Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Het ABVV wil sociale en syndicale acties uit strafwet

[Interview] Het ABVV wil sociale en syndicale acties uit strafwet

Brussel -- Ook Caroline Copers van het ABVV kwam woensdagavond in de Beursschouwburg haar steun betuigen aan het Platform voor Vrije Meningsuiting. Het ABVV ondertekent mee de platformtekst. We vroegen haar waarom de socialistische vakbond dit belangrijk vindt.

copers.JPG

Waarom heeft het ABVV dit platfom mee ondertekend?

“We denken dat we voor een heel belangrijk dossier staan waarvan de publieke opinie zich absoluut nog niet bewust is. Het gaat ons als vakbond niet alleen om de problematiek van syndicale vrijheden, maar ook over het belang van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van organisatie. We vinden dat het niet kan dat men sociale en syndicale acties criminaliseert. De zaak van Greenpeace is absoluut bedreigend."

Merken jullie als vakbond dat jullie acties gecriminaliseerd worden?

“We merken dat alles wat met vakbondsactie te maken heeft een negatieve bijklank krijgt. Mensen vergeten wat de rol van vakbonden is en vooral dat we niet zomaar in staking gaan. Het is ons laatste actiemiddel. Als we in staking gaan is het omdat alle andere manieren van overleg gefaald hebben.”

“De publieke opinie wordt vandaag bestookt met een verhaal dat zeer anti-vakbond is. Wat we nu met Greenpeace zien is dat men de grote ngo's ook op deze manier probeert aan te pakken. Dit is onaanvaardbaar."

Het ABVV heeft ook een motie ingediend tegen de anti-terrorismewet?

“We hebben in april al een motie ingediend. Het ging toen specifiek over het dossier van Bahar. Het dossier van Bahar is een schrijnend verhaal
maar het gaat om veel meer dan dat. Daarom dat ik ook blij ben dat we hier vandaag met veel meer organisaties dit verhaal brengen."

Wat houdt die motie juist in?

"Wel, dat we ons zeer ernstig zorgen maken over het feit dat Bahar
vervolgd werd op basis van de anti- terrorismewetgeving. Het ABVV heeft zich al in 2003 verzet tegen het politiek initiatief om die wetgeving gestemd te krijgen. We zijn van mening dat sociale en syndicale acties nooit tot de sfeer mogen behoren van het strafrecht zoals dat vandaag wordt toegepast. We vragen daarom ook aan de nieuwe regering om die wetgeving grondig te herwerken. Het zou best zijn dat die volledig afgeschaft wordt, maar we maken ons geen illusies. We vragen alleszins dat ze herschreven wordt.”

“Je moet terrrorisme en criminaliteit bestrijden, maar niet op een manier die afbreuk doet aan de essentiele pijlers van een democratische rechtstaat," zegt Caroline Coopers.

Heel goede aktie! En hoe

Heel goede aktie!
En hoe moeten we staatsterrorisme bestrijden?
Het zal niet lang meer duren of het ei zal barsten... We leven op een tapijt van Leugens zegt Harrold Pinter in zijn NObel prijs rede een jaar geleden...
Het hier aangekaarte probleem staat niet los van zijn oorzaak...
In okt 2001 werd er in de Nato Council in Brussel beslist en getekend door alle lidstaten van de EU om de VS te ondersteunen in haar War on Terrorisme. Het is inmiddels duidelijk dat deze op leugens is gebaseerd. Noch is het bewezen dat Ben Laden iets te maken had met de aanslagen noch zijn wapens van Massa destructie gevonden in Irak. Wel is gebleken dat er een strategies plan bestaat dat in 1997 werd geschreven en dat momenteel netjes word uitgevoerd. Dat plan heet Rebuilding Americas Defenses geschreven door een neoliberale denktank de PNAC waarin o.a. Perle,Rumsfeld, Wolfowitz en broer Bush een belangrijk aandeel hebben. Dit project spreekt op pag 63 van een new Pearle Harbor dat nodig is om de publieke opinie klaar te krijgen voor hun agressieve plannen. Het rapport spreekt van een globale amerikaanse heerschappij, goed voor amerika en goed voor de wereld, dat gepaard zal gaan met oorlogshaarden op verschillende plaatsen tegelijk op de aarde. Hiervoor moet een stevig militair apparaat worden uitgebouwd.
Als we dit niet stoppen zal er over tien jaar een derde wereld oorlog zijn.
Rebuilding America's Defenses;
http://www.newamericancentury.org/