Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpen herdenkt dit weekend Willem Elsschot

Antwerpen herdenkt dit weekend Willem Elsschot

125 jaar geleden zag ene Alfons De Ridder het levenslicht aan de De Keyzerlei. Dit jaar wordt de geboortedag herdacht van deze schrijver, die u misschien beter kent als Willem Elsschot. Tal van activiteiten rond deze beroemdheid vinden plaats nu zaterdag en zondag 19/05en 20/05 van 13 tot 18uur. Centrale startplein: Mechelseplein.

PICT0106.jpg

Toen in 1873 de De Keyzerlei werd verlengd tot aan, het station, werden enkele gronden verkaveld. Lot 22 werd voor 14.300 frank toegewezen aan 'Chrétien De Ridder, boulanger'. Die bakker huwde met Adèle Van Elst,die op 7 mei 1882 op de eerste verdieping beviel van haar zoon Alfons.

Alfons De Ridder werd zakenman, maar ook schrijver. Daarvoor koos hij de schuilnaam Willem Elsschot. Als zakenman was hij erg succesvol in de wereld van de publiciteit. Samen met enkele vennoten gaf hij bijvoorbeeld gidsen en brochures uit voor de Olympische Spelen in Antwerpen en de wereldtentoonstelling in 1930. Als schrijver was hij niet altijd even productief. Maar van zolderkamertragiek of een verpauperde kunstenaarsziel, was zeker geen sprake.

Zijn boeken 'Villa des Roses', 'Kaas', 'Lijmen', 'Het Been', 'Tsip' en 'De Ontgoocheling' vormen samen een indrukwekkend oeuvre.

Aanvankelijk werd dit echter niet onderkend,de erkenning volgde pas na zijn dood. Met Hendrik Conscience (1812-1883) bijvoorbeeld liep het net andersom. Die kreeg tijdens zijn leven reeds een standbeeld en er werd meteen een plein en een straat naar hem genoemd. En honderd jaar na zijn geboorte ging er in 1912 een gigantische Consciencestoet uit. Maar nu is 'hij die zijn volk leerde lezen 'totaal uit de mode. De ster van Elsschot daarentegen begon pas na zijn dood in 1960 te rijzen.

Zijn straatnaam kreeg hij pas tien jaar later,op Linkeroever. Het beeld op het Mechelseplein van Wilfried Pas, met de auteur gezapig in zijn zetel kwam er pas in 1994 (zie fotoreportage hieronder)
Willem Elsschot schreef romans, novellen en verzen in een nuchtere, zakelijke stijl, waarin hij meer suggereert dan zegt. Hij wilde er bij de brave Vlamingen inhameren "dat niemand wordt gehoord, zolang hij stamelend bedelt voor de poort". Het drukt meteen de Vlaamsgezindheid uit van de schrijver. Sommige van zijn toenmalige landgenoten schreven hem een 'zwart kantje' toe. Dat speelde hem parten in Belgie. Zijn eerste erkenning kreeg hij veeleer in Nederland, met in 1952 de Constantin Huygenprijs. In Vlaanderen werd het Willem Elsschotgenootschap pas in 1982 opgericht, honderd jaar na zijn geboorte. Maar sinsdien nam zijn populariteit enorm toe, ietswat bijvoorbeeld ook Paul van Ostaijen overkwam. Een mooi voorbeeld van die erkenning is de verfilming van zijn roman 'Villa des Roses'.

Alfons De Ridder stierf op 31 mei 1960.Zijn vrouw Josephine Scheurwegen, met wie hij zes kinderen had, volgde hem binnen de 24 uur in de dood. Ze liggen begraven op het ereperk van het Schoonselhof. Op het Mechelseplein komt binnenkort een bijkomende gedenkplaat. (Bronnen: Receuil des Bulletins de la Propriété, journal l'Escaut Anvers,1873. Geschiedenis van de Antwerpse Straatnamen, Robert Vande Weghe,1977-De(n) Antwerpenaar n°88 van 15-05-07-)
Met deze bijzonder verjaardagsweekend, 'Op stap met Elsschot', is meteen ook het startschot gegeven voor 'De stad van Elsschot', een programma sat vier jaar loopt. In 2010 zal de schrijver namelijk 50 jaar overleden zijn
Meer op: www.destadvanelsschot.be

'Op stap met Elsschot' dit w.e. brengt de plekjes tot leven die belangrijk waren in het leven en het werk van de zakenman-schrijver. In Antwerpen waren dat er nogal wat, denk maar aan de tocht in Het Dwaallicht. Tom Lanoye en Guido Lauwaert lezen op enkele Elsschotplekjes hun favoriete fragmenten voor. Vitalski brengt een complete dichtwerk. Jonge leeuwen Koen Peeters, Saskia De Coster en Stijn Vranken brengen eigen werk, met een echo van Elsschots obsessies.

Elsschot beweerde een hekel te hebben aan geestige mensen. Toch was hij zelf één van de geestigste Nederlandstalige schrijvers. Daarom zetten stand-up comedians als Gunter Lamoot, Alex Agnew en Piet Depraitere hun tanden in zijn werk. Het Mechelseplein wordt twee weken lang een 'Elsschotplein', met als decoratie een zeshonderd meter lang canvas met onuitgegeven afbeeldingen van Elsschot en de integrale tekst van 'Het Dwaallicht'. Naast de literaire wandelingen en vrolijke en ernstige voordrachten, zijn er ook concerten en tentoonstellingen.

PICT0040.jpg
PICT0070.jpg
PICT0109.jpg
PICT0085.jpg
PICT0061.jpg
PICT0047.jpg

Onthulling standbeeld Willem Elsschot op het Mechelseplein op 28 juni 1994

PICT0080.jpg
PICT0123.jpg
PICT0118.jpg
PICT0112.jpg
PICT0067.jpg
PICT0072.jpg
PICT0090.jpg
PICT0162.jpg