Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Exclusief: hoe EU en Wereldbank Congo's toekomst zien (en: hoe dat publiceren?)

Exclusief: hoe EU en Wereldbank Congo's toekomst zien (en: hoe dat publiceren?)

Daar stelt zich opnieuw het dilemma van de media-activist: ik heb nieuws, groot nieuws zelfs, maar waar ga ik het brengen? Mainstream of bij Indymedia? Indy gaat snel, de commerciële bladen stellen mijn geduld iets meer op de proef. Maar hun uitstraling en impact is allicht groter. Of, FOEI, onderschat ik Indymedia?

Wat is er aan de hand? Welnu: over twee dagen wordt in Kinshasa president Joseph Kabila ingezworen. Kabila heeft al te kennen gegeven dat hij Congo soeverein wil besturen, nu hij eindelijk als legitiem staatshoofd is verkozen en erkend.

Maar: terwijl staatshoofden, regeringsleiders, ministers en excellenties hun koffers pakken om erbij te zijn in Kinshasa, ligt er een alomvattende 'architectuur' klaar die juist voortgezette 'begeleiding' voor Congo voorziet. Een gunstige wind heeft me deze morgen het kernstuk van dat plan toegespeeld, een zogenaamde Governance Compact. Eerdere contacten met sleutelbronnen laten toe de hele onderneming te kaderen.

De basis-informatie is er, nu nog het juiste kanaal.

Kranten, week- of maandbladen zitten met praktische moeilijkheden: of te weinig plaats voor een 'latent' verhaal (dat niet hèt nieuws van de dag is) of ze willen hun Congo-kenner raadplegen (maar die zit natuurlijk net nu in dat land) of ze verschijnen pas ergens in januari.

Indymedia èn Mainstream tesamen? dat zou pas impact hebben. Maar de mainstream-bladen reageren daar kribbig op. Zij willen alles Exclusief.

Terwijl, vind ik, onze goegemeente èn die van Congo mag weten wat er in de Internationale Gemeenschap wordt bekokstoofd. Want: dit denkproces is bezig
van in juni, in juli was er een eerste informele vergadering in Brussel, nadien is er nog zo'n informele vergadering gevolgd bij de Wereldbank in Washington. Maar de Congolese regering is officieel niet ingelicht, met het argument dat er geen legitieme Congolese regering was.

Raar is dat de eerste berichten over de Governance Compact dateren van eind juli, maar dat voor zover ik weet géén mainstream-journalist op dit thema heeft voortgezocht. Terwijl het toch over de belangrijke materie van correcte Noord-Zuid-verhoudingen gaat. Zijn alle collega's dan zo doordrongen van het feit dat het Noorden een problematisch geval in het Zuiden bij het handje moèt nemen? Want daarover gaat het.

Soit. Woensdag is er een president. Een legitieme regering kan snel volgen. Dus dit nieuws komt op zijn tijd.

Iemand een suggestie om deze knoop door te hakken?

Maak er een goed stuk over

en publiceer het op indymedia.

Als het de moeite waard is nemen ze het wel over. Als je een echt dossier hebt kan je dat nog even achter de hand houden om aan te bieden aan redacties die er willen op inpiken.

Dat van de exclusiviteit is dikwijls een flauw excuus. Als iets nieuwswaarde heeft moeten ze het brengen.
Alsof ze in De Morgen of de VRT niet over Congolese verkiezingen spreken omdat Knack daar een mannetje heeft zitten. Alsof de andere media niet berichten over Venezuela omdat Pieter daar zit en bericht voor indymedia. Het tegendeel lijkt eerder waar te zijn.

raf

Gepost door raf
04.12.2006

Tags