Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Greenpeace: "Electrabels megawinsten recupereren voor duurzame energie"

Greenpeace: "Electrabels megawinsten recupereren voor duurzame energie"

BRUSSEL - Met het animatiefilmpje "Electrabel plukt u kaal" zet Greenpeace de aanval in op energiereus Electrabel. Alleen al door de vervroegde afschrijving van haar kern- en steenkoolcentrales strijkt het bedrijf 11 miljard euro extra winst op. Toch blijft het op verouderde en inefficiënte wijze elektriciteit produceren.

"Die winst is gemaakt op de rug van de bevolking. Ze moet geïnvesteerd worden in duurzame energie," vindt Greenpeace.

Windfall profits
Elf miljard euro 'onverhoopte' winst... De berekening komt van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG), het geld komt van de Belgische huishoudens.

En dat allemaal dank zij vervroegde afschrijvingen? Jan Vande Putte, klimaat- en energie-expert bij Greenpeace, legt uit hoe de vork in de steel zit:

"De levensduur van onze kern- en steenkoolcentrales was voorzien op dertig à veertig jaar. Maar er werd gekozen voor een versnelde afschrijving, op twintig jaar. Die is volledig gefinancierd door de consument - via de hoogste energiefacturen van Europa. Welnu: alleen al de interesten op het extra kapitaal dat Electrabel daardoor sneller dan normaal ter beschikking kreeg, leveren het bedriijf tot 2025 elf miljard euro extra winst op," aldus Vande Putte.

Maar dat is nog niet alles. "Sinds de centrales zijn afgeschreven, zijn de tarieven niet evenredig gedaald. De consument blijft dus betalen voor de reeds gerealiseerde afschrijving, en ook dàt levert Electrabel extra windfall profits op - naar onze schatting nòg eens 14 miljard euro," zegt Vande Putte.

Groen imago doorprikt
Waarvoor wordt dat geld gebruikt? In elk geval niet om te investeren in hernieuwbare energie, aldus Greenpeace. "Electrabel probeert zich een groen imago aan te meten. Maar wat stellen we vast? Dat Electrabel biomassa stookt in verouderde kerncentrales met een laag rendement. Zo gaat tot zestig procent van die kostbare biomassa verloren," aldus Vande Putte.

Eén van de problemen is Electrabels monopolie. Sinds de liberalisering van de energiemarkt heeft de overheid nog niets ondernomen om het 'voorschot' van de Belgische huishoudens aan Electrabel te recuperen. Dat bezorgde het bedrijf een concurrentievoordeel waardoor het de facto haar monopolie kon behouden. En precies dat monopolie remt de ontwikkeling van andere energiebronnen, aldus Greenpeace.

"Als onze beleidsmakers niets aan deze situatie doen, zal België de switch naar duurzame energie volledig missen. Zo halen we de Europese doelstellingen nooit," waarschuwt Vande Putte.

Oranje-blauw
Maar beterschap is niet onmiddellijk in zicht. Het oranje-blauwe deelakkoord over duurzame ontwikkeling belooft volgens de milieubeweging immers niet veel goeds (meer daarover hier).

"Het ontbreekt oranje-blauw zowel aan duidelijke doelstellingen als aan een strategie," aldus Vande Putte. Erger nog: "Het is noodzakelijk om te investeren in hernieuwbare energie. We moeten dringend windmolenparken in de Noordzee opstarten. Maar wat doen de regeringsonderhandelaars? Ze schrikken investeerders af door de timing van de kernuitstap opnieuw in vraag te stellen," zegt Vande Putte.

Toch kan het anders. "Door de timing van de sluiting niet langer in vraag te stellen en door de elf miljard onverhoopte winst van Electrabel te recupereren en exclusief te gerbuiken voor onderzoek en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, zou de toekomstige regering tonen dat ze België echt wil openstellen voor duurzame energie," aldus Greenpeace.

Het filmpje "Electrabel plukt u kaal" kan je bekijken op http://www.electrabrol.be/e_video.swf

electrabel plukt u kaal !

U hebt gelijk dat u reageert tegen electrabel,zij en de regeerpartijen in het algemeen nemen het niet al te nauw met het milieu,nog met de portemenee der Belgen.Maar ik ben er van overtuigt dat weer wij met zijn allen de rekening zullen toegestuurt krijgen wanneer deze ook maar een cent moeten laten vallen van hun gigantische winsten.Geld is al wat telt voor deze groot kapitalist.LVH-uit schoten.

electrabel plukt u kaal !

het is ook de btw die in eren word gehouden door de overheden op 21 procent die onze energie duur maakt.Zo kunnen zij verder blijven smossen met de zuur verdiende centen der burgers van dit land.In veel landen om ons heen is de BTW op deze noodzakelijke energie bronnen 6,5 of 16 procent.Als men met deze 21 procent BTW in Belgie nog eens iets nuttigs deed,zoals de wind en zonne energie promoten en er meer en vluger mee zou bezig zijn dan zou deze inspanning van de burgers minder hard aankomen en zou onze toekomst op deze planeet er mischien met de sluitingen van vervuilde energie opwekers er beter uit zien.Waar denkt u anders dat ook door deze vervuiling de kankers en andere aandoeningen der luchtwegen van de mensen vandaan komen?