Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jo

Jo's picture

Naam

Jo Creten

Topic(s)

Afrika, fairtrade, milieu, samenleving

About Jo

Ik woonde in Hasselt, Brussel, nu Antwerpen.

Op 29 juli 1980 ben ik geboren in Herk-de-Stad, opgegroeid in de prachtige deelgemeente Schulen.

Ik raakte gefascineerd door onze hoofdstad. Die wirwar van schoonheid en lelijkheid, aantrekken en afstoten. Verloren momenten van geluk tussen razende, rauwe vooruitgang.

Iedereen is zo druk bezig. En soms vraagt een mens zich dan terecht af of het ergens naartoe gaat.

Ik hoop dat je naast je drukke leven nog wat tijd vind voor een gewone, alledaagse vriendschap. Ik heb nog wat onnozele moppen in ruil voor een luisterend oor.

Misschien heb jij ze al gevonden, maar ik ben soms nog heel hard op zoek naar mijn weg tussen het grote alles.

Ik wil graag van iemand afhankelijk zijn. Ik wil emotioneel betrokken zijn. Maar ik ben bang mezelf te verliezen. Ik ken nochtans de parabel van de zaaier. Waarom zie ik dan overal vraagtekens?

Regen. 4x4's. De dood van een kind. Een ander zijn geluk.
Onze wereld?

Bloemen. De dag van de leerkracht. Een leerling slaat een andere.
Onze school?

Chocolade. Cacao. Eerlijke handel.
Voldoende voor het Zuiden?

Het zijn wellicht onze vragen van iedere dag. Vragen waar geen eenvoudig antwoord op is. Misschien komt er helemaal geen antwoord.

Om toch die vragen te kunnen dragen ken ik een remedie: bloemen, chocolade en vriendschap. Vooral dat laatste, eigenlijk.

Een creatieve uitwerking vind je op mijn blog-site www.zuidnoord.be

Website

http://www.zuidnoord.be

Jo's blog

Schandaalsfeer of oprechte verontwaardiging?

Er zou naar mijn mening meer overleg moeten zijn, ook bij de vaste medewerkers van Indymedia, vooraleer ze iets op de mediablog zwieren. Er zit geen lijn in. Welke berichten kunnen wel, welke niet?

Ik vind het vaak te eenzijdig, te veel persoonlijke mening en te weinig collectief van Indymedia.

In bepaalde gevallen schijnt de media-watch op een bijna lichtzinnige wijze overal commentaar op te geven. Vrije meningsuiting is goed, maar de zwakke argumentatie en het ontbreken van context maken het voor mij dan ongeloofwaardig.

En reken maar dat daar commentaar op komt van allerlei pluimage, er op uit om Indymedia te gebruiken en te misbruiken om discussies een totaal verkeerde kant op te sturen (extreem-links en/of extreem-rechts).

Graag meer oprechte verontwaardiging en minder opgeklopte schandaalsfeer a.u.b.!

Lees meer / 11 comment(s)

Stop Afrika of Afrika's top?

De Afrika-top tussen Afrika en Europa zou voor beide continenten een win-win-situatie worden. Op vrtnieuws.net kan je netjes uitgelegd krijgen wat er op de agenda stond.

De woorden helder formuleren is al een hele stap dichter bij het gelijk.

"De voorbije jaren lieten nieuwe economieën zoals China, India en Rusland hun oog vallen op het continent en dat is Europa niet ontgaan. Bij sommige Europese landen leeft dan ook de vrees dat de Afrikaanse grondstoffen naar het oosten zullen vertrekken en niet naar het koloniale moedercontinent."

"Europa wil Afrika ook blijven helpen om de millenniumdoelstellingen te halen en de strijd tegen de klimaatverandering te voeren."

Olie, gas en mineralen uit Afrika weghalen komen het klimaat er zeker niet ten goede. De Milleniumdoelstellingen worden ondergeschikt aan een kinderachtig robbertje harde wereldeconomie. Met alle Chinezen, maar niet met Afrika!

Welke top-politici zullen deze doelstellingen ooit met elkaar kunnen verbinden? Als we vaststellen dat al deze agenda's echt niet verenigbaar zijn, moeten we dan onze wereld splitsen?

Lees meer / 0 comment(s)

beter vroeger dan later

Hier op de blog, waar enkel goed geïnformeerden het vinden.
Een begrip opwaarderen. Uit noodzaak een vertaling maken. Omdat ze nu ook al hun eigen taal niet meer verstaan.

Geloof, ontvoogding & vrijheid + voor - vrije toegang

Onder het bewuste zijn, beter vroeger dan later
Wat zou je denken
Een partij voor thuislozen

partij betekent deel
hoe kan je thuis zijn in een deel

kartel is een woord met een verkeerde klemtoon
volgens mij is het gewoon een kartel in het naaipatroon

Nee
een partij voor thuislozen

Gewoon 'thuislozen'
geen partij, globaal
Wel vertegenwoordigd.

zelf, tot waar de ander
en dan samen
zien of het werkt

De tijd is er
beter vroeger dan later
waarom niet nu.

altijd zal er weer gescheiden
worden
en verenig-d

iedereen heeft recht op tegen-woordig
en ver-tegen-woordig-d

Lees meer / 0 comment(s)

Belgen begrijpen financiële informatie niet

Uit een enquête van het onderzoeksbureau InSites blijkt dat maar liefst drie op de vier Belgen financiële informatie over spaar- en beleggingsproducten niet begrijpen. Het gevolg is dat spaarders zich minder grondig en minder uitgebreid informeren en uiteindelijk voor het eenvoudigste product kiezen. “Tekenend is dat bijna de helft van de Belgen geen andere investeringsmogelijkheid overweegt dan de spaarrekening”. Informatie is er nochtans voldoende beschikbaar. Spaarders kijken echter weinig rond en vergelijken nauwelijks. De grote boosdoener is de complexiteit van de financiële informatie. Hugo Lasat, voorzitter van de vereniging van vermogensbeheerders Beama, onderkent het probleem en wil mee bekijken of het aanbieden van financiële basiskennis opgenomen kan worden in de vorming van jongeren of in het volwassenenonderwijs. Dit probleem heeft alles te maken met Vrij Onderzoek. Hoe kan je immers vrij beslissingen nemen als je er niet in slaagt alle informatie te begrijpen?

bron: humanieuws.wordpress.com/2007/11/06/belgen-begrijpen-financiele-informatie-niet

Taginformatie: centrum-links zijn een aantal opmerkelijke links naar politieke informatiekanalen, zonder politieke commentaar of stellingname van de blogger.
De tag kan evengoed centrum-rechts heten.
Van te lang op één been staan wordt het stijf...

Lees meer / 0 comment(s)

Werkloosheid op het platteland zorgt voor explosieve situaties

De vakgroep Sociale Economie van UGent publiceert een onderzoek* naar de impact van Westerse handelspolitiek van o.a. Europese en Amerikaanse landbouwsubsidies op een verregaande destabilisering van plattelandsgebieden in het Zuiden.

Westerse handelspolitiek belangrijke oorzaak van conflicten in ontwikkelingslanden

Westerse handelsbelemmeringen zijn een vrijgeleide voor conflicten in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een onderzoek van Thomas Demuynck en Arne Schollaert van de vakgroep Sociale Economie (Universiteit Gent). De prijsevolutie van landbouwproducten op de termijnmarkt is een belangrijke graadmeter in de economie. De laatste jaren zijn de prijzen van tropische (koffie, cacao, rubber) en westerse (suiker, granen, vlees) landbouwproducten drastisch gedaald, wat nefaste gevolgen heeft voor de economieën van de minst ontwikkelde landen.

Kleine en grote voedseloorlogen

De jarenlange oversubsidiëring van de Westerse landbouwsector heeft het aanbod van westerse landbouwproducten sterk gestimuleerd. In sommige ontwikkelingslanden zijn sommige in het Westen geproduceerde (en daarna geïmporteerde) landbouwproducten -zelfs inclusief transportkosten- goedkoper dan wanneer deze landbouwproducten lokaal zouden worden geproduceerd! Op deze manier hebben de in het Westen geproduceerde en gesubsidieerde landbouwproducten alle lokaal geproduceerde landbouwproducten verdrongen. De zuiderse economieën werden ‘veroordeeld’ zich toe te leggen op de productie van tropische landbouwproducten, waardoor het aanbod daarvan sterk toenam. Hier bleef de vraag echter opmerkelijk achter. Bovendien is de invoer van bewerkte producten onderhevig aan een buitensporig hogere heffing dan de invoer van ruwe grondstoffen (de zogenaamde tariefescalatie) waardoor ook de verwerkende nijverheid in het zuiden geen kans maakt. Het resultaat van deze evolutie zien we momenteel in heel wat ontwikkelingslanden: bijzonder eenzijdige, enge arbeidsmarkten, waar buiten de artisanale productie van een (op de wereldmarkt verhandeld) tropisch landbouwproduct weinig alternatieven zijn.

Menselijke tijdbommen op het platteland

De gevolgen van deze doorgedreven afhankelijkheid laten zich makkelijk afleiden: bij gebrek aan economische alternatieven zorgt een (verdere) daling van de prijzen voor tropische landbouwproducten voor een toenemende verarming, werkloosheid en een groeiende voorraad aan arbeidskrachten. Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een deel van de economisch inactieven zal naar de stad migreren in de hoop daar een inkomen te kunnen genereren, het achterblijvende deel vormt een veelal misnoegde en bijzonder gewillige rekruteringsbasis voor elke vorm van 'economische' activiteit. Het is precies deze achterblijvende groep die de regio explosief maakt. Of het nu gaat om de ontdekking van een relatief waardevolle minerale grondstof of een charismatische figuur (met al dan niet nobele motieven): bij gebrek aan tewerkstellingsalternatieven zal dit ‘slapend’ arbeidspotentieel relatief eenvoudig geactiveerd worden.

Bron:
Dit bericht staat o.a. op de site belg.be en op de blog van Open VLD Gentbrugge.

* Ik probeer dit onderzoek verder op te volgen. Ik vind helaas nergens een titel of datum van de publicatie. Gelieve te reageren als u het ergens gevonden heeft. Danku.

Voor wie meer wil weten over globalisering van de landbouw, verwijs alvast naar de campagne van 11.11.11 STOP EPA's, die een halt wil roepen aan eenzijdige vrijhandelsakkoorden die Europa wil sluiten met ontwikkelingslanden en Afrika.
www.stopepas.be

Lees meer / 0 comment(s)

Zwarte pieten op vrtnieuws.net

citaat vrtnieuws.net op wo 21/11/07

"De hoofdrolspelers in de regeringsvorming blijven het CDh van Joëlle Milquet en de N-VA van Bart De Wever. Afhankelijk van de bron wordt de zwarte piet naar de ene of de andere doorgespeeld.

Vooral de Franstalige christendemocraten zouden moeilijk doen en tegenstrijdige signalen geven."

Afhankelijk van de bron ligt CDh of N-VA dwars, maar vooral de Franstalige christendemocraten zouden moeilijk doen? Wat zegt de VRT nu eigenlijk? Dat ze vooral vertrouwen op de bronnen die CDh de schuld geven van het niet lukken van de regeringsvorming? En dat ze daarmee zichzelf in vraag stellen?

Ik verwacht haast de plechtige mededeling: "Als Vlaams medium geven we bij voorkeur de schuld aan het CDh van Joëlle Milquet".

Lees meer / 4 comment(s)

belgieknuffelt.studentenweb.org

Walen knuffelen en zoenen elkaar graag en vaak en dat is een goede zaak, want knuffelen en zoenen is gezond. De mens heeft als zoogdier behoefte aan zeven knuffels per dag. Dit is wetenschappelijk bewezen.

Een groep studenten uit Leuven vinden dat ook Walen en Vlamingen elkaar mogen knuffelen, als gebaar van vriendschap en solidariteit.

Op de website belgieknuffelt.studentenweb.org roepen Leuvense studenten op om op woensdag 21 november om 14u naar het Ladeuzeplein te komen om elkaar te knuffelen en samen een pint te drinken.

De actie, die de naam "België knuffelt. Les belges s'embrassent" meekreeg, gaat uit van vier studenten bio-ingenieur en heeft de steun van AGL, de studentenraad van Louvain-la-Neuve, en verschillende Leuvense faculteitskringen.

"We willen aantonen dat Vlaamse en Waalse studenten nog steeds samen een pintje kunnen drinken en dat we dat in de toekomst willen blijven doen. Het is absoluut niet de bedoeling om politieke ideeën te promoten of om ons achter de standpunten van een partij te scharen, maar wel om een positief en warm signaal te geven in de periode van crisis. We roepen op voor het behoud van de solidariteit tussen Vlamingen en Walen. Wat ons verdeelt, verzwakt ons", aldus initiatiefnemer Sander Hereijgers.

In Leuven staan kringen zoals De Nieuwe Filosofische Kring (NFK), Katechika en WINA achter de actie. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) doet niet mee omdat het geen politieke standpunten wil innemen. AGL is wel enthousiast.

"Bij vele studenten van Louvain-la-Neuve heerst de perceptie dat bijna alle Vlaamse studenten voor de splitsing van België zijn. Dat wensen wij te ontkrachten. Het is dé kans studenten samen te brengen en op een positieve manier naar buiten te laten komen", aldus Gaetano Termine van AGL. (belga/dm)

Lees ook: 18 november: mars voor eenheid van het land

Bij de weg: gaat er iemand van Indymedia meeknuffelen?

Lees meer / 2 comment(s)

Beter 20 € aan een goed doel dan aan een slecht boek

Je kan onmogelijk verwachten in een wereld van extreme onrechtvaardigheid, dat met een gift van 100 € alles plots goed zou gaan voor de arme mensen in het Zuiden. Het Westen geeft exponentiële bedragen uit aan onrecht en aan oorlogen en plundert in een adem de grondstoffen en natuurlijke rijkdommen van het Zuiden. Hoe waanzinnig is het daarbij om te veronderstellen met je schamele gift van 100 €, dat je dan het recht hebt om te bepalen hoe mensen zich aan de andere kant van de aarde moeten ontwikkelen?

"Van 100 € voor 11.11.11. gaat maar 1 € naar het Zuiden", is de ondertitel van het boek "Hoe goed is het goede doel" van econoom Thierry Debels. Econoom, mag blijken uit zijn boek, is een veel te groot woord voor hem. Boek is ook een te groot woord voor de inhoud ervan. Ik raad eventuele kopers ervan aan uw geld terug te eisen zodra (grote delen van) de inhoud onwaar blijken. Fair is fair.

Mijn bescheiden mening over 'het goede doel' is genuanceerder dan dat. Ik wil ze graag geven, maar liefst in een dialoog. (U kan bevoorbeeld rechtstreeks op deze blog reageren.) Het boek van Thierry Debels is een monoloog. Een monoloog die meer bijdraagt aan onrecht dan aan recht.

De nobele klokkenluiders van het onrecht

Zo kennen we er nog een paar: "De grote leugen van ontwikkelingssamenwerking", was een artikel van Lou Keune en Francine Mestrum dat eind augustus van dit jaar o.a. op indymedia.be verscheen, had misschien de nobele bedoeling om het onvermogen van de ontwikkelingssamenwerking aan te kaarten. Met een titel die onvermijdelijk dient om te triggeren, maar zonder noemenswaardige inhoudelijke argumenten
draag je niets bij aan een debat.

"Armoede bestaat ook bij ons", overplakken VBJ elk jaar de campagne-affiches. Armoede bestaat inderdaad ook bij ons. En het zijn vaak dezelfde mechanismen die het mondiale onrecht veroorzaken en in stand houden. Wat is de echte reden? Dat 'machtigen der aarden', politici, maar ook heel wat gewone burgers niet geïnteresseerd zijn om er wat aan te doen. Een hele logische vraag aan deze nobele klokkenluiders is dus wat ze zelf bereid zijn om eraan te doen. En of zij dan even transparant en glashelder willen zijn.

Jij vecht tegen onrecht

11.11.11. noemt zijn boek een 'gemiste kans'. Als Thierry het maar had gevraagd, dan had hij in zijn boek de transparantie kunnen neerschrijven, de transparantie waar hij zo hard om schreeuwt en die volgens hem meer rechtvaardigheid in de wereld moet brengen. Hij vraagt die transparantie niet van de financiële wereld, het leger, de energie-sector of de politieke instellingen, waar nochtans hoge bedragen belastinggeld meebouwen aan onrecht.

Goede doelen gaan de wereld niet van vandaag op morgen veranderen. Maar solidariteit is misschien een beetje teruggeven van de levenskansen die we uit het Zuiden hebben gestolen. Goede doelen gaan de wereld niet van vandaag op morgen veranderen. Maar zonder solidariteit versteend alles, ook het Noorden.

Als je 20 € of zelfs minder wil geven, geef het liever aan een goed doel dan aan een slecht boek. Hoeveel is de mening van Thierry Debels waard? 20 €? Want voor een mening moeten betalen, kan onmogelijk transparant zijn. Een gratis te downloaden pdf-file of een goed onderbouwt dossier op een website, zijn in dat opzicht verkieslijker.

Meer dan geld geven

11.11.11 steunen is meer dan geld geven. Je geeft ook een signaal aan de politiek. (slogan uit 2000) Dat is minstens zo belangrijk en eigenlijk belangrijker dan het geld.

De overheid kan ervoor zorgen dat niet enkel ontwikkelingshulp effectiever wordt, maar dat het hele (lokale, regionale, nationale, Europese, mondiale) beleid effectiever wordt. Daarom ook een campagne van 11.11.11. tegen de EPA's die Europa wil opdringen aan de ACP-landen. De EPA's zijn allerminst democratisch of transparant voor de Afrikaanse landbouwers. En toch betalen ook wij er een veel te hoge prijs voor. 40% van de Europese begroting gaat naar landbouwsubsidies en toch gaan familiale landbouwers in het Noorden failliet.

11.11.11 pleit voor structurele oplossingen. Als u geen geld wil geven en u beslist om met de fiets naar uw werk te gaan of om te carpoolen, dan is dat ook beter voor het (klimaat in het) Zuiden.

De EPA's zijn een monoloog van onrechtvaardigheid! Als u geen geld wil geven, informeer u dan over de EPA's en teken de petitie.

www.stopepa.be
www.11.be/downloads/het%20goede%20doel.pdf

Lees meer / 7 comment(s)

[STOP EPA] Trade Negotiations Insights

9/11: Mandelson urges final push in €PA talks!

Zouden 'the man who sold the world' (Tony Blair) en 'the man who is to sell Africa' (Peter Mandelson) beiden de symboliek van 9/11 al zijn vergeten? Of doen ze het erom?

Ik ben geen handelsexpert, ik surf niet vaak naar de website van de Europese Commissie en al helemaal niet naar 'Trade Issues', maar via de campagne-website van 11.11.11 en de STOP EPA-campagne, ben ik toch eens verder gaan kijken wat die heren, die ons, Europeanen, in de wereld vertegenwoordigen, zoal doen en zeggen.

Resultaat: www.ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/pr110907_en.htm

Spierballentaal. Oorlogstaal en handelsretoriek zijn complementair. Op de metanaam '9/11' kan je vanaf dit jaar behalve wazige filmpjes van Osama Bin Laden, ook een heroïsche speech vinden van Europees handelscommissaris Peter Mandelson.

Afrika zal blijven verliezen als zij niet mee de spelregels mogen bepalen. Toch spreekt de EU over de EPA-onderhandelingen in termen van eigen succes. Wat het handelssucces van Europa voor de Afrikaanse landbouwers betekent, kan je lezen op de campagnewebsite www.stopepa.be

Wie mee wil kijken achter de schermen van de onderhandelingen, kan voor teksten in het Engels en Frans terecht op deze website www.acp-eu-trade.org/epaupdate

Trade Negotiations Insights

Commission urges final EPA push
ACP regions must make additional progress if the EPAs are to be successfully concluded on time, EU Trade commissioner Peter Mandelson warned this month, urging governments to join a final burst of talks.
“We stand in these negotiations on the edge, and whether this is the edge of a cliff or of success the next few weeks will tell,” he told the European Parliament’s Trade Committee on September 11.

Mandelson outlined the status of the EPA negotiations and ‘named and shamed’ specific countries for holding up the EPA process. He added that if there was no major progress in market access offers by the end of the month, “ACP countries will be in serious difficulty.”

EPA Negotiations Update Octobre 2007
Melissa Julian, ECDPM

A joint ECDPM and ICTSD monthly publication on the major issues faced by African and ACP countries in their international trade negotiations at the WTO and with the EU in the context of the Cotonou Agreement.

www.acp-eu-trade.org/library/files/TNI_EN_6-6.pdf

For a more detailed version of the EPA update and the latest on the negotiations, please visit www.acp-eu-trade.org/epaupdate

Lees meer / 0 comment(s)

Unilever sponsort kloof

Unilever, in 2006 een winst van 5 miljard euro op een omzet van 39,6 miljard. Een omzet van 39,6 miljard, dat wil zeggen dat iedere mens op aarde gemiddeld 6 euro uitgaf aan Unilever en dat daarvan ongeveer 1 euro uit de koopkracht van de modale consument verdween en aan de koopkracht van de gegoede aandeelhouders werd toegevoegd.

Unilever sponsort de kloof.
Als wereldprobleem of als cultuur?

www.tate.org.uk/modern/exhibitions/dorissalcedo/default.shtm
www.demorgen.be/dm/nl/showbizz/art_and_literature/609591

stopepa.blogspot.com

Lees meer / 14 comment(s)

[Stop EPA's] VRT-journaliste Katrien Vanderschoot reist naar Burkina Faso

VRT-journaliste Katrien Vanderschoot reist naar Burkina Faso en bericht regelmatig over de EPA's.

"‘Dankzij jullie komst hebben wij een stem die heel ver reikt’ zegt Madame Gariko. Een heerlijk antwoord op mijn vele twijfels en vragen."

weblog Katrien Vanderschoot


© Foto Katrien Vanderschoot

Lees meer / 0 comment(s)

[Opinie] he will not miss Belgium

De koning zal miss België niet missen.

Een column over België in het Britse weekblad The Economist. Een column is misschien een opinie, maar is toch vooral een vorm van proza. Wikipedia verwoordt het zo: 'Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert.'

Waarover gaat de column? Over België en of dat land nog wel bestaansreden heeft. Maar, zo zegt de auteur wiens naam niet meteen op de webpagina's te vinden is, er zijn wel meer landen waarvan de bestaansreden op zijn minst in vraag gesteld kan worden.

Het Vlaams Belang heeft de stijlvorm niet erkent. Misschien omdat The Economist het niet helemaal eerlijk speelt. Het 'artikel' is niet ingedeeld bij de columns, maar bij de 'leaders'. Het is dus blijkbaar de opinie van een hoofdredacteur. Wat dan nog? Het is een blijft een column door de stijlvorm. En de vermelding "time to abolish Belgium" op de cover? Wel, die vermelding is zeer opmerkelijk. Het doet allerlei vragen rijzen die in het opiniestuk niet worden opgelost. Waarom is het volgens de redacteur tijd om België af te schaffen? Welk belang heeft The Economist erbij om dit te schrijven? Welke argumentatiekracht halen zij hiervoor tevoorschijn?

Ik zat te denken dat het afbouwen van een staatsstructuur misschien wel in het voordeel kan spelen van enkele grote spelers van de vrije markt. De Vlaamse Liberalen winden er alvast geen doekjes om dat zij de regionale arbeidsmarkt willen 'moderniseren'. Men zou de hypothese kunnen opperen dat een aantal liberalen België willen afbouwen, maar niet van plan zijn om sterke regionale staten op te bouwen.

Een burger die een probleem ervaart en hoopt op een oplossing vanuit de overheid, zal logischerwijze eerst bij de gemeente, daarna eventueel bij de provincie, bij de regionale overheid en pas dan bij de federale overheid aankloppen. Daarom ben ik voorstander van sterke deelstaten in een coherente federale staat. En 60% van de Vlamingen heeft een gelijkaardige mening.

Het Vlaams Belang heeft echter nog iets gelezen wat The Economist niet geschreven heeft. "Volgens het Britse weekblad laat een meerderheid weliswaar nog weten dat België wat hen betreft best wordt behouden, maar feit is wel dat de bevolking meer en meer volgens “etnisch-linguïstische criteria” stemt", staat er op de website van het Vlaams Belang. In The Economist stond echter: "True, in opinion polls most Belgians say they want to keep the show on the road. But when they vote, as they did on June 10th, they do so along linguistic lines, the French-speaking Walloons in the south for French-speaking parties, the Dutch-speaking Flemings in the north for Dutch-speaking parties." Het 'etnisch' heeft het Vlaams Belang er zelf bijgedacht. Zoals ze wel meer aan 'wishfull thinking' doen.

Lees meer / 9 comment(s)

[Milieublog] De grote onzin

Van de Milieublog van de Bond Beter Leefmilieu:

"De grote onzin Maandag 27 en dinsdag 28 augustus wijdt Terzake op Canvas zijn uitzending aan de opwarming van het klimaat. De minireeks start met de documentaire “The great global warming swindle”, een ondertussen enigszins beruchte poging om de menselijke bijdrage van de mens aan de klimaatverandering te ontkrachten. De argumenten in de documentaire schieten hun doel voorbij.

Terzake vervolgt met een doorlichting van wat de wetenschappers drijft die de consensus over de klimaatverandering op losse schroeven willen zetten. Resultaat is een verbijsterende reportage over hoe wetenschappers zich een conclusie laten opdringen en die met vuur verdedigen als het genoeg betaalt. Maar ondertussen blijven we wel tijd verliezen met wetenschappelijke achterhoedegevechten.

De “Swindle” past mooi in een strategie om actie tegen klimaatverandering tegen te houden, of tenminste te vertragen. Want nu de opwarming zelf met eigen ogen valt vast te stellen, plooien de zogenaamde sceptici terug op een volgende verdedigingslinie: “het is niet de schuld van de mens”. Ze verwijzen daarvoor graag naar andere factoren die volgens hen belangrijker zouden zijn dan de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Zo zou de intensiteit van de zonnestraling de grote verklaring zijn. Dat die uitleg geen hout snijdt, weten we sinds het laatste IPCC-rapport. Op de federale website over klimaat vind je samenvattingen van het rapport in het Nederlands. De wetenschap van de klimaatverandering verfijnt nog, en moet nog verder verfijnen. Maar de stelligheid versterkt alleen maar waarmee we weten dat de uitstoot van broeikasgassen door het verbranden van fossiele brandstoffen, veeteelt, ontbossing… de oorzaak is van de recente klimaatverandering.

Het vervolg van de strategie laat zich raden. Als het dan al onze schuld is, kunnen de sceptici nu nog betwijfelen of de opwarming wel zo fel zal zijn als voorspeld. En als laatste reddingsboei blijft over dat er niks meer aan te doen is (of variant: dat het onbetaalbaar is om iets te doen), en we ons beter zouden bezig houden met de impact van de klimaatverandering voorbereiden. Een discours dat vandaag bijvoorbeeld al te horen is bij fenomenen als de multi-inzetbare dokter Luc Bonneux. Stuk voor stuk stappen in een strategie die er op gericht is om nu vooral geen actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Een excellente analyse van deze strategie is te vinden op de site van Peter Tom Jones. En zeer toegankelijk geschreven achtergrond bij de wetenschap van klimaatverandering en analyses van de tegenargumenten, zijn te vinden op de (Engelstalige) site realclimate.org en op de prachtige Nederlandse site (met medewerking van het KNMI!) het Klimaatportaal, met onder andere een dossier over de “Swindle”-documentaire"

www.bblv.be

Lees meer / 3 comment(s)

[Boek] Giles Bolton: Poor Story

Poor Story, het debut van Giles Bolton's, ex-medewerker van DFID (dep. for International Development, UK)

Nog een boek over Afrika en globalisering? Er zijn er al zoveel geschreven? Waarom zou je er nog een boek over lezen? We weten toch al hoe de vork aan de steel zit?

Dit boek, het eerste van ex-NGO-werker Giles Bolton, uitgebracht in april 2007, geeft een kijk van binnenuit het "oudste continent met de jongste staatsgrenzen". Het gaat terug naar de beschavingen en de handelswegen van vóór het kolonialisme. Het beschrijft hoe de land- en machtshonger van het Europese kolonialisme het continent tot op vandaag heeft ontwricht. In vijf grote thema's: armoede, hulp, handel, globalisering en verandering, beschrijft Bolton het grote verschil tussen het beeld dat het Westen heeft en wat er echt in Afrika gebeurt.

Ondanks meer dan dertig jaar hulpprogramma's vanuit het westen voor Afrika, zijn de meeste landen op het continent in die periode verarmd. Wat wij aan belastingen en steun geven verdwijnt in het niets door unfaire handelsregels die een strop leggen om de ontwikkeling van een interne economie.

In het licht van de EPA-onderhandelingen, handelsvoorwaarden die de Europese Unie wil opleggen aan Afrika, de Caraïben en de landen van de Pacific, is dit boek een absolute aanrader en noodzaak. Maar ook als belastingbetaler of als donateur of medewerker van eerder welke NGO is het hoognodig om eens stil te staan bij de effectiviteit van de zogenoemde ontwikkelingsprogramma's.

Kan Afrika zelf keuzes maken? Is het in staat een eigen economie op te bouwen? Wat staat de ontwikkeling in de weg? Is het Westen bereid om Afrika een stem te geven? En tot slot: wat kan jij doen voor Afrika? Welke houding kan jij zelf aannemen: als activist, als donateur of medewerker van een NGO, als politiek geïnteresseerde belastingbetaler en als medemens bezorgd voor het leven en de levenskwaliteit van miljoenen Afrikanen.

Lees meer / 0 comment(s)

7 augustus 2007, Lira, Uganda

Hallo vrienden Mzungi's,

Na twee intense weken in Nabuyoga met telkens een korte pauze in het Chrystal hotelletje in Tororo, om er te douchen, onze was te doen en eens in een echt bed te slapen, zijn we maandag verder gereden naar Lira. Een tocht met het openbaar vervoer over een van de slechtste wegen van Uganda: zeven uur rijden over 130 km in een hete, overvolle bus. Maar vandaag, dinsdag, zijn we dat alweer bijna vergeten. We doen hier zoveel indrukken op. Lira is een stad waar vijf jaar geleden de oorlog nog vlakbij was. Tegenwoordig leeft de economie er op, al is het vooral veel informele economie: marktkraampjes, straatverkopers, ... . Maar ook hotels, supermarkten en tankstations. Vijf jaar geleden waren hier nog heel veel vluchtelingenkampen. Ook nu nog vind je hier tal van hulporganisaties en NGO's, zoals het Finse katholieke WorldVision, Unicef, int. Red Cross, USAID, ..

Ook de organisatie van Els de Temmerman voor de opvang van kindsoldaten heeft hier haar voornaamste centrum. Nu, vijf jaar later, is het centrum omgevormd tot een gewone school waar de kindsoldaten geintegreerd zijn met de andere leerlingen. Vanuit Belgie worden we gesponsord voor het schoolgeld, hun uniform en boeken en schrijfgerief. Een aantal leerlingen blijven intern op school en gaan slechts een paar keer per jaar naar hun naaste familie.

We bezochten ook een technische school: echt indrukwekkend! De leerlingen leerden er autorijden op het schoolterein en verder kunnen ze er zowat alle technische beroepen leren, van kleermaker over loodgieter tot metselaar. De basisschool tegenover deze school was gebouwd door leerlingen van de Technische school.

De mensen volgen het nieuws op de voet. Nu Museveni, hier geschreven als M7, troepen naar de grens met Congo stuurt, zie je hen innerlijk smeken dat de oorlog niet opnieuw opflakkert. Als dat gebeurt zijn wij allang terug in Belgie. Het gaat nu vooral om machtsvertoon. Maar we horen dat het nieuws Europa bereikt heeft. Ik hoop dat de int. gemeenschap samen met al die duizenden organisaties die hier zijn er alles aan doen om een nieuwe oorlog te vermijden. Ik hoop het. Want als een nieuwe oorlog uitbreekt zijn ze machteloos. En alles wat ze in vijf jaar met veel goede moed hebben opgebouwd zou dan verloren gaan. Ik mag er niet aan denken. Zeker na ons bezoek aan de Technische School vandaag, hoop ik dat er jobs komen in plaats van oorlog.

Lees meer / 0 comment(s)