Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Stuur een deurwaarder naar de premier"

"Stuur een deurwaarder naar de premier"

You can bomb the world to pieces, but you can't bomb it into peace
Fabien Rondal is woordvoerder van Vredesactie. Deze organisatie heeft een samenleving voor ogen waarbij conflicten worden opgelost op een geweldloze wijze. Diplomatie is het antwoord, niet geweld. Hij geeft meer uitleg over hun actie tegen kernwapens.

bombcomplaint_smallanima_170x100.gif

Op 28 november komen verschillende regeringsleiders naar de NAVO-top in Riga, Letland. Hier zal men het verdere beleid uitstippelen. Dit is dan ook het beslissende moment om de NAVO kernwapenvrij te maken. Daarom organiseren het Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw samen met Greenpeace een Europese klachtendag tegen kernwapens.

Zo loopt er in België de actie ‘stuur een deurwaarder naar de premier’. Ondanks de resolutie omtrent de terugtrekking van de NAVO-kernwapens, goedgekeurd in 2005 door de Belgische senaat én de reeds duizenden klachten die zijn verzameld op de 2 klachtendagen en tijdens de Bomspotting-acties lijkt dit alles in dovemansoren te vallen bij premier Verhofstadt.

Daarom zal op 24 november een deurwaarder deze klachtenbrief, waarin de ‘Belgische staat in gebreke wordt gesteld aangezien de premier een illegale defensiepolitiek ondersteunt’, overhandigen aan de premier. Ook online (http://www.vredesactie.be/item.php?id=6) kan men deze actie nog ondersteunen.

Waarom durft Verhofstadt zijn stem niet te verheffen in deze kwestie? Lijdt onze premier aan het Calimerocomplex? Fabien Rondal vindt dat, ook al zijn we een klein landje, we niet mogen onderdoen, en moeten uitkomen voor onze principes.

Ten eerste heeft het Advies van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag in 1996 duidelijk aangetoond dat de bestaande kernwapens in geen geval gebruikt kunnen worden zonder het internationaal humanitair recht te schenden. à?lle bestaande kernwapens zijn illegaal.. Ook al beweert men dat, met de nieuwste technologieën, kernwapens precies gericht kunnen worden op militaire doelen, toch moet men dit met een korrel zout nemen. Kernwapens blijven burgerslachtoffers maken.

Ten tweede heb je het Non-Proliferatieverdrag (NPT). Dit verdrag bepaalt dat de landen die reeds in het bezit zijn van kernwapentechnologie, deze technologie niet mogen overdragen aan niet-kernwapenstaten. Deze niet-kernwapenstaten mogen geen aspiraties hebben om kernwapens te verwerven. Bovenal streeft men een algemene nucleaire ontwapening na. Het NPT is opgesteld met het uiteindelijke doel om het bezit, het dreigen of het gebruik van kernwapens te verbieden. Het gebruik van kernenergie voor vreedzame toepassingen is wel toegelaten.

Het is een spijtige zaak dat de kernwapenstaten geen aanstalten maken om volledig te ontwapenen en dus hun beloften breken. De “war on terror” moet de wereldlijke interventiestrategie van de VS en de NAVO rechtvaardigen. Deze arrogante houding lokt een actiereactie uit bij landen als bijvoorbeeld Iran, Noord-Korea en dergelijke. Zij willen niet onderdoen, en zien kernwapens dan ook als een optie voor de verdediging van hun land.

Bovenal is de houding van de NAVO hypocriet, meent Fabian Rondal. Langs de ene kant ijveren ze voor een ontmanteling van kernwapens in bijvoorbeeld Noord-Korea, maar langs de andere kant gelden deze verplichtingen niet voor de VS. De VS wil een stevig nucleair monopolie opbouwen, andere landen zijn terroristisch als ze dezelfde aspiraties hebben. Forum voor Vredesactie is tegen het ontwikkelen van álle kernwapens op mondiaal vlak, dus ook in landen zoals Noord-Korea, Iran, en dergelijke. Maar om een nucleaire ontwapening in gang te zetten moeten alle partijen zich hiervoor inzetten.

Voor Vredesactie zou de NAVO afgeschaft mogen worden. De NAVO als wereldwijde militaire macht is een doemscenario dat ten alle koste vermeden moet worden. Maar aangezien dit op niet veel steun kan rekenen bij de regeringsleiders, ijveren ze voor de prioriteiten, zoals bijvoorbeeld de kernwapenontmanteling.

Het lef dat Verhofstadt zou moeten tonen op 28 november wordt stevig onderbouwd door heel wat internationale rechtsregels. “Ook al zijn we klein, samen met de vele andere niet-kernwapenstaten kan er wel degelijk druk uitgeoefend worden op de kernwapenstaten,” aldus Fabian Rondal.

Op 25 november organiseert Vredesactie een NAVO-tegentop in Brussel. Er zijn workshops voorzien waarbij men meer uitleg geeft over de NAVO in het algemeen, over de relatie van de NAVO met de derde wereldbeweging, wat de precieze doelstellingen zijn van bomspotters, enzovoort. Meer informatie over deze actiedag op de website van Forum voor Vredesactie.