Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blokwatch wil documentaire over Vlaams Belang op Vlaamse TV

Blokwatch wil documentaire over Vlaams Belang op Vlaamse TV

BRUSSEL -- Met een internetpetitie roept Blokwatch op om de documentaire ´La face cachee du Vlaams Blok´ van Jean Claude Defossé op de Vlaamse televisie te vertonen. De documentaire brengt het bezoedelde en donkerbruine verleden van VB mandatarissen uitvoerig in beeld. Mark Saey van Blokwatch en initiatiefnemer van de online-petitie legt uit waarom het zo belangrijk is dat deze documentaire ook op de Vlaamse televisie te zien is.

LFC.gif

Waarom heeft Blokwatch deze online-petitie gelanceerd?

"De documentaire schetst de geschiedenis van het Vlaams Belang en trekt die geschiedenis door tot de dag van vandaag. Jean-Claude Defossé heeft ongeveer alle archieven van de VRT en RTBF uitgepluisd. Hij heeft daar de beste fragmenten uit gekozen om aan te tonen dat het VB wel degelijk extreem-rechts is en groot is geworden dankzij geweld. Daarnaast zijn er ook verschillende beelden die kopstukken van het VB karakteriseren als negationisten en nazi-sympathisanten. Die zitten nu nog in het VB en hebben er nog steeds invloed. De documentaire zelf is stevig genoeg onderbouwd om de kritiek te weerleggen als zou het enkel om een simpele operatie beschadiging gaan."

"De documentaire was twee keer op de RTBF te zien rond de verkiezingen van 2004 en heeft effect gehad in Wallonië. Men heeft toen ook een gelijkaardige documentaire getoond van dezelfde maker over het Front National in Wallonië. Deze wist de meerderheid van laaggeschoolden en jonge kijkers te overtuigen. Daarom zijn we er zeker van dat de documentaire "La face chache du VB" een gelijkaardig effect zal hebben in Vlaanderen."

Waarom willen de Vlaamse media die documentaire dan niet vertonen?

"We hebben een zestal programma's in Vlaanderen aangeschreven van zowel VRT als VTM, maar zonder resultaat. Ofwel blijft het muisstil aan de andere kant ofwel zegt men ons - zo hebben we één reactie binnengekregen - dat het niet past in hun programmatie."

Denk je dat de documentaire een effect zal hebben op de Vlaamse jongeren. Uit een enquête blijkt toch dat er meer en meer jongeren voor het VB stemmen?

"Het is wel duidelijk dat steeds meer jongeren op het VB stemmen, maar pas op: we horen dat nu ook al een decennium. Dat jongeren er nogal naïef intrappen en ervoor te vinden zijn omdat het VB een anti-establishement partij zou zijn. De jeugdigheid speelt daar zeker een rol in."

"De Stemmenkampioen van Het Laatste Nieuws gaf bijvoorbeeld onlangs aan dat 26,7 procent van de jongeren tussen 18 en 20 jaar nu op het VB zou stemmen. Van diegene die nog jonger zijn, schat ik de cijfers nog hoger in. Ik sta zelf ook in het onderwijs zowel in het secundair als aan de universiteit en daar merk ik het ook. Het valt vooral op dat de jongeren de geschiedenis van het VB helemaal niet kennen."

"Uit een ander onderzoek blijkt trouwens dat men een aantal fouten heeft gemaakt in de manier waarop men het VB in de media heeft behandeld, maar ook in de houding van de politiek tegenover het VB. Tot 1991 hebben ze in bepaalde media geprobeerd om toch min of meer aan ontmaskeringsjournalistiek te doen. Na 1991 hebben ze dan besloten om het VB totaal dood te zwijgen. De daaropvolgende verkiezingen zijn ze nog groter geworden."

"Daarna heeft men in de media een grote bocht gemaakt en besloten om ze toch te interviewen en ermee in debat te treden. Maar door het format van de klassieke media krijg je in die debatten weinig referentie naar ideologie, geschiedenis of partijstructuur van het VB. Met ander woorden het oppervlakkig debat of interview leidde ertoe dat ze meer en meer genormaliseerd werden. Hoewel de partij wel veroordeeld was voor racisme! De partijen hebben daar weinig mee aangevangen. Ze hadden bijvoorbeeld de dotaties kunnen afnemen. Het VB is gewoon kunnen doorgaan."

"Ook in de media is de normalisering van die partij verder gegaan. Nu krijgen we zelfs al vrije fora voor opiniestukken van Dewinter, advertentieruimte van VB in De Standaard enz..."

"We zien dus dat ondanks de goede intenties van de media tegenover het VB, hun concrete aanpak er toe heeft geleid dat de jongeren over die twee decennia heen eigenlijk niets afweten van de ideologie en achtergrond van die partij. Het is nu precies met die documentaire dat we proberen een zetje te geven om die tendens in de media te keren. In de hoop dat meer en meer journalisten zich toch zouden aangesproken voelen om op een andere manier om te gaan met het VB, zeker in tijden van verkiezingen."

Denk je met de petitie iets te kunnen afdwingen?

"Afdwingen is een te groot woord. Het is niet aan ons om VTM of VRT te dwingen om die documentaire te tonen. We lanceren gewoon een burgeroproep. Die documentaire bestaat nu al een paar jaar en is ook al vrij goed gekend onder de journalisten. Sommige journalisten gaan er van uit dat die beelden al vertoond zijn in nieuwsprogramma's. Dat is correct, maar het gebeurde enkel in afzonderlijke fragmenten en nooit in de vorm van een onderzoeksjournalistieke documentaire. We willen met de petitie aantonen dat er behoorlijk wat mensen zijn die deze documentaire wel degelijk op de buis willen krijgen."

Jongeren zijn veel bezig op het internet. Zou het niet beter zijn om die documentaire via het internet te verspreiden?

"Het medium televisie bereikt nog altijd veel meer mensen en ook jongeren dan het internet. Ongeveer de helft van de Vlamingen beschikt over internet, maar dat is niet te vergelijken met de impact van klassieke media en zeker niet die van televisie. Daarnaast zitten er ook heel wat rechten op die documentaire en je komt in de problemen als je die zomaar wil verspreiden via het internet."

"Het is toch wel interessant om te weten dat er heel wat organisaties zijn die proberen iets te doen rond deze documentaire. In Antwerpen organiseerde B-plus een debat naar aanleiding van de vertoning van de documentaire. Ik ging er in debat met Luc Van Der Kelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws en die heeft me wel verrast. Hij was danig onder de indruk van wat hij te zien kreeg en zei dat de documentaire best mocht vertoond worden zodat iedereen eens herinnerd wordt aan de geschiedenis van de partij. Zo'n uitspraak had ik echt niet van hem verwacht. Misschien dat de klassieke media toch eens aan tafel willen zitten met Blokwatch om deze documentaire te laten omkaderen en in te leiden. Dat willen we graag gratis en voor niks doen."

Je kan de petitie terugvinden op Vlaams Burgerinitiatief

ads in De Standaard anno 1991

"advertentieruimte van VB in De Standaard enz..."
Na de verkiezingen van 1991 zag je al kleine blokjes in DS met "Vlaams Blok dankt zijn kiezers". Een van die blokjes stond vlak tegen een bladvullertje van de krant zelf: "De Standaard. Informatie op uw niveau".

Hij staat eindelijk