Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interviews] Vrijwilligersforum over de toekomst van de Noord-Zuidbewegingen

[Interviews] Vrijwilligersforum over de toekomst van de Noord-Zuidbewegingen

Op zaterdag 14 april vond het vrijwilligersforum van de Noord-Zuidbeweging plaats in Brussel. Het was ondanks het prachtige weer een succes. Een 220-tal vrijwilligers en professionals wisselden tijdens verschillende workshops van gedachten over de toekomst van de Nood-Zuidbeweging. Enkele vrijwilligers en een professional vertellen over hun engagement en het nut van een zo'n ontmoetingsdag.

IMG_3520.JPG

foto's Gilles

Ann Willemsen is 30 jaar en woont in Turnhout. Is al 10 jaar vrijwilliger en actief bij Wereldwinkel, Vredeseilanden en 11.11.11 in Turnhout. “Ik vind vrijwilligerswerk heel leuk. Je kan iets concreet doen om het zuiden te helpen. Ik ben bijvoorbeeld ook naar Costa Rica geweest en je ziet daar dat zoiets helpt. Ik wil vooral verhalen vertellen en laten zien aan de mensen dat het echt wel helpt en dat je echt verandering kunt teweegbrengen. Ze zeggen wel dat de jongeren van tegenwoordig zich niet meer zo engageren maar ik ben het er niet mee eens. Het hang er gewoon vanaf hoe je ze aanspreekt.”

IMG_3547.JPG

Rino Delasta (59) is al jaren verantwoordelijke voor 11.11.11 in Eeklo en sinds 18 jaar voorzitter van de GROS (gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking). ¨Ik ben in totaal al 25 jaar vrijwilliger. Ik heb in de jaren '70 nog als vrijwilliger in Congo les gegeven. Die kick van het vrijwilligerswerk die ik in Afrika had gekregen was zodanig groot dat ik dat wou verderzetten toen ik terug naar België kwam. Ik zie dat er zeker een verandering is in het engagement. We hebben te maken met een vlug veranderdende samenleving waardoor het niet evident is om iedereen aan te spreken voor vrijwilligerswerk. We moeten zoeken naar een formule die mensen meer aanspreekt. Jongeren zijn nog steeds geïnteresseerd om zich te engageren maar niet in om het even wat. We moeten samenwerkingen zoeken met andere lokale werkingen zoals jeughuizen e.d. Ik vind dit forum een heel goed initiatief. Ik heb er al heel wat opgestoken en met veel mensen kunnen praten.¨

IMG_3544.JPG

Thu (midden) is 32 en afkomstig uit Antwerpen. “Ik ben sinds februari begonnen als vrijwilliger bij de organistie Kansen voor Kinderen. Die organisatie ondersteunt lokale projecten voor kinderen in Vietnam. Ik ben zelf ook van Vietnam afkomstig en ben begaan met de situatie ter plaatse daarom engageer ik me in de organisatie.

Veerle (rechts) is 26 jaar en afkomstig uit Mechelen; “ Ik ben ook vrijwilliger sinds februari bij Kansen voor Kinderen. Ik help mee met het organiseren van aktiviteiten, promotie maken, enz. Ik ben hier via mijn vriendin Thoe terechtgekomen.”

IMG_3526.JPG

Joris Verstraeten uit Antwerpen is 38 jaar en actief bij 11.11.11 in Hoboken. “Ik ben al vrijwillig sinds mijn 8ste jaar. Ik ging toen met de oudere broers van vrienden die actief waren in het plaatselijke comité meehelpen op de boekenbeurs. Ik ben al die jaren actief gebleven bij 11.11.11. Het is een leuke groep. En geleidelijk aan ben ik daar meer verantwoordelijkheid beginnen nemen. We zijn nu met vier mensen die de groep trekken. In de loop der jaren is er natuurlijk wat veranderd in het vrijwilligersmilieu. Het is minder gemakkelijk om trekkers te vinden onder de jongeren. Ze shoppen nogal en het is ook moelijker om ze voor lange tijd te binden. Maar als je concrete welomlijnde acties voorstelt zoals een sportaktiviteit, quiz enz, vind je wel gemakkelijk jongeren. Zo'n dag als vandaag is wel een goed initiatief om eens uitwisseling te hebben tussen de vrijwilligers en de professionelen rond bepaalde thema's.”

IMG_3560.JPG

Rob Adriaensen werkt op de campagnedienst bij 11.11.11 en en is sinds vijf jaar bezig met het vernieuwingsproces binnen de Noord-Zuidbeweging:

Noodzaak van een vrijwilligersforum
“We realiseren ons als Noord-Zuidbeweging dat er een aantal uitdagingen op ons afkomen waar we nog geen antwoord op hebben. Eén van de uitdagingen is onze lokale werking. We hebben er een hele traditie in maar dat ondergaat toch wel enige verandering. De andere uitdaging is het inspelen op de multiculturele maatschappij. De nieuwe Belgen komen veel te weinig aan bod. We zijn nog steeds een witte beweging. Ook moeten we stilstaan bij de niewe vormen van engagement. Dat zijn ook de thema's die ter sprake kwamen op het forum. Het is de bedoeling dat we uit het forum conclusies trekken voor het beleid van de volgende jaren.”

Jongerenengagement
“Jongeren engageren zich vandaag zeker niet minder dan vroeger maar wel anders. Maar dat geldt voor alle leeftijden. Men gaat veel meer bewust zappen. Men engageert zich niet meer voor een lange termijn maar dat is niet noodzakelijk negatief.We hebben vroeger te weinig stilgestaan bij die maatschappelijke veranderingen. Willen we nog een organisatie met groepen die elke maand samen komen of is dat achterhaald? Willen we nog een lokale verankering?”

“Je hebt mensen die zich minimaal engageren: bijvoorbeeld enkele malen per jaar. Dat kan, maar je hebt ook een aantal trekkers nodig die deze mensen de kans geven om dat te doen. Je hebt overal een minimale permanente werking nodig om grote groepen mensen toe te laten om zich af en toe te engageren. Uit dit forum is heel duidelijk het signaal gekomen dat de mensen de noodzaak van een minimale permanente werking op lokaal niveau heel belangrijk vinden voor een beweging.”

“Maar we moeten ook inspelen op eigentijdse vormen van engagement. Zoals de zogenaamde vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking, de particuliere initiatieven. In Vlaanderen zijn er ongeveer 1500 particuliere initiatieven buiten de klassieke Noord-Zuidbeweging. Dat bewijst genoeg dat mensen zich volop willen engageren.”

“Vrijwilligerswerk is de basis voor democratie. Men kan niet alles regelen en professionaliseren. In vrijwilligerswerk zit een stuk tederheid en warmte. Daar kunnen mensen echt doen wat ze willen. En echt uiten waar ze voor staan. En trouwens: een beweging maak je maar met vrijwilligers.”