Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Honderden tegen uitlevering van Bahar aan Turkije

Honderden tegen uitlevering van Bahar aan Turkije

Bahar Kimyongür zit in een Nederlandse cel omdat Turkije een internationaal arrestatie bevel tegen hem uitvaardigde. Bahar is één van de veroordeelden in het proces tegen de DKHC (Erdal). Het Belgische gerecht besloot dat Bahar in afwachting van het proces in beroep niet opgesloten moest worden. Nu blijkt dat België Bahar via de Nederlandse politiediensten wil uitleveren aan Turkije.
Enkele honderden progressieven kwamen gisteren protesteren aan het Brusselse justitiepaleis en eisten de vrijlating van Bahar.

001_P1010093_600.JPG

De actie werd georganiseerd door het CLEA en de Franstalige liga voor de mensenrechten. Beiden benadrukten dat ze van de Belgische regering verwachten dat ze politiek tussenbeide komt om Bahar terug in België te krijgen.

Bahar werd op het proces tegen de DHKC veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij lid zou zijn van een terroristische organisatie. De Franstalige liga voor de mensrechten benadrukte dat deze veroordeling op zich reeds een inbreuk is op de rechten van de mens. "Bahar beging geen enkele illegale daad op Belgisch grondgebied of elders in de wereld. Hij werd enkel veroordeeld omdat hij lid zou zijn van een organisatie. Wij hebben steeds aangekaart dat de nieuwe anti-terreurwetten een inbreuk waren op de democratie en het recht op vrije meningsuiting."

Het wordt ook steeds duidelijker dat Bahar werd gearresteerd op vraag van de Belgische politiediensten. Turkije vroeg om zijn uitlevering, wat in België politiek gezien geen haalbare kaart bleek. Het Turkse gerecht en zijn gevangenissen zijn immers berucht om de schendingen van de mensenrechten. Bahar werd niet op de hoogte gesteld van het internationale arrestatiebevel, wat wettelijk ook niet hoeft. Toen Bahar voor een concert naar Nederland trok werd de Nederlandse politie getipt door hun Belgische collega's. De Nederlandse politie arresteerde Bahar om hem uit te leveren aan Turkije.

De liga voor de mensenrechten was dan ook scherp: "De politiek heeft ons steeds verzekerd dat de wetten niet zouden misbruikt worden tegen sociale bewegingen. We verwachten dan ook een sterk politiek signaal om Bahar terug in België te krijgen."

001_P1010095_600.jpg
001_P1010098_600.jpg
001_P1010090_600.JPG