Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Geen Vlaamse subsidies voor tweetalige jeugdwerking Alhambra

[Interview] Geen Vlaamse subsidies voor tweetalige jeugdwerking Alhambra

BRUSSEL -– De Brusselse jeugdvereniging Alhambra dreigt haar Vlaamse subsidies te verliezen omdat ze samenwerkt met Franstaligen. Een interview met voorzitster Touria Aziz.

debatfraihibewerkt-1.JPG

(foto Keltoum Belorf, archief indymedia.be)

Alhambra is een vereniging die werkt aan jongerenemancipatie in de Brusselse wijk Kuregem. De vzw wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gesubsidieerd als WMKJ - Werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Maar de VGC eist nu dat WMKJ’s enkel nog zouden werken met Nederlandstalige kinderen. Het tweetalige Alhambra is enorm teleurgesteld.

Een project voor de wijk

“We zouden totaal ongeloofwaardig overkomen als we ons enkel nog richtten tot Nederlandstalige jongeren,” stelt de voorzitster van Alhambra. “Wij hebben een visie en een project voor de wijk. De thematieken waarrond wij werken zijn niet taalgelinkt – armoede bijvoorbeeld.”

Kan je de visie van Alhambra eens toelichten?
Touria Aziz: “Wij staan voor emancipatie. Alhambra is gegroeid uit een idee van jongeren uit de wijk die zeiden: we hebben de rellen gehad, we hebben een lange periode van zelfbeklag gehad, vanaf nu willen we een forum creëren om mee te bouwen aan de multiculturele samenleving, vanuit onze eigen visie”

“Alhambra wil een forum zijn waar jongeren leren begrijpen dat de samenleving geen fataliteit is, dat ze hem kunnen veranderen. Waar ze in zichzelf leren geloven als burger, als actor van de samenleving. Een plek ook waar ze over hun realiteit kunnen discussiëren met andere mensen, zodat die andere mensen ook hun kijk op de jongeren kunnen veranderen. Want het is ook die negatieve blik naar de jongeren toe die maakt dat zij geviseerd en uitgesloten worden.”

“Het is die vicieuze cirkel die wij willen doorbreken door het woord te geven aan de jongeren.”

En dat botst dus op de Brusselse politieke structuren?
"In het begin draaiden we compleet op vrijwilligers. Geleidelijk aan zijn we gegroeid en uiteindelijk zijn we een MWKJ geworden. Maar eigenlijk beantwoorden de bestaande subsidiemogelijkheden niet aan wat wij op het terrein willen doen. We moeten onze ideeën voortdurend verkrachten om te passen in de subsidiehokjes."

"Ik snap echt niet dat je in een tweetalige stad als tweetalige vzw niet kan functioneren. Er bestaat wel een bi-communautaire gemeenschapscommissie maar die heeft geen geld... Het zou goed zijn als daar verandering in kwam. Zodat organisaties die bewust tweetalig willen zijn dat ook kàºnnen zijn."

Pascal Smet van de VGC zegt: “Ons is het te doen om het belang van het kind. Wij willen dat kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, ook buiten de schoolmuren Nederlands kunnen spreken.”
Touria Aziz: “Dat is hun grote argument. Het klinkt heel logisch, en we ontkennen niet dat de kinderen uit Nederlandstalige scholen met problemen geconfronteerd worden in de meertalige Brusselse realiteit. Maar dat doet voor ons niet terzake.”

“Want ten eerste: wij kunnen de achterstand van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs niet oplossen in die paar uur per week dat we hen zien. En ten tweede: die kinderen komen niet naar Alhambra. In Kuregem zijn er twee Nederlandstalige basisscholen. Het initiatief 'Ket in Kuregem' heeft in samenwerking met een heleboel plaatselijke vzw’s al een aanbod voor hen. Daarom hebben we ons met Alhambra geheroriënteerd naar jongeren en naar jongvolwassenen.”

Onredelijke eis

Touria Aziz: “Aan Nederlands bij ons geen gebrek. De coördinator is Nederlandstalig, en we hebben een voltijdse Nederlandstalige animator. Maar de VGC eist dat élk personeelslid het Nederlands gebruikt als voertaal. Dat betekent concreet dat onze twee halftijdse Geco-medewerkers tijdens hun werkuren Nederlandse les zouden moeten volgen. Als de meeste jongeren Franstalig zijn, is dat absurd.”

“Bovendien betaalt de VGC die twee halftijdse krachten niet – dat doet het Brussels Gewest. Een ander deel van ons geld komt van de gemeente Anderlecht. De VGC betaalt in feite maar de helft van onze werking, maar eist wel dat we hun visie volgen voor het geheel van de werking…”

Kan je niet aankloppen bij de Franstalige gemeenschap?
"Dat hebben we gedaan. Die zeggen: we willen jullie helpen op voorwaarde dat je een nieuwe vzw creëert die uitsluitend Franstalig is… Dezelfde houding dus."

"Ons standpunt is: een groot aantal Brusselse jongeren zitten in een moeilijke positie. Als je daar niet in investeert, als je hen niet helpt om over hun positie na te denken, komen ze in de problemen... Dat is zowel de verantwoordelijkheid van de Nederlandstalige als van de Franstalige gemeenschap. Het is toch in het belang van à lle Brusselaars dat jongeren een toekomst hebben? Dat heeft toch niets met taalgemeenschappen te maken?"