Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Unilever sponsort kloof

Unilever sponsort kloof

Unilever, in 2006 een winst van 5 miljard euro op een omzet van 39,6 miljard. Een omzet van 39,6 miljard, dat wil zeggen dat iedere mens op aarde gemiddeld 6 euro uitgaf aan Unilever en dat daarvan ongeveer 1 euro uit de koopkracht van de modale consument verdween en aan de koopkracht van de gegoede aandeelhouders werd toegevoegd.

Unilever sponsort de kloof.
Als wereldprobleem of als cultuur?

www.tate.org.uk/modern/exhibitions/dorissalcedo/default.shtm
www.demorgen.be/dm/nl/showbizz/art_and_literature/609591

stopepa.blogspot.com

die winsten worden over een groot aantal mensen gespreid

Deze korte tekst suggereert dat die 5 miljard euro linea recta in de zak van een paar rijke aandeelhouders zijn verdwenen.

Een blik op het jaarverslag van Unilever leert echter dat het gaat om een beursgenoteerd bedrijf, dat de aandelen over een groot aantal mensen en bedrijven verspreid zijn en dat er slechts 2 aandeelhouders zijn met een belang van meer dan 5 procent (ING en Aegon)

http://www.unilever.com/Images/ir_06_annual_report_en_tcm13-88518.pdf (blz 141 e.v. )

In beide gevallen gaat het om banken, zodat die dividenden niet in de zak van één of andere rijke particulier verdwijnen, maar verdeeld worden over de beleggingen van een groot aantal spaarders.

Maar ook de rest van de aandelen zijn dus gewoon beursgenoteerd, waardoor het aantal mensen dat direct of indirect van de winst profiteert relatief hoog is.

(beleggen in aandelenfondsen of gelijkaardige producten is, toch in België, iets wat echt niet enkel is weggelegd voor de allerrijksten)

Sint

U gelooft in Sinterklaas beste Polri.Kleine spaarders zijn al jaren de klos( laat staan dat ze aandelen bezitten in grote bedrijven of groepen) .Een kous uit grootmoeders tijd is niet aan te bevelen maar brengt evenveel op.0,0 euro.Kapitalisme is prachtig voor 20% van de wereldbevolking.Voor de rest blijven de kruimels.De kloof neemt toe . Dat is na te gaan in allerlei jaarrapporten.En de kleine man ondervind het iedere dag hoe rijk of arm hij nog is.

met een paar fuizend euro kun je al beleggen

Met een paar duizend euro kun je al via de bank beleggen in aandelenfondsen, toch iets wat ook de kleinere spaarders aankunnen en ook massaal doen. (laten we immers niet vergeten dat ook pensioenfondsen, groepsverzeketingen e.d. in wezen aandelenportfolio's zijn)

En dat is in België dus echt wel meer dan 20% van de bevolking, ùet opbrengesten die veel hoger zijn dan op spaarrekeningen.

Unilever is een bedrijf dat onder meer de merken Ola, Ice Tea en Dove uitbaat. Het haalt haar omzet vooral in de rijkere landen waar de mensen het geld hebben om zulke producten te kopen (kun je ook in dat jaarverslag lezen).

De winst vloeit terug naar de waarschijnlijk tienduizenden directe en indirecte aandeelhouders, en dat zijn voor een groot deel gewone middenklasse mensen, diezelfde mensen die in de supermarkt die producten kopen.

Geld staat trouwens nooit stil. Ook wanneer Bill Gates geld binnenkrijgt, steekt hij dat niet in een bodemloze put onder zijn matras. Wanneer hij er dingen mee koopt of het geld belegt komt dat gewoon terug in circulatie en creëert het rechtstreeks en onrechtstreegs weer duizenden banen...

ps: beste Noel, mensen die een andere meningen dan u zijn niet per definitie dommeriken die in Sinterklaas geloven.

fantastisch

Ja,u gelooft werkelijk dat het kapitalisme fantastisch is en er is om banen te scheppen.Ieder zijn geloof zou ik zo zeggen.Dat heeft niets met domheid te maken.Wereldwijd worden volwaardige jobs afgebroken en in het beste geval komen er dan wat minderwaardige ,onderbetaalde jobs bij.Zo creeërt men dan de "poor working people".De armoede neemt wereldwijd toe ,kan ook niet anders,want zoals gezegd het kapitalisme is goed voor 20 % van de wereldbevolking en voor de rest noppes.Eigen aan het beestje.Voor mij deugt het dus niet.Voor u is het evangelie.Ieder zijn mening en iedereen zijn kant die hij kiest.

niet zwart/wit

Het ging hier over Unilever en hun aandeelhouders. Ik heb argumenten gegeven waarom het volgens mij onjuist is om te stellen dat er 1 euro per wereldbewoner in de zakken van enkele aandeelhouders "verdwijnt".

Dat heeft niets met kapitalistische ideologie, laat staan met geloof, sinterklaas of evangelie te maken.

Of kapitalisme leidt tot armoede of net tot welvaart is een discussie die al decennialang voortduurt. Ik denk dat je zowel argumenten en voorbeelden pro als contra kunt vinden.

Het is allemaal niet zwart/wit.

oneens en welvaart is geen welzijn

Beste Polri,we zijn het oneens en we zullen het oneens blijven.Welvaart ,jazeker maar dat leid niet automatisch tot meer welzijn.Voor mij de kern van de zaak.Remember de 30.000 kinderen die dagelijks sterven van honger of gemakkelijk te genezen ziektes.Remember ook de honderdduizenden gezinnen in België die tegen een schuldenberg opkijken.Die moeten er niet aan denken en 2000 euro beleggen om zogezegd mee te profiteren.

beleggen en profiteren

Beleggen is voor de rijken en voor de middenklasse dacht ik zo.Veel gewone mensen (over)leven anno 2007 .Dus degenen die meeprofiteren zijn de hoogste inkomens en de middenklasse.

"De rijken en de

"De rijken en de middenklasse," dat is in België (gelukkig) toch snel zo'n 80 % van de bevolking.

(Men schat het aantal armen in België op zo'n 13%. Nog altijd veel, maar veel minder dan in de meeste andere landen.)

En wie koopt die producten van Unilever (waaronder: Knorr, Bertoli, Ola, Planta, Cif, Dove, Rexona....)? Toch voor een groot deel diezelfde mensen die ook hun geld in pensioenfondsen, beleggingsfondsen etc... steken.

Met andere woorden: het geld "verdwijnt" niet in uit de koopkracht van de "gewone man" in de zakken een paar schatrijke aandeelhouders maar blijft gewoon in circulatie en zorgt op termijn voor meer welvaart als het goed wordt geïnvesteerd.

middenklasse

80% van de bevolking middenklasse ? Een beetje ernstig blijven. Omdat er 13% echt arm zijn wil dat niet zeggen dat de rest middenklasse is(als men het socio-vitaal minimum hanteert komt men aan meer dan 20% echt armen) .Iemand die iedere maand rondkomt is niet arm ,maar is ook geen middenklasse die kan beleggen. En het aantal armen stijgt ieder jaar .Ook mensen die werk hebben want het statuut van de arbeider wordt met interim ,deeltijds of tijdelijk werk in versneld tempo afgebroken.Om van de afbraak van de sociale zekerheid nog maar te zwijgen.Jan met de pet heeft zijn aandeel in het BNP de laatste 20 jaar met minstens 10% zien dalen.Producten kopen ? Een mens moet toch leven of overleven zeker.

de facades word opgeknapt.

Uit eigen ervaring.
Dus met de natte vinger ?
Kun je inderdaad stellen dat het mooi lijkt.
Sociale druk en andere mechanismen maken dat er veel verborgen word.
Meekunnen is de regel.
Marginaal zijn of worden is een doemsenario.
Nogthans groeit de groep .
Geeft deze maatschappij waarschijlijk in de toekomst nieuwe impulsen.
Vanuit schaarste groeit vindingrijkheid.
Tegen de stroom in...misschien.
Er broeit dus wat.
Om de schone schijn hoog te houden word alles gedaan.
Het vertekend beeld is er mijns inziens een uiting van.
Toch maar niet teveel rekenen op aandelen en consumptie .
Want...het kan (snel) verkeren.

leo

eigenschappen van de kloof als geïnstitutionaliseerd mechanisme

De kloof is eerder een mechanisme, dan wel een statisch begrip van armoede of rijkdom.

Iemand zonder kapitaal is aangewezen op arbeid om kapitaal te verwerven. Telkens wanneer arbeid goedkoper wordt, duurt het voor de werknemer in loondienst langer om kapitaal te verwerven. Hetzelfde geldt voor landbouwers wanneer de grondstoffen die ze telen en verkopen goedkoper worden. Ook de sector van de dienstverlening is onderhevig aan dezelfde logica.

Anderzijds wordt het voor bezitters van grote kapitalen gemakkelijker gemaakt om hun kapitaal te vergroten zonder arbeid, maar door te investeren in sectoren waarin arbeid onderbetaald wordt.

Op de koop toe gaat geld van belastingen, waarvan we in dit geval uitgaan dat iedereen die kapitaal heeft of die kapitaal verwerft uit arbeid, ze betaalt, naar aandeelhouders, bijvoorbeeld door exportsubsidies.

waar dalen de lonen?

Wat u zegt klopt, maar er zijn toch weinig plaatsen waar dat gebeurt?

Lonen gaan bijna nergens structureel omlaag. Er is wel een verschuiving naar lageloonlanden, maar ook daar leidt dat op termijn tot hogere lonen in die landen. (China werkt die evolutie kuntsmatig tegen door de wisselkoers van de Yuan laag te houden, maar dat belet niet dat de koopkracht van de Chinese werknemers binnenlands blijft stijgen).

Bovendien ging het in uw stukje over Unilever, dat vooral in onze contreien actief is. In geen enkel westers land is de koopkracht de voorbije decennia gedaald, integendeel, ze neemt steeds toe (waardoor men het eerder over overconsumptie heeft...)

De lonen dalen wanneer

De lonen dalen wanneer werknemers langer moeten werken voor hetzelfde loon.

Maar meeste producten worden duurder. Huur, bouwgrond, gas en elektriciteit, brood, ... .

Dat de koopkracht daalt, dat heeft niet enkel met te hoge winstname te maken. Het is ook het rechtstreekse gevolg van schaarste, het is iets waar we in de nabije toekomst nog vaker mee te maken zullen krijgen.

Als lonen niet geïndexeerd worden, daalt de koopkracht. Dat is trouwens ook voor aandeelhouders nadelig. Maar het vervreemdende is dat aandeelhouders zowel uit overproductie als uit schaarste voordeel kunnen halen.

Werknemers halen enkel voordeel aan een op de vraag afgestemd aanbod, omdat ze per slot van rekening vooral produceren om te kunnen consumeren. Met dure eindprijzen, eventueel veroorzaakt door schaarste, zijn ze niets, als hun loon niet recht evenredig stijgt.

De belangrijkste kritiek op multinationals zoals Unilever, is dat zij kleinere bedrijven opkopen. Kijk maar eens naar het productassortiment van Unilever. Gigantisch. Hetzelfde geldt voor Coca-cola compagny.

Wat dit betekent hebben we al vaak meegemaakt: interne concurrentie tussen verschillende landenafdelingen van één bedrijf.

De perceptie in de gewone media is vaak dat het aantal extreme armen niet bijzonder noemenswaardig is. Maar wat je niet ziet, is er wel.

koopkracht

Koopkracht daalt nergens ? dat gelooft u toch zelf niet beste polri.Zowel lonen als sociale uitkeringen zijn er fel op achteruit gegaan tegenover de levensduurte,Bvb voor een gewoon rijhuisje zonder garage betaald een familielid van mij 450 euro/maand huur .De zoon van een gebuur kan ondanks zijn vaste betrekking niet alleen gaan wonen omwille van de veel te zware vaste kosten. De aankoopprijs van een huis is in 4 jaar tijd verdubbeld .Nog amper 6% van de alleenstaanden kan nog een huis kopen.Van gezinnen met twee inkomens nog 50% ,4 jaar geleden was dat nog 64 %.Gas ,water, electriciteit zijn en blijven peperduur.Met de voorbije zachte winter waren veel mensen opgelucht.Oef,minder kosten.Niets van waar want onze regering had al (uiteraard voor na de verkiezingen) een akkoord met Electrabel en co om de prijzen omhoog te trekken.En Jan met de pet krijgt de rekening gepresenteerd.

Jo

Gepost door Jo
08.10.2007