkenende, de tien jaar lang door SHELL opgeleidde landsverrader Wouter Bos, of een andere collaborateur: 't maakt eigenlijk niets uit. Het woekersysteem gaat door.*

Overigens: wat een demissionair kabinet Balkenende en z'n baasjes wederrechtelijk en onbeschoft toch denken te kunnen doen, via de zich prostituerende propaganda-media, bleek ook al in 2003: "Nederland was massaal tegen de Irak-oorlog"

Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet-Balkenende I steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit, al helemaal voor een demissionair kabinet. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee.

Van de Nederlanders was 89 procent er daarom tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen." - [einde citaat] - Url.: http://www.openheidoverirak.nu/?home2

En eerder schreef ik dit over de huidige situatie, waarbij de links interessant zijn: AFGHANISTAN DEBAT: WAT NIET WERD GEZEGD - Url.: http://forpressfound.livejournal.com/25066.html

Kabinetsleden zijn net zoals Balkenende ook afgetreden, en moeten dus zo snel als dit mogelijk is strafrechtelijk worden vervolgd. Net zoals politici in het algemeen en verdere collaborateurs, die zijn ook volgens juridische begrippen strafrechtelijk als oorlogsmisdadigers etc, aan te pakken door eerlijke juristen. Er moet een precedent worden geschapen.

Oorlogsmisdadiger Balkenende naar de gevangenis!

Citaat: "Ook [advocaat] Knoops zegt het. Minister-president Jan Pieter Balkenende naar de gevangenis. Juridisch is het niet onmogelijk. De wet biedt voldoende aanknopingspunten. De feiten en omstandigheden vragen er ook om. De oorlog in Irak is onbevoegd gepleegd. De Commissie Davids bewijst dit. Die oorlog waarbij munitie van verarmd uranium (kernafval) gebruikt is heeft een life time genocide veroorzaakt. De dood van één miljoen driehonderdzesenzestigduizend driehondervijftig is reeds aannemelijk gemaakt.

De gebruikte wapens voorspellen de dood van meer. De procedures om Balkenende alle middelen rechtens achter de bouten te krijgen voor zijn walgelijkheden zijn gestart. Er is voor Balkenende geen houden meer aan. Hij zal vervolgd worden, door de nationale rechter, zoals Wilders nu ook vervolgd wordt. Minister-presidenten die genocide plegen of onbevoegde oorlogen faciliteren bezitten geen immuniteiten." - Tekst en video - Url.: http://tinyurl.com/ya8d4c5

Uiteindelijk is het allemaal weer een spel voor de galerijen, waarbij de propaganda media met hun stortvloed aan misleidende en verwarrende teksten dit proberen te verhullen. De huidige nederlandse rechtspraak maakt zijn naam niet waar: het Openbaar ministerie is zo corrupt als de pest en heeft zelfs 'n afkooplijstje. Topcriminelen hoeven niet te zitten: die betalen en lopen weer als vrij man rond.

Natuurlijk is de gewapende invasie - zonder enig mandaat, zoals ook het Irak rapport van de commissie Davids voor de honderdste keer bevestigde - van Irak en Afghanistan onwettig, en is iedereen die dit steunde en steunt een oorlogsmisdadiger die gestraft zal worden wegens de misdaden tegen de mensheid.

Alleen al in Irak waren dat anderhalf miljoen doden volgens Unicef voor 19 maart 2003, door de sancties van het oorlogscartel, de VS/GB/Israel en NAVO landen. En erna, volgens de cijfers van Unicef, nog eens minstens 1,3 miljoen doden door het gewapende geweld van de NAVO huurlingen voor hun managers. Balkenende c.s. is hieraan medeschuldig. - "Ook de Nederlandse media heulen met de beulen." - April 26, 2006 - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/04/1255.php

Vraag aan mr. Spong: "Is de integriteit bij de macht tanende?

'Als ik in mijn vak constateer dat ondanks herhaalde toezeggingen en ondanks het bestaan van wettelijke voorschriften, het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten op grote schaal doorgaat, dan vind ik dat er sprake is van een toenemend niet integere wijze van opsporing. Al die officieren die zich daar aan schuldig maken, moeten de laan worden uitgestuurd.

En als ik zie dat ons land steun heeft verleend aan een illegale oorlog, een oorlog die met list en bedrog tot stand is gekomen, wat de verantwoordelijken hadden kunnen weten, vind ik dat onze regering op niet integere wijze de macht uitoefent. In juridische termen heeft Balkenende "voorwaardelijk opzet" op een illegale oorlog.

Dat is wanneer iemand bewust de aanmerkelijke kans op de koop toe neemt dat een bepaalde handeling strafbaar is. Als je steun aan een oorlog verleent in de wetenschap dat er juristen op je ministerie zijn die zeggen dat er geen voldoende volkenrechtelijk mandaat is en wetende dat je veiligheidsdiensten alleen maar de Amerikaanse en Britse nakakelen, neem je bewust de kans dat het fout zit.'

Eenmaal afgetreden is Balkenende dus strafrechtelijk vervolgbaar.

'Als je materiële steun verleent aan een illegale oorlog, ben je een oorlogsmisdadiger. Je zou kunnen zeggen dat politieke steunverlening vertaald in strafrechtelijke termen in de buurt komt van medeplichtigheid.'

Een mooie zaak voor u in de toekomst.

'Als politieke steunverlening inderdaad een vorm van strafrechterlijke medeplichtigheid oplevert, kunnen Balkenende en De Hoop Scheffer als medeplichtige aan een oorlogsmisdaad worden aangeduid. Ik moet u eerlijk zeggen dat dit het eerste was waaraan ik dacht, toen ik hoorde welke conclusies Davids trok over het gebrek aan volkenrechtelijk mandaat.'

Hij hecht eraan dit nog even in juridische taal toe te lichten. 'Politieke steun verlenen kan worden opgevat als een vorm van behulpzaam zijn bij het verkrijgen van internationaal draagvlak voor die oorlog. Daarnaast is het denkbaar dat het bieden van die steun kan worden gezien als een vorm van passieve medeplichtigheid. Dat is pas strafbaar als er een internationale rechtsplicht bestaat te trachten een illegale oorlog te voorkomen. We zullen er hard op moeten studeren, want dit is moeilijke kost.'

En in Afghanistan, zijn we daar wel legaal?

'Nee, we hebben daar niets te zoeken. Er is in mijn ogen een ontoereikende juridische grondslag om daar dood en verderf te zaaien onder het mom de bevolking te helpen. Je ziet dat de VS trachten de juridische grondslag te verleggen. Ze zeggen nu dat het vooral de strijd tegen het internationale terrorisme is die onze aanwezigheid daar rechtvaardigt.

In het kader van die strijd moeten we democratie brengen en de taliban verjagen. Het is natuurlijk van den gekke. Al-Qaida zit helemaal niet in Afghanistan. Het is volstrekt illegitiem om daisy cutters, die bijna dezelfde uitwerking hebben als de atoombom op Hiroshima, op Tora Bora te gooien. Daar vallen honderden Afghaanse slachtoffers bij. In kranten staat triomfantelijk dat er bij een bombardement tachtig taliban om het leven zijn gekomen.

Maar niemand windt zich op over de burgerslachtoffers. Zo bizar. Dat zijn gewoon oorlogsmisdaden.'

Spong, die zich nu overduidelijk wel druk maakt, loopt naar zijn imposante boekenkast en pakt er The Prosecution of George W. Bush for Murder van de Amerikaanse openbaar aanklager Vincent Bugliosi uit. 'Een prachtig boek. Bugliosi zet hierin haarfijn uiteen hoe Bush vervolgd kan worden voor oorlogsmisdaden zowel in Irak als Afghanistan.'
Theorie, of gaat dat gebeuren?

'O ja, het is een kwestie van tijd. Dat is de reden waarom Bush al die jaren geweigerd heeft de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof te erkennen. Hij zei wel dat hij zijn eigen manschappen wilde beschermen, maar wat hij bedoelde was dat hij zichzelf wilde beschermen.'

En Balkenende is de volgende?

'Het zou moeten.' - [einde citaat]

Bron: Vrij Nederland interview Spong - Url.: http://tinyurl.com/yk5gdak

Heel veel mensen in Nederland zullen toch 's moeten leren over de - door de propaganda media ook - opgeworpen en het zicht verhullende dijken moeten kijken. Men dient het absoluut globaal te zien. De productie-eenheid Nederland is maar 'n onderdeel van het wereldomspannende web van 't multinationale en oorlogszuchtige kartel dat deze illegale roofmoorden - zoals in Irak - door de NAVO en andere huurlingen laat uitvoeren.

En de belastingbetaler betaalt onwetend dikwijls voor massamoord.

Het nederlandse Irak-rapport is gewoonweg 'n lachertje, waarbij de korrupte Balkenende vervangen kan worden door de al even korrupte Wouter Bos." - Dit is een heel belangrijk item - Url.: http://tinyurl.com/yjmd7xn

Iedereen die de volgende links doorneemt zal begrijpen waarom Balkenende en de grote groep van oorlogsmisdadigers levenslange gevagenisstraf moet krijgen. Met een paar uurtjes per dag - weer of geen weer - an de schandpaal op het Damrak. Natuurlijk met een camera erop, zodat ook via Internet het voor de oorlogsmisdadigers vernederend schouwspel duidelijk is.

* Hier gaat het ook om: The Dark Roots of the "Brussels EU" - en dit is nog maar het begin van de globale ellende. - Url.: http://tinyurl.com/yfzzntu

* De oorlogsmisdadigers - Url.: http://tinyurl.com/yzu87ca

* De landsverraders die alle Nederlanders tot oorlogsmisdadigers hebben gemaakt. - NRC: "De hoofdpersonen in de besluitvorming tot Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak." - Url.: http://www.nrc.nl/binnenland/irak-oorlog/article1893775.ece

* "WAAROM BALKENENDE STRAFRECHTELIJK VERVOLGD MOET WORDEN" - Url.: http://henkruyssenaars.web-log.nl/mijn_weblog/2007/07/waarom_balkenen.ht...

* NEDERLAND: DE GRONDWET, DE ILLEGALE OORLOGEN EN DE KOSTEN - Url.: http://argusoog.punt.nl/?id=377334&r=1

* Te schandalig voor woorden! "Kamer moet zich neerleggen bij radiostilte Irak" - Url.: http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/binnenland/article4344493.ece

* NRC: ‘Steun Irak-oorlog hielp benoeming De Hoop Scheffer' - Url.: http://tinyurl.com/bj37m6

* Windvaan en landsverrader Koenders: Kamercommissie vraagt helderheid over kill-and-destroy missie Afghanistan. - Url.: http://tinyurl.com/y9movo7

* Wat iedereen zich moet afvragen: "Nederland in een notendop: wat hebben 'ze' met de mensen gedaan?" - Url.: http://tinyurl.com/yau9w6t

Henk Ruyssenaars

fpf@chello.nl

-0-