Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Werelddag tegen Armoede

[Interview] Werelddag tegen Armoede

BRUSSEL –- 17 oktober is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Komende woensdag vinden er overal ter wereld acties plaats. Zo ook in België. Wij spraken af met Anke Hintjens voor een interview. Sinds februari van dit jaar werkt zij als woordvoerder voor het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen.

Armoede.jpg

Kan je de organisatie waarvoor je werkt even kort voorstellen?
Anke Hintjes: "Wij zijn een platform van een 50-tal Vlaamse en Brusselse zelforganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen. De bedoeling van al die organisaties is om armen sterker te maken, uit hun isolement te halen, samen te brengen en het beleid te beïnvloeden. Lokaal en nationaal, hetgeen vooral wij als koepelorganisatie doen. Van hieruit ondersteunen wij de verenigingen en volgen het beleid kritisch op wat betreft het voorkomen en bestrijden van armoede. Op het nationaal secretariaat werken 12 mensen: vooral beleidsmedewerkers die thematisch het beleid volgen en samen met de verenigingen het beleid onder de loep nemen en nagaan welk beleid er best gevoerd wordt. Dat gebeurt meestal in overleggroepen waar onze centrale thema’s zoals wonen, werk, en onderwijs aan bod komen. Het netwerk bestaat en is erkend door de Vlaamse Overheid sinds 2003. Zij vragen soms ons advies op bepaalde dingen, maar wij geven uiteraard ook ongevraagd advies en onze mening!"

Wat is er zo specifiek aan jullie organisatie? Waarom is zo’n organisatie nodig?
"Het gaat echt om organisaties van mensen in armoede, niet over dienstverlening. Er zijn geen OCMW’s lid, wel verenigingen die gegroeid zijn vanuit een OCMW. De meeste verenigingen worden op hun beurt ondersteund door betaalde krachten, maar de inhoud, de boodschap en de werking vertrekt vanuit de meningen en behoeften van mensen in armoede. In de diverse overleggroepen zitten mensen uit de verenigingen en binnen het personeel hebben we twee personen die ervaringsdeskundige in de armoede zijn."

Kan je daar eens wat meer over vertellen?
"Het zijn mensen die zelf ervaring hebben met armoede en een specifieke opleiding gevolgd hebben, die hen kritische heeft leren kijken naar de samenleving, naar zichzelf en de anderen. Op die manier krijgen ze ook een opleiding die ze als jongere nooit gekregen hebben. De bedoeling is dat zij na de opleiding aangeworven worden als een personeelslid met specifieke kwaliteiten. Wij hebben iemand op de vormingsdienst, die nauw samenwerkt als er vorming gegeven wordt voor OCMW’s, VDAB of scholen en één persoon op de communicatiedienst."

En nu over naar de actiedag van komende woensdag. Waarom is dat precies op die dag?
"Halfweg de jaren ’50 leeft Joseph Wresinski, een Franse priester van Pools-Spaanse oorsprong, in een daklozenkamp nabij Parijs samen met meer dan 200 armoedige gezinnen. Er ontstaat een beweging die wil strijden samen mét de armsten. Hij noemt het het volk van de Vierde Wereld. Jaren later, op 17 oktober 1987, komen honderdduizend verdedigers van de mensenrechten samen op het Trocaderoplein in Parijs. Hier werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Er wordt een gedenksteen onthuld om eer te bewijzen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Eind december 1992 roept de Algemene Vergadering van de VN 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede."

En wat doen jullie die dag?
"Het is een traditie om op die dag van alles te organiseren over heel het land. Er zijn lokale initiatieven vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen samen met organisaties die dat willen ondersteunen. Dit jaar organiseren we voor de eerste keer een nationaal evenement, omdat het belangrijk is om te wegen op het beleid, zowel lokaal als nationaal. We mobiliseren samen met onze Waalse zusterorganisatie en met het Brussels platform armoede. De gehele week en ook overal elders in het land vinden allerhande acties plaats."

Wat doen jullie concreet in Brussel?
"In Brussel is er in de voormiddag het lokale evenement en om 13 uur start het nationaal evenement achter de KVS. Het programma is een mengeling van bekende artiesten zoals Wouter Deprez, Axl Peleman en Jaune Toujours, straatmuzikanten, toneelverenigingen en zelforganisaties. We hebben ook de drie ministers van Welzijn en de federale minister voor Maatschappelijke Integratie uitgenodigd. Niet om te komen speechen, wel om door onze mensen bevraagd te worden over wat ze al met onze vragen en behoeften gedaan hebben en wat ze er in de nabije toekomst nog mee zullen doen. Er zijn ook stands van verenigingen waar armen het woord nemen en van organisaties die solidair zijn met onze beweging: ABVV, ACW, Amnesty International, de Gezinsbond, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, Scouts en Gidsen Vlaanderen, JES vzw, de Verenigde Verenigingen, GRIP (Gelijke Rechten voor Personen met een Handicap). Ieder op hun manier leveren ze een bijdrage aan ons evenement. Die dag vragen we ook aan iedereen die solidair is met de strijd tegen armoede om een geknoopt laken uit het raam te hangen. Dat is tevens het beeld van de affiche. Die oproer begint nu ook goed door te sijpelen. Naast eerder genoemde organisaties zijn er over het hele land scholen, OCMW’s en stadhuizen die de lakens uithangen. Ook het ministerie en de administratie van het departement Welzijn en de federale administratie Maatschappelijke Integratie doet mee. Ik denk wel dat het gezien zal worden!

Werken jullie ook structureel samen met andere organisaties?
"Woensdag werken we met verschillende organisaties samen, maar met sommige werken we ook structureel samen. Met de Gezinsbond overleggen we regelmatig over het gevoerde én gewenste gezinsbeleid. De Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben een ‘open kamp’, waarop ze jongeren uit arme gezinnen beter proberen te betrekken bij hun werking. Er is het samenwerkingsverband ‘Decenniumdoelen 2017’ en er zijn de vele linken tussen de verschillende organisaties."

Kan je wat meer uitleg geven over die Decenniumdoelen?
"In Vlaanderen en Brussel gaan negen armoedeorganisaties en sociale bewegingen tot 2017 samenwerken rond zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Die moeten stuk voor stuk tegen dan bereikt worden. De bedoeling is dat de overheden op alle niveaus uitpakken met gerichte maatregelen om armoede aan te pakken. Tegelijk vormen onze decenniumdoelen een geschikt kader om de violen op de verschillende niveaus gelijk te stemmen."

Wie meer informatie wenst kan altijd terecht op www.17oktober.be.

17 oktober

bedankt Christoph voor deze mooie reportage, spijtig dat je niet wist dat Brandpunt23 al jaren lid is van het Vlaams Netwerk en wij Anke dus persoonlijk kennen, zie verschillende reportages van mij; anders hadden we het samen kunnen doen!