Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Solar Olympics zet zonne-energie in de schijnwerper

Solar Olympics zet zonne-energie in de schijnwerper

30 teams uit Vlaamse middelbare scholen streden in Leuven met hun gadget op zonne-energie om een plaatsje in de Solar Olympics, een initiatief dat schone energie samenbracht met wetenschapspopularisering. Vlaams wetenschapsminister Fientje Moerman kon dus niet ontbreken.

Solar Olympics 7.jpg

Minister Moerman kijkt toe hoe een uitvinder een systeem om planten water te geven op zonne-energie demonstreert.

Zie ook de bijhorende fotoreportage.

Uit een 90-tal inzendingen werden 30 uitvindingen geselecteerd door het Solar Team. Dat is een groep studenten industrieel ingenieur van de Leuvense hogeschool Groep T, die later dit jaar zullen deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië, een wedstrijd waarbij wagens op zonne-energie strijden in een 3000 km lange race. Sinds de vorige deelname in 2005 heeft Groep T een pak know-how in huis rond zonne-energie.

De 30 teams kregen een zonnepaneel en een budget van €100. De scholieren kwamen van over heel Vlaanderen en vanuit alle richtingen; voor sommigen kaderde het project in hun eindwerk, anderen studeren Latijn en waren blij eens een praktisch en wetenschappelijk project te mogen doen. "Ongelofelijk wat mensen tussen 12 en 18 jaar kunnen doen met wat puzzelen en knutselen," liet Anneleen Van Melkebeek van het Solar Team zich ontvallen.

Zo was er een team van de Sint-Martinusscholen uit Herk-de-Stad dat een deurbel op zonne-energie ontwierp, die er speciaal op gericht is sluipverbruik tegen te gaan. "Dat onnuttig verbruik kost een gezin zo'n €10 per jaar. Door dit project beseft ge dat er overal onnuttig energieverbruik is. Dan gaat ge nadenken over het stille verbruik in uw huis, maar ook in gans uw dorp, en zo steeds groter en groter. Er is te weinig aandacht voor zulke stille verbruikers," argumenteerd Geert Goeyvaerts (17 jaar, richting Latijn-wetenschappen-wiskunde) als een volleerd eco-wetenschapper.

ZONNEPANELEN: HET KOST TOCH WEL VEEL

Dr. Ir. Luc Geuts, decaan van de ingenieursopleiding van Groep T noemt het initiatief "een geweldig idee". "De jeugd is echt wel gedreven. Het is tof, plezant, en tegelijk nuttig. De meeste ideeën zijn niet direct commercialiseerbaar, maar ze hebben er toch heel veel van bijgeleerd." Het draait inderdaad om meer dan alleen het technische aspect, zo blijkt uit de marktonderzoeken, reclamefilmpjes en vooral reclamepraatjes van de jonge uitvinders. "Ik heb natuurlijk zelf op school gezeten, en op die leeftijd heb ik nooit zo'n dingen gedaan in het middelbaar, zo'n projectje,", bekent de decaan. De steeds toenemende interesse wijt hij aan de media-aandacht en aan Al Gore's klimaatfilm. "Maar het kan er (in de media, red.) bijna niet genoeg instaan dat we er iets aan moeten doen," vindt hij.

Hij wil echter ook enkele mythes doorprikken, want er zijn immers ook nadelen aan zonnepanelen. "Men zegt altijd dat je zoveel kan uitsparen, maar het kost toch wel veel. Bovendien hebben de jongeren hier onterecht het beeld dat binnen 20 à 30 alle wagens op zonne-energie zullen rijden." Maar fuel cells en hybridewagens komen er wel aan, weet hij. De decaan vermeldt ook fier dat Groep T, samen met een Chinese universiteit, voor het Amerikaanse MIT de chassis zal ontwerpen van een nieuwe marktklare wagen op hernieuwbare energie.

MINISTER MOERMAN ZOEKT MEER WETENSCHAPPERS

De doelstelling om bij een aankomende generatie interesse voor een wetenschappelijke richting op te wekken lijkt met deze olympiade dan ook een stapje dichterbij te komen. De aanwezige Vlaamse minister van Wetenschap Fientje Moerman werd op haar hersentournee door Vlaanderen al een paar keer in Leuven gesignaleerd. Op de prijsuitreiking haalt ze onderzoek aan waaruit blijkt dat bij Vlaamse jongeren het woord 'wetenschapper' nog altijd het beeld oproept van een man, met grijs haar en een baard. "Misschien de fout van onze Vlaamse striphelden,", zoals professor Barabas, redeneert ze. De minister gaat geïnteresseerd luisteren naar enkele scholieren. Bij de strandkabine op zonne-energie laat ze haar zelfs een bemoedigend "cool" ontvallen, wanneer de jonge uitvinder haar vertelt dat ze er dankzij de zon haar iPod in kan opladen.

De afgelopen 3 jaar gaf de Vlaamse regering volgens Moerman €416 miljoen aan bedrijven om ecologische veranderingen uit te voeren. Dit jaar zou het volgens haar gaan om €92 miljoen. "Dat is een duwtje in de rug van bedrijven met toptechnologie. Het gaat om ingrepen in productieprocessen, roetfilters enzovoort,", vertelde de minister ons.

Voor de particulieren bestaan er volgens haar ook heel wat subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden. "Maar de mensen maken er veel te weinig gebruik van, vooral voor wat betreft de wagens,", weet ze. Voor renovaties zou het allemaal nogal meevallen. "Hybridewagens zijn duurder dan gewone wagens, en volgens studies komen milieuoverwegingen op de laatste plaats. Bij een woning maakt de investering het voor de mensen duurder, maar je wint het terug. Een duwtje van de overheid is echter noodzakelijk. Hoe duurder de energieprijs, hoe interessanter om er in te investeren,", zo schetst de minister de situatie. Haar eigen zwembad gebruikt trouwens ook zonne-energie, vertrouwt ze TMF toe.

Daarnaast geeft de Vlaamse regering €8,3 miljoen op jaarbasis aan wetenschapspopularisering. Hiermee worden er acties rond wetenschappen op touw gezet door de universiteiten en hogescholen, IMEC en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de Volkssterrewachten, maar er is ook steun voor projecten zoals de 5 Olympiades, de Vlaamse Wetenschapsweek, televisieprogramma's zoals Over Leven (canvas), enzovoort.

Hiermee zou de minister graag meer wetenschappers zien afstuderen. Is er voor onze economie dan een rol weggelegd in toptechnologie? Minister Moerman antwoordt hierop: "We mogen ons daar niet volledig op richten, want dan worden we heel afhankelijk. Maar met het oog op de toekomst moeten we ons richten op nieuwe gebieden, bijvoorbeeld de milieutechnologie. We zien ook dat, paradoxaal genoeg, een heel strenge wetgeving rond bijvoorbeeld bodem- en watersanering er toe geleid heeft dat onze bedrijven een flinke know-how hebben opgebouwd. Zo zie je dat goede en strenge milieuwetten een voedingsbron kunnen zijn voor bedrijven."

Het is natuurlijk maar de vraag of niet meer arbeiders hun job zullen verliezen als we ons steeds meer gaan richten op een kenniseconomie. "Onze economie is bezig aan een snelle mutatie. Overal probeert men te optimaliseren en te rationaliseren. Maar niet alleen in de sectoren van de ICT, bio- en nanotechnologie, ook in de autofabrieken en chemische industrie zit toptechnologie," benadrukt de minister. Toptechnologie kan dus ook in sectoren met veel arbeiders leiden tot een efficiëntere en zuinigere productie, luidt de redenering.

WEERMAN DEHENAUW STEUNT PROJECT

VTM-weerman David Dehenauw, die als ingenieur zelf rondloopt met de titels Dr. Ir. op zijn badge, wil zijn bekendheid gebruiken om dit project, dat wetenschap en klimaat verbindt, "met hart en ziel te steunen," zoals hij het benoemt. Daarnaast zal hij ook de weersvoorspellingen leveren waarmee het Solar Team in Australië hopelijk zoveel mogelijk in de zon zal kunnen rijden. Met de ervaring die hij opdeed voor Steve Fosset zal hij later ook Bernard Picard bijstaan, wanneer die met een zonnevliegtuig de verschillende continenten zal proberen te overbruggen.

Is zonne-energie wel interessant in een land met weinig uren zon zoals België? Dehenauw: "Op het eerste gezicht niet. Maar door het enthousiasme en de belangstelling gebeurt er wel heel veel onderzoek naar de opslagcapaciteit van batterijen, bijvoorbeeld bij Umicore. Als er meer onderzoek naar gebeurt, dan komen er ook meer mogelijkheden om de energie overdag op te slaan en te gebruiken voor toepassingen 's nachts. Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen. Op termijn zal zonne-energie echter zijn nut hebben als alternatieve energiebron, en niet enkel voor piepkleine toepassingen."

Energie afhankelijkheid

Daar gaat het om: Energie Afhankelijkheid. Het is dermate ongeloofelijk hoe de mens in de illusie gelaten wordt en hoeveel 'ongepopuliseerde' energie gewoon geen kans krijgt juist omwille van het feit deze de energiemarkt (de elite) niet ten goede komt.

Fuel cells en hybridewagens zijn er nog steeds ten dienste van de belastingsinner - uw balastingen zonder openbaar nut die richting elite gaat. Begrijpt u dit niet volledig ga dan na op welke basis het monetair stelsel gebaseerd is vandaag en tot wie deze ten dienste staat. Dit gaat terug tot de Europese Centrale banken en de mislukte ontsnapping hieraan door de Verenigde Staten bezegeld in 1913 met de Federal Reserve, de VS was toen terug in de kluwen van de gecentraliseerde internationale banken op basis van schuld voor papiergeld. Wij zijn nog steeds lijfeigenen van de elite gezien wij 40% van onze arbeid ten hunnen dienst doen (uw inkomensbelasting - wat de beleidslakeien u ook vertellen over sociale zekerheid en gezondheidszorg - DEZE HEBBEN FUNDAMENTEEL NIETS TE MAKEN MET UW INKOMENSBELASTINGEN).

Er rijden wel degelijk auto's op water waarbij de rijder VOLLEDIG ONAFHANKELIJK is van alle energiebelastingsvretend diefstal en de rijder volledig vrij en onvervuilend zich kan verplaatsen. Deze technologie wordt niet 'gepopulariseerd' omdat dit de elite ontmacht. SIMPEL.

Leer meer over water auto's via google. U zal verwonderd zijn van de lagen die nog afgescheurt moeten wordenen zelfscensuur nog steeds onze grootste afhankelijkheid van de elite versterkt.

Google: water car

Success!

ps: Schrijf Greenpeace over deze technologie en zij zwijgen als vermoord. Hen gaat het niet zozeer om het redden van de aarde maar om politieke controle en jeugdmobilisatie waarbij verstrekkende visies verzwegen worden. Zij staan ten dienste van de aller allerrijksten (dit is verwarrend, ik weet, maar leer op internet over de structuur van de Council On Foreign Relations en de verbinding met niet gouvermentele organisaties en de media - BELANGRIJK)

Vrije Electriciteit - Onafhankeijkheid in uw electriciteits

Er zijn eveneens 'ongepopulariseerde' energievormen op basis van electromagnetische electriciteitsopwekking dat NIET de gratie van de gevestigde wetenschap geniet. De weigering van de wetenschap deze energievorm te herkennen heeft niets met afwijzing of zou het om bedriegerij gaan maar berust louter op bedreiging van belangen voor de gevestigde energiemarktspelers.

De gevestigde wetenschap wil deze niet publiceren juist omwille van het feit de wetenschappelijke publicaties van vandaag aan 'interest science' doen, publicaties die niet renderen voor de elite van de energiemarkt worden niet gepubliceerd: 'Interest Science' heet dat.

Kijk naar bijvoorbeeld (video 2), deze jongeman hoe hij de gevestigde wetenschap trotseert (zonder strijd). Kunnen jullie die bij Indymedia aansluiten deze strijd ook aan?

(video 1), Energie uit het 'niets' altijddraaiende motor (BEDINI mirror motor) : http://youtube.com/watch?v=g9ARja0DiT0&feature=related

(video 2), Hoe een andere soort BEDINI motor maken (blijft véél langer draaien dan normaal zou kunnen volgens klassieke wetenschap) : http://youtube.com/watch?v=zJySgeSpJpQ&feature=related

(video 3), Hier een evolutie van verschillende opstellingen van BEDINI motor proefstukken van dezelfde gast : http://youtube.com/watch?v=Zv1npBgWEbk

Succes!

ps: De wet van energiebehoud wordt gaat hier nog steeds op. Verval niet in eindeloze welles niettes debatten want onthou, u denkt conform 'interest science' want dit is het enige wat de schoolloper in de strot geduwd werd alsof het na Tesla, Newton en Edison gedaan was met bijzondere ontdekkingen. Wees wijs, het internet gooit alles open, het ligt er voor te rapen, maak er gebruik van. Vergeet niet: Eerst maken voorleer af te wijzen (of dit althans dan nog mogelijk zal zijn).

Ben

Eindelijk nog Belgen die

Eindelijk nog Belgen die Bedini gevonden hebben.
Misschien tijd om ons te verenigen.

Er wordt ook over dit onderwerp debateerd op :

www.honestavido.org/forum/index.php

Bedini motor

Beste,

ik heb al zeer veel gelezen over de Bedini motor,maar zou hem graag toch eens in he echt zien.Tot hiertoe alleen maar op filmpjes gezien.Bestaat er een bouwpakket voor een miniatuurtje?

bedini

Je vind er alles over op de volgende sites

www.icehouse.net/john34
www.cheniere.org
http://rpmgt.org/order.html
het boek "free energy generation" van bedini en Bearden is echt de moeite

bedini

Je vind er alles over op de volgende sites

www.icehouse.net/john34
www.cheniere.org
http://rpmgt.org/order.html
het boek "free energy generation" van bedini en Bearden is echt de moeite