Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop Afrika of Afrika's top?

Stop Afrika of Afrika's top?

De Afrika-top tussen Afrika en Europa zou voor beide continenten een win-win-situatie worden. Op vrtnieuws.net kan je netjes uitgelegd krijgen wat er op de agenda stond.

De woorden helder formuleren is al een hele stap dichter bij het gelijk.

"De voorbije jaren lieten nieuwe economieën zoals China, India en Rusland hun oog vallen op het continent en dat is Europa niet ontgaan. Bij sommige Europese landen leeft dan ook de vrees dat de Afrikaanse grondstoffen naar het oosten zullen vertrekken en niet naar het koloniale moedercontinent."

"Europa wil Afrika ook blijven helpen om de millenniumdoelstellingen te halen en de strijd tegen de klimaatverandering te voeren."

Olie, gas en mineralen uit Afrika weghalen komen het klimaat er zeker niet ten goede. De Milleniumdoelstellingen worden ondergeschikt aan een kinderachtig robbertje harde wereldeconomie. Met alle Chinezen, maar niet met Afrika!

Welke top-politici zullen deze doelstellingen ooit met elkaar kunnen verbinden? Als we vaststellen dat al deze agenda's echt niet verenigbaar zijn, moeten we dan onze wereld splitsen?

Jo

Gepost door Jo
08.12.2007