Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

'Red de solidariteit' gaat voor 100.000 handtekeningen

'Red de solidariteit' gaat voor 100.000 handtekeningen

BRUSSEL -- Honderdduizend handtekeningen. Dat is het eerste objectief van het initiatief 'Red de solidariteit'. “Als we dat cijfer behalen, organiseren we een grote bijéénkomst op de Grote Markt in Brussel”, zegt woordvoerder Hendrik Vermeersch.

DSC_0396-Edit_450.jpg

foto's: han Soete

Nog voor de petitie 'Red de solidariteit' officieel gelanceerd werd, stond de teller al op duizend handtekeningen. “Een maand geleden kwamen we samen met een tiental mensen uit de vakbond en het middenveld. Toen was er ook al een schrijver bij. Daarna zijn we op zoek gegaan naar handtekeningen bij een bijzonder breed netwerk van schrijvers, cineasten, academici en mensen uit het middenveld. Nadat het initiatief gisteren al in de pers kwam, kregen we nog de handtekeningen van Arno, Jozef Deleu en Gerard Mortier”, zegt woordvoerder en één van de initiatiefnemers Hendrik Vermeersch.

Met een korte tekst vragen de initiatiefnemers het behoud van de solidariteit die onder druk staat door het communautair gekrakeel. Volgens vakbondsman Guy Tordeur van het ACV is het stelsel van de sociale zekerheid geen stelsel van solidariteit tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars. “Het is een stelsel van solidariteit en verzekering van en voor de werknemers, waar ze ook wonen in België.”

Niet alleen syndicalisten maken zich zorgen over het communautaire opbod. Ook heel wat kunstenaars zetten hun handtekening onder de petitie. Theatermaker Josse De Pauw is er één van. “Waarom ik de petitie getekend heb? Omdat ik Belg ben. Dat staat toch op mijn paspoort. Dit is mijn land en ik zou niet graag zonder komen te staan. De laatste tijd hoor je vaak de metafoor van het huwelijk. Scheidingen die draaien rond geld zijn de smerigste. In die metaforen is Vlaanderen dan de man, Wallonnië de vrouw en Brussel het kind. Als ik een man hoor zeggen dat de vrouw het kind mag houden dan vind ik dat een klootzak.”

De komende weken willen de initiatiefnemers zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen. “Als we de honderdduizend bereiken, organiseren we een grote bijéénkomst op de Grote Markt”, belooft Hendrik Vermeersch.

DSC_0459-Edit_450.jpg
DSC_0477-Edit_450.jpg
DSC_0494-Edit_450.jpg
DSC_0504-Edit_450.jpg
DSC_0538-Edit_450.jpg

Nee het gaat niet uit van de

Nee het gaat niet uit van de vakbonden, helemaal net. Ik ben één van de initiatiefnemers en helemaal geen bekendheid of BV.

Velen vragen om de staatshervorming maar weten en beseffen niet wat ze hen kosten gaat. Een kleine opsomming van wat er allemaal op tafel ligt :

Afschaffing brugpensioen
Wegwerken ontslagbeperking
Geen vaste arbeidscontracten meer maar contracten van bepaalde duur
Geen loopbaan meer maar een levensbaan (van 20 tot 60 is nu een loopbaan, ben je lang ziek geweest of heb je ouderschapsverlof genomen dan zal je dat er bij een levensbaan nadien moeten inhalen, dus 40j + ...)
Geen IAP meer en geen nationale CAO's meer
Geen 40 uren week meer maar wel langer werken aan hetzelde loon
Wettelijk kader all-in akkoorden (index in de loonsopslag en niet meer bovenop het loon)

En wat betreft de gezondheidszorg, en dit is nog het meest schrijnende, wil men werken naar een gratis basispakket aan gezondheidszorg en dat iedereen de rest zelf aanvult met een eigen privé ziekteverzekering. Wie gaat een gahndicapte verzekeren, of een chronische zieke, invalieden en wat met onze senioren ? Men wil dus de amerikaanse toer op. is dit wat we echt willen ?

En dit zijn nog maar enkele van die eisen of gedachtenkronkels die op tafel liggen. Als dat dan geen aanval is op onze sociale zekerheid dan weet ik het ook niet meer.

Dus in mijn ogen kan je de petitie enkel en alléén niet willen tekenen als je teken de sociale zekerheid bent en dus voorstander bent van het inividualisme. Ik ben Alexander, alles voor mij, niks voor een ander...

the silence of the lambs

opvallend hoe stil die vakbonden...sommige interviews met vakbondstoppers laten vermoeden dat ze tegen een splitsing zijn, anderzijds verroeren ze geen vin. Als dat geen tegenstrijdige signalen zijn. Toch zijn dit de massaorganisaties die het verschil kunnen maken.
En indien ze dat niet doen zijn ze mee verantwoordelijk voor de vernietiging van onze sociale zekerheid.

reactie vakbonden

Unrest vergist zich.
Zowel ACV als ABVV ondersteunen het initiatief en hebben beslist om met de petitie te werken.

mijnheer Hendrik, wordt het

mijnheer Hendrik,
wordt het geen heel hoge tijd dat de vakbonden eens duidelijk standpunten gaan innemen ?
buiten een onnozele reactie op een advertentie van een zelfstandige horecakerel in de Kempen (ok was er ver over maar over de kern van de zaak hoor ik ze niet) en de verplichte nummertjes rond Jansen / Siemens ed, hoor ik ze niet

Wat een onzin die petitie.

Wat een onzin die petitie. De splitsing van België is helemaal niet aan de orde op de formatiegesprekken. Ik heb mijn twijfels over de echte bedoelingen van deze petitie. Zeker is dat men de Vlaamse eisen voor een beter bestuur op een ongelooflijk stomme manier gaat ondermijnen. Of wilt men misschien de surrealistische Belgische compromissencultuur in stand houden? Als democraten zou men respect moeten hebben voor de verkiezingsuitslag en niet bewuste kiezers een schuldcomplex gaan aanpraten. Maar laat het de ondertekenaars van deze petitie aub duidelijk zijn: niet iedereen die institutionele kritiek levert is een racist of een fascist. Bovendien is er hoegenaamd niets verkeerd met het streven naar een zelfstandige Vlaamse staat op langere termijn. Weg met die oude taboes. Een paar conservatieve Bekende Belgen (die zich vreemd genoeg als progressievelingen willen voordoen) gaan de klok niet meer kunnen terugdraaien. De oude Franco-Belgische elitestaat wankelt en daar moeten we niet om treuren. Wie zelfrespect heeft gelooft in zichzelf. Waar velen verantwoordelijk voor zijn wordt altijd het slechtste voor gezorgd. Dat is wetmatigheid die vooral in België altijd al duidelijk is geweest. Laat aub de ontvoogding van Vlaanderen niet alleen aan gezwartverft rechts over.

Eis van je Vlaamse (en

Eis van je Vlaamse (en andere) politici eens een staatshervorming die een meer solidaire, rechtvaardige, tolerante en democratische samenleving produceert. Dat is 'beter bestuur'. Splitstechnologie hebben we al genoeg gezien, en het enige wat ze ons heeft opgeleverd is een staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging - de heer Kafka.

De franstalige bourgeoisie

De franstalige bourgeoisie houdt al meer dan 175 jaar België in leven door Vlaanderen (nota bene 65% van de Belgen) te stigmatiseren als cultureel achterlijk. Het is triestig om vast te stellen dat een deel van het culturele establishment zelf (zie petitie) zich niet heeft kunnen bevrijden van deze cultuurhistorische conditionering ('wij achterlijke domme Vlamingen') en nog steeds de Belgische constructie blijft aanhangen. Het cliché van de domme boertige Vlaming wordt anno 2007 nog met volle kracht gecultiveerd(zie o.a. ook RTBF nieuwsgaring omtrent Leterme) in een (contra-productieve) poging om het Belgique de papa overeind te houden. Nu dit niet meer het verhoopte effect heeft probeert men Vlaanderen te culpabiliseren door een intellectueel oneerlijk discours te starten dat solidariteit tussen de regio's staat of valt met verdere institutionele hervormingen. Men gaat daarbij voorbij aan de essentie van het Vlaamse standpunt: beter (of minder slecht) bestuur. Vlaanderen heeft alle belang bij een sterkere Waalse regio.

Het enige wat werkelijk van

Het enige wat werkelijk van belang is, is het welzijn van de mensen. Voor centennationalisten is welzijn vooral het financieel vermogen van staten.
Hun definitie is er één van hoe meer geld wij hebben hoe meer welvaart wij hebben.

Ongerechtvaardigde transfers dienen mijn inziens ook aangepakt te worden maar niet door de solidariteitsbanden op te blazen (onrechtvaardig is bvb als het geld verdwijnt in de zakken van diegenen die niet de rechthebbenden zijn).

Door splitsingen door te voeren in de sociale zekerheid en dus de herverdeling van de middelen op regionaal niveau te regelen zou Vlaanderen dus inderdaad meer geld hebben om te spenderen op haar eigen etno-perceeltje.
In Wallonië echter zal men bijgevolg veel minder geld hebben om te spenderen op haar respectievelijk etno-perceeltje.
Gevolg - de bijstand aan mensen die het nu al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen zal daar schrikbarend afnemen, zieken zouden niet meer of in minieme mate kunnen genieten van remgelden op geneesmiddelen, kinderbijslag zou wegsmelten - Waalse kindjes zouden dus minderwaardige mensjes worden (tot nu toe kunnen ze als evenwaardig beschouwd worden want ze genieten beiden van éénzelfde sociaal zekerheidsstelsel).
Ouderen, zelfs al hebben ze heel hun leven gewerkt zouden hoofdzakelijk zelf maar moeten zien rond te komen.

Maar er is toch altijd nog de Europese solidariteit zo hoor ik mensen van Vlaams nationalistische zijde altijd opnieuw beweren - Die minimum loon en arbeidsvoorwaarden en regelingen qua sociale zekerheid stellen in vergelijking met de Belgische niets voor en dat is meteen ook de reden waarom zoveel polen toch naar België komen afgezakt.(zelf Fransen komen tot diep in België werken voor de fiscale voordelen dat dit hen oplevert).
Ondanks de grote afstand is het toch nog altijd interessanter voor die mensen om hier aan Europese legale minimumvoorwaarden te komen werken, enige vorm van welzijn kan ik daar niet in ontdekken.
Geen enkele Belg zou onder die voorwaarden (binnen de huidige dag)ook maar een voet verzetten.
De situatie zou echter bij een regionalisering van de sociale zekerheid drastisch anders zijn.
Misschien weet U het niet maar Henegouwen is economisch in die mate een mager beestje dat het zelfs tot de magerste van Europa behoort.
Met door Wallonië alleen voor zijn eigen sociale zekerheid te laten opdraaien hebben we dus ons eigen Polen in onze achtertuin als het ware.

Ik moet er hier geen tekeningetje bij maken zeker wat dat voor gevolgen zou sorteren voor de Vlaamse arbeidsmarkt als er plots een overvloed aan werkwilligen aan absolute minimum loontjes de deuren van de Vlaamse werkgevers plat zou beginnen lopen om toch maar een inkomentje te verwerven (al is het dan nog zo onbetekenend).
De uitgespaarde gelden uit de transfers zouden het eerste jaar inderdaad voorhanden zijn, 10 miljard zeggen ultra liberale scherpslijpers anderen berekeningen komen met heel andere en lagere cijfers voor de dag. Maar het (Vlaamse) volk zal vooral die hoogste cijfers die ook steeds door het VB (1 miljoen kiezers) en het NVA (geloofwaardig geworden door het kartel met CD&V) onthouden en zal zijn 10 miljard opeisen.
Hoeveel het ook moge zijn ik hoop dat men er goed gebruik van zou maken want het daaropvolgende boekjaar zouden er door de massale loonsverlagingen immers ook heel wat minder inkomsten uit belastingen op die lonen voor de staat voorhanden zijn.

En zo zijn we dan tenslotte op weg naar de alomgekende privatiseringen in de welzijnssector.
Een economie op Amerikaanse leest, de natte droom van de Ultra liberalen die in Vlaanderen een mooi parcours kunnen voorleggen.

En dat terwijl het Amerikaanse voorbeeld recht op zijn eigen faillissement afstevent zoals de dagelijks nieuwsberichten aantonen.

"België barst" is voor de doorsnee Belg dan ook de ultieme nachtmerrie....ik hou dan ook liever bij "Belgiekske sympatiekske"

Ik ben geen socialist maar

Ik ben geen socialist maar laat de beginselveklaring van deze nieuwe beweging stof tot nadenken over België zijn: http://www.v-sb.be/

Red de Solidariteit

Wie van ons wil er geen solidariteit? Maar waarom moet dan helemaal op het einde van de petitie (addertje onder het gras??? …ik weet het niet) het woordje splitsing als een splijtzwam voor vele weldenkende solidaire mensen toegevoegd worden? Bevat het toevoegen van dit laatste (!) woord ook een verborgen agenda?

Solidariteit en splitsing: het zijn twee begrippen die door elkaar geklutst worden en in se niets met elkaar te maken hebben. Het ene is geen ontkenning van het andere. Solidariteit kan zelfs in bepaalde gevallen in bepaalde sectoren beter functioneren - en daar gaat het toch om - als er op beleidsdomeinen en in uitvoering van het beleid splitsing als operationeel werkinstrument wordt gecreëerd.

Nog dit: de huidige regeringsonderhandelingen gaan niet over het opgeven van solidariteit door splitsing! “Men” (= sommige onderhandelaarsverklaringen, andere politici, media en publieke opinie) maakt het ervan en ik vrees ervoor dat de petitie daartoe koren op de molen is…

Ik zal dan ook niet tekenen, want ik ben voor solidariteit!

Hartelijke groet,

Renaat.

Wel Renaat Konings dan wordt

Wel Renaat Konings dan wordt het hoog tijd dat jij eens de vijf Vlaamse resoluties er op na leest en dan moet je mij eens zeggen waar jij nog enige vorm van solidariteit ziet.
Inderdaad men beweert dat men solidair zal zijn maar wat de eisen betreft is dit allerminst het geval.

Zo staat er onder meer te lezen (over wat de sociale zekerheid betreft) ;

" De normerings-, uitvoerings-en financieringsbevoegdheid betreffende het volledig gezondheids én gezinsbeleid moeten integraal naar de deelstaten worden overgeheveld, dus onder meer met inbegrip van de gezondheidszorgverzekering en de gezinsbijlagen "

Iedere deelstaat moet dus zelf instaan voor de financiering en de uitvoering van zijn eigen sociale zekerheid.

Waar is hier de solidariteit ???? Ik zie hier enkel maar een terugkeer naar 19de eeuwse toestanden waarbij loontrekkenden verplicht zullen worden om tegen elkaar af te bieden waar het hun sociale zekerheid betreft.

Teken dus maar vlug de petitie als je binnen een paar jaar nog wil genieten van onze voortreffelijke sociale voorzieningen.

Aan de vorige poster:

Aan de vorige poster: solidariteit bestaat niet enkel onder één vorm. Stel je voor dat we onze ontwikkelingshulp op dezelfde manier zouden organiseren als nu de huidige solidariteit in België.... Dan kunnen we beter meteen onder een boom gaan zitten.

elio

ik stond wat verwonderd toen Elio Di Rupo himself zei dat Wallonië zich moest voorbereiden op een splitsing van België. Was dit de zoveelste straffe uitspraak ?
Gesprekken echter in diverse middens geven mij de indruk dat onze Italiaanse Belg wel niet helemaal ongelijk heeft.
Ik vind dit een spijtige zaak, maar zou het nog spijtiger vinden de realiteit te ontkennen. Het erkennen van de realiteit geeft ook de mogelijkheid om te zoeken naar de oorzaken, en vandaaruit er wat aan te doen.
Wat zijn die oorzaken ?
1) In tegenstelling tot de jaren na de oorlog lijkt mij dat vanaf de 80er jaren er bij ons in het westen een toegenomen tendens tot nationali-sering te merken valt. De onzekerheid van de globalisering (fabrieken sluiten, de opkomst van China, olieoorlogen in het Midden-Oosten, toegenomen migratie ...)maken mensen en landen terugplooien op zichzelf. Angst en zoeken naar schuldigen.
Deze onzekerheid speelt in de kaart van de internationale, economische machten. Nooit zijn de winsten zo riant geweest. Zijn aandeelhouders zo in de watten gelegd. De wetten echter om deze onrechtvaardigheden aan banden te leggen zijn onbestaande.
Deze onmacht om de ware redenen aan te pakken maakt dat velen zoeken naar (denkbeeldige) daders : de walen, de vreemdelingen, de werklozen ...
2) De rol van de media. Wereldwijd natuurlijk (want in handen van grote concerns), maar laat het ons wat dichterbij bekijken.
Dat het "Nieuwsblad" en "Het laatste Nieuws" het niveau van hun juridische (zie de huidige hetse rond de zaak Van Themse) en sportbladzijden niet overstijgen is normaal. Dat zogezegde kwaliteitsmedia (cfr. bvb. het VRT duidingssprogramma "Terzake" of de zogezegde kwaliteitskrant "De Standaard") in hetzelfde bed ziek lijken te worden is meer zorgwekkend.
In de berichtgeving rond de huidige regeringsvorming bvb (niet alleen daarrond, want ook in hun berichtgeving -zowel kwantitatief als kwalitatief- over internationale gebeurtenissen lijkt mij dit het geval) getuigt het gros van de commentaren vooral van eenzijdigheid, oppervlakkigheid en journalistieke onkunde. Waar is de tijd van de Zinzens en de Van Laekens ? Zijn zij zorgvuldig weggestoken in de coulissen ?
3) Het samengaan van CD&V met NV.A Natuurlijk heeft dit feit vooral te maken met de opportuniteit van CD&V om terug aan te macht te komen na 2 termijnen Verhofstadt (de man die erin slaagde het verkopen van gebakken lucht tot een kunst te verheffen). Dit is gelukt met deze constructie, maar heeft gemaakt dat ganse groepen "gematigde" centrum kiezers meer geradicaliseerd zijn. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de splitsing van België heeft gemeen dat het over "splitsing" gaat.
En nu mogen velen zeggen dat zij tegen de splitsing van het tweede zijn, de onduidelijkheid over de inhoud van de staatshervorming, en de huidige hetse tussen de twee taalgemeenschappen (waar hoort Brussel eigenlijk bij ?) maakt dat de radicalisering en het "foert-gevoel" (waar hebben wij die term nog gehoord beste Vlaams Blokkers ?)
Het zijn natuurlijk niet de enige oorzaken. Mijns inziens wel 3 belangrijke.
Terug naar onze beginstelling : de onvermijdelijkheid van de splitsing van de Belgische staat.
Moeten de huidige evoluties ons moedeloos maken ?
Momenteel zijn er velen die reageren : ik zie de enquete van Mv Houard (meer dan 90.000 reacties) en nu "reddesolidariteit" (staat na 5 dagen op 42.000). Het zijn signalen dat mensen zich niet neerleggen bij de evolutie. Ook mensen die hun "status" gebruiken om anderen op te roepen om na te denken.
Het zal er inderdaad op aan komen na te denken. En vooral kritisch na te denken.
Misschien is het nog niet te laat. Waarschijnlijk niet voor deze regeringsvorming (dat lijkt wel weer in orde te komen op zijn Belgisch) maar wel voor de aanpak van de problemen die zich morgen stellen : de vergrijzing, de mensen zonder papieren, de gezondheidszorg ...
Wat is daar de dosis "ieder voor zich" en het gedeelte solidariteit ?
Want daarover gaat het in de eerste plaats.

pensioenen

deze ochtend de studie van de KUL ivm de pensioenen : het mattheus-effect (wie al heeft zal nog bijkrijgen) van mensen met een deftig wettelijk pensioen
zij hebben veel meer kans op een mooi aanvullend pensioen (nvdr. en waarschijnlijk zelfs ook meer kans op de 3e pijler : het pensioensparen)
gevolg : de steeds groeiende kloof tussen de twee groepen pensioentrekkers
dit heeft ook gevolgen voor de gezondheidszorg want gepensioneerden (en hoe langer hoe ouder) doen meer beroep op gezondheidszorg
een belangrijk element in de aanpak van de "vergrijzing" dunkt me
en vooral de vraag hoe "solidariteit" zal meespelen om deze kloof te dichten
(je kan ook altijd zeggen -los van regio of huidskleur- dat men vroeger maar meer moest gewerkt hebben)
ook daarvoor dient www.reddesolidariteit.be

hop naar de grote markt

en zo zijn we (nog geen week na de persconferentie) aan de 50.000
een goed gemiddelde van 8.500 steunbetuigingen per dag
halfweg dus
nog eens zoveel te gaan en dan ... hop naar de Grote Markt (beloofd is beloofd)
FEESTJE
veel volk (nog meer dan bij de Rode Duivels toen)
lichte druilregen
drie bieren (een Brusselse geuze bvb., een Waals abdijbier en een Vlaams streekbier : er is keuze genoeg; maar pas op geen opgekocht merk van een multinationale brouwer)
wat standjes met optredens
uitdelen van boze pamfletten
niet te veel speechen
en toasten op de nieuwe regering
(niemand content, dus iedereen tevreden)
een beetje surrealistisch
typisch Belgisch ... meer moet dat niet zijn
(de japanners komen zeker foto's trekken)

Meer dan de helft van deze

Meer dan de helft van deze handtekeningen komt van Franstaligen. Dus blijven er nog amper 25000 Vlaamse handtekeningen over. Als je dan bekijkt dat 80% van Vlaanderen Vlaams en pro institutionele hervormingen heeft gestemd dan blijft er weinig reden tot tricolore euforie over. Alsnog zijn wij Vlamingen nuchtere mensen, gaan we nog elke dag werken voor onze boterham en laten we onze stem nog horen in democratische verkiezingen ipv mee te doen aan revolutionaire happenings op de Brusselse Grote Markt. Heb ik het juist dat er op dit forum wordt gecensureerd? Blijkbaar mag men hier niet verwijzen naar de scheepslift van Strépy-Thieu, de ongebruikte metro van Charleroi en het hellend vlak van Ronquières alle stille getuigen van de Belgische wafelijzerpolitiek? Ik lees bij About op de site "Onafhankelijkheid is onze belangrijkste troef" en "een actieve en kritische manier aan de media en het mediadebat kunnen deelnemen. Op deze wijze wil Indymedia.be ook een bijdrage leveren tot de democratisering van de berichtgeving en van de media in het algemeen."......

Meer dan de helft van deze

Meer dan de helft van deze handtekeningen komt van Franstaligen. Dus blijven er nog amper 25000 Vlaamse handtekeningen over. Als je dan bekijkt dat 80% van Vlaanderen (4 miljoen mensen) Vlaams en pro institutionele hervormingen heeft gestemd dan blijft er weinig reden tot tricolore euforie over. Alsnog zijn wij Vlamingen nuchtere mensen, gaan we nog elke dag werken voor onze boterham en laten we onze stem nog horen in democratische verkiezingen ipv mee te doen aan revolutionaire happenings op de Brusselse Grote Markt. Heb ik het juist dat er op dit forum wordt gecensureerd? Blijkbaar mag men hier niet verwijzen naar de scheepslift van Strépy-Thieu, de ongebruikte metro van Charleroi en het hellend vlak van Ronquières alle stille getuigen van de Belgische wafelijzerpolitiek? Ik lees nochtans bij About op de site "Onafhankelijkheid is onze belangrijkste troef" en "een actieve en kritische manier aan de media en het mediadebat kunnen deelnemen. Op deze wijze wil Indymedia.be ook een bijdrage leveren tot de democratisering van de berichtgeving en van de media in het algemeen."......

Brussel

Ik ben een 'nieuwe' belg (hollands van afkomst, maar woon al meer dan 30 jaar in de Brusselse rand), getrouwd met een perfect tweetalige Vlaming uit Brussel, mijn zoon woont en werkt in Brussel, mijn oudste dochter werkt in Brussel en woont in de rand, mijn jongste studeert in Brussel en ik heb een Franstalige schoondochter, een Grieks-Vlaamse schoonzoon en heerlijke kleinkinderen,die perfect tweetalig opgroeien (de oudste zit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en spreekt als kleine 6-jarige prima Nederlands én Frans...). Om maar te zeggen dat ik begrip kan opbrengen voor de eis van de Vlamingen, dat Franstaligen in de rand zich moeten aanpassen én de Nederlandse taal spreken, maar evengoed dat ik het heel belangrijk vind dat de solidariteit tussen beide taalgemeenschappen behouden blijft en dat Brussel niet losgelaten wordt... België is zo rijk aan culturele verscheidenheid, dat mag niet verdwijnen.

Walenhaters

beste ondertekenaars,
Waarom haten jullie de Walen zo? Je moèt ze wel haten om ze zo in hun bedeleconomie te willen blijven houden. Want dat is waar jullie "solidariteit" echt op aankomt. Het splitsen van Belgie zal als gevolg hebben dat onze Waalse vrienden zélf initiatief zullen moeten nemen en de handen uit de mouwen steken. Zij zijn daar best toe in staat, weet je. En voor de ongelovige Thomassen die van alles eerst een voorbeeld willen zien: kijk maar hoe het gegaan is na de splitsing van Zweden en Noorwegen. En na de splitsing van Tsjechië en Slovakije. Het "Waalse" Slovakije is aardig bezig met uit het dal te klouteren. Niet door valse solidariteit maar door eigen werkkracht. Wat jullie Belgische solidariteit noemen is eigenlijk het onder de (bedel)knoet houden van de Walen, niets meer en niets minder.
Et ceterum censeo Belgicam esse delendam (naar Cato de Oudere).
Enne: is het niet veelbetekenend dat jullie antwoordpagina geen letter Nederlands bevat? La Belgique sera latine ou ne sera pas, n'est-ce pas?

taal

Bovenaan links vindt u knoppen waarmee u de taal van de interface kunt aanpassen. Als bij u het Frans staat ingesteld, betekent dat dat u een Franstalige browser hebt.

Zo is België ontstaan, en

Zo is België ontstaan, en zo geldt nog immer "Minister Charles Rogier van de eerste Belgische regering (1831) zei het zeer duidelijk 'nous
détruirons peu a peu l'élément germanique en Belgique' . "