Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Patrick bakt ze bruin

Patrick bakt ze bruin

Tijdens de Antwerpse Gemeenteraad van maandag 15 januari werd zonder veel discussie het bestuursakkoord voor de volgende zes jaar goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Dewinter (VB) wees er in zijn gekende stijl op dat de raadsleden van de meerderheid verworden zijn tot stemmachines, die de opdracht van hun partijleiding slaafs volgen. Het wordt hen praktisch verboden een eigen geluid te laten horen. Dat klopt, al moet er bij gezegd worden dat de meeste leden van de VB-fractie ofwel onbekwaam zijn om een paar zinnen te formuleren, ofwel tuchtstraffen riskeren bij een afwijkende mening. Ook in de Antwerpse Districtsraad, waarin ik twee legislaturen zetelde, sprak de VB-fractie met één stem, die van het extreem-rechtse Vlaamse parlementslid Hilde De Lobel. Alle partijen en ook de stedelijke administratie hebben een bijzondere kijk op democratie. Dat ondervinden actie- en buurtcomité’s die niet in het plaatje van "’t Stad" passen. "’t Stad" heeft daar zelfs een hoogst originele term voor. Zij "regisseren" liefst alles, vandaar ook de "buurtregisseurs", die je ook als "gedachtepolitie" kan omschrijven. Zo werd ik nog niet zo lang geleden door zo’n "buurtregisseur" op een bewonersvergadering in het Oude Badhuis bedreigd met de politie, omdat ik – als Districtsraadslid nota bene – onwelgevallige vragen stelde. "’t Stad" is dus niet "van iedereen".

Dat ondervonden maandagavond ook een vijftigtal Moslima’s, mét hoofddoek, die de Gemeenteraad wilden bijwonen nadat ze met een tweehonderdtal op de Groenplaats een zeer geslaagde actie gevoerd hadden tegen het verbod om mét een hoofddoekje aan een stedelijk loket te zitten. Iets wat ze terecht als discriminerend en een aanval op hun recht op arbeid beschouwen. Het is een ogenschijnlijk "bijkomstig" thema, dat echter veel vrouwen diep kwetst en slechts het topje van een racistische ijsberg is. Daarenboven wordt hier het recht op "anders zijn" in de meest brede zin aangetast, en dat niet alleen voor Moslims. Terwijl de publieke tribune leeg was – ik kon het weten, want was binnen – werden vijftig geëngageerde vrouwen door politie in uniform, in burger (ook leden van de politiecel diversiteit!) en ambtenaren manu militari belet een wettelijk verplicht openbare raadszitting bij te wonen. Zuivere discriminatie. Slechts "een delegatie" zou toegelaten worden, op bevel van burgemeester Janssens (SP.a). De rest was niet welkom, uitschot dus. Er werd een kwartier geduwd en geroepen aan de – o,symboliek - glazen deuren van het Stadhuis. Nooit maakte ik mee dat op dergelijke wijze burgers geweerd werden, zeker niet wanneer de fascisten van het VB als stoottroepen, met spandoeken, het gebouw binnenstormden. Er zijn toen zelfs gewonden gevallen bij journalisten. Maar vijftig vrouwen…

Patrick bakte ze dus bruin en het ziet er naar uit dat zijn succesformule – het programma van het VB met een uitgestreken "humaan" gezicht op kousevoeten uitvoeren – gehandhaafd blijft. De Moslima die niet van wijken wilden weten, "mochten" tenslotte toch binnen. Niet na eerst door een ambtenaar op paternalistische toon te zijn toegesproken en verwittigd geen "ongeregeldheden" uit te lokken. De rustige dames vonden het al lang goed…Janssens, die niet eens het wettelijke recht had hen de toegang te weigeren (openbaarheid van bestuur,weet je…) toonde hier zijn onbeschofte, discriminerende en zelfs racistische smoel. Tijdens de Gemeenteraad hoorde ik geen woord hierover. Ook de raadsleden van allochtone afkomst begrepen al wat partijdiscipline inhoudt. Jo Vermeulen, de nieuwe fractieleider van de SP.a (en ex-Groen!) hield het bij een warrig verhaal, zonder kop noch staart.

De Moslima’s die volgens sommigen nog niet goed georganiseerd zouden zijn, zijn er wél in geslaagd hun actie breed in de media te krijgen en het zelfbewustzijn van hun groep te versterken. Het is complete onzin dat het hier om "onderdrukte" vrouwen gaat, integendeel ze zijn geëmancipeerd als geen ander en hun hoofddoek is een teken van trots. En ze kunnen creaturen als Janssens en C° de schrik op het lijf jagen, ook al waren ze maar met vijftig aan het Stadhuis. Misschien waren het wel terroristen? Of toch tenminste vrouwen van…

Janssens was voor de verkiezingen niet te vies om de Moskeeen af te dwijlen, op zoek naar stemmen. Vele Moslims stemden ook voor "Patrick", dat bewijzen actuele analyses en had het VB op de avond van de verkiezingen al door.Maar wat doet deze "Kielse rat", wiens voetbalclub (Germinal Beerschot) berucht is wegens de racistische "oerwoudgeluiden" van haar supporters ?. Zodra de stemmen binnen zijn, de zetels verdeeld (zonder allochtone schepen)?

De Moslima frontaal aanvallen met een dossier en op een manier die slechts kan begrepen worden als bewust discriminerend, zéér dom en als waterdrager van het VB. De rode kaart dus voor deze type, die door de wat tegendraadse schrijver Herman Brusselmans in Humo als representatief voor het "caviaar–socialisme" genoemd werd .

En, oh ja, nog dit. Hugo Coveliers (ex-VLD,nu Vlott samen met VB) liet zich als lakei van Dewinter opmerken door aan te kondigen een klacht te zullen indienen tegen de Moslima’s, omdat hun pamflet…geen verantwoordelijke uitgever bevatte. Om bij het voetbal te blijven: Janssens gaf de pass, Coveliers denkt de bal binnen te trappen, Dewinter juicht…Merkwaardig ploegspel hier in de "Metropool"…

Koen Calliauw
koen.calliauw1@telenet.be

En maar leuteren.

U schrijft:
"Het is complete onzin dat het hier om "onderdrukte" vrouwen gaat, integendeel ze zijn geëmancipeerd als geen ander en hun hoofddoek is een teken van trots"

Zelfbewust is niet hetzelfde als geëmancipeerd. De hoofddoek is geen teken van trots, maar wel van geloof in hel en verdoemenis, "shirk" in islamitische termen.

Het is onbegrijpelijk dat mensen praktijken die in weze de expressie zijn van een conservatieve godsdienstbeleving die zich boven de wet stelt, willen uitroepen tot een toppunt van bevrijding.

Sterker: het protest tegen de neutraliteitsclausule is een actie van conservatieve moslims tegen progressieve moslims. Een neutraliteitsclausule beschermt islamfemisten tegen de opdringerigheid van conservatieve moslim(a)'s.

De vakbonden hebben VB-leden geschrapt. Geen discriminatie zeggen de vakbonden, want men kan zich aansluiten bij de hulpkas. Wie een hoofddoek wil dragen kan niet aan het loket zegt het stadsbestuur. Geen discriminatie, want er zijn andere arbeidsmogelijkheden. En in beide gevallen wordt er "discriminatie" als protest geroepen.

Ten onrechte, want het dragen van de hoofddoek, net als het lidmaatschap van het VB, is een vrije keuze, en voor vrije keuzes neemt men beter zelf verantwoordelijkheid, inclusief de gevolgen.

De blijfvanmijnhoofddoek-logica is dezelfde als de VB-logica: ze verwerpen beide de rechtstaat.

Progressieve organisaties kunnen beter progressieve moslims en islamfeminisme steunen.

anti-discriminatie, anti-emancipatie, anti-pedagogisch

inderdaad!

laten we oppassen met onze "religieuze verdraagzaamheid" of binnekort beginnen "sympathieke gelovigen" hier terug brandstapels en galgen op te stellen onder het mom van hun "anders zijn"..

volgens mij onderschatten we best ook niet de "invloed" die de "anderse" praktijken van moslims bij hun collega-gelovigen hebben. "als zij da mogen, dan mogen wij dat ook..", hoor ik enkele christenen, katholieken, joden,.. al denken...

van de andere kant, is het uiteraard een feit dat de staat helemaal niet neutraal is. "staatsmannen" moeten dus niet te hoog van de toren blazen over neutraliteit..

alleen al het feit dat deze godsdiensten zomaar worden getolereerd (cfr. vrijheid van godsdienst), is een zeer duidelijke stellingname die zelfs aan sommige kinderen moeilijk uit te leggen is...

waarom MOETEN zij respect hebben voor de meer dan 2000 duizend jaar op hol geslagen fantasie (!) van anderen over scheppers, uitverkoren volkeren, verrijzenissen,etc..? geen mens heeft god ooit gezien/gekend, sterker, het is überhaupt onmogelijk "hem" te zien/kennen!

is het geen tijd om ook deze zogenaamde "vrijheid" eens van een ander perspectief te bekijken, die van het menselijk zijn, van de menselijke ontwikkeling? dat verdienen onze kinderen toch?

Respect = godsienstvrijheid

Tja, hoe zou ik dat aan een kind uitleggen? Als je wil dat anderen jouw mening of levensbeschouwing respecteren, respecter dan ook die van anderen.

Dat is toch de basis van een democratische rechtstaat, niet een verplichte verkeerde begrepen "humanistische cultus" in enge betekenis. Plat atheïsme of materialisme is oveirgens ook een vorm van geloof, een soort filiaal van de katholieke kerk.

En dus is het noodzakelijk dat in publieke functies de loketbedienden anderen respecteren door niet uitdrukkelijk met hun overtuiging te koop te lopen, of die religieus of atheïstisch is.

Die godsdienstvrijheid behoort tot de kern van de democratische cultuur. Dat is niet hetzelfde als verlichtingsfundamentalisme.

In het dagelijks leven geldt de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving, het loket van een openbaar bestuur hoort daar niet bij.

zelfkennis eerst!

ja.. de alom geprezen "tolerantie-ethiek" van de "democratische rechtstaat".

wat te doen met mensen die au fond de mens (en dus ook zichzelf) minachten (bijv. omdat ze geloven dat die "zondig" is, een "onvolmaakt schepsel" is, etc..)?

volgens de tolerantie-ethiek, niks waarschijnlijk.. zolang ze niet in de buurt komen.. laat maar rotten.. ah, de "individuele vrijheid"..

maw, volgens mij is die tolerantie-ethiek gewoon lafheid.. lafheid om echt stelling te nemen voor "de mens"!

in deze "warme" tijden hebben we helemaal geen nood aan zo een holle, flexibele "tolerantie-ethiek", maar wel aan een werkelijke mensen-ethiek.

dit heeft niks te maken met "humanistische cultus", "plat atheïsme", of "verlichtingsfundamentalisme". maar wel met openhartig en radicaal durven stelling nemen voor "wat is", en dus ook met radicaal in vraag te stellen wat uit "vrome fantasieën" of "machts/raswellust" voortkomt, maar daarnaast enkel verwarring en (zelf)vervreemding bestendigt en verspreidt.

het vlaams blok is een uiting van de (zelf)vervreemding in onze "samenleving". evenals verschillende godsdiensten (zeker die van abraham en cie).

zelfvervreemding wordt niet bestreden met tolerantie of meer godsdienstvrijheid of meer van die liberale "vrijheden". dat is slechts lafheid, of onkunde, of gewoon domheid, waar we jammer genoeg een zeer zware prijs voor betalen.

zelfvervreemding wordt opgeheven door zelfkennis en zelfrealisatie.

we moeten terug de tijd nemen (en eisen!) om tot onszelf te komen (los van politiek/religieus correcte geboden en verboden), om te beseffen waar we mee bezig zijn, en wat het betekent en inhoudt om hier allemaal aanwezig te zijn.

en als we spreken over mens, spreken we over de eenheid mens-natuur(-kosmos), want waar stopt "de mens", en waar begint "de natuur"?

het probleem is dus veel breder dan de strijd tegen extreem-rechts, tegen (religieus) fundamentalisme, tegen de liberale repressiestaat en haar huidige wapenbroeder, het neoliberale technofascisme; het gaat erom (terug) na te denken over wie/wat we zijn en een samenlevingspraktijk te ontwikkelen die ons steunt in het realiseren en ontwikkelen van wat/waar/hoe we werkelijk zijn.

natuur! vrijheid! solidariteit!

Humanisme in vele vormen

Uw standpunt lijkt me gemengd fundamentalistisch.

Daarom wil ik even samenvatten hoe ik punten hierover zie. Ik ben voorstander van multicultureel burgerschap, met nadruk op beide woorden: multicultureel én burgerschap. Ik ben dus grote voorstander van diversiteit, op voorwaarde dat ze zich uit binnen de grenzen van de liberale rechtstaat op basis van de mensenrechten.

Daarom ben ik enerzijds tegen totalitaire democratie of monocultuur, maar anderzijds evenzeer tegen fundamentalisme, van welke soort ook (en dus ook tegen verlichtingsfundamentalisme). Die houding noem ik de cultuur van de democratische rechtstaat.

Ik denk dat elke levensbeschouwing fundamentalistisch kan worden, maar het niet behoeft te zijn. Zo is er fundamentalistisch christendom, maar bestaat er ook christen-humanisme.

Ik denk dat ik het dus niet met u eens ben, in uw suggestie dat godsdienst noodzakelijk fundamentalistisch is. Religie is een verscheiden onderwerp, en dus onderscheid ik graag de humanistische, progressieve religieuzen van de fundamentalistische.

Ik wil progressieve moslims en islamfeministen steunen, en ik ben dus tegen de opdringerigheid van conservatieve moslims, die nu heel hard "Discriminatie!" brullen als ze 36 uur per week een hoofddoek moeten afzetten in een werksituatie waartoe ze zelfs niet verplicht zijn.

Ik weet niet in hoeverre u zich in deze visie kan vinden.