Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Men zou de G8 beter afschaffen"

"Men zou de G8 beter afschaffen"

Dit weekend waren er ook Belgische activisten in Rostock. Op de actiedag voor duurzame landbouw kwamen we David Dessers van het Belgisch Sociaal Forum tegen. We vroegen hem naar zijn impressie van de internationale betoging die op zaterdag 2 juni doorheen Rostock trok.

david_dessers_g8_rostock.jpg

David Dessers van het Belgisch Sociaal Forum

"Ik heb van de internationale betoging vooral onthouden dat er massaal veel volk door de stad liep. De betoging verliep vreedzaam. Pas toen de twee betogingen samenkwamen, is het een beetje uit de hand gelopen, mede door het overmatige politie-optreden. Maar ik onthou toch wel een inhoudelijk sterke betoging."

"Er staan twee thema's centraal. Er is veel aandacht voor het klimaat. Veel mensen willen dat er drastische maatregelen genomen worden om de klimaatswijziging te stoppen. Hoewel de top nog niet begonnen is, is het duidelijk dat daar niets van in huis zal komen. Het minimale plan dat op tafel lag, is op voorhand al getorpedeerd door Bush."

"Ten tweede is er ook het probleem dat de G8-leiders hun beloftes rond de schuldkwijtschelding helemaal niet zijn nagekomen. Zelfs van de minimale uitwerking waar het in de praktijk op uitdraaide, is niet veel in huis gekomen."

"Zo'n G8-top roept veel weerstand op. Als je de balans opmaakt vraag je je natuurlijk af of het nog wel zin heeft om van die G8-bijeenkomsten te organiseren. Ze brachten nooit een oplossing en zorgen enkel voor problemen. Men zou die G8 beter afschaffen."

"De G8-landen laten er geen twijfel over bestaan wie er de baas is. Die mensen vertegenwoordigen een zeer kleine minderheid van de wereldbevolking en doen alsof ze de wereldregering zijn. Dit stuit veel mensen tegen de borst."

"Deze regeringen moeten hun plannen bekend maken in formele internationale instellingen waar er controle en transparantie is en waar ze verantwoording moeten afleggen. In plaats van alles hier onder elkaar te bedisselen."

"Voor ons is het duidelijk: de G8 is illegitiem en ondemocratisch. Ze verdedigt enkel haar eigen belangen, niet die van de wereldbevolking. Die club zou beter niet bestaan."