Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Platform voor de bescherming van de publieke ruimte

Platform voor de bescherming van de publieke ruimte

Onlangs lanceerden Equipes Populaires (franstalige KWB), de actiegroep Respire en mediaconsultant Consoloisirs het 'Platform voor de bescherming van de publieke ruimte'. Na een brede oproep onderschreven al 13 organisaties en sociale bewegingen, plus een groep verontruste personen het platform.
Indymedia.be/GetBasic steunt het platform en wil bijdragen tot de verspreiding van de ideeen over en acties rond de vrijwaring van de publieke ruimte.

De vorming van het platform is een gevolg van onder meer het paneldebat over ''Media en Publiciteit – Kinderen in de vuurlijn'' (30 mei 2007). Bij dat debat, ingericht door Indymedia.be en GetBasic, waren de gesprekspartners Equipes Populaires, Respire, Gezinsbond, Testaankoop en het Kommissariaat voor de Kinderrechten.

In juli lanceerde een kerngroep het Platform naar aanleiding van het protest tegen de nieuwe decreten over de financiering van de RTBf en over de verhoging van het aandeel van de publiciteit in die financiering.

Het platform heeft als breed objectief de bescherming van onze publieke ruimte door een vermindering van de privatisering van die ruimte door publiciteit. Met publieke ruimte bedoelt men hier evengoed het beslag dat de openbare omroep op onze huiskamer legt, als de verloedering en privatisering van het straat- en stadsbeeld door de grote publiciteitspanelen.

Het platform wil met de publieke opinie het debat op gang brengen over welke rol de publiciteit speelt in zaken als overconsumptie, het verband tussen niet-duurzame consumptie en de opwarming van de aarde. Het wil zeer sterk werken aan thema's als slechte voeding, obesitas, sexisme en geweld in de massamedia. Als directe eis wil het platform dat er een wetenschappelijke studie komt over de financering van een openbare omroep (RTBf in Franstalig België) zonder publiciteit. ''Zo'n omroep was een paar decennnia geleden wel mogelijk. Sindsdien zijn de economie en de overheidsfinancieren er op vooruit gegaan. We zien dus niet in waarom een reclamevrije omroep niet zou mogelijk zijn,'' zegt woordvoerster Monique Van Dieren van Equipes Populaires.

Pas daarna wil het platform dat er een openbaar debat komt over zin en onzin van publiciteit in onze samenleving, in het straatbeeld, en vooral in de media. Een debat dat de vorm aanneemt van zowel een parlementair debat als van een ruimer debat in de media en met het grote publiek. Dit debat rond publiciteit, samenleving en media komt voorlopig en vooral in Franstalig België op gang. Ook op de VRT rukt de reclame, onder schuilnamen als sponsoring of mededeling van openbaar nut, gestadig op en vervuilt zij het scherm. De opbrengst van reclame in de geschreven pers is bijna groter geworden dan de inkomsten uit krantenverkoop. De Europese richtlijn Televisie zonder Grenzen zal binnenkort het tevescherm openbreken voor verfijnde beinvloedingstechnieken als product placement en split screen. Vooral de sociale bewegingen maken zich zorgen over de nefaste invloed van die zondvloed van publiciteit op de zwakste mediagebruikers, zoals kinderen en sociaal minder weerbare mensen. Kortom, er zijn talloze redenen om ook in Nederlandsprekend België het platform te steunen en te verbreden naar het hele sociale weefsel toe.