Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Patrick Janssens slaat mea culpa voor Antwerpse jodenvervolging

Patrick Janssens slaat mea culpa voor Antwerpse jodenvervolging

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens heeft zondagnamiddag in een videoboodschap (hij is momenteel op missie in China), zijn verontschuldigingen aangeboden voor de jodenvervolging in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Janssens deed dat tijdens het congres "Kinderen van de Shoah". De Antwerpse politie hielp destijds actief mee met de opsporing en deportatie van joden. Voor het Forum der Joodse Organisaties zijn de verontschuldigingen een belangrijk signaal, al komen ze erg laat.

DSCF5161.jpg

Op 28 oktober 1940 verscheen de eerste anti-joodse verording van de nazibezetter in België. Daarop volgden vijf jaar van bloed en tranen, vervolgingen, verklikkingen, deportaties en de uitroeiing van het Belgische Jodendom, in Antwerpen tot zelfs 67% van de lokale joodse bevolking.

Meer dan zestig jaar later is het trauma nog niet verwerkt, het antisemitisme steekt weer de kop op, negationisten proberen de feiten te verdoezelen en de geschiedenis te herschrijven.

Nieuwe feiten over de houding van lokale autotiteiten komen te voorschijn. Het rapport "Gewillig Belgie" van de Senaatscommissie heeft de openbare opinie wakker geschud. Overlevenden van de kampen worden nu zeldzaam en de ondergedoken kinderen worden er niet jonger op.

Daarom vond het Forum der Joodse Organisaties - de vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen - dat het moment was aangebroken om een congres voor de "Kinderen van de Soah" te organiseren.

Deze vond plaats deze zondag in Antwerpen, in het Provinciehuis. Dit gaf de gelegenheid aan overlevenden, oud-gedeporteerden, getuigen, ondergedoken kinderen en de volgende generaties om samen te komen en hun persoonlijke herinneringen en ervaringen uit te wisselen. Vandaag kon iedereen luisteren naar gezaghebbende sprekers zoals getuigen en historici, politici, psychologen en psychiaters die onderwerpen zoals antisemitisme, de geschiedenis en de blijvende trauma's hebben bespreken.

Herinnering, overleving, hoop was de rode draad die door dit congres liep. Een "touch screen" was ook aanwezig dankzij het museum van Deportatie en Verzet. Dankzij deze logistieke steun, konden de aanwezigen foto's van zijn verloren familieleden op terugvinden.

DSCF4862.jpg

Integrale toespraak door burgemeester Patrick Janssens (SP.A):

"Dames en Heren,

Vooraf zou ik het Forum der Joodse Organisaties willen feliciteren met de organisatie van dit colloquium. Het is belangrijk dat we onze geschiedenis blijven kennen, en dat we zelfs de zwarte bladzijden uit het verleden niet zomaar omslaan. Het Forum levert hiermee andermaal een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons gezamenlijke Antwerpse geheugen. Ik ben het forum daarvoor dankbaar en erkentelijk.

Bijna exact vijfenzestig jaar geleden schreef Antwerpen een van de donkerste bladzijden uit zijn geschiedenis. In drie razzia’s werden 1200 joodse mensen opgepakt en overgebracht naar de Dossinkazerne in Mechelen, vanwaar het transport naar het concentratiekamp werd georganiseerd. Ook van de Antwerpse joden overleefden slechts enkelen de vernietigingskampen. Bij de slachtoffers waren er veel vrouwen en kinderen. We kunnen daar, zoveel later, niet voldoende bij blijven stilstaan. Recent historisch onderzoek leert ons bovendien dat de houding van de Antwerpse overheid en politie nogal grondig anders was dan die van de Brusselse. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de studie 'Gewillig België' van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.

Twee auteurs van deze studie vatten die verschillen zonet nog even voor u samen. Ze gaven een verklaring voor de afwijkende houding van politiek en politie in beide steden. Er waren andere omstandigheden. Antwerpen was al gefuseerd tot Groot-Antwerpen en had een bestuur dat niet afkerig was van medewerking met de bezetter. In Brussel wisten de burgemeesters dat hun rol bijna uitgespeeld was omdat de fusie er zat aan te komen. De Brusselse burgemeesters, doorgaans Belgicistische patriotten uit de Eerste Wereldoorlog, weigerden medewerking met de Duitsers, ook in de vervolging van de joden. Het interessante aan de publicatie van het vroegere Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is dat ze wetenschappelijk en genuanceerd is. Het is geen zwart-wit verhaal. Maar het is precies daardoor veel harder. En het legt de vinger op de wonde.

We kunnen vandaag dan ook niet anders dan erkennen dat het stadsbestuur en de politie in die dramatische dagen van de zomer van 1942 een actieve rol hebben gespeeld in de vervolging en arrestatie van de Antwerpse joden. De mensen die nu verantwoordelijkheid dragen in het stadsbestuur en de politie hebben op zich niets te maken met de Tweede Wereldoorlog, die al afgelopen was toen zij nog moesten geboren worden. Toch zijn het de instellingen waarvoor zij nu verantwoordelijkheid dragen, die mee verantwoordelijk waren voor het lot van vele joodse Antwerpenaars in de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor bied ik u, namens het college, mijn excuses aan, als burgemeester van deze stad en als verantwoordelijke voor het politiekorps.

Ik wil er meteen aan toevoegen dat de toestand vandaag heel anders is dan vijfenzestig jaar geleden. Gelukkig. Nu zet ons politiekorps zich elke dag en met overtuiging in om de veiligheid te garanderen van de Antwerpse joden, en niet in het minst van de joodse kinderen. Ik wil onze politiemensen danken en feliciteren voor het knappe werk dat zij dagelijks leveren.

Tegelijk wil ik de joodse Antwerpenaars bedanken voor de manier waarop zij ook vandaag – zoals ook in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog – een belangrijke bijdrage leveren aan de vele facetten van het leven van en in onze stad. Dat is niet altijd gemakkelijk in een intussen nog diverser geworden stad. Verenigingen als het joods forum waken er op hun beurt over dat de joodse gemeenschap van Antwerpen niet in het isolement terechtkomt, maar op haar manier en met haar eigen inbreng deelneemt aan het samenleven.

Want vandaag geldt, precies zoals in de Tweede Wereldoorlog, voor elke Antwerpenaar:

Onverschilligheid is geen optie.

Ik dank u,

Patrick Janssens
Burgemeester van Antwerpen"

DSCF4893.jpg
DSCF4867.jpg
DSCF5017.jpg
DSCF4935.jpg

Laatste foto: Catherine Massange. Zij is historicus en heeft onderzoek verricht naar de oorlogsperiode. Zij heeft deze namiddag de sluier opgeheven over de heldendaden en vooral de personaliteit van mevrouw Nevejean, als voorbeeld van alle rechtvaardigen.

"Duizenden bekende en minder bekende rechtvaardigen hebben hun leven gewaagd om joodse medeburgers uit de naziklauwen te redden. Eén van de bekendste redders was Mevrouw Yvonne Nevejean, het brein achter het nationaal werk voor kinderwelzijn"...

DSCF5101.jpg
DSCF5181.jpg
DSCF4962.jpg
DSCF4985.jpg

Voorlaatste beeld: Pinchas Kornfeld, initiatiefnemer van dit congres, Ondervoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties,ondervoorzitter van het Belgisch Israelitisch Consistorie, lid van de Stichting van het Jodendom van Belgie.
Las een zelfgeschreven gedicht getiteld "Op gevaar van hun leven", een ode aan mensen van goede wil die op gevaar van hun eigen leven duizenden joden hebben gered.

DSCF5153.jpg
DSCF5067.jpg
DSCF4979.jpg
DSCF4996.jpg
DSCF5038.jpg

Deze reportage ook...:
"Ter nagedachtenis van de 6 000 000 Joden die vermoord werden door de nazies"...

Bekijk ook reportage over herdenking transport XX

Werd Janssens zijn evenknie

Werd Janssens zijn evenknie tijdens WOII (oorlogsburgemeester Delwaide) niet na de oorlog geëerd door de staat Israël voor zijn inzet om het leed van de Antwerpse joden te beperken?

De excuses van Janssens

Mijnheer Janssens,

De historische feiten zijn uiteraard gruwelijk; de uitbuiting ervan voor politieke en andere doeleinden evenzeer. Ik wil hier geen intentieproces voeren, maar heb wel vragen omtrent de aard en het tijdstip van uw tussenkomst.

De politieke uitbuiting van de holocaust, niet in het minst door sommige Joden, stuit mij steeds meer tegen de borst. Er zijn immers helaas ook miljoenen andere slachtoffers geweest, die al te vaak vergeten worden.

Deze historische feiten staan bij mij ook steeds in scherp contrast met de huidige gebeurtenissen in het Midden Oosten, meer bepaald wanneer het gaat om de Israelische politiek ten opzichte van de Palestijnen...

Verder durf ik hopen dat het politiekorps niet alleen instaat om de veiligheid te garanderen van de Antwerpse Joden, maar ook voor de Antwerpse Marokanen, Turken, enz...

eeuwige slachtoffers

de joden misbruiken hun slachtoffer rol van tijdens wo2 om nu miljoenen palestijnen te gijzelen en hun leven kapot te maken en dit is gerechtvaardigd omdat ze tijdens de tweede wereldoorlog geleden hebben sorry maar dit gaat er niet in bij mij !!!

leve het palestijns verzet !!!

...

En hopelijk ook de veiligheid van de Antwerpse Vlamingen?

De vlaamse wereldburger

Gelukkig bestaat"de Jood,de Vlaming,..."niet.
Nooit een homogene groep.
Gelukkig maar.
De wereldburger bestaat.
Mensen die open staan zullen inderdaad hun bedenkingen hebben.
"De" Joden tegenover "de" Palestijnen plaatsen klopt niet.
Nationalisten en facisten,... tegenover wereldburgers in ieder geval.

leo