Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rudy De Leeuw: "De werkgevers zijn al veel langer goed georganiseerd op wereldvlak"

Rudy De Leeuw: "De werkgevers zijn al veel langer goed georganiseerd op wereldvlak"

WENEN -- Rudy De Leeuw is pas enkele maanden voorzitter van het ABVV en mag de socialistische vakbond al meteen vertegenwoordigen op een historisch evenement. Na meer dan een halve eeuw naast elkaar bestaan te hebben, stichten de twee vakbondskoepels IVVV en WVA een nieuwe wereldvakbond. In 149 was het ABVV één van de stichtende leden van het IVVV. “Internationale solidariteit zit in de genen van het ABVV,” zegt Rudy De Leeuw.

speechdeleeuwIMG_2168.JPG

Bij het WVA was er wel wat emotie bij het ontbindingscongres. Iets wat ik niet meteen zag bij het IVVV?
“De emoties zijn er wel ooit geweest, maar we hebben ze uitgediscussieerd. Ook het ABVV heeft inspanningen gedaan omdat we absoluut die eenheidsvakbond willen. Niet omdat de nieuwe wereldvakbond een doel op zich is, maar wel omdat het een middel is om een syndicale tegenmacht te vormen op wereldvlak.”

Welke inspanningen bedoelt u?
“De leden van het WVA krijgen in een overgangsperiode van vier jaar wat meer gewicht dan hun grootte toelaat. We willen het pluralisme respecteren, maar het mag niet tot verdeeldheid leiden. Daarom zullen we de komende vier jaar hard moeten werken aan het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het is vergelijkbaar met wat we doen om ook in België samen te werken: in concrete dossiers kijken naar wat ons samenbrengt en niet naar wat ons verdeelt.”

Het IVVV had al 151 miljoen leden. Daar komen er nu een paar tientallen miljoenen bij. Maakt dat zoveel uit?
“Toch wel, het laat toe om met één stem te spreken in de cenakels van de macht. Vergeet ook niet dat een aantal tot nu toe onafhankelijke organisaties toetreden zoals het Franse CGT. De werkgevers zijn al langer georganiseerd en hebben een enorme impact op de internationale instellingen als de Wereldhandelsorganisatie. Het wordt tijd dat zij een tegenmacht krijgen. Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen afdwingen dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) ook de arbeidsstandaarden en het milieu respecteren. Samen met de sectorfederaties zouden we er ook moeten in slagen om de multinationals aan banden te leggen. In een aantal grote bedrijven als Danone worden er nu al wereldconventies afsluiten.”

Wat staat daar dan in?
“Dat men de vakbondsvrijheid respecteert, dat er vrije onderhandelingen moeten zijn, dat er geen discriminatie is en dat kinderarbeid verbannen wordt.”

Wat moet we ons nu eigenlijk voorstellen bij een wereldvakbond? Is dat een vakbond die in de heel de wereld betoogt en actie voert?
“Dat is nog niet meteen voor morgen. Maar een internationale actiedag rond de millenniumdoelstellingen zou al een belangrijke stap vooruit zijn. Wij willen geen globalisering van de economische macht, maar wel een mondialisering van de sociale rechten. En omdat te realiseren zullen we een tegenmacht op wereldvlak moeten opbouwen.”

Bij de oprichting van de nieuwe wereldvakbond komen alle verschillende syndicale tradities samen in één congreszaal. Krijg je dan niet automatisch een sterk verwaterde boodschap?
“Niet noodzakelijk. In het programma en de statuten staan duidelijk de waarden van solidariteit en tegenmacht. We moeten vertrekken van de waarden die ons binden. Dat er verschillende tradities bestaan is niet slecht. Dat kan een verrijking zijn. Er zal geen eenheidsworst komen, wel een eengemaakte visie op de manier waarop we overal in de wereld sociale rechtvaardigheid kunnen realiseren.”

In het programma van de nieuwe wereldvakbond gaat het niet alleen over strikte werknemersrechten, maar ook over vrede in Irak en Palestina en over het leefmilieu.
“Een vakbond doet niet aan corporatisme. Natuurlijk vertrekken we van de belangen van onze leden, maar we doen dat vanuit een maatschappijvisie. Onze leden sturen ons ook in die richting want zij willen dat ook hun kinderen de kans krijgen om te leven in een rechtvaardige en leefbare wereld.”

Iedereen kent Rudy De Leeuw en Luc Cortebeeck. Zullen uw leden binnenkort ook weten wie de secretaris-generaal van de nieuwe wereldvakbond Guy Ryder is?
“Guy Ryder heeft een belangrijke rol gespeeld in de dynamisering van het IVVV. Hij heeft zijn sporen al verdiend. Ik ben er van overtuigd dat hij naam zal maken bij alle vakbondsmilitanten in heel de wereld.”

Zullen de Belgische vakbonden dan niet wat meer inspanningen moeten doen om de internationale vakbondsbeweging op de bedrijfsvloer in België te brengen?
“We hebben al een lange traditie van acties aan ambassades van landen die de syndicale rechten schenden. Het behoud van syndicale rechten spreekt alle militanten aan want ook zij weten wat het is als het stakingsrecht geschonden wordt of als een delegee ontslagen wordt. Tijdens de staatsgreep van Pinochet in Chili hebben wij politieke vluchtelingen opgevangen. Ook tijdens de Spaanse burgeroorlog hebben we dat gedaan. Dat zit in de genen van het ABVV.”

De nieuwe wereldvakbond is actief in heel de wereld behalve in China. Net dat land dat een belangrijke rol speelt in de globalisering.
“De Chinese vakbond wordt niet erkend als onafhankelijke vakbond. We doen inspanningen om de syndicale beweging in China te steunen. Onafhankelijke syndicalisten in China moeten beschermd worden, maar dat is niet altijd makkelijk. Ik denk ook dat er ook in de bestaande vakbonden progressieve krachten rondlopen. Vraag is of zij zullen kunnen wegen op de koers die hun vakbond vaart. Het wordt één van de grote uitdagingen van het IVV.”