Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Boek] Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster

[Boek] Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster

Brandstichting en terrorisme in de regio Antwerpen ! Enkele jaren geleden smulden de media er van. Fast food restaurants, vleesverwerkende bedrijven, vrachtwagens voor vleesvervoer stonden in de fik.

Anja.jpg

Anja Hermans

De beestjes van een nertskwekerij kregen na een nachtelijke raid de vrijheid. De actievoerders laten initialen na: “ALF” of Animal Liberation Front. Een uit Groot Brittanië afkomstige beweging die ondermeer de farmaceutische industrie fysiek bedreigt wegens het misbruik van dieren in laboratorium proeven. De traditionele dierenbescherming en Gaya waren te soft. Hier werden harde, terroristische tactieken ingezet.

Wie waren die terroristen? Maandenlang gingen de geruchten rond, maar kon of wou de recherche niet ingrijpen. Tot Anja Hermans (nu 27) en haar vriend Geert “in de fout” gingen en trachtten de auto van een onderzoeksrechter in brand te steken. Die twee, samen met Lindsay, waren de actieve militanten van het ALF in het Antwerpse. Anja was bij de flikken al lang meer dan bekend. Ze maakte deel uit van “de harde kern” punkers op de Groenplaats. De drie verdwenen voor lange tijd in de gevangenis. Anja voor drie jaar. Ze werd niet geknakt en begrijpt nu dat dit soort terrorisme de goede zaak slechts van de wal in de sloot helpt. Ze bleef strijdbaar, weldra haalt ze haar diploma van opvoedster.

Zopas verscheen een zeer leesbaar boek over haar nog jonge leven. Het heet “Anja Hermans. Van idealiste tot terroriste en terug “. Het werd opgetekend door haar leeftijdgenote en journaliste Wendy Huyghe en is uitgegeven bij Van Halewijck. Anja Hermans wordt met dit boek een spreekbuis van haar generatie.

Een paar jaar geleden was Anja Hermans (27) “hot news”. Ze vormde samen met haar vriend Geert en haar vriendin Lindsay het trio brandstichtende “terroristen” dat gelinkt aan het Animal Liberation Front (ALF) vleesverwerkende bedrijven, nertsenkwekerijen en fastfood restaurants te lijf ging. Vlaanderen stond op zijn kop. Dit terrorisme kende tot in het buitenland weerklank. Sinds de aanslagen van de CCC (Celulles Communistes Combatants) was hier zoiets niet meer gezien. Later zal blijken dat ook nu politie- en andere provocateurs hun spelletjes speelden… Verwarde anarchistische ideeën deden de rest. Wie wie was en wie wat beoogde blijft duister.

Anja was een “lastig”” kind. Ze groeide met haar zuster op in een warm, open arbeidersgezin. Een grootvader overleefde de nazi kampen, moeder is huisvrouw, vader werkt in ploegendienst in een Antwerps petrochemisch bedrijf. Anja houdt van dieren, haar straathond is haar liefste vriend. Ze werd een anti fascistische punkster en hing tussen de drugverslaafde daklozen rond op de Antwerpse Groenplaats en in kraakpanden. Ze leerde op straat te overleven. Daarna volgde de jeugdrechtbank en plaatsing in jeugdinstellingen.

De latere brandstichtster was verontwaardigd over het onrecht in de wereld. Zoals vele jongeren die fundamentele vragen stellen naar het waarom. Armoede, oorlogen, racisme, extreem rechts,… Haar grote aandacht ging naar het dierenwelzijn en de misdaden die dieren worden aangedaan. De ellende van varkens en kippen die vetgemest worden ten dienste van onverschillige consumenten in een kapitalistische maatschappij. Het kweken van dieren voor bont. De fastfood restaurants waar ongezonde hamburgers, volgepropt met vlees, op het menu staan. De oude dierenbescherming organisaties en Gaia waren haar te soft. Het Animal Liberation Front was extremer en bedreigd in Groot Brittanië fysiek de farmaceutische industrie om haar gebruik van dieren bij laboratorium proeven.

Darwin had gelijk. Dieren zijn onze verwanten. We dienen er verantwoordelijk mee om te gaan. Ook dat is ecologisch denken en handelen. Voor Anja waren de misdaden tegen dieren onaanvaardbaar. En dat zijn ze ook. De mensen moesten wakker geschud worden. Zij en haar vrienden dachten dat te kunnen bereiken door bedrijven in brand te steken… Ze voegden de daad bij het woord. Maandenlang brandde het her en der. De media hadden er een vette kluif aan. Politiediensten werden voor schut gezet ondanks peperdure “bijzondere opsporingstechnieken”. Of wilden voor schut gezet worden… Een politie infiltrant bood de ALF-ers de springstof semtex aan…

De Antwerpse Groenplaats is al sinds mensen heugenis de place tot be van rebelse jongeren. Ze was in de sixties het plein van de Provo’s en van de kunstenaar Panamarenko om er zijn fantasierijke “vliegende” tuigen te testen. Ook toen tot wanhoop van de ordediensten…Ook zij hebben hier een aandeel in. Ze lokten incidenten uit en vervolgden hen dag en nacht. Dit alles in naam van een “propere stad” en de strijd tegen “overlast”. Eén van de meest geestdriftige politie provocateurs op de Groenplaats was commissaris Bart De Bie, racist en nu gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Deze “veiligheidsspecialist” van het VB werd onlangs correctioneel tot drie jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens valsheid in geschrifte van PV’s, verduistering, onwettelijke huiszoekingen en slagen en verwondingen op het politiekantoor aan een Turkse familie. Het parket gaat in beroep en De Bie riskeert een effectieve straf. Samen met zijn baas hoofdcommissaris Serge Muyters waren zij degenen die de spanningen op het plein en elders bewust opdreven. Muyters werd tijdens het proces De Bie en in de media herhaaldelijk als betrokkene genoemd, maar is nog steeds in dienst. Burgemeester Patrick Janssens (SP.A-Spirit) heeft zo zijn redenen om hier niet in te grijpen…

Anja Hermans en haar vriend Geert werden op heterdaad betrapt toen ze de auto van een onderzoeksrechter in brand wilden steken. Einde verhaal. Er kwamen processen. Anja, Lindsay en Geert verzeilden voor jaren in meerdere gevangenissen en psychiatrische instellingen. Anja had het moeilijk maar ging niet door de knieën. Ze leerde uit haar verleden, uit haar gevangenisstraf van drie jaar. Ze werkt nu samen met de sociaal-fotografen van Brandpunt 23 en met Indymedia.be. Ze studeerde in de cel en haalt weldra haar diploma van opvoedster. Haar stage doet ze in een kinderboerderij met dieren, jongeren, en mensen met een beperking(motorisch, psychisch,mentaal). Anja is nog nog steeds de, nu wat oudere , rebelse meid, intelligent en aantrekkelijk. De raad die sommigen haar indertijd trachtten te geven om een meer vruchtbare taktiek in de strijd aan te wenden heeft ze door een harde levenservaring begrepen. Het door haar en haar vrienden toegepaste terrorisme, “bijgestuurd” door provocateurs,is niet alleen destructief, maar ook zelfdestructief,waarvan de gevolgen niet meer zijn te overzien... Dat is de belangrijkste les uit dit verhaal.

Het is vooral deze les die Anja Hermans wil doorgeven aan vele jongeren, niet moraliserend maar realistisch. Daarom schreef de journaliste en leeftijdgenote Wendy Huyghe haar verhaal in een zeer leesbare tekst op. Het werd een boek dat een pakkende kijk geeft “…in het hoofd van een meisje dat al bij al slechts een klein beetje anders is…”. Naast het ALF-verhaal biedt dit werk een soms onthutsend beeld van het Vlaamse gevangeniswezen en de psychiatrie. Bovenal is het de geschiedenis van een puber en haar vrienden die tot in hun ziel verontwaardigd over het onrecht in de wereld naar actiemiddelen grijpen die buiten elke proportie zijn en “het sisteem” slechts voordeel opbrengen.

Koen Calliauw.

“Anja Hermans. Van idealiste tot terroriste en terug.” Door Wendy Huyghe. Uitgeverij Van Halewijck. (300 blz.)

reportage op koppen (VRT)

http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.176896

Je kan de reportage over Anja en het ALF bekijken op de VRT website. Als je eerst het artikel van Koen leest dan is dit een mooie reportage.
Maar de duiding van Koen ontbreekt wel in de reportage.

Waar kan je het boek kopen?

Waar kan je het boek kopen? Of bestellen?

Was nog maar een jaar of 14 toen het ALF in het nieuws kwam maar ging toch met graffitie op de muren schrijven: ALF. Hihi, we noemden ons het ELR, de extreem linkse rebellen. Je ziet wat er van komt hé Anja, 'kopieërgedrag' van pubers.

Voor mij zijn zulke daden die jullie deden wel goed te keuren, ik kan er niet doen. (m.u.v. die auto van de onderzoeksrechter)

aan Anonymous Een slogan

aan Anonymous

Een slogan spuiten is in mijn ogen nog een 'jeugdzonde',overgaan tot acties die mensenlevens in gevaar hadden kunnen brengen is wat anders,..

Er zullen er altijd zijn die de brandstichtingen van het ALF verheerlijken,maar de praktijk heeft uitgewezen, dat onze handelswijze tot niets heeft geleid,buiten dan een angstpsychose over heel België,de materieele schade was niet te overzien, om maar te zwijgen over de psychologische impact op slachtoffers,familie, naasten,de gehele dierenrechtenbeweging én anarchistische scene die over 1 kam werd gelijkgesteld met brandstichters,relschoppers en dergelijke.En bijkomend het gerechtelijk prijskaartje van gerechtskosten, burgerlijke partijstellingen en een ticket gevanhgenis voor een paar jaar,...dat is het enige resultaat geweest,...niet meer en niet minder,...

Geweld kan je niet met geweld gaan bestrijden,...dit eindigt in een eindeloze spiraal,..Kijk maar eens naar wat er allemaal gebeurd in deze wereld,oorzaak,gevolg, actie en reactie,...Ik ben het nog steeds niet eens met al het dierenleed dat er in deze wereld heerst,...maar er zijn andere manieren om actie te voeren...op een geweldadige manier je eigen mening proberen over te brengen op anderen werkt averechts en staat gelijk aan hoe dictaturen onstaan zijn, er is wel degelijk een verschil tussen gelijk te denken te hebben en gelijk krijgen,...

"ALF": Provocateurs in actie.

Anja Hermans en haar vriendenkring leerde ik bijna tien jaar geleden kennen in het inloophuis van het Daklozen Aktie Komitee (DAK) in de Antwerpse St Andries wijk.Vlak bij de Groenplaats.Anja was dakloos en piepjong,dus was het logisch dat ze met onze hulpverlenings organisatie regelmatig contact zocht.Het DAK heeft altijd uitsluitend met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen gewerkt en is nog steeds zeer actief.

Zowel in haar boek als in het uitgebreide intervieuw dat Annemie Bulté voor Humo (nr. 3496) met haar had,heeft Anja het over een "hij".Deze "hij" is mij goed bekend en speelde een meer dan dubieuse rol in de affaire van het Animal Liberation Front en andere acties uit anarchistische hoek, die in princiepe goed waren maar kapot gemaakt werden door figuren als "hij".Ik denk daarbij aan "Spaak en Tandrad" dat opkwam voor de zachte weggebruiker.Aan kraakpanden waar onverantwoordelijken met een grote bek de boel verzieken. Aan betogingen waar ze de uitlokkers zijn van zinloos geweld.

Ik ben niet paranoïa. Anja al evenmin. Maar deze "hij's" of desnoods "zij's" spelen een nefaste rol.Ze zijn meestal iets ouder en jutten jongeren op die terecht verontwaardigt zijn, tot onverantwoorde,destructieve daden.De Antwerpse "hij" waarover Anja het heeft,staat voor een type provocateur waarvan het doel steeds onduidelijk is.Het resultaat van zijn provocatie als "ingewijde" is wel hetzelfde als dat van extreem rechtse politieprovocateurs als ex commissaris Bart De Bie.Ze vullen mekaar naadloos aan.

Het resultaat was dat een hele beweging,in dit geval deze voor dierenrechten,gecriminaliseerd werd en gewone mensen angst kregen voor alles wat progressief en links is. Het is een oude tactiek die Hitler en de nazi's met succes toepasten toen ze in de jaren dertig zélf de "Reichstag" in Berlijn in brand staken en de onevenwichtige Nederlandse anarcho-kommunist Rinus Van Der Lubbe er voor lieten opdraaien. Het betekende de start van Hitler's dictatuur. Ook nu kan men wereldwijd de bewijzen zien hoe anonieme politie provocateurs manifestaties van anders globalisten infiltreren en geweld uitlokken om deze beweging in discrediet te brengen.

Ik ben geen pacifist. Het is naïef te denken dat onderdrukte volkeren die in extreme armoede leven het op een ongewapende manier kunnen winnen van hun zwaar bewapende onderdrukkers.De massamoorden die in Irak onder leiding van de USA gepleegd worden beogen de brutale roof van grondstoffen,olie.Het Iraakse volk verzet zich en heeft onze solidariteit nodig.De terroristen zijn de USA en C°.Tijdens de tweede wereldoorlog vochten ook in België duizenden gewapende ondergrondse verzetstrijders tegen de nazi's.De Duitse bezetter noemde hen terroristen,zoals ook Busch dat doet met vrijheidstrijders.Ook Mandela was voor het apartheidsregime een terrorist.

In een land als België - dat verre van echt democratisch is - zijn vele vormen van protest mogelijk alhoewel ook hier essentiële democratische verworvenheden gevaar lopen. In naam van "de strijd tegen het terrorisme" en in het kader van de verrechtsing in Europa.Er is nog een lange weg af te leggen naar een werkelijk rechtvaardige maatschappij. Er is nog veel werk aan de winkel,ook wat de rechten van onze verwanten,de dieren betreft.Provocateurs, van welk allooi ook, dienen dan ook best bedolven onder pek en veren afgevoerd te worden.Onze strijd is te belangrijk om hem door destructieve infiltranten kapot te laten maken.Figuren als "hij" die anderen de kastanjes uit het vuur laten halen en met de noorderzon verdwijnen als het hen te heet onder de voeten wordt.

www.daklozenaktiekomitee.be

hey Anja, mijn naam is Koen

hey Anja, mijn naam is Koen (ben geen log-in).

We kunnen nog veel discutieëren over de manieren van actie voeren, directe actie en over wat jij terrorisme noemt maar via internet eindigt dit meestal op een monoloog.

Succes nog met je opleiding jeugd en gehandicaptenzorg, heb dat ook gestudeerd en ben nu begeleider bij mensen met een mentale handicap. Zeer aangename job.

inderdaad, er valt veel te

inderdaad, er valt veel te vertellen over de manier en van actievoeren,ik heb er nu zo mijn visie op,door wat 'de praktijk' me heeft geleerd,..;En ik zie veel liever jongeren die uit de gevangenis blijven, dan dat ze er in geraken,...

Merci voor de succeswensen,jeugd en gehandicaptenzorg is een leuke interessante opleiding!!! Werk ook met mensen met een mentale beperking(alsook psychisch en motorisch),en geeft me echt voldoening om met deze mensen samen te werken :-)

Via deze:ook vele aangename en plezierige momenten toegewenst op jou werkvloer!!!

Hey Anja, Toen ik hoorde dat

Hey Anja,
Toen ik hoorde dat je een boek had uitgebracht ben ik hem onmiddellijk gaan kopen en heb hem op 2 dagen uitgelezen (mijn persoonlijk reccord trouwens). Ik moet zeggen, ik ben serieus verschoten van wat ge allemaal hebt moeten meemaken. Uiteraard was ik wel op de hoogte van de gebeurtenissen, maar wat er "achter de schermen" gaande was, kreeg je niet te horen natuurlijk.

Ik wens je enorm veel succes in al wat je doet en hoop oprecht dat je al je dromen kan waarmaken!

Een oud-klasgenootje x

@ oud klasgenootje

Proficiat met je recordpoging!! :-)

Mercikes voor de mooie wensen :-)

Hoop dat ook al jou wensen en dromen mogen uitkomen!!

Groentjes

Anja

Over "HIJ"

Ik heb het boek gelezen en weet wie "hij" is,ik kwam vroeger ook in WEIK en heb "hem" daar ook aan het werk gezien,hoe hij jongeren opstookte en aanzette tot feiten en nadien zijn pollekes ervan aftrok,...Ik heb zijn revolutionaire preken ook aanhoord,en ben ook in zijn manipulerend gedrag getrapt.

Anja zit er niet ver naast dat dit stuk onbenul niet meer is dan een beroepsprovocateur zonder enig verantwoordelijksheidsbesef.

Ik hoop voor "hem" dat als de politie Anja ooit nog ondervraagd over zijn praktijken ze deze keer haar mond WEL opentrekt !!!

Ik heb zelf geen hoge pet op met de flikken, maar van dit sujet kan ik gerust stellen,dat dit wel degelijk een gevaar is voor de maatschappij en vooral naar jongeren toe.Ik zal met plezier ook mijn boekske eens willen opentrekken over deze egotrippende,zelfverklaarde revolutionair,lafbek,provocateur.Ik voel mij door deze onozelaar meer dan gebruikt, en het is niet voor niets dat hij uit De Scheld'Apen, Radio Centraal en uit het kabinet van Boutmans is gesmeten,...websitekes bouwen om aan te zetten tot geweld,de moeder van zijn eigen kind bijna de hersens inslaan met een tuinstoel,....Meneer "HIJ" het wordt tijd dat ze jou eens dringend steken waar je moet zitten, vooraleer de geschiedenis zich herhaalt.Van mij part belandt je drie meter onder de grond, ik zal komen pissen op jou graf.Je bent niet alleen gestoord maar daarbij ook nog een FASCHIST!!!

Moedige madam

Ik heb het boek in 2 trekken uitgelezen.
Dat de gevangenis geen sterrrenhotel was wist ik en het hoeft ook geen sterrenhotel te zijn, maar dat het zo erg was ... ik ben geschokt. idem psychiatrische instelling.
Anja ik vind je moedig omdat je dit zo eerlijk op papier hebt gezet, maar om de toffe madam te worden die je nu bent, na alles wat je hebt meegemaakt daar is misschien nog meer moed voor nodig.
Succes met je verdere studie.

"Hij"

Waarom zeggen jullie niet gewoon wie die "hij" is?

Ik vraag het me maar af. Zo moeilijk is z'n naam nu ook niet te achterhalen. Maar misschien is het toch beter z'n naam hier maar eens te vermelden?

Groet,

O.

Ikzelf wist na het lezen van

Ikzelf wist na het lezen van je interview in Humo meteen wie 'hij' was, en ik denk dat iedereen actief in de linkse scene in A'pen en omstreken het wel weet. Maat wat ik me vooral afvraag: waarom zo mysterieus doen over die naam?
Waarom wordt die niet uitgesproken?

Verder wens ik je veel succes Anja in alles wat je nog doet!

Namen noemen

Waarom vragen wat je toch al weet.
De naam noemen, betekend iemand formeel beschuldigen. Dit kan vergaande juridische gevolgen hebben.

Zelfde zot,zelfde patroon, zelfde gevolgen

@ Anonymous

De geschiedenis heeft zich al herhaald, spijtig genoeg,...Antwerpen is klein, dienen "hij" is mij wel bekend en zelfs NA Anja's Geert en Lyndsay's arrestatie id deze elfverklaarde communistische zot blijven doen wat hij daarvoor ook al deed,namelijk jongeren in de problemen helpen om daarna (als het hem te heet wordt) over te gaan tot verregaande manipulatie en bedriegingen om te verhinderen dat zijn praktijken aan het daglicht komen,zo is mij geweten dat dienen "hij" in 2003 in het midden van de stad Antwerpen opzettelijk brand heeft gesticht op enkel graafmachines, vandalisme pleegde in het toen in opbouw zijnde Justitiepaleis,en dergelijke,...

gevolg: Een jonge vrouw, nu nog maar 26 jaar, kreeg ontelbare keren de politie over de vloer,waardoor haar ouders er psychisch onderdoor gingen,zij op den duur in de psychiatrie belandde, en nu nog steeds worstelt met de angst om haar mond te durven opendoen omdat "hij" ook bij haar heeft gedreigd het huis van haar ouders in brand te steken, moest zij durven spreken,...

Daarom: zelfde zot, zelfde patroon,, zelfde gevolen, de geschiedenis herhaalt zich,....

"Hij" heet X. Ik

"Hij" heet X. Ik ken hem van vroeger en ik geloof nog geen tiende van wat er in de media of hier over hem geschreven staat.
In het interview in Humo zegt Anja pagina's lang dat ze een pathologische leugenaarster is, dat ze gelogen heeft tegen haar vrienden, haar ouders, haar kameraden, journalisten en dat ze iedereen voor haar kar heeft gespannen. En nu gaat iedereen elk woord geloven dat ze zegt. Raar.
Terrijn maakt al meer dan tien jaar permanent onderwerp uit van allerlei onderzoeken voor de acties waaraan hij heeft deelgenomen. Door allerlei politiediensten. Als hij schuldig zou zijn aan wat hem tenlaste word gelegd, dan was hij al lang veroordeeld.

(commentaar aangepast: kunnen jullie stoppen met de namedropping? christophe)

Reactie door ouder van slachtoffer van "hij"

"Hij" heet X. Ik = volgens muh "hij"zelf, maar dat is mijn interpretatie.
Allereerst merk ik de positieve reactie's op dit artikel. Het vergt inderdaad veel moed om zo openlijk deze zwarte periode uit haar leven publiekelijk te maken, dit dan nog als een boodschap naar jongeren verwoorden verdient nogmaals alle lof.
Men kan gerust stellen dat figuren zoals "hij" beter niet op deze aarde rondlopen, zij helpen alleen jongeren en hun familie in grote problemen. Het ergste is dan nog dat zulke figuur het zo kan spelen dat hij buiten schot blijft.
Ondertussen kan ik wel zeggen dat meerdere ouders van zijn slachtoffers onderling contact hebben. Daaruit blijkt dat hij telkenmale jonge meisjes vrouwen in hun puberteitsjaren eerst inspeelt op hun idealen door hun gelijk te geven, nadien begint het manipulatieve een rol te spelen en overhaald hij deze meisjes om over te gaan tot actie, eerst kleine ludieke actie's, later voert hij de druk op om tot grotere terroristische actie's over te gaan. Bij de ludieke actie's zorgt hij voor de nodige publiciteit en treed zelf in het voetlicht, bij de terroristische actie's zorgt hij er wel voor om buiten schot te blijven. Dat hij zelf het geweld t.o.v. deze jonge vrouwen niet schuwt is ondertussen ook bekent.
Veel mensen zullen zich natuurlijk afvragen hoe hij deze jongeren dan zo ver krijgt, dat is heel simpel "door te dreigen het huis van hun ouders in brand te steken", dit zorgt er voor dat de jongere in kwestie geen weg terug meer ziet en zo verder in deze spiraal terecht komt.
Juist daardoor kan hij steeds de dans ontspringen, de jongere wordt opgepakt en ondervraagd, maar zal zwijgen als vermoord, ha ja anders huis van ouders in de fik.
Daarom langs deze weg een oproep naar alle jongeren die ooit gemanipuleerd werden door "hij' verenig u en kom tot een collectieve klacht tegen hem, zodat hij voor jaren opgesloten kan worden, de wereld is beter af met hem achter tralie's voor de rest van zijn leven indien mogelijk.

"Hij wiens naam niet genoemd mag worden"

"Hij wiens naam niet genoemd mag worden", zo noemt men de incarnatie van het kwaad in de Harry-Potter-boeken en -films. Maar iedereen met een greintje moed noemt hem daar gewoon bij zijn naam: Voldemort. Ik moest aan hem denken toen ik het interview met Anja Hermans las in Humo n°3496.
Ook Emmanuel Goldstein kwam me voor de geest, de mythische verpersoonlijking van al wat slecht is in George Orwells boek '1984'. Elke dag is hij het mikpunt van de verplichte 'Two Minutes Hate' waarbij de onderdanen van Big Brother via georkestreerde campagnes worden aangezet Goldstein hartsgrondig te haten en die irrationale haat publiekelijk te uiten.

Haar boek heb ik nog niet gelezen, maar Anja spreekt in het interview over "hij" en door de journaliste gevraagd waarom ze geen naam noemt, zegt ze: "ik ben bang voor mijn veiligheid".

Daarin heeft ze volmondig gelijk: als ze mijn naam zou noemen in verband met de beschuldigingen die ze uit, dan had ze prompt een proces aan haar been wegens laster en eerroof. En dat proces zou ze ook grandioos verliezen omdat ze nergens het onderscheid maakt tussen 'Dichtung und Wahrheit'. Met andere woorden: ze liegt en belastert juridisch gezien is dat strafbaar. Maar - sluw zoals Anja altijd is geweest - beschermt ze zich daartegen door de beschuldigingen anoniem te lanceren. Het is dus niet haar fysieke veiligheid die bedreigd zou zijn, maar haar juridische positie. Een rechtszaak zou namelijk snel duidelijk maken dat haar beschuldigingen vals zijn.

Vreemd in de hele affaire is dat alle journalisten dat onderscheid tussen waarheid en verzinsel wel kunnen maken. Ze moeten daarvoor alleen in hun eigen archief duiken en de leugens en tegenstellingen komen automatisch bovendrijven. Het zegt iets over de deontologie en beroepsernst van de betrokken journalisten dat geen van hen dat doet. Verbazen doet dat niet: journalisten zijn niet geïnteresseerd in de waarheid maar wel in een smeuïg human-intrest verhaal en daarvoor is Anja altijd bruikbaar geweest.

In het Humo-interview vertelt Anja hoe ze ten tijde van het ALF haar ouders, haar vrienden, haar kameraden en journalisten heeft belogen, om de tuin geleid en misbruikt. Ze heeft valse verklaringen afgelegd, mensen valselijk beschuldigd en hen daardoor behoorlijk wat leed berokkend. Dat is algemeen bekend, het is terug te vinden in vroegere interviews en Anja ontkent het ook zelf niet.
In datzelfde interview doet ze echter gewoon verder. Wat me daaraan verbaast, is dat iedereen haar nu plots klakkeloos gelooft, hoewel ze in het verleden heeft aangetoond dat daar weinig reden toe is.

Ik heb alle begrip voor het feit dat Anja een streep wil trekken onder haar verleden en zichzelf een ander imago wil aanmeten. Ze doet dat overigens bijzonder goed als ze zich op de cover van het boek laat afbeelden met een onschuldig lam in de armen, op TV in een huiselijk kader en in tekst als begeleidster van mensen met een handicap. Noël Slangen kan er als communicatiespecialist nog een puntje aan zuigen.
Ik wens Anja verder ook alle succes met haar nieuwe imago en haar verder leven en ik hoop dat dat bijzonder constructief mag zijn. Zoals ik haar altijd heb voorgehouden. En als het meezit gaan we nog eens samen zwemmen aan het Noorderkasteel zoals vorige zomer toen er tussen ons nog geen vuiltje aan de lucht was, wat op zich al tot wenkbrauwgefrons zou mogen leiden bij mensen die haar lichtvaardig wensen te geloven.

En hier komen we een beetje tot de essentie van de zaak. Anja schildert me af als een soort kwade genius die achter de schermen de touwtjes in handen heeft en manipuleert terwijl hijzelf buiten schot blijft. De Fu Manchu van de Lage Landen dus. Of voor de minder geletterden: Dr. Krimson uit Suske en Wiske.

Anja weet dat de realiteit omgekeerd is. Van zodra ik begreep dat ze betrokken was bij het ALF, heb ik haar letterlijk gezegd: "de vraag is niet òf de mensen van het ALF worden gearresteerd, de vraag is alleen wanneer". En aansluitend daarop gaf ik het advies er onmiddellijk mee op te houden. Omdat ze zichzelf in gevaar bracht, omdat ze mensen rondom haar schade berokkende en omdat alles wat we gedurende jaren opbouwden, bedreigd werd door de acties.

Dat Anja naar mijn goeie raad (en die van anderen) niet heeft willen luisteren, zegt iets over haar karakter, haar eigenzinnigheid, standvastigheid en haar koppigheid. Ik vind dat doorgaans goede eigenschappen. Maar het zegt ook iets over de gebrekkige impact die ik op haar (en andere jongeren) had of heb: ze luisterde namelijk niet, de acties gingen gewoon verder. Met het gekende gevolg overigens: een lange gevangenisstraf voor alle betrokkenen, de psychische terreur voor haar familie en omgeving en het einde van de weinige organisaties die in het Antwerpse een kritisch geluid lieten horen. Ik twijfel er geen moment aan dat dat de uiteindelijke bedoeling van het ALF is en was: het criminaliseren en in een slecht daglicht plaatsen van kritische stemmen en activisten. Dat die campagne prima heeft gewerkt en dat vandaag nog altijd doet, mag duidelijk zijn. Zoals Sherlock Holmes aan Mister Watson al voorhield kunnen sommigen zich hier best eens de vraag stellen: "who benefits?". Niet de dieren, niet de goedmenende actievoerders, niet de kritische stemmen of de wat radicalere anti-kapitalisten.

Wat ik mis in Anja's interview, is een verwijzing naar politieprovocateurs en infiltranten. Misschien vernoemt ze hen in het boek maar ik heb nog niet de tijd gevonden dat te lezen.

Er waren namelijk wel degelijk provocateurs en infiltranten aan het werk en ze dragen een bijzonder grote verantwoordelijkheid in sommige dingen die gebeurd zijn. Jammer dat ze noch op het proces noch in de interviews ter verantwoording geroepen worden. Eén van hen is Arthur de Kimpe en meer uitleg over hem vind je hier: http://ministerievanagitatie.wordpress.com/2007/03/03/kent-uw-vijand/

Sommige van de reacties op de verschijning van Anja's boek en het interview kan ik begrijpen. De ouders bijvoorbeeld, die maar moeilijk kunnen aanvaarden dat hun kind tot dergelijke daden in staat is en ook psychologisch maar al te graag meegaan in het verhaaltje dat een externe bron oorzaak van alle kwaad is. Het is een oud mechanisme en het maakt dat mensen niet vatbaar zijn voor informatie die niet strookt met hun visie op de realiteit.
Ze gaan echter voorbij aan het feit dat ik als eerste op de trappen van het Justitiepaleis de verdediging van Anja heb opgenomen en onmiddellijk de daad bij het woord heb gevoegd door de oprichting van een steuncomité dat voor juridische en financiële hulp zou zorgen. Ze gaan voorbij aan het feit dat ik en mijn gezin het slachtoffer werden van huiszoekingen, arrestaties en onderzoeken die tot op vorig jaar voortduurden. Ze gaan voorbij aan het feit dat alle politieonderzoeken me van elke schuld hebben vrijgepleit en dat ik aanvankelijk wel van betrokkenheid verdacht maar nooit in verdenking werd gesteld. Ze gaan ook voorbij aan het feit dat ik door de valse sporen die bewust gelegd werden ook zelf gearresteerd werd en in de gevangenis terecht kwam. In voorarrest weliswaar en gelukkig niet vreselijk lang. Maar dat is logisch als je onschuldig bent.

Wil ik mezelf hiermee volledig vrijpleiten en net als Anja het onschuldig schaap uithangen? Niet bepaald. Het is zeker waar dat ik er een radicaal wereldbeeld op na houdt. Ik vind dat niet abnormaal als er twee oorlogen aan de gang zijn, als het verbruik van antidepressiva en slaapmiddelen in ons land ongekende hoogtes neemt, als het klimaat opwarmt onder druk van onze pathologische consumptiedrang, als de kloof tussen arm en rijk stelselmatig groeit en arbeiders en werknemers niet alleen aan macht maar ook aan koopkracht inboeten terwijl men voor de aandeelhouders de rode loper uitrolt. In die zin vind ik acties rond mobiliteit, huisvesting, behoud van arbeidsvoorwaarden of democratische rechten en vrijheden bepaald niet revolutionair maar getuigen van gezond verstand. Op voorwaarde dat dat gebeurt op 'n manier waar veel mensen zich in kunnen herkennen: bij daglicht, in de schijnwerpers van de media, herkenbaar en bij voorkeur op een vrolijke, communicatieve manier. Dat is dus in tegenspraak met alles waar het ALF voor staat en - iedereen kan dat nakijken - dat heb ik altijd met zoveel woorden gezegd. Publiek en privé. Wie het tegenovergestelde beweert, is een leugenaar.

Verder draag ik wellicht een zekere morele verantwoordelijkheid voor het feit dat jongeren via mij in contact zijn gekomen met een wereldvisie die niet strookte met die van hun ouders, politiediensten, school of bepaalde belangengroepen. En in die zin draag ik ook een zekere mede-verantwoordelijkheid voor sommige van de botsingen die die jongeren met hun ouders, politiediensten of ander instellingen hebben meegemaakt. Maar als het geven van informatie over de toestand van de wereld, de gruwel van het kapitalisme en diverse manieren om daartegen te ageren gelijk staat met manipulatie, ja, dan ben ik een manipulator. Zeker weten.

Ik voel me daar niet schuldig over: er is heel wat mis in onze samenleving en mensen hebben niet alleen het recht maar ook alle belang zich daar daadkrachtig en effectief tegen te verzetten. Dat dat regelmatig botst is de logica zelve. Maar zoals al gezegd: je verandert de wereld niet door angstinductie want dat werkt alleen verrechtsing in de hand.

Ik neem het mezelf ook kwalijk dat ik er toen niet in geslaagd ben Anja op andere gedachten te brengen en ervoor te zorgen dat ze ophield met brandstichten. Want net zoals Patsy Sörensen en Koen Calliauw wist ik vrij snel dat ze bij de acties betrokken was en net zoals Patsy en Koen heb ik gefaald haar aan het verstand te brengen dat dergelijke acties niet alleen de dieren geen stap vooruit kunnen helpen maar bovendien alle kritische en actieve stemmen die zich tegen het wildgroeiende kapitalisme verzetten zouden criminaliseren en isoleren. Quod erat demonstrandum.

Tot slot: ik ben Voldemort, Dr. Krimson, Fu Manchu noch Goldstein maar een gewoon mens. Als zodanig heb ik in mijn leven zowel privé als politiek fouten gemaakt en soms dingen gedaan waar ik achteraf spijt van had. Een beetje zoals iedereen, veronderstel ik. Maar één ding ben ik niet, en dat is laf. Ik laat nooit door iemand anders de kastanjes uit het vuur halen en ik verstop me niet achter weinig subtiele pseudoniemen als "hij" of "anonymous". Ik heet gewoon Peter terryn en iedereen die over die periode, de interviews of de reacties met mij wil converseren kan dat via mijn e-mailadres: pterryn(at)yahoo.com. Banale haatmail verdwijnt in de prullenmand en bedreigingen zijn juridisch strafbaar. Verder wil ik op elke analyse antwoorden en over alle feiten nadenken.

En mensen die een vereniging willen oprichten van "jongeren die ooit gemanipuleerd werden door 'hij'", mogen altijd contact met me opnemen. Misschien heb ik nog enkel ideetjes voor een vrolijke en efficiënte campagne.

Moddergevecht

Enkele commentaren verwijderd. Kunnen jullie het netjes houden? Dat betekent geen anonieme beschuldigingen en geen gescheld.

De eerlijkheid zelve,...

@ Terrijn:

Ik vindt het spijtig dat jou comment verwijderd is,van gisteren,…met alle respect naar Christophe van Indymedia.be

Terrijn, in jou comment van gisteren zeg je dat ik lijdt aan hysterie.

Ik denk dat jij hysterie en de realiteit niet van elkaar kan onderscheiden,…

Je stelt de geloofwaardigheid van Anja in vraag, wel, ik vraag me af of jij de ballen hebt om eerlijk voor jou fouten uit te komen, en eindelijk eens wat verantwoordelijkheidszin wil aan de dag leggen. Ook in de ganse ALF zaak, waar jij als je eerlijk bent wel degelijk een grote rol hebt gespeeld.

Je hebt het over een eerlijk proces, wel laten we dan eerlijk zijn en het ook eerlijk spelen, en ik vraag je dan om onderstaande vragen EERLIJK te beantwoorden. Let wel dat het ditmaal om JOU GELOOFWAARDIGHEID gaat:

1.Ik heb nooit het ALF verheerlijkt noch in WEIK, noch elders: Waar/niet waar/weet ik niet meer.

2.Ik heb nooit opeisingbrieven getypt na aanslagen van het ALF. Waar/niet waar/ weet ik niet meer.

3.Er zijn bij mij thuis nooit krantenknipsels gevonden door de politie van de eerste ALF aanslagen, vooraleer dat deze werden opgeëist door Lyndsay en Anja. Waar/niet waar/weet ik niet meer.

4. Deze krantenknipsels alsook de lijst van onderzoeksrechters die bij me thuis werden gevonden kwamen daar: Vanzelf/zijn door de politie daar tijdens de huiszoeking neergelegd/ ik lijdt aan geheugenverlies

5.Ik heb jongeren nooit opgejut om tot actie/geweld over te gaan: waar/niet waar.

6. Ik heb nooit in het boekje van WEIK geschreven: “Weik heeft een actiegroep dierenrechten die van mening is dat enkel niet-geweldloze acties het probleem moeten aankaarten”: waar/niet waar/ ik heb geheugenverlies.

7.Deze passage was een tikfout: Waar/ niet waar

8. Een beetje verder in datzelfde boekje heb ik niet geschreven:”Een dagje rellen in Vottem: de Rijkswacht telde 28 gewonden in hun rangen. Zo werd het toch nog een aangename dag. Breng volgende keer een katapult, armbeschermers en een bivakmuts mee, kunnen we nog eens lachen.” Waar/niet waar/ ik heb geheugenverlies.

9.Tijdens mijn verhoor aan de politie heb ik hierop geantwoord.”Ik schrijf wat ik wil”. Waar/niet waar/ de politie heeft mijn verklaring vervalst.

10. Ik heb nooit in Weik de computers laten verwisselen, waar ik de opeisingbrieven heb op getypt. Waar/ niet waar/ ik heb geheugenverlies.
11. Ik ben helemaal niet vrouwonvriendelijk ik heb nog nooit een vrouw geslagen zeker mijn ex-liefjes niet; Waar/ niet waar/ ik heb geheugenverlies.

12. Ik heb de moeder van mijn jongste zoon nooit een tuinstoel op haar hoofd geslagen. Zij verzint dit. Waar/ niet waar.

13. Ik heb daarop in de Scheld’Apen geen peer op mijn bakkes voor ontvangen. Dit is een leugen en de jongen die ze mij verkocht heeft, deed dit “zomaar”. Waar/ niet waar/ ik heb geheugenverlies.

15.Ik heb onschuldig in de gevangenis gezeten, ik had helemaal niets te maken met het ALF. Waar/ ik ben altijd onschuldig.

14.Ik heb mijn eigen zoon nooit aangezet om met stenen naar de flikken te gooien in Vottem. Ik bescherm de jeugd tegen zulke daden. Waar/ niet waar.

15.Ik weet totaal niet wie er de veroordelingen heeft gekregen voor de acties van Spaak en Tandrad, dit is overigens hun eigen fout mijns inziens. Waar/ niet waar/ hoezo zijn hier mensen voor veroordeeld?

16.Ik heb in 2003 nooit brandgesticht op het Mechelseplein te Antwerpen. Waar/ niet waar/ waar ligt het Mechelseplein/ ik heb geheugenverlies.

17. Dit kadert in 1 van mijn visies dat ik steeds actie voer publiekelijk, en steeds in aanwezigheid van de pers: Waar/ ik heb geen verborgen agenda.

18. Het zou een groffe leugen zijn, als de vrouw die daarbij aanwezig was ondertussen al verscheidene malen bij haar ouders de politie over de vloer heeft gekregen. Waar/ niet waar/die ouders liegen ook.

19.Ik heb helemaal nooit gedreigd met ouders hun huizen in brand te willen steken. Waar/ niet waar/ ik flap er soms dingen uit die ik niet meen.

20.Ik wordt door het Parket van Antwerpen helemaal niet verdacht om het brein te zijn achter het ALF. Waar/ niet waar.

21.Ik zou nooit oproepen tot geweld: Op mijn website zijn de passages “steek de justitiepaleizen in brand/ plunder de warenhuizen, pak de flikken hun wapens af en knal ze allemaal af ” slechts satire. Waar/ niet waar/ een handig excuus om de ware toedracht enigszins te kunnen verdoezelen.

22. Wendy Huyghe is een trut, als journaliste heeft ze het nagelaten om stukken uit het gerechtelijk ALF- dossier te lezen. Waar/ niet waar/welk gerechtelijk dossier?

23. Ik ben een eerlijk betrouwbaar persoon,ik heb op alle vragen eerlijk geantwoord, en het tegendeel kan niet bewezen worden. Natuurlijk! : ik ben onaantastbaar/ ik lieg nooit.

Zo, Meneer Terryn, hier is Uw kans om Uw geloofwaardigheid in een open forum aan iedereen kenbaar te maken,maak er gebruik van !!! Wij zijn allen benieuwd !!!

Vragenrondje deel 2

@ Terryn

Wel, hoe zit het? Wij zijn allen nieuwsgierig naar jou eerlijkheid!!!

Alvast het tweede vragenrondje:Je kent de regels, EERLIJK zijn, het is JOU GELOOFWAARDIGHEID, dus zo moeilijk kan dit niet zijn.

1. 1.Ik vindt het ALF,naast andere vormen van terrorisme gewoonweg verwerpelijk,met het zaaien van angst bereik je immers niets: Waar/Niet Waar / Er zijn uitzonderingen.

1. 1 van die uitzonderingen is bijvoorbeeld de aanslagen van 09/11. Ik vond die “esthetisch heel mooi”. Waar/niet waar

2. Dat heb ik nooit gezegd!!! Dat heeft nooit op mijn website gestaan!!! Waar/ niet waar/iemand anders heeft dat op mijn site gezet/welke site?

3. Dat er bij die aanslagen duizenden mensen zijn omgekomen,is een bijkomende zaak,ik heb daar niet bij nagedacht toen ik deze uitspraak deed. Waar/niet waar/ ik denk sowieso niet veel na.

4. Bij de vrijlating van Pierre Carette van de CCC stond ik helemaal niet aan de gevangenispoort in Leuven om mijn kameraad te verwelkomen. Waar/niet waar/dat was mijn dubbelganger/ik stond daar per toeval/ik heb geheugenverlies

5. De foto’s die ik heb gepubliceerd op mijn website van die bewuste dag,heb ik niet getrokken. Waar/niet waar/ dat was ook mijn dubbelganger die ze heeft getrokken en ze zijn op onverklaarbare wijze op mijn site terechtgekomen.

6. Dat die site ertoe heeft geleid dat het Parket hem wou sluiten klopt helemaal niet. Waar/niet waar/magistraten zijn sowieso niet aan mij besteed, ik sta immers boven hen,als onaantastbare.

7. Ik ben uit het kabinet van Boutmans gesmeten omdat niemand mijn gevoel van humor snapt. Waar/wat is het begrip “oorzaak en gevolg”?

8. Ik ben iemand heel beleefd. Waar/ niet waar.

9. Ik mag anderen dan altijd wel de huid vol schelden,maar ik snap nooit waarom anderen daar zo kwaad van worden. Waar/ik alleen heb het recht om dat te mogen doen.

10. Zo snap ik niet waarom Hugo Coveliers zo kwaad werd omdat ik via Google zijn naam aan het woord “lul” koppelde, of Leen Nuyts, een magistrate , die ik op mijn site “een door een bende straathonden scheefgeneukte teef met het verstand van een pindanoot” noemde. Waar/ niet waar/wat moet ik hier op antwoorden?

11. Ik ben het toppunt van verantwoordelijkheid. Waar/ of had U iets anders gedacht?

12. Ik ben zo verantwoordelijk dat ik de vrouw die samen met mij op het Mechelseplein stond,toen ik daar de boel in vuur en vlam zette,en die uiteindelijk in de psychiatrie belandde, daar ben gaan weghalen. Waar/niet waar/ ik heb weeral geheugenverlies.

13. Dat haar ouders hierdoor superongerust waren, zover reikte mijn begrip van “verantwoordelijkheid “ niet. Waar/Ik heb dat niet gedaan/het was mijn dubbelganger weeral/ ik heb geheugenverlies.

14. Dat haar ouders haar als vermist hebben opgegeven klopt niet. Waar/ niet waar/de politie is haar helemaal niet gaan zoeken, die mannen rijden gewoon graag rond en zoeken gewoon wat adressen op, om ergens op de koffie te kunnen gaan.

15. Die brandstichting was eigenlijk goed te verklaren: waar/niet waar/ik heb daar alvast een prachtantwoord voor.

16. Het was : Per abuis/ spontane zelfontbranding/mijnen arm hing alleen aan die aansteker vast.

17. Ik ben helemaal niet buitengesmeten bij Radio Centraal: waar/niet waar/dat was een vergissing,weeral omdat niemand mij snapt.

18. Het is een grote leugen , dat ik binnen heel links nergens meer echt welkom ben,overal waar mijn naam gehoord wordt,staan ze met open armen klaar om mij te ontvangen. Waar/ niet waar/iedereen die mij buitensmijt snapt gewoon niet dat ik de laatste revolutionair ben.

19. Als ik in de spiegel kijk dan barst deze zeker niet,ik heb niets te verbergen. Waar/ ik ben de onschuld zelve/ kan ook niet anders,ik heb een zuiver geweten/een geweten wat is dat?

Mooi boek

Ik heb het boek gelezen, en vond het heel moedig dat deze jonge vrouw voor haar verleden uitkomt,uit haar fouten heeft geleerd en nu probeert om op constructieve wijze haar idealen uit te bouwen.Het heeft me ook aan het nadenken gezet, ik had toch ook enegzins een ander beeld van de gevangenis en de psychiatrie.

Een ander punt waar ik ook over nadenk is dat ik niet snap,als er in het boek over een "hij" wordt gesproken(dus geen naamsvermelding)er blijkbaar toch 1 persoon zich in gans België aangesproken voelt,...Ik ken deze persoon langs geen kanten,maar de manier waarop "hij" reageert doet bij mij alleszins toch een lamp branden, dat deze hélemaal niet zuiver op de graat is,...

Vindt ik ook

Er klopt inderdaad iets niet met die Terryn.

Verder wens ik Anja het allerbeste toe met haar studies en haar engagement!!!Aan Wendy Huyghe ook nog veel succes toegewenst,ik hoop dat je nog veel mooie en ontroerende boeken kan schrijven!!!!

Die kinderboerderij maakt me wel nieuwsgierig,ik kom zeker eens af met mijn kindjes!!!

Groet
Lientje

Mooi boek!! mooi om te

Mooi boek!!

mooi om te lezen,en vooral bewonderingswaardig dat iemand die zoveel zwarte sneeuw heeft gezien,erin slaagt om het leven op de rails te krijgen en om op een constructieve wijze vorm te geven aan idealen,respect,...

Op 13 oktopber komt Anja

Op 13 oktopber komt Anja koken voor de Stuurgroep van Sint Andries in Antwerpen.. Na al deze verhalen op dit forum ben ik echt benieuwd om te horen wat ze te vertellen heeft..; Ik heb al een ticket gekocht. Uiteraard ben ook ik een direnvriend en actief in van alles en nog wat, mensen die jongeren aan zetten tot geweld en hoe we dit kunnen voorkomen leren we van Anja haar verhaal. Ik ben blij dat ze haar verhaal nu voert op een positieve manier die veel harder en sterker is dan het gebruik van geweld.

proficiat

Ik ken Anja helemaal niet, maar via deze, proficiat met je boek, ook aan de schrijster Wendy Huyghe!!!

Ik hoop dat je jongeren kan duidelijk maken dat er een verschil is tussen actievoeren, en de gevolgen van "schadelijk" actie voeren,..

dienen "hij' die hier zich blijkbaar voelt aangesproken(terwijl inderdaad zijn naam niet in het boek voorkomt) maakt zichzelf wel heel belachelijk:
http://antwerpen.indymedia.org/news/2007/09/11555_comment.php#a_12748

Hanne

Doe zo voort

Je bent goed bezig Anja !!

Doe zo voort!!

Laat je niet intimideren door dienen "hij"; Voor idereen is het nu wel duidelijk wat voor personage dit is,...enkele van mijn nabije kennissen hebben al de meest onozele mails van hem ontvangen,..zielig...afvoeren en laten wegrotten,..mijn gedacht.

Ik was ontroerd door je boek

Ik was ontroerd door je boek te lezen!! Maar ben ook wel verschoten over het gevangeniswezen en de psychiatrie!! Ik vindt het moedig, dat je door al die ellende heen, eruit bent gekomen als een sterke volwassen vrouw,die met haar beide voeten op de grond staat!!Er zouden er velen een voorbeeld aan jou kunnen nemen!!

veel geluk!!!

Lieve

Je voordracht in Zulte was

Je voordracht in Zulte was boeiend!

Net als je mooie boek Anja! Het geeft mij een duidelijk beeld hoe sommige idealen kunnen groeien en misbruikt worden, door personen die beter moeten weten.Een pluim voor journaliste Wendy Huyghe die jou verhaal heeft opgetekend!Ik wens je veel succes toe in je verdere leven,ook van mij een dikke proficiat voor de wending van 180°die je in je leven hebt gemaakt!! Doe zo voort!

een prachtige getuigenis

Een prachtige getuigenis Anja ook al ken ik je niet. Ik ben oud genoeg om je vader te zijn. In die optiek zou ik graag ook je ouders feliciteren voor hun onvoorwaardelijke liefde voor hun dochter. Ik vond het prachtig en voor Wendy een dikke proficiat voor het verwoorden.
Doe zo verder want er is meer dat ons verenigd met elkaar dan de verschillen. Ook al zijn er krachten in onze samenleving die gewone mensen tegen elkaar wil uitspelen. Ik ga geen namen noemen ook! Maar die schoentje past die trekke het aan.

DRINGEND

Dag Anja,

zou je eens dringend contact willen opnemen met Jan De Cock - waarmee je samen in het Zuiderpershuis een voordracht gaf in september?

Hij is dringend op zoek naar je maar is je contactgegevens kwijt.
Zou je via dit adres kunnen reageren?

Dank voor je dringende reactie,

Ingrid Remaut
(ik doe administratie voor hem)

hallo anja !!! vind het

hallo anja !!!
vind het fantastisch hoe je na die periode je leven terug hebt opgebouwt!!!
zoals je al ondervonden hebt zijn er andere middelen om om te gaan met dierenrechten!!!
begrijp ook de redenen om terug te vechten!!want vertel maar eens iemand dat je vegetarier bent!!!
de grappen die er over gemaakt worden!!
of vertel maar eens iemand over de producten waar al die dieren worden voor gebruikt om te testen!!!een sjampooke dat niet prikt in de ogen??? want niemand denkt dat het op 100den dieren word getest!!!
lieve mensen!!!nu het internet er is tik eens op google'' diervriendelijk getest''
de bekende namen van sjampoo's ,wasverzachters????
Pas op het is niet gemakkelijk!!ik ben aan veel dingen allergies!!!
en op sommige dingen die ik test!!!amai ben precies da typeke van kris van den durpel!!!filipke met "ik ben algeerisch".jeuk en boebelkes
maar verdorie om maar een paar dieren te sparen heb ik het er ferm voor over!!!

berichtje voor Anja

ik moet eerlijk bekennen dat ik ten tijde van de aanslagen wel een zekere sympathie had voor Anja en ALF in het algemeen. maar wees gerust, het gebeurde allemaal ver van m’n bed... nu we wat ouder & wijzer zijn denk ik er anders over, op die aanslagen kan Anja niet trots zijn, het boek daarentegen is een pareltje waar de betrokkenen wél trots op mogen zijn, ik kan het aan iedereen aanraden. hoewel ik Anja totaal niet persoonlijk ken ligt ze me op de één of andere manier wel nauw aan het hart. langs deze weg wil ik haar dan ook veel succes wensen met haar studies en haar verdere leven. misschien komen we elkaar nog wel eens ergens tegen. bedankt voor het delen van je ervaringen. ciao. kris

Ik vind toch dat het niet

Ik vind toch dat het niet helemaal klopt wat hier staat. Ik ben zelf ook tegen sommige acties van ALF, maar terrorisme kun je het niet echt noemen. Het is pas terrorisme als je mensen te lijf gaat voor je politieke overtuigen, een gebouw in brand steken is een zware vorm van vandalisme, niet van terrorisme.

Zelf ben ik tegen de brandstichting omdat dit enkel een nog slechter beeld van de dierenactivisten gaat brengen, waar ik wel voor ben, zijn de echte liberation-acties, het letterlijk gaan bevrijden van dieren in labaratoria en dergelijke. Dat creëert niet echt een slecht beeld, je helpt er dieren mee de praktijken worden actueel, zo ben ik ook heel erg voor de spionnages, omdat zij wat achter de schermen gebeurt naar voor brengen.

He Anja

He Anja,
Ik ken jou nog van school we zaten samen met Wily in de supper visie.
Ik zag gisteren het journaal, ik wens je veel sterkte Anja.
En let een beetje op jezelf wil je.
Ik heb je op een fijne manier leren kennen met je verhalen van de kinderboerderij.
Je bent een fijne meid.

Vriendelijke groeten van Diane (oud medeleerling)