Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] he will not miss Belgium

[Opinie] he will not miss Belgium

De koning zal miss België niet missen.

Een column over België in het Britse weekblad The Economist. Een column is misschien een opinie, maar is toch vooral een vorm van proza. Wikipedia verwoordt het zo: 'Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert.'

Waarover gaat de column? Over België en of dat land nog wel bestaansreden heeft. Maar, zo zegt de auteur wiens naam niet meteen op de webpagina's te vinden is, er zijn wel meer landen waarvan de bestaansreden op zijn minst in vraag gesteld kan worden.

Het Vlaams Belang heeft de stijlvorm niet erkent. Misschien omdat The Economist het niet helemaal eerlijk speelt. Het 'artikel' is niet ingedeeld bij de columns, maar bij de 'leaders'. Het is dus blijkbaar de opinie van een hoofdredacteur. Wat dan nog? Het is een blijft een column door de stijlvorm. En de vermelding "time to abolish Belgium" op de cover? Wel, die vermelding is zeer opmerkelijk. Het doet allerlei vragen rijzen die in het opiniestuk niet worden opgelost. Waarom is het volgens de redacteur tijd om België af te schaffen? Welk belang heeft The Economist erbij om dit te schrijven? Welke argumentatiekracht halen zij hiervoor tevoorschijn?

Ik zat te denken dat het afbouwen van een staatsstructuur misschien wel in het voordeel kan spelen van enkele grote spelers van de vrije markt. De Vlaamse Liberalen winden er alvast geen doekjes om dat zij de regionale arbeidsmarkt willen 'moderniseren'. Men zou de hypothese kunnen opperen dat een aantal liberalen België willen afbouwen, maar niet van plan zijn om sterke regionale staten op te bouwen.

Een burger die een probleem ervaart en hoopt op een oplossing vanuit de overheid, zal logischerwijze eerst bij de gemeente, daarna eventueel bij de provincie, bij de regionale overheid en pas dan bij de federale overheid aankloppen. Daarom ben ik voorstander van sterke deelstaten in een coherente federale staat. En 60% van de Vlamingen heeft een gelijkaardige mening.

Het Vlaams Belang heeft echter nog iets gelezen wat The Economist niet geschreven heeft. "Volgens het Britse weekblad laat een meerderheid weliswaar nog weten dat België wat hen betreft best wordt behouden, maar feit is wel dat de bevolking meer en meer volgens “etnisch-linguïstische criteria” stemt", staat er op de website van het Vlaams Belang. In The Economist stond echter: "True, in opinion polls most Belgians say they want to keep the show on the road. But when they vote, as they did on June 10th, they do so along linguistic lines, the French-speaking Walloons in the south for French-speaking parties, the Dutch-speaking Flemings in the north for Dutch-speaking parties." Het 'etnisch' heeft het Vlaams Belang er zelf bijgedacht. Zoals ze wel meer aan 'wishfull thinking' doen.

Nee toch, alweer een complot

Nee toch, alweer een complot van het grootkapitaal uit de doeken gedaan op indymedia!
"Ik zat te denken dat het afbouwen van een staatsstructuur misschien wel in het voordeel kan spelen van enkele grote spelers van de vrije markt."
Aan bronnen of bewijzen heb je niet gedacht?

Over spelfouten zal ik maar niet meer beginnen...

Inderdaad

Wat vorige (jammer genoeg) anonieme schrijver hier meldde, kan ik volkomen bijtreden. Met slogans ingepompt door de overheid voer je geen discussie. Verder is het natuurlijk tekenend voor mensen die weinig nadenken, dat ze zelfs niet keurig kunnen schrijven.

Het is toch geen geheim dat

Het is toch geen geheim dat liberalen voorstander zijn van een staat met een beperkt aantal bevoegdheden? Dat is toch niet iets waar stiekem over wordt gedaan.

Wat Jo hier vertelt lijkt me dus geen vergezochte complottheorie, maar een gefundeerde redenering.

Er worden op indymedia inderdaad soms bij de haren getrokken complotheorieën neergeschreven, maar lijkt me dat toch echt niet het geval...

Complot

Ja, er is een nieuw complot ontdekt. Bedrijfsleiders en aandeelhouders willen minder overheid, meer privatiseringen en meer winst. Ze vinden een politiek relais bij een politieke partij (de VLD wordt gefluisterd). Al hebben ze ook medestanders bij andere partijen. Ze hebben veel geld en ze zouden ook macht en invloed in de media hebben. Weer zo'n dwaze complottheorie? of zou er toch iets van aan zijn?

another opinion

Ik wou met dit opiniestuk twee dingen aangeven. Ten eerste dat The Economist, zoals andere media, het onderscheid tussen een nieuwsfeit en een opiniestuk niet meer verduidelijken. De naam van de opiniemaker staat niet er niet eens bij op de site van The Economist. Dit vind ik bedenkelijk, maar ik kan niet veel meer doen dan dit vaststellen.

Mijn tweede bemerking, en dit is inderdaad een hypothese die onderzocht moet worden, is dat het opiniestuk in The Economist eigenlijk een discussie weergeeft tussen twee groepen liberalen: sociaal-liberalen en ultra-liberalen. Sociaal-liberalen, die een regulerende staat willen behouden op federaal of regionaal niveau, wensen een solide staatshervorming met garanties voor de sociale instellingen. Ultra-liberalen willen veel sneller gaan en hebben geen behoefte aan sterke federale of regionale regulerende staten.

Complottheorieën zijn simpel, te simpel. De werkelijkheid is complex. Misschien is dit een deel van een complexe werkelijkheid? De breuklijn tussen sociaal-liberalen en ultra-liberalen loopt niet volgens "linguistic lines". De algemeen aanvaarde zakentaal is immers het Engels. De oplossing van het opiniestuk in The Economist voor Brussel is ... het Engels. Een taal die in België niet officieel erkent is, maar in de zakenwereld wel algemeen als voertaal aanvaard. Wie Engels spreekt, kan dus meespreken over de toekomst van België. Dit is wat de opiniemaker van The Economist tussen de regels laat verstaan. Het is een karikatuur, met een grond van waarheid.

Om nog steeds volgens mijn eigen opinie te spreken: ik vind het in principe niet erg dat internationale bedrijven mee beslissen over de toekomst van België. Ik vind wel dat wij ons ervan bewust mogen zijn.

Liberalen

Zou je het debat tussen sociaal-liberalen en ultra-liberalen wat meer kunnen duiden? Over wie gaat het juist, wat denken ze heel concreet en is er een verschil tussen bv. Open VLD en MR?

anonimiteit

Ter info: Alle columns en artikels in the economist zijn anoniem. Het blad heeft 21 redacties wereldwijd en wordt dan ook wereldwijd verkocht. Kan me inbeelden gezien de grootte van ons land dat de wereld niet meer moet weten dan wat er instaat. Namelijk dat Belgie communitair stemt en dat het land een constructie is die uiteen gaat vallen. Dat is wat de (Brusselse?)redactie als belangrijkste tendens ziet. De enigste reden die achter dat artikel zit is een beetje sensatie en de verveeldheid met het land Belgie. Waar volgens hen niks gebeurt.

mogelijke scenario's inschatten

Of zijn de economisten verveeld met staatstructuren die het mogelijk maken om sociale en economische markeringen te maken bij "hun economie"?

Stel je eens voor: Brussels DC, hermetisch afsluitbaar bij internationale conferenties waar lastige Europese betogers en pottenkijkers niet gewenst zijn.

Overdreven? Misschien. Misschien niet. De gedachte is de beschouwing wel waard.

Radicaal nationalisme betekent minder internationale solidariteit. Het seperatisme betekent daarbij ook nog eens minder interburgelijke solidariteit. Belastingsverlaging is daarbij het glijmiddel voor liberalen. Je hoort het argument: institutioneel België is te duur, Vlaanderen kan dat efficiënter. Maar als Rudy Aernoudt de efficiëntie van een Vlaams kabinet van minister Moerman in vraag durft stellen, wordt hij promt ontslagen.

Het roept bij mij nog meer vragen op. Is efficiëntie een werkelijke reden voor het verder opsplitsen van bevoegdheden, of is het een drogreden? Is "meer Vlaanderen" een garantie over meer democratie? En is "meer effiëntie" een garantie voor meer democratie? Mag ik daar vooralsnog en op basis van wat er te zien is, een aantal vraagtekens bij plaatsen?

Mag er ook oppositie zijn ten opzichte van de Vlaamse ministers in de verschillende regeringen? Of ben je dan een verrader en gaat de politiek in België enkel nog over Vlamingen tegen Walen?

Het is in elk geval

Het is in elk geval opvallend dat de liberalen er alles aan doen om de PS buiten het verhaal te houden. Met de SP.A (neo-liberale lijn Vandenbroucke) valt nog te praten, maar de Waalse socialisten blokkeren de droom van de Vlaamse bedrijfsleiders. Niet pure ideolgie, maar economische belangen geven de doorslag bij deze regeringsvorming.

Jo

Gepost door Jo
10.09.2007