Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jaap Kruithof kreeg Prijs Vrijzinnig Humanisme 2007

Jaap Kruithof kreeg Prijs Vrijzinnig Humanisme 2007

Op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme, reikte de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) haar Prijs Vrijzinnig Humanisme 2007 uit aan prof. dr. em. Jaap Kruithof in aanwezigheid van zo'n 350 uitgenodigden. Dat gebeurde in het Antwerpse Zuiderpershuis.

PICT0028.jpg

Jaap Kruithof: "De wereld heeft strijdende mensen, die tegelijkertijd democratisch, vrijzinnig en radicaal humanistisch zijn, dringend nodig".

Over alle werelddelen verspreid ijveren humanistische organisaties voor gewetensvrijheid en geestelijke ontvoogding van de mens. Om deze strijd te symboliseren heeft de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) 21 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van het Humanisme'.

De prijs Vrijzinnig Humanisme werd in 1988 in het leven geroepen door het toenmalige Humanistisch Verbond (nu HVV). Hij wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die getuigt van een consequent volgehouden vrijzinnig humanistische levenshouding.

HVV is de grootste sociaal-culturele vereniging binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. Ze telt meer dan 10.000 leden. HVV bundelt de krachten van het vroegere HV (Humanistisch Verbond), OVM (Oudervereniging voor de Moraal), GG (Grijze Geuzen) en HVV (Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk).

Het zat er aan te komen dat Jaap Kruithof de Prijs Vrijzinnig Humanisme moest krijgen. Daarmee voltooit hij immers een triumviraat van een generatie: Leo Apostel (Prijs 1995), Hubert Dethier (Prijs 1997) en dan nu, als jongste van de drie, Jaap Kruithof.

Jaap Kruithof werd in 1929 te Antwerpen uit Nederlandse ouders geboren. Het middelbaar onderwijs kreeg hij in de athenea van Berchem en Antwerpen, het hoger onderwijs aan de universiteiten van Gent en Parijs. Qua opleiding koos Jaap voor de koppeling van geschiedenis en wijbegeerte. Vooral de Duitse en Franse culturen hadden een grote invloed op zijn denken. In 1952-1953 studeerde hij te Parijs bij Merleau-Ponty, Hyppolite en Weil.

Jaap heeft aan meer dan 40.000 studenten les gegeven, o.a. in de universiteiten van Gent en Antwerpen, het RITCS en het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Jaap Kruithof was in de jaren '60 samen met Leo Apostel initiatiefnemer voor de oprichting van de opleiding Moraalwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Gent (RUG). Hij was ook actief betrokken bij de opstart van het Humanistisch Verbond (nu HVV) en was in de hoedanigheid gedurende decennia een bevlogen vertolker van de progressieve, vrijzinnig humanistische waarden.

Maar ook vandaag is Kruithof nog steeds een zeer actief en ongemeen scherp analist van de actualiteit. Dat bewijst zijn succesvolle analyse van het dehumaniserende neoliberalisme (Het neoliberalisme, 2000) en zijn aanzet tot actualisering van het humanisme (Het humanisme, 2001).

Meer erover op:
www.h-vv.be

PICT0015.jpg

De Trofee 07 van Jaap Kruithof. Nu nog alleen te bewonderen ergens in Mortsel bij hem thuis.

PICT0024.jpg

Rik Pinxten, voorzitter van HVV,Jaap Kruithof, laureaat 07, en Marianne Marchand, voorzitter van de jury. (van links naar rechts)

PICT0051.jpg

Rik Pinxten (voorz.HVV): "Er zijn weinig mensen te vinden in vrijzinnig Vlaanderen die meer denken en doen, meer engagement en moed, meer scherpzinnigheid en uitgesproken vrijzinnig humanisme in zich verenigen dan Jaap Kruithof"...

PICT0083.jpg
PICT0055.jpg

Osama Abdulrasol, tijdens de muzikale intermezzo

PICT0151.jpg
PICT0176.jpg
PICT0186.jpg

Jaap Kruithof:haalde serieus uit over de politieke besslissingen in de wereld, van George Bush tot gelijk te geven aan de laatste reacties en woede van Vladimir Poetin.Ook dit:
"Zeer belangrijk in onze tijd is de strijd tegen het fundamentalisme.Die filosofie huldigt een streng absolutisme,zowel voor het denken als het handelen"...

PICT0008.jpg
PICT0007.jpg

Overhandiging van de prijs door Marianne Marchand,voorzitter van de jury

PICT0010.jpg
PICT0003.jpg
PICT0011.jpg
PICT0205.jpg

Receptie met enkele bekende gezichten