Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Toespraak BOEH! op de Gentse Feesten

Toespraak BOEH! op de Gentse Feesten

Op zaterdag 21 juli werd de Prijs voor de Democratie 2007 uigereikt op de Gentse Feesten! De Prijs voor de Democratie wordt uitgereikt op initiatief van Democratie 2000 en Vzw Trefpunt. Met deze prijs wordt ieder jaar een persoon of een organisatie bekroond die zich heeft onderscheiden in de strijd voor de democratie. Boeh! werd derde laureaat voor de Prijs van de Democratie 2007! Tom Tom barman won de eerste prijs, meer info: www.indymedia.be/nl/node/14877).

Toespraak:

Begin dit jaar nam het Antwerps stadsbestuur de beslissing om uiterlijke symbolen van religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of andere overtuiging te verbieden voor stadspersoneel dat rechtstreeks in contact komt met klanten. Deze maatregel werd bekend als 'het hoofddoekverbod'. Voor moslimvrouwen die voor de stad werken heeft dit nefaste gevolgen. Zo worden vrouwen met een hoofddoek onder het mom van emancipatie in feite gediscrimineerd. Vrouwen die al jaren op dezelfde plek en met dezelfde collega’s werkten, werden overgeplaatst. Anderen geven gehoor aan het verbod maar voelen zich onheus behandeld door het stadsbestuur.

Baas over eigen hoofd!! is een actieplatform van diverse allochtone en autochtone (vrouwen)organisaties ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de invoering van deze vrouwonvriendelijke richtlijn!

BOEH! eist de intrekking van deze kledingrichtlijn en vraagt daadwerkelijke en effectieve maatregelen om werk te maken van een volwaardige participatie en behandeling van allochtonen in onze samenleving.

Om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor die eis lanceerde BOEH! een postercampagne met 21 bekende Vlamingen, gericht aan alle Antwerpenaren! De slogan luidde: “Hoofddoek? de vrouw beslist”.

Ondanks het succes van de postercampagne, ziet het er nog niet naar uit dat de kledingrichtlijn zal worden ingetrokken. De vrouwen die sinds de invoering ervan overgeplaatst werden, zijn nog steeds onzeker van hun toekomst als werknemers bij de stad. Daarom zal BOEH! het zeker niet laten bij deze ene campagne!

In Antwerpen is 't stad zogezegd van iedereen. In Antwerpen is diversiteit realiteit. Maar verder dan die loutere vaststelling is het stadsbestuur nooit geraakt. Het diversiteitbeleid van de stad Antwerpen is een lege doos. Diversiteit op zich is namelijk geen prestatie: het is een feit. Pluralisme daarentegen is een engagement, een engagement dat de stad Antwerpen dringend moet aangaan.

Antwerpen moet voorbij de one-liners en moet nu gaan werken aan samen-leven in diversiteit, samen praten over verschillen, samen ageren tegen stereotiepen, onwetendheid, angst en haat. De diversiteit in Antwerpen heeft niks met neutraliteit te maken: de verschillen tussen mensen zijn zichtbaar en zullen zichtbaar blijven. BOEH! duldt niet dat de stad Antwerpen moslimvrouwen onzichtbaar wil maken om racistische Antwerpenaren ter wille te zijn. Naar Antwerpen toe dan ook deze ene vraag: okee: diversiteit is realiteit, maar wanneer krijgt samenleven met respect voor democratische rechten prioriteit?

In BOEH! zijn moslimvrouwen meer dan elders zichtbaar. BOEH! toont aan dat moslimvrouwen geen arme dutsen zijn, maar mondige burgers. Maar ook niet-moslimvrouwen maken deel uit van BOEH! Dit initiatief wordt dan ook aangedreven door onze gezamelijke hoop op een andere samenleving. Geen utopische samenleving zonder conflicten of verschillen, maar juist een samenleving waarin het verschil centraal staat in een wederzijds engagement dat streeft naar oplossingen, naar ontmoeting, naar dialoog, naar erkenning.
We willen vandaag iedereen bedanken die ons de voorbije maanden gesteund heeft: alle vrijwilligers van BOEH!, alle geduldige en behulpzame familieleden en vrienden en de 21 bekende Vlamingen die met ons in zee wilden gaan voor onze affichecampagne. We zijn heel blij met deze vermelding als derde laureaat: het geeft moed om in ons prille bestaan als actieplatform al zo'n opsteker te krijgen. We danken daarom Democratie 2000 en vzw Trefpunt en de juryleden van deze prijs.

Wij blijven Antwerpen dan ook het vuur aan de schenen leggen en we zullen onze acties niet staken totdat we resultaten zien.