Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV lokt jongeren naar de clubs

ABVV lokt jongeren naar de clubs

BRUSSEL -- Op 31 augustus organiseert ABVV-jongeren de eerste Working Class Night (WCN), het allereerste Belgische clubfestival. Niet meteen iets wat we van een vakbond verwachten. Daarom sprak Indymedia.be met Mike De Herdt, coördinator van ABVV-jongeren.

INDY6018_2.JPG

Wat is de Working Class Night?

"Vanuit het ABVV komt al jaren de vraag om iets speciaals te doen voor jongeren. Het ACV organiseert bijvoorbeeld al een aantal jaar Enterrock, en dat steekt bij een aantal mensen in het ABVV de ogen uit, als ik heel eerlijk ben. Daarom zijn we met een aantal jongeren gaan samenzitten. We wilden wat origineler uit de hoek komen dan het zoveelste festivalletje. Uiteindelijk is het dus een avond geworden waarop we in het hele land in elf clubs tegelijkertijd dj's laten draaien. Wij hebben een beetje de pretentie dat aan te kunnen. Er zijn dan ook zo'n 300.000 jonge leden van het ABVV. Nu organiseren we dus het eerste clubfestival in België, dus zowel in Vlaanderen als Wallonië, wat wel uniek is en ook straf, als we naar de communautaire perikelen van de voorbije weken kijken. En het is natuurlijk ook wel een beetje ledenwerving, en goed voor ons imago."

Je spreekt van een imagostunt. Heeft de vakbond dan een imagoprobleem naar jongeren toe?

"De vakbond heeft zeker wel een probleem, dat moeten we niet ontkennen, en elke vakbond weet dat ook. Het is pas wanneer er zich in het eigen bedrijf een probleem stelt dat de vakbond sympathiek wordt of bijval begint te krijgen, maar dan moet het wel dicht bij huis gebeuren. Wanneer een vakbondsactie de mensen niet rechtstreeks aanbelangt, dan wordt het niet meteen geapprecieerd. En vaak worden we ook negatief afgeschilderd in de pers, die dikwijls rechts getint is, zeker bij acties en stakingen. We hebben het moeilijk om ons verstaanbaar te maken. Het linkse spectrum is meestal ook ingewikkelder dan het rechtse. Maar we hebben zeker, net als het ACV, een verpakkings- en imagoprobleem. We worden door heel veel mensen ook voortdurend oubollig afgeschilderd, dus dat blijft op de duur hangen. Met dit evenement willen we aantonen dat we niet zo oubollig zijn, en dat we dichter bij de mensen staan dan dat sommige mensen pretenderen."

De vakbond staat toch vooral bekend als een inhoudelijke instelling. Hoe pakken jullie dat aan op de WCN? Want de jongeren zullen toch vooral komen om te dansen?

"Het is ook de bedoeling om te dansen. De vakbond is eigenlijk een dienstenorganisatie en een belangenvereniging. We helpen de mensen zowel individueel als collectief voort, en we zijn een heel serieuze organisatie op dat gebied. Aan de andere kant hebben de vakbonden ook gevochten voor vrije tijd en vakantie, om niet voortdurend in de werksleur te zitten. Dat is ook onze verdienste. Laten we dat dan ook eens in de verf zetten, en zelf die vrije tijd eens invullen. Daarom is de inkom ook gratis voor leden, maar de WCN staat open voor iedereen. Voor niet-leden blijft het ook een heel democratische prijs, als je dat vergelijkt met de gangbare prijzen voor een dergelijke locatie en line-up. Iedereen is welkom, maar voor de leden doen we iets extra. De oudere generatie vraagt wel om een infostand in de discotheek, maar dat werkt niet. Je moet een jongere op zijn uitgaansavond het systeem van jeugdvakantie niet beginnen uitleggen. We zullen wel zichtbaar zijn. Er zullen vlaggen zijn, en we hebben visuals laten maken om te projecteren, een soort videoclips over het ABVV en de ABVV-jongeren. Maar die avond is het feest, en het mag geweten zijn wie het organiseert, maar de mensen moeten niet overrompeld worden met brochures."

De WCN is nu een eenmalig evenement. Maar waar zijn jullie dagelijks mee bezig?

"Het dienstenpakket van ABVV-jongeren, Magik? genaamd, is ons studenten- en scholierenpakket. Dat houdt een gratis lidmaatschap in, om jongeren kennis te laten maken met het ABVV, en allerlei hulp en informatie tot zelfs rechtsbijstand indien nodig. Zo werken we vooral rond de rechten van jobstudenten en schoolverlaters. Schoolverlaters helpen we bij de overstap van school naar werk, bij alles wat er moet geregeld worden en bij het verkrijgen van hun jeugdvakantie. Jongeren kunnen bij ons ook terecht voor hulp bij het invullen van hun studiebeursaanvraag. Dat neemt zo'n 75 procent van onze tijd in beslag."

"Daarnaast hebben we ook SCREW, ons vrijetijdsaanbod. Vroeger organiseerden we zowat alles, je kan het zo gek niet bedenken of we deden het wel. Nu organiseren we naar het grote publiek in Vlaanderen zo nu en dan een maand van de sociale film in een bepaalde stad. Daarnaast organiseren we ook surf- en snowboardvakanties en in het jaar ééndaagse uitstappen naar surf- en skateparken, alles met de bus en aan een goedkope prijs.
En als laatste maar zeker niet onbelangrijkste hebben we ons netwerk van de Working Class Heroes, een netwerk van jonge militanten en delegees. Hier gaat het niet meer om studenten en scholieren, maar om jongeren die al in het werk staan. Wij willen dat wel uitbreiden naar studenten en scholieren die actief willen worden binnen de ABVV-jongeren, maar voorlopig is dit beperkt tot militanten en delegees, zowel arbeiders als bedienden, uit alle regio's en sectoren, uit grote en kleine bedrijven. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen. Op zichzelf hebben ze meestal niet veel ervaring, maar samen hebben ze heel veel ervaring. Meestal hebben ze wel al iets meegemaakt op hun bedrijf, maar zeker nog niet alles. De Working Class NIght borduurt hierop verder, want het is ook de bedoeling om mensen samen te brengen en elkaar te leren kennen."

Meer info:
www.workingclassnight.be
www.abvvjongeren.be