Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klimaatswijziging: gesprek met klimatoloog en professor J-P van Ypersele

Klimaatswijziging: gesprek met klimatoloog en professor J-P van Ypersele

Radio Centraal voerde het gesprek naar aanleiding van recente kritieken op één van de pijlers ervan, namelijk de zogenaamde Hockeystick curve. Wereldwijde temperatuursmetingen zijn maar beschikbaar sedert het einde van de 19e eeuw. afgeleid werd. Die kritiek was het uitgangspunt van ons gesprek met Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog en professor aan de UCL. Jean-Pascal van Ypersele is ook lid van het IPCC Bureau.

Zie je geen audiospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download audio (7.15 MB)

Red061021_Hockey.gif

In 1998 werd voor de eerste keer een temperatuurscurve van de afgelopen 1000 jaar gereconstrueerd door Mann. Deze hockeystick (genoemd naar zijn vorm) geeft aan dat de temperatuurstijging van de laatste 50jaar uniek is voor de afgelopen 1000jaar. Nu is er recentelijk is er vanuit wetenschappelijke en ook minder wetenschappelijke kant kritiek gekomen op die curve van 1998 en meer i.h.b. op de manier waarop ze

Het IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate change. Het werd opgericht in 1988 door 2 VN organisaties: de WMO, de World Meteriological Organisation en UNEP, het UN Environmental programme. Het IPCC doet geen onderzoek maar evalueert onderzoek en adviseert. De leden van IPCC zijn de staten, geen individuele personen. Van Ypersele is sedert 2002 en tot 2008 lid van het IPCC Bureau. Het bureau is een zeer selecte groep van 30 mensen die verkozen zijn door de IPCC raad die beslist wie de IPCC rapporten zal voorbereiden. Toen van Ypersele nog niet in het Bureau zat was hij een “lead autor”. Nu, als lid van het bureau, kan hij niet langer auteur zijn. Dit om te vermijden dat hij zowel auteur is van rapporten als impakt zou hebben op de evaluatie ervan.

Van Ypersele bevestigt dat de IPCC een grote credibiliteit heeft doordat het gaat om rapporten die na consensus ontstaan na evaluatie door een groot aantal onderzoekers en na een rigoureuze procedure, maar anderzijds wijst hij erop dat de IPCC rapporten zeker niet de enige bron van informatie is die tot het protokol geleid hebben.

Wat betreft de Hockeystick curve geeft van Ypersele toe dat die curve, zoals ze voor het eerst in 98 door Mann gepubliceerd werd, voor verbetering vatbaar is. De curve van ’98 op zich was een aanwijzing maar geen sluitend bewijs van klimaatsverandering. Sedertdien zijn er een zestal verbeterde versies gepubliceerd die kleine afwijkingen vertonen met de oorspronkelijke curve van ’98. Maar de trend zoals die uit de oorspronkelijke curve van Mann kwam blijft behouden.
Bovendien wijst van Ypersele er herhaaldelijk op dat de hockeystick curve maar één element is van een aantal die op alarmerende klimaatsverandering wijzen. Hij verwijst naar “detection and attribution” studies die op hetzelfde wijzen. Bovendien gaat de hockeystick alleen over het verleden.
Als klimaatmodellen die voor het verleden gebruikt worden naar de toekomst geextrapoleerd worden, dan blijkt dat de te verwachten temperatuurstijging nog veel groter is dan die van de laatste 50 jaar. En dat is veel verontrustender, aldus van Ypersele.

Hij bevestigt dat er een warme periode was in de 14e eeuw in Europa. Dat zou dan een teken zijn dat ook de huidige klimaatswijziging niet abnormaal is, laat staan veroorzaakt zou zijn door de mens. Volgens van Ypsersele is dat een voorbarige konklusie aangezien Europa alleen niet representatief is voor het wereldwijde klimaat.
Hij verwerpt ook de kritiek van McIntyre en McItrick op de hockeystick als onwetenschappelijk en bevooroordeeld. McIntyre is geen klimatoloog en McItrick is een economist. Hun artikel werd in “Energy en Environment”, een niet-wetenschappelijk tijdschrift, gepubliceerd en het werd verworpen door “Nature”.
Hij twijfelt aan het niveau van wetenschappers die de invloed van de mens op klimaatswijziging afwijzen.
Enkele weken geleden schreef de Britse Royal Society, één van de oudste wetenschappelijke instituten, een open brief aan ExxonMobil om te vragen niet langer geld te geven aan wetenschappers om die onderzoek te laten doen dat de impakt van de mens moet ontkennen.

Van Ypersele gaat in op enkele andere kritieken zoals:
- “ Slechts 4% van de CO2 uistoot gebeurt door de mens de rest is natuurlijk, die 4% kan toch niet het broeikaseffect verklaren”
-“ de correlatie CO2/temperatuur bestaat niet. Als er al een verband is dan is het omgekeerd: de verhoogde CO2 is een gevolg van de stijgende temperatuur”
- “ de temperatuurstijging van de laatste 50 jaar is een gevolg van de zonneaktiviteit, niet van stijgend CO2 gehalte”

Zaterdag 4 november 2006 : wereldwijde actiedag

Zaterdag 4 november 2006 worden overal ter wereld demonstraties en evenementen gehouden die dringend actie vragen om de klimaatverandering te bestrijden
Aanleiding van de actie is de 12de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die de week daarop (van 6 tot 17 november) plaats vindt in Naïrobi in Kenia, De conferentie is ontzettend belangrijk, zowel voor de nabije toekomst, als voor het langere termijn klimaatbeleid.

Wanneer? 4 November 2006, 10u - 12u
Waar? Muntplein, Brussel

nog enkele links...

http://www.globalclimatecampaign.org/ (saturday 4 November 2006 !)
http://www.climatecrisis.net (official website from an inconvenient truth)
http://www.climatecare.org/ (calculate my flight-emissions)
http://www.earthday.net/Footprint/index.asp (ecological footprint)

Vlaams belang en milieu

Op de webstek van het Vlaams belang voelen ze de hete adem van de linkse milieu-beweging. Daarom grijpen ze de kans om tegen-argumenten te citeren : 'er is helemaal niets aan de hand met ons milieu en het klimaat' :
http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=4&id=261
Daarin citeren ze Labeum : 'Van de CO2-uitstoot wordt echter slechts zo’n 4% veroorzaakt door de mens; de rest is van natuurlijke oorsprong. ‘Uit alles blijkt dat de menselijke bijdrage aan het totale broeikaseffect erg klein is.’
Van Ypersele beaamt dat de natuurlijke uitstoot van CO2 inderdaad veel hoger is dan die door de mens. Maar de natuurlijke uitstoot wordt volledig gecompenseerd door absorptie (oceanen en vegetatie). De (geringe) menselijke uitstoot zorgt echter voor het uit balans geraken doordat deze 'geringe...' uitstoot slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door absorptie.

Het gaat om Labohm en niet

Het gaat om Labohm en niet Labeum (klinkt hetzelfde).

Van Ypersele is een

Van Ypersele is een uitstekende climatoloog maar hij schrijft rapporten voor Greenpeace (anti-kernenergie) en is sales manager bij CO2 verkoper Climact. Niet erg “onafhankelijk” voor een wetenschapper!. Van Ypersele is zoals Greenpeace voor een uitstap uit Kernenergie. Helaas kan kernenergie niet zomaar onmiddelijk vervangen door hernieuwbare energiebronnen…4de generatie kernenergie is de tijdelijke oplossing tot we genoeg binnenlandse hernieuwbare energiebronnen hebben…4de generatie kernenergie heeft bijna geen afval en kan de CO2-uitstoot van België opvangen!